Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Archiv pro měsíc: Září 2019

Týden uběhl jako voda a žákovský parlament se pod vedením Ing. Marcely Kafkové a Mgr. Lenky Sarai Kučerové sešel na třetí schůzce tohoto školního roku. Rozhodli jsme se setkávat každé úterý v 7:15. Dnes bylo naším úkolem pokusit se sestavit plán ativit na I. pololetí. Připomněli jsme si společně úkoly ŽP:

  • proměňuje fyzické prostředí školy a jejího okolí
  • zlepšuje atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…),
  • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),
  • podporuje charitu

Jedna z hlavních aktivit, kterou žákovský parlament chystá, je společná oslava svátku sv. Martina, kde opět nabídne dětem a jejich rodičům pestrý odpolední program. V rámci dopoledního vyučování proběhne halloweenský kostýmový den. Věříme, že na příštím zasedání plán doladíme a doplníme o další aktivity. Dále jsme delegovali 2 osoby, které budou školu zastupovat na zasedání studentského parlamentu na MM K.Vary dne 25.9.19.

Současně tento týden zahájil činnost junior parlament žáků I. stupně pod vedením Mgr. Petry Kratochvílové a Mgr. Evy Záhoříkové. Stejně jako na II. stupni i zde proběhla volba zástupců junior parlamentu a to vždy 2 žáků 3. – 5. tříd. První stupeň se také podílí na přípravě oslavy svátku sv. Martina, ve stejný den plánuje halloweenský kostýmový den a mnoho dalších aktivit. Oba parlamenty budou v průběhu roku spolupracovat a hledat způsoby jak propojit aktivity 1. a 2. stupně.

20191001_073813 20191001_073820

Dva měsíce prázdnin uběhly rychle a žákovský parlament s velkým elánem opět zahájil svou činnost. Nejprve v jednotlivých třídách na začátku měsíce proběhla volba dvou zástupců do parlamentu. První schůzka dne 10.9. byla pouze seznamovací. Všichni členové parlamentu se poznávali prostřednictvím různých her. Na druhé schůzce dne 17.9. proběhly volby předsedy žákovského parlamentu, místopředsedy, zapisovatele, rychlé spojky, experta na počítače, desing a fotografii. Parlament si určil úkoly na další schůzku.

Letošní první exkurze třídy 9. B měla historicko-geologické zaměření a zavedla jejich  kroky do Jáchymova, konkrétně do Štoly č. 1. Tedy do míst, kde museli v 50. letech minulého století za nelidských podmínek pracovat političtí vězni komunistického režimu. Ponurou atmosféru místa nám ještě posilovalo sychravé počasí, takže zážitek byl téměř autentický. Žáci se na úvod exkurze seznámili s tématem prostřednictvím krátkého dokumentárního filmu a pak už se mohlo vyrazit na prohlídku Štoly č. 1. Tedy ještě předtím všichni účastníci obdrželi slušivé bezpečnostní helmy. Hučení, které vycházelo ze štoly, napovídalo, že se asi nebude jednat o procházku růžovým sadem. Naštěstí byli žáci upozorněni panem průvodcem, že se jedná o odvětrávání všudypřítomného radioaktivního radonu. Samotná štola pak asi splnila očekávání nás všech. Tak trošku to vypadalo, jakoby se tady zastavil čas. Zdálo se, že horníci odešli teprve nedávno. Hornické vozíky, řada mechanických nástrojů, hornické sbíječky a další artefakty hovořily výmluvně o těžké práci politických vězňů, kteří štolu z velké části vyhloubili. A když pak laskavý pan průvodce sdělil účastníkům, že se nacházejí sto metrů pod zemí, mnohým se zatajil dech. Zajímavostí nepochybně je i skutečnost, že štola byla pouze zkušební, a tudíž se z ní nikdy nevytěžil ani gram radioaktivního materiálu. A druhou zajímavostí je ta, že při ražbě štoly narazili na původní stříbrnou štolu ze 16. století. Inu, někdy může historie i překonávat století. A to stačilo udělat pár kroků. Pár kroků na 260 metrech.

Po zajímavé exkurzi do Štoly č. 1 čekala žáky ještě druhá část exkurze. Jejím cílem byl bývalý pracovní tábor Svornost, nacházející se nad štolou. Zdejší vězni museli každý den podstupovat těžkou dřinu za naprosto nelidských podmínek. Výšlap do tábora za sychravého počasí evokoval smutek, který místo i po mnoha letech vyzařuje. Samotný tábor pak žáky přivítal velkým nápisem Prací ke svobodě. Kdyby to bylo německy, člověk by si myslel, že je v německém koncentračním táboře. O “svobodě” podal žákům výklad pan učitel Krátký. Jak tedy vypadala “svoboda”? Tábor obehnaný dráty, v zimě stovky promrzlých a fyzickou prací zničených vězňů, dennodenní šikana primitivních dozorců, v případě nelibosti některého z bachařů pak několikatýdenní pobyt v betonovém bunkru. A v případě pokusu o útěk pak vězně čekalo v tom nejlepším případě bití, ponižování, v tom horším případě zastřelení, případně roztrhání psy. Příznačné je, že jediné, co se z tábora dochovalo, je zmiňovaný bunkr, zvaný korekce. Na závěr exkurze

pak žáky čekal sestup po tzv. mauthausenských schodech, po kterých museli vězni chodit každý den fárat do dolu. Tedy původně prý ty schody stály o pár desítek metrů dál, ale to nikterak nesnižuje náročný výkon účastníků exkurze. Navíc jsme měli tu výhodu, že jsme nebyli svázáni ostnatým drátem. Takže to vlastně byla hračka. Nebo spíše smutná tečka z exkurze do míst, kde umírali nevinní lidé kvůli jedné zvrácené ideologii. Doufejme, že si z toho vezmou naši žáci poučení, že svoboda není zadarmo.  Ale určitě už se těší na další exkurzi. A tiše doufají, že to bude do nějakých veselejších míst. Bc. Miloslav Krátký

WhatsApp Image 2019-09-25 at 15.50.29 WhatsApp Image 2019-09-25 at 15.50.07 IMG_20190925_103342 IMG_20190925_101502

Od středy 18.9 do soboty 21.9 se naše třída vydala chatu Permoník na Mariánské. Mezi naše hlavní cíle bylo poznat se, užít si zábavu a položit základy dalšímu fungování skupiny v naší škole i mimo ni. Pod vedením lektora Jirky jsme společně zdolávali nejednoduché úkoly, které vyžadovali nejen fyzické nasazení, ale i týmovou spolupráci. První den jsme trochu mrzli, pak nám přálo sluníčko a nálada byla hned veselejší. Práci jsme prokládali svačinkami a nějakou tou mlskou. Cestovali jsme pohádkovým světem, převtělili jsme se v ptáčky, kteří sbírají hmyz pro svá mláďata, byli jsme staviteli věží z nebezpečného materiálu a spoustou dalších postav.
Zábavnou formou jsme si opakovali přírodopis, matematiku i český jazyk. Ale to nejdůležitější, co jsme se učili bylo prostě být spolu, a ne jen vedle sebe. Někdy nám to šlo lépe, někdy hůř. Také jsme se učili chodit včas, pomáhat si, naslouchat si. Něco se nám podařilo víc, něco méně, ale víme na čem budeme ještě potřebovat zapracovat. A my to dáme. Než jsme se nadechli byla sobota odpoledne a po slavnostním obědě (řízek) přijíždějí první
rodiče a je čas rozloučit se. Pobrat všechny věci, zamávat kamarádům a vzít si svoji poštu (dopisy, které jsme si dopoledne vzájemně psali). Mgr. Lenka S. Kučerová

IMG_0687IMG_0717IMG_0720IMG_0747IMG_0765IMG_0779IMG_0846IMG_0897

Dne 19.9.2019 se naše škole podruhé za sebou zúčastnila atletického čtyřboje, který jako první soutěž školního roku vždy startuje zápolení mezi školami v našem regionu. V konkurenci jedenácti škol se naši chlapci, i vinou zranění jednoho člena družstva, umístili na 8. místě. Děvčata naopak vydržela zdravá až do konce a obhájila loňské prvenství a zajistila si tak postup do krajského finále, které se uskuteční až na jaře. Pokud si ovšem dívky podrží formu, se kterou se prezentovaly na hřišti ZŠ Šmeralova, potom je s největší pravděpodobností opět nemine republikové finále. To se uskuteční stejně jako minulý rok v Opavě a naše žačky skončili osmé z celkových patnácti zúčastněných týmů. Pevně věříme, že tento školní rok úspěch zopakují.

 E6ADDFBF-C2F6-42A1-AD57-3833D6206AA7 F59984DD-6770-467C-AAEE-38ED9BF1F89C93CC3999-FA0B-4B97-8761-D9B278C802A3

Dne 20.9.2019 se žáci 6.B,6.C a vybraní žáci 7.ročníků na plzeňském náměstí zúčastnili akce s názvem „Dny vědy a techniky“. Formou interaktivní výstavy se tak mohli  setkat s mnoha experimenty běžného života i s pokusy, které jinde jen tak neuvidí. Přes třicet expozic se dětem i široké veřejnosti snažilo představit vědecké obory z jiného úhlu pohledu. V ulicích města se tak mohli setkat s mnoha experimenty, vycházejícími z našeho běžného života, i s pokusy, které jinde není možné uvidět. Řadu věcí si přitom mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Výstava se všem moc líbila.

IMG-20190923-WA0006 IMG-20190923-WA0008 IMG-20190923-WA0009

Kohezní výjezdy jsou v plném proudu. Třída 6. B je již ze svého adaptačního kurzu zpět doma a ve škole, třída 6. A prožívá ještě aktivně společný program. Cílem adaptačních kurzů je lépe poznat třídu, navázat vztah mezi novým třídním učitelem a žáky, naučit děti spolupráci a nebo jen odhalit slabiny kolektivu, na kterých je potřeba pracovat. Program dní na Mariánské je velmi pestrý a náročný. Sice formou her, ale mnohdy velmi náročných na přemýšlení či soustředění, se žáci mnoho naučí, ať už o sobě samých, tak o svých spolužácích. Největším oříškem se zatím stalo dodržování pravidel, dochvilnost a respektování druhých. Velmi podstatnou roli v celém programu hrají lektoři, odborníci z praxe. Jsou schopni objektivně hodnotit a předat třídnímu učiteli mnohé rady, jak s daným kolektivem dále pracovat. Poděkování patří tedy lektorům z o.p.s Krebul, kteří s naší školou již mnoho let spolupracují. Většina třídních kolektivů vyjíždí na kurzy pod vedením „Krebulu“ každý rok a to v plném počtu, což je jistě tím největším oceněním lektorské práce.

86432121201812151710914

Žáci všech tříd II. stupně i žáci 5. tříd absolvovali v průběhu posledních dvou týdnů přednášku na téma kyberšikana pod hlavičkou projektu „Přemýšlej“. Dvouhodinový program pod vedením profesionální lektorky byl nejen pro žáky, ale i pro pedagogy velmi přínosným. V rámci projektu se žáci v průběhu školního roku zúčastní ještě několika besed.

P1190392

Tento týden se žáci 3. ročníků vrhli na průzkum okolí naší školy. Posloužila jim k tomu zjednodušená mapa, ve které se nejdříve naučili orientovat a pak už snadno zapisovali a zakreslovali významné budovy, služby, hřiště, názvy ulic i třeba dopravní značky. Průzkumníkům se naučná vycházka velmi líbila a už se těší na další. Petra Kratochvílová
k1 k2 k3
Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.