Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Archiv pro měsíc: Září 2021

V rámci evropského týdne mobility, projektu „Pěšky do školy“ jsme připravili mnoho aktivit pro žáky naší školy, tak abychom je podpořili v pohybu. Žáci prvního stupně společně s vyučujícími procházeli okolí školy a zjišťovali jeho bezpečnost. Využili tématu k podpoře nejen pohybu, ale i poznání možných rizik, které s cestou do školy souvisí. Žáci nejen 2. tříd si rozkreslili plán okolí školy a vyznačili nebezpečná místa, zakreslili přístupové cesty, učili se dopravní značení, apod.

Žáci II. stupně napříč ročníky připravili pro menší spolužáky 2 stanoviště, která museli ráno navštívit a získat razítko, kterým prokazovali pěší cestu do školy. Dále vyučující ve všech třídách připravili tabulky na zapisování kroků a metrů, které žáci cestou do školy, ze školy či v odpoledních hodinách nachodili. Zapojili se i vyučující a vedení školy připravilo soubor seminářů na téma „Jak vést dítě ke zdravému životnímu stylu“ nejen pro rodičovskou veřejnost. Téma „Pěšky do školy“ se stalo součástí předmětu estetická a etická výchova. Žáci pracovali na plakátech a byla vyhlášena foto soutěž.

FOTO souhrnne1 FOTO souhrnne2ns 1st

Vážení rodiče, v rámci zapojení do projektu „Pěšky do školy“ a „Šablony III“ jsme pro Vás zdarma připravili soubor seminářů na téma „Jak vést dítě ke zdravému životnímu stylu“.

Semináře budou probíhat v aule II. stupně, tedy v budově Truhlářská vždy od 17:00. První setkání je naplánováno na čtvrtek 7.10.2021. Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Termíny dalších setkání:
13.10., 21.10., 4.11., 11.11., 18.11.

seminare pro rodice

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvýšenému výskytu respiračních onemocnění upozorňujeme, že škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.“ Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu do školy, žák není vpuštěn do budovy školy, v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. Pokud přítomen není, škola tuto skutečnost oznámí neprodleně a informuje o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka. Stejný postup škola volí v případě, že se příznaky vyskytnou v průběhu výuky.

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví,

Mgr. Jana Krausová

Ve dnech 6.a 7. září navštívili žáci 6. a 7. tříd Botanickou zahradu v Bečově. Od zkušených lektorů jsme se dozvěděli spoustu informací o tom, co a proč se děje v české přírodě na podzim. Strávili jsme dopoledne v krásném prostředí botanické zahrady. Získané znalosti uplatníme v hodinách přírodopisu.

IMG-20210916-WA0015 IMG-20210916-WA0014 IMG-20210916-WA0013 IMG-20210916-WA0012 IMG-20210916-WA0011 IMG-20210916-WA0010

Žáci 6. A v pondělí téměř v plném počtu vyrazili na dlouhou cestu do Prachatic na adaptační kurz v doprovodu třídní učitelky Ing. Marcely Kafkové a Mgr. Jarmily Šantorové. Vše zatím zvládli bez problémů a posílají spokojené pozdravy. Důležité je, že všem chutná a všichni se aktivně zapojují do všech činností.

foto kohezak

Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali o konání 8.ročníku výstavy středních škol Karlovarského kraje „Kam po základní škole“. Bližší informace o termínech a přehled středních škol, které se výstavy zúčastní, najdete v přiloženém letáku

 letak

V pátek 3.9. se všichni naši třeťáci pobavili na akci „Kraj dokořán“, kde pro ně i ostatní návštěvníky byly připraveny sektory s různým programem a zaměřením, vztahující se k životu v našem kraji. Děti si například mohly projít stezku „Žijeme regionem“, vyzkoušet si „Hru o velký kulový“, plnit úkoly v sektoru EKO a také navštívit sektor Policie ČR, hasičů a záchranářů. V neposlední řadě shlédly vystoupení folklórního souboru z Bosny a Hercegoviny v sektoru „Svět tančí“. Za svou snahu dostaly i drobné odměny a některým dětem se akce tak líbila, že se vrátily se svými rodiči i odpoledne.

 IMG20210903114543 IMG20210903103340 (1)

V pátek se odpoledne ve školní družině soutěžilo! V letošním školním roce si školní družina připravila pro všechny přihlášené děti celoroční projekt plný nejrůznějších aktivit s názvem „O čtyřech královstvích“, který je zaměřený na seznámení dětí s neživou přírodou, kdy formou her s prvky dramatické výchovy, výtvarné výchovy nebo sportovní apod., získají poznatky o přírodních jevech a dějích. Prostřednictvím projektu budou vedeny k ochraně životního prostředí, k citlivému přístupu k přírodě, k pochopení významu třídění odpadu, získají poznatky např. o koloběhu vody nebo střídání denních a ročních období, naučí se pečovat o rostliny i zvířata a mnoho dalších dovedností. A protože do školy chodíme už týden, připravili jsme pro naše nejmladší spolužáky z prvních, nultých a druhých ročníků zábavné soutěže na multifunkčním hřišti, kterými jsme odstartovali náš projekt a stali se tak“rytíři Čtyř království“.

147455BB-6A12-480B-B908-C5417735E440_1_201_a4A361EE0-B655-4A6D-8EF3-8CF5D1C3067F_1_201_a  6C43630F-8777-44A7-B147-D0755D4E22A6_1_201_a

Dne 7.9.2021 žáci 4. A, B navštívili firmu Ekodepon v Černošíně, která se zabývá ekologickou likvidací odpadů. Naši žáci se mohli na vlastní oči přesvědčit, že třídění odpadu má smysl.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.