Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

V rámci stého výročí vzniku  Československé republiky jsme na naší škole uskutečnili  historickou soutěž pro žáky 6. až 9. ročníků, zaměřenou na období první republiky ( 1918 – 1938 ).  Každou třídu reprezentoval pětičlenný tým, který v průběhu jednoho měsíce probádával toto historické období. Nápovědou byly pro studenty obrázky a tematické okruhy prezentované na jedné ze školních nástěnek. Shromažďování poznatků završilo finále, které proběhlo ve čtvrtek 1.11. v aule naší školy. V 1. části týmy odpovídaly na otázky v pracovních listech a ve druhé části zpracovávaly projekt „ První republika našima očima“. Vzhledem k tématu by se dalo předpokládat, že deváté ročníky byly ve velké výhodě, avšak výsledky soutěže ukázaly, že hodně záleží i  na přístupu žáků. Nejúspěšnější sice byl tým „ Vykořisťovatelé“ z 9.A, ale na 2. místě se umístili „Chronotroni“ ze 7.B a na 3. místě „Géniové“ z 8.A. Po vyhlášení výsledků 2.11. byla celá soutěž završena  zasazením pamětní lípy v areálu naší školy. Vlastní sázení bylo svěřeno do rukou vítězného týmu.

P1180906 P1180911  P1180916 P1180914P1180924

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.