Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Archiv pro den: 20.9.2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvýšenému výskytu respiračních onemocnění upozorňujeme, že škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.“ Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu do školy, žák není vpuštěn do budovy školy, v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. Pokud přítomen není, škola tuto skutečnost oznámí neprodleně a informuje o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka. Stejný postup škola volí v případě, že se příznaky vyskytnou v průběhu výuky.

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví,

Mgr. Jana Krausová

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.