Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Soutěž v anglickém jazyce s názvem Angličtina nás baví, kterou již po léta organizuje paní učitelka Mgr. Pavla Siřínková proběhla letos, z důvodu zdravotní indispozice paní Mgr. Siřínkové, na naší škole. Uspořádali jsme Okresní kolo, které proběhlo 5. dubna, a poté zorganizovali i Krajské kolo, které se konalo 26. dubna. Do Krajského kola postoupilo 10 nejlepších žáků z předchozího Okresního Karlovarského kola a jsme pyšní, že se ho účastnili i naši dva žáci: Matěj Sunek za 4. ročníky a Kamila Schützová za 5. ročníky. Zároveň jsme u nás ve škole přivítali i 10 nejlepších žáků z Okresního Chebského kola. Pro porotu bylo velmi obtížné hodnotit celkový projev v anglickém jazyce při představování sama sebe, přednesu básně či zpěvu anglické písně, popisu obrázku. Výkony byly dosti vyrovnané. Soutěžící museli reagovat i na otázky poroty, avšak během celé soutěže vládla příjemná atmosféra a mnohdy jsme se společně všichni i nahlas zasmáli. Celkový výsledek jednotlivců mohla ještě rozhodnout písemná část soutěže, kdy žáci samostatně vyplňovali pracovní list. Pro první tři vítězná místa v každé kategorii – pro 4. ročníky i kategorii 5. ročníků byly připraveny velmi hodnotné ceny z nakladatelství Oxford University Press a také knižní publikace z Odborné literatury DINO. I další soutěžící dostali pěkný dárek od výše zmíněných sponzorů a všichni si odnášeli dáreček od firmy PAPE – kancelářské potřeby, s.r.o. Tímto děkujeme sponzorům za pěkné dárky, které jistě obohatí soutěžící o další dovednosti v anglickém jazyce.
Diplomy a čestná uznání byly rozdány, gratulujeme Kamilce Schützové a Matějovi Sunkovi, který se umístil na krásném 5. místě v Kraji. Děkujeme všem dobrovolným členům obou porot, protože bez nich by se soutěž nemohla konat. Děkujeme soutěžícím za odvahu a pocit, že máme v Kraji spoustu šikovných dětí. A přejme si, aby se příští rok soutěž také podařila.

4 5 6

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.