Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

V každé společnosti existuje určité procento lidí/ dětí, kteří vykazují známky nadání. Škola si je této skutečnosti vědoma. Abychom mohli lépe zacílit podporu nadaných, talentovaných a bystrých žáků předkládáme rodičům mimořádnou nabídku.

Ve spolupráci se společností Mensa ČR nabízíme testování žáků. Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti.

Testování proběhne 11. března 2020 v budově školy ve Školní ulici v dopoledních hodinách.

Cena za testování je 150,-Kč. Peníze odevzdávejte v předstihu třídnímu učiteli/ učitelce a nejpozději do 28. února.

Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.

Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky

Děti budou rozděleny do 3 kategorií:

Vstupní test pro děti (věk 5-8)

  • čistý maximální čas testu 20 minut
  • test je obrázkový, děti nemusí umět číst ani psát

Vstupní test pro děti (věk 9-13)

  • čistý čas testu 30 minut + instruktáž

Vstupní test pro dospělé (věk 14+)

  • čistý čas testu 40 minut + instruktáž

Testování je vyhlášeno na webu Mensy ČR.

Je nutné v rámci splnění podmínek GDPR, aby se zájemci o testování přihlásili přes web.

Z důvodu lepší orientace o počtu lidí je přihlašování rozděleno na dvě části.

  1. testování dětí 5 – 8 let včetně:

http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=10722

  1. testování dětí ve věku 9 – 13 let včetně a starší 14+

http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=10723

 

Výsledky se zákonní zástupci (ne škola) dozví uvedenými způsoby.

1.když si ověří v přihlášce e-mail, tak do týdne,

2.když si nechají zaslat výsledek poštou, tak do cca 3 týdnů – záleží na rychlosti pošty.

Škola obdrží anonymní statistické vyhodnocení testování.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.