Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Archiv pro měsíc: Červenec 2021

Návrat žáků k prezenčnímu způsobu výuky naskytl i jiné možnosti než jen učení ve školních lavicích.

Žáci 6. a 7. ročníků absolvovali projektový den nazvaný „Fata morgana“ v pražské Botanické zahradě a kromě mnoha poznatků a vědomostí si dovezli zážitky ze společného učení mimo školu. Žáci 9. tříd prozkoumali pod odborným vedením rašeliniště Božího Daru.

Osmé ročníky dokončily kurz podnikavosti a vytvořily náměty na zlepšení prostředí naší školy. Některé z nich v příštím roce využijí zástupci žákovského parlamentu a pokusí se je aplikovat v praxi. Dále absolvovali žáci 8. tříd exkurzi do firmy HF-Czechforge v Chebu, kterou pro ně zajistila Krajská hospodářská komora. Třída 8.B se zúčastnila velmi zdařilé preventivní akce s názvem „Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN“.

Školu úspěšně reprezentovali žáci 7. a 9. ročníku v robotické soutěži First Lego League. Získané ocenění namotivovalo ostatní chlapce i dívky k účasti v dalších ročnících této soutěže. Přípravu žáků zajišťoval pan učitel Ing. Milan Růžička. Úspěšní žáci pak pod vedením pana učitele absolvují v době prázdnin letní robotický kemp.

Zástupci žákovského parlamentu připravili pro žáky 1. stupně „Den první pomoci“. Všem žákům 2. stupně se podařilo pod vedením Mgr. Lenky Sarai Kučerové dokončit výtvarný projekt „Antoine de Saint Exupéry“. Další zajímavé výtvarné práce vzniky pro projektovou soutěž „Leonardo da Vinci“, kterou připravila a zorganizovala Mgr. Daniela Doubravová.

Velmi krásného projektu se zúčastnili žáci 9.B Eliška Kučerová a Petr Hunyor pro organizaci Post Bellum s názvem „Příběhy našich sousedů“. Převzali tak štafetu úspěšných prací žáků naší školy v předchozích ročnících pod vedením Mgr. Světlany Ševčíkové. Pro své spolužáky z nižších ročníků pak uspořádali motivační „tiskovou konferenci“, kde společně sdíleli výstupy své práce.

Vynikajícího úspěchu dosáhla žákyně 9.B Eliška Kučerová také v celostátní pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek. Obsadila 2. místo. Poděkování za přípravu na soutěž patří paní učitelce Mgr. Mirce Lendělové.

Proběhlo mnoho školních výletů, ocenění sportovců, kteří ač nemohli školu reprezentovat v meziškolních sportovních soutěžích, plnili výborně zadané pohybové výzvy, které pro ně připravoval v průběhu distanční výuky pan učitel Mgr. Lukáš Jankovský. Mnoho žáků II. stupně jako každoročně pomohlo s organizací karlovarského 1/2Maratonu.

Všem vyučujícím i žákům patří velké díky za aktivní přístup.

1410161224            17189320211135

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

před prázdninami bychom Vás rády informovaly o nástupu Vašich dětí do první třídy.

Díky laskavému přispění MMKV budou mít Vaše děti téměř kompletní výbavu do školy.

Prosíme pouze o zakoupení vhodného penálu (ideálně ne patrového, děti se v něm z počátku špatně orientují), dále budou děti potřebovat ořezávátko na slabé a silné pastelky, přezůvky a cvičební úbor v látkové tašce, švihadlo a zástěru na malování nebo delší tričko.

V prvním týdnu školy budeme vybírat 1000,-Kč do třídního fondu. Z této částky jsou hrazeny odměny, některé pomůcky, částečně výlety a jiné akce. V dalších letech se vybírá částka nižší, nebo žádná dle konkrétní situace. Dále vybíráme balík papírů na kopírování, tekuté mýdlo a balík toaletního papíru. Tyto potřeby zpravidla vydrží celé třídě po dobu tří let školní docházky.

Prosíme všechny osobní věci dětí podepsat, občas se sejdou věci stejné nebo podobné a děti mají problém se v nich vyznat.

1.9. se sejdeme v 7.55 u školy. Svojí paní učitelku poznáte podle cedule s označením třídy. Všichni se společně přesuneme do tříd. Poté si děti převezme paní vychovatelka, která je seznámí s prostředím školní družiny a pro Vás rodiče začnou první třídní schůzky, na kterých si přiblížíme organizaci školního roku.  Po třídních schůzkách se děti vrací do třídy a Vy, rodiče, budete mít krátkou informativní schůzku s paní vychovatelkou ŠD. Po skončení schůzky si vyzvednete děti ve třídě.

V případě, že Vaše děti budou navštěvovat ŠD, je nutné zařídit i obědy v jídelně. To budete moci již v přípravném týdnu. Tedy od 25.8.2021.

Moc se na Vás a Vaše děti těšíme!

TU Novotná Lucie 1.A

TU Mgr. Záhoříková Eva 1.B

TU Mgr. Járová Jana 1.C

v  pracovní dny 9:00 – 12:00

1. 7. – 16. 7.   budova Školní (777 362 938)
19.7. – 30. 7.  budova Truhlářská (775 851 620)
2.8. – 13. 8.    budova Školní (777 362 938)
16.8. – 24. 8.  budova Truhlářská (773 776 042)
od  25. 8.       provoz na obou budovách

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.