Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

V rámci evropského týdne mobility, projektu „Pěšky do školy“ jsme připravili mnoho aktivit pro žáky naší školy, tak abychom je podpořili v pohybu. Žáci prvního stupně společně s vyučujícími procházeli okolí školy a zjišťovali jeho bezpečnost. Využili tématu k podpoře nejen pohybu, ale i poznání možných rizik, které s cestou do školy souvisí. Žáci nejen 2. tříd si rozkreslili plán okolí školy a vyznačili nebezpečná místa, zakreslili přístupové cesty, učili se dopravní značení, apod.

Žáci II. stupně napříč ročníky připravili pro menší spolužáky 2 stanoviště, která museli ráno navštívit a získat razítko, kterým prokazovali pěší cestu do školy. Dále vyučující ve všech třídách připravili tabulky na zapisování kroků a metrů, které žáci cestou do školy, ze školy či v odpoledních hodinách nachodili. Zapojili se i vyučující a vedení školy připravilo soubor seminářů na téma „Jak vést dítě ke zdravému životnímu stylu“ nejen pro rodičovskou veřejnost. Téma „Pěšky do školy“ se stalo součástí předmětu estetická a etická výchova. Žáci pracovali na plakátech a byla vyhlášena foto soutěž.

FOTO souhrnne1 FOTO souhrnne2ns 1st

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.