Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Archiv pro měsíc: Srpen 2021

Informace k zájmovým kroužkům pořádaných na naší ZŠ ve školním roce 2021/2022:

– organizátorem kroužků je DDM Karlovy Vary
– nabídka je shodná s loňskou a rozšířená o angličtinu, přírodovědný a taneční kroužek (viz. příloha)
– přihlašování probíhá na stránkách DDM Karlovy Vary https://www.ddmkv.cz/krouzky od 1.9.2021

Veškeré dotazy k platbám a organizaci směřujte, prosím, na DDM Karlovy Vary.

Přejeme všem úspěšné zahájení školního roku!

vedení školy

skolni klub 2021 nabidka

Školní družina zahajuje v letošním školním roce 2021-2022 provoz od středy 1.9. od 6:00 h do 16:30 h.

První školní den tedy bude otevřena ranní školní družina od 6:00 h do 8:00 h v přízemí budovy ZŠ Školní ve IV. oddělení.

Přihlášky k docházce do školní družiny jsou volně ke stažení na těchto webových stránkách školy (dokumenty ke stažení) nebo u jednotlivých vychovatelek a v sekretariátu ZŠ Školní. První školní den 1.9. budou k dispozici také u třídních učitelů. Vyplněné přihlášky můžete již od 26.8. do 31.8. předávat vychovatelům v čase od 8:00 do 12:00 h.

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás seznámila se způsobem, jakým bude probíhat screeningové testování žáků na naší škole v souladu s manuálem MŠMT ze dne 17. 8. 2021

Dle aktuálních informací budou povinně antigenním testem (stejný antigenní test jako byl používán v loňském školním roce) formou samoodběru otestováni žáci od 2. do 9. ročníku první školní den, tedy 1. 9. 2021 ve svých kmenových třídách, žáci 1. ročníku a přípravné třídy budou testováni 2. 9. 2021

V případě zjištění pozitivního výsledku v dané třídě bude pozitivně testovaný izolován, negativně testovaní žáci z této třídy počkají na zákonné zástupce ve své třídě. Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Dané dítě nebo žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu a přinesou si test ze slin (daný antigenní test musí být na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30.6.2021), bude tento test ze strany školy akceptován. Zároveň je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).

Testování tedy proběhne ve dnech: středa 1. 9. (čtvrtek 2. 9.), pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021. Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodloužena na další období.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu). Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.

Žáci, kteří neabsolvují povinné testování:
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci.

Mgr. Jana Krausová, ředitelka školy

Milí žáci, pokud budete požadovat oběd na první školní den 1. 9. 2021, musíte si ho individuálně zadat v systému  www.strava.cz. Od 2.9.2021 budete mít obědy automaticky přihlášené. Děkuji, Andrejsová, vedoucí školní jídelny

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.