Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Archiv pro měsíc: Listopad 2013

Poutavé povídání na téma „Po stopách Karla IV.“ připravila pro žáky, rodiče a přátele školy paní magistra Naděžda Kolaříková. V příjemné atmosféře se všichni zúčastnění sešli 20. listopadu v aule naší školy. Při šálku kávy a čaje jsme navštívili historické klenoty našeho regionu a poznávali osobnosti, které měly vliv na dějinné události spojené s životem v Karlových Varech a jeho okolí.

P1150123 P1150117 P1150119 P1150115

 DSC05241 DSC05244 DSC05247 DSC05248

Vánočním časem už začala žít školní družina.

Dobrá nálada a pohodová předvánoční atmosféra se rozprostírala všude kolem a přilákala velký počet  rodičů a jejich ratolestí. Letos  jsme si tvořili andílky, čerty a Mikuláše, betlém, jmenovky a  malovali sádrové odlitky beránků. Všichni si odnášeli krásné výrobky a děti i sladkou odměnu.

DSC05254 DSC05259 DSC05260 DSC05263

DSC05288 DSC05271 DSC05280 DSC05282

DSCN5053 DSCN5054 DSCN5055 DSCN5057 DSCN5058 DSCN5061 DSCN5066 DSCN5067 DSCN5069 DSCN5070
V posledních dnech se nám zhoršilo počasí, každý chodí do školy nachlazený a kam jinam se vypravit než do lékárny? Klubíci ale ve středu 20.11. navštívili zákulisí lékárny u Thermálu, kde si mohli vyzkoušet, jak se vlastně takové léky vyrábějí pod dohledem zkušených lékárníků. Ve skupinkách soutěžili o nejlépe připravenou mastičku, kterou si pak odnesli domů. Vyslechli si přednášku o léčivech, jejich používání, prodeji apod. Nechyběla ani sladká odměna a samozřejmě cesta pro karlovarskou oplatku. I tady jim pracovnice pekárny ukázaly jak se taková oplatka připravuje. Chutnala všem. Děkujeme panu Mgr. Kakrdovi za možnost uskutečnit tuto vydařenou akci. (Volfová)

Děti dětem. I tak by se dala nazvat akce Klubíku. Ve středu 20.11. hráli Klubáci pohádku princ Bajaja pro děti z mateřské školky Fibichova, kterou pilně nacvičili v klubu, vyrobili si kostýmy i kulisy. Jako prémii ještě děvčata z tanečního kroužku přidala dva tanečky. Akce měla obrovský úspěch a už teď se těšíme na další. (Volfová)
DSCN5043 DSCN5045 DSCN5046 DSCN5047 DSCN5048 DSCN5050

Školní klub – klubík připravil na pátek 29.11. od 15.30 h v prostorech klubíku (vchod od pískového hřiště) akci pro rodiče s dětmi

Výrobu adventních věnců

Těšit se můžete na zhotovení adventních věnců z chvojí či netradičních materiálů. Vlastní svíčky či dekorace v oblíbené barvě vítány, korpus věnce ze slámy nebo z polystyrenu podmínkou. (I. Volfová)

imagesCAVAL1FZ       Školní družina       imagesCAVAL1FZ

připravila na středu

27.listopadu 2013 od 15:00 hodin

v bývalé  jídelně

akci pro rodiče s dětmi

„Tvoříme si na Vánoce“   

 

Společně budeme vyrábět Mikuláše, čerta a anděla, betlém, vánoční přání, zimní a vánoční omalovánky

V neděli 17.11. uspořádal školní klub- Klubík společně s tanečním kroužkem pro širokou veřejnost Taneční odpoledne s pohádkou ve velké tělocvičně naší školy.

V bohatém dvouhodinovém programu zatančilo různé taneční styly bezmála sedmdesát účastníků nejrůznějších věkových kategorií.

Početné publikum z řad rodičů, babiček, tetiček, sourozenců nebo kamarádů zhlédlo tanečky našich nejmenších žáčků z tanečního kroužku p. Volfové na písničky z pohádek, starší děvčata zatančila na písně z muzikálu Rebelové. Pozvání přijala taneční skupina dětí i dospělých p. Zelené s orientálními  tanci, taneční kroužek Rock & Roll při DDM Chodov, své umění ukázali  karatisti z oddílu p. Černého Karlovy Vary a zazpívala nám děvčata ze ZŠ Dukla pod vedením p. učitelky Seidlerové.

Nemohla chybět ani nedělní pohádka Princ Bajaja, kterou zahráli naši žáci ze školního klubu – Klubíku.

Atmosféra byla úžasná, publikum potleskem povzbuzovalo jednotlivá vystoupení a na závěr ve stoje zatleskalo i organizátorům za mimořádně vydařenou akci. (Volfová)

DSCN4932 DSCN4934 DSCN4936 DSCN4944 DSCN4951 DSCN4955 DSCN4958 DSCN4976 DSCN4987 DSCN4996 DSCN5000 DSCN5026

Vážení a milí příznivci Rodiče vítáni,
posíláme vám říjnový zpravodaj Rodiče vítáni. Ve zpravodaji se dočtete:
  • o čem se mluvilo na konferenci Rodiče vítáni: Škola, rodiče, obec, média, veřejnost aneb jak o sobě dát vědět,
  • zda může škola vybraným žákům upřít jazykovou výuku s rodilým mluvčím,
  • že Scio spustilo webový portál, kterým chce pomoci rozvíjet tzv. měkké dovednosti,
  • o konferenci Propojme se!, kde se dozvíte o tom, jak motivovat děti a mladé lidi k aktivnímu zájmu o obecní život,
  • o Týdnu pro inkluzi, který se koná ve školách napříč celou
  • Pokud jste měli problém se zobrazením, můžete si jej stáhnout zde.
    Předchozí čísla Zpravodaje najdete zde:2013> leden, únor, březen, duben, květen, červen, září 2012 > prosinecpodzimčervenkvětendubenbřezenúnor, leden, 2011 > prosineclistopadříjen.
    F.Frančík

Rok se s rokem sešel a opět jsme přivítali 11. 11. 2013 Martina na bílém koni. Na této akci se podílel žákovský parlament „ Smajlíci“ a učitelský sbor. Pro děti byl připravený pestrý program. Naučili se vystříhávat  vločky, házet vločky do krabice,skákat panáka, kopat do míče, poznávat zimní věci a jiné disciplíny. Na každém stanovišti získávali Smajlíky, za které ve směnárně získali dobrůtky. Poděkování patří nejen rodičům s dětmi, moderátorům, bývalým žákům naší školy, městské policii, organizátorům, ale i Míše Šimonovské z Rosnic, která n ám zapůjčila bílého koně. Myslíme si, že akce se obyvatelům Staré Role líbila, až na sněhové vločky, které se zatím neobjevily. Budeme doufat, že za rok už dorazí i k nám do Karlových Varů. (L. Drahozalová)

P1150017 P1150019 P1150020 P1150023 P1150025 P1150030 P1150043 P1150047 P1150055 P1150056 P1150057 P1150066 P1150074 P1150085 P1150086

6.11.2013 se družstvo naší škola zúčastnilo okresního kola v plavání, které se konalo na ZŠ Krušnohorská. Po statečném výkonu naši žáci obsadili 4.místo. Všem jmenovaným žákům děkujeme za reprezentaci školy: Nikola Zdeňková, Kateřina Matejková, Anna Turčinová, Pavlína Novotná, Anna Kučerová, Sára Dědičová, Jan Burle, Roman Valach, Petr Nosek, Alexandr Remeš, Ondřej Bílý, Daniel Duzbaba. (L. Buřičová)

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.