Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

V úterý dne 30.4.2019 jsme na II. stupni naplánovali vyučování zcela netradičně. Někdo by mohl myslet, že o vyučování vlastně ani nešlo, nicméně dle mého názoru se žáci během krásného dopoledne naučili opravdu mnoho. Pozvání do naší školy přijali s obrovským odhodláním a nadšením zástupci Střední lesnické školy Žlutice a s lehkostí a profesionalitou připravili pro naše žáky 9 různých workshopů s aktivitami, skrze které představili jak svou školu, tak předali našim dětem mnohé přírodovědné znalosti.

Den byl zahájen rozdělením dětí do heterogenních skupin dle barev, každou skupinu provázel jeden vyučující a všechny skupinky prošly 9 workshopy. Mezi tématy se objevilo včelařství s ukázkou živých včel, práce s voskem, aranžování květin, vábení zvěře, určování stáří stromů, střelba, rozeznání uniforem myslivců, lesníků i těžařů, poznávání zvěře dle stop i výroba sádrových odlitků. Nechyběly základy kynologie. Práce s loveckým psem byla pro žáky asi největším zpestřením. V průběhu dne mohli žáci na předem připravený plakát zaznamenávat postřehy, psát poděkování či jinou zpětnou vazbu k tématům. Dle barevnosti plakátu a množstí pozitivních komentářů, můžeme hovořit o obrovském nadšení a úspěchu „projektového dne“.

Závěr patřil ještě slavnostnímu podepsání „Memoranda o spolupráci“ naší školy se SLŠ Žlutice a Českým červeným křížem, což nám umožní spolupracovat v dalších projektech a zpřístupnit tak dětem I. stupně programy „Lesní pedagog záchranář“ a podobné. Velký dík patří všem, kteří se na realizaci tohoto dne podíleli.

20190430_130302Projekt.den 30.4 (85)20190430_101236(0)20190430_083709Projekt.den 30.4 (54)Projekt.den 30.4 (90)Projekt.den 30.4 (75)Projekt.den 30.4 (41)Projekt.den 30.4 (16)Projekt.den 30.4 (39)Projekt.den 30.4 (31)Projekt.den 30.4 (24)Projekt.den 30.4 (2)Projekt.den 30.4 (78)20190430_125539

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.