Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

V polovině září zahájily svou činnost zájmové kroužky a to v obou budovách školy. Jak sportovní, tak jazykové kroužky či tvořivé dílny přilákaly mnoho žáků a my jsme velmi rádi, že mají děti i rodiče o zájmovou činnost ve škole zájem. Děkujeme také za včasné platby kroužků a správnost uváděných údajů při platbách. Všechny nabízené kroužky se počteně naplnily a jsou zaevidované v systému EduPage. Znamená to, že je možné zasílat omluvu v případě, že dítě na kroužek nepůjde, právě přes systém zpráv v rámci Edupage konkrétnímu vedoucímu kroužku. Přikládám foto výrobků spokojených žáků z dnešního kroužku „Tvořivá dílna“ pod vedením paní Tatarkové.

tvorivadilna2tvortvor1

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.