Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Letošní školní rok je pro nás ve znamení oprav, budování, rekonstrukcí. V současné době dokončujeme opravu střechy ve Školní ulici. Akce je před předáním k užívání.

Zároveň probíhá na obou budovách školy rekonstrukce učeben. Na I. stupni vzniká nová učebna pro výuku přírodopisu, na II. stupni se připravuje odborná učebna cizího jazyka.

Od prvního února startuje přestavba bývalé školní kuchyně a jídelny v budově I. stupně. Celková rekonstrukce potrvá 6 měsíců, ale po jejím zdárném ukončení se můžeme těšit na nové polyfunkční prostory určené pro výuku prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností. Součástí stavebních úprav je vybudování výtahu pro imobilní jedince.

Všechny zmíněné akce dozoruje a financuje Magistrát města Karlovy Vary, za jehož podporu děkujeme!

Žádáme Vás o shovívavost a upozorňujeme na možná bezpečnostní omezení spojená s průběhem stavby. Mgr. Hana Janischová, ředitelka

Jazykova ucebna v realizaci

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.