Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Kohezní výjezdy jsou v plném proudu. Třída 6. B je již ze svého adaptačního kurzu zpět doma a ve škole, třída 6. A prožívá ještě aktivně společný program. Cílem adaptačních kurzů je lépe poznat třídu, navázat vztah mezi novým třídním učitelem a žáky, naučit děti spolupráci a nebo jen odhalit slabiny kolektivu, na kterých je potřeba pracovat. Program dní na Mariánské je velmi pestrý a náročný. Sice formou her, ale mnohdy velmi náročných na přemýšlení či soustředění, se žáci mnoho naučí, ať už o sobě samých, tak o svých spolužácích. Největším oříškem se zatím stalo dodržování pravidel, dochvilnost a respektování druhých. Velmi podstatnou roli v celém programu hrají lektoři, odborníci z praxe. Jsou schopni objektivně hodnotit a předat třídnímu učiteli mnohé rady, jak s daným kolektivem dále pracovat. Poděkování patří tedy lektorům z o.p.s Krebul, kteří s naší školou již mnoho let spolupracují. Většina třídních kolektivů vyjíždí na kurzy pod vedením „Krebulu“ každý rok a to v plném počtu, což je jistě tím největším oceněním lektorské práce.

86432121201812151710914

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.