Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Archiv pro měsíc: Říjen 2021

Informace pro rodiče ze společné schůzky třídních důvěrníků:

- zatím neplatit žádné příspěvky.

- v roce 2021 dojde k zániku Sdružení rodičů a přátel školy.

- na přelomu 2021/2022 se založí nový Spolek rodičů a přátel školy.

- v novém Spolku už nebudu figurovat, protože z časových důvodů se dále nemohu funkci věnovat.

- apel na rodiče, aby se zapojili do nového Spolku svojí aktivitou a svými znalostmi (organizační schopnosti, účetnictví, tvorba www, právnické znalosti,…)

- připomenutí listopadové schůzky důvěrníků i dalších zájemců o vytvoření nového Spolku.

zapis SRPS 19_10_2021

Ve čtvrtek 21.10. se ve školní družině konala společná akce rodičů s dětmi „Dlabání dýní“, na kterou přišla neuvěřitelná spousta maminek, tatínků, babiček i sourozenců. Každý si donesl svou dýni a dlabátka. Školní družina vyzdobila halloweensky chodbu, nástěnky i oddělení, zakoupila nezbytné svíčky a vyhledala návrhy možných strašidelných obličejů k dlabání. Zkrátka dlabáním žili všichni celé dny dopředu! Na akci samotné nechyběla ani dobrá nálada, úžasná atmosféra a sladká odměna pro všechny, kdo přidali ruku k dílu. A co se stalo s dýněmi? Ty nám do konce týdne zdobily chodbu u šaten! Děkujeme všem co přišli, a za rok, doufejme, se uvidíme na stejné akci znova!

9F00C8B8-6B62-4BA0-ADE0-BDDFDFF537079F9994AD-9881-42B6-A951-26B000AD7F9A 54BF9A1C-32A2-4C7A-8B49-BDB36966F26E 297BA94E-9237-4125-866C-D3D6E933EA52 2497D943-EA59-435C-90CA-552000EA7195 AC81C43E-C14D-4E19-80B3-224EF423DD59

V pondělí 11.10. se 50 nejlepších žáků ze všech tříd 2. stupně účastnilo školního kola v piškvorkách. Z nich postoupilo 20 nejlepších, kteří byli rozděleni do 4 družstev a budou reprezentovat naši školu v dalších kolech, ostatní budou náhradníky.  1. družstvo – Gruber, Havel, Harmáček, Horský, Kolba.  2. družstvo – Adamová, , Kasíková, Kučera, Rozlivek, Šimon. 3. družstvo – Sedrovič, Benedik, Jarčevská, Lehnertová, Rampasová. 4. družstvo – Čepelák Matěj, Tatarková, Šulc, Kýček, Jiříková

Školní družina zve všechny maminky, tatínky, babičky i dědečky s našimi dětmi na společnou akci

„HALLOWEENSKÉ DLABÁNÍ DÝNÍ“

Ve čtvrtek 21.10.2021 od 15:00 do 16:00 h v přízemí budovy I. stupně ZŠ Školní (IV. odd. ŠD)

S sebou vlastní dýně, nožíky a dlabátka! Nezapomeňte na dobrou náladu a úsměv.

Těšíme se na vás!

d0d193d9-3467-4e6c-99f4-481134ebdedb 720542fe-f6ae-4460-a23f-dbdd11e238df

V rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání na školách“ jsme rozšířili odpolední zájmové aktivity žáků o „dílny“ a „robotiku“. Práce v dílnách vede Mgr. Markéta Zachariášová. Pro žáky chystá zástupce projektu soutěž, která bude zaměřena na zpracování výrobku ze dřeva.

Pod vedením Ing. Milana Růžičky probíhá kroužek nazvaný „robotika“. Starší žáci se zde připravují na robotickou soutěž „First lego league“, mladší žáci pracují s jednoduchými roboty. Soutěž je postavena na práci s robotem stavebnice Lego Mindstorm. Úkolem žáků je naprogramovat robota tak, aby zvládl co nejvíce zadaných soutěžních úkolů. FLL proběhne po novém roce. Pro motivaci žáků a metodickou podporu vedoucího pedagoga jsme využili možnosti účastnit se robotického kempu. Ten proběhl v týdnu od 4. do 8.10.2021 na Perninku pod záštitou Krajské hospodářské komory. Šest žáků 2. stupně naší školy se zde společně s žáky ostatních škol karlovarského kraje po celý týden věnovalo nejen programování, ale také rozvíjení měkkých dovedností, které jsou pro úspěch v soutěži podstatné. Žáci zde získali mnoho nových zkušeností i inspirace a prokázali dobrou týmovou spolupráci.

IMG-20211012-WA0002 IMG-20211012-WA0004 IMG-20211012-WA0005

Žáci 6. ročníku ZŠ Truhlářská zahájili školní rok adaptačním kurzem v Prachaticích. Jednotýdenní pobyt by zaměřen na stmelení kolektivu, sebepoznání a seberozvoj.  

S výzvami v podobě odloučení od rodin a aklimatizace v novém prostředí se žáci statečně vypořádali díky nápaditým a současně zábavným aktivitám, při nichž si zároveň otestovali schopnost strategického myšlení, týmovou spolupráci a kreativitu.  

  Nabitý program byl zpestřen návštěvou blízkého areálu lesních her, jehož sítě a jiné atrakce posloužily k odpočinku i kulturnímu vyžití. Inspirativní bylo pro nás setkání se stříbrným paralympionikem z Tokia Arnym Petráčkem, který zájemcům věnoval podepsané fotografie.  

Naší pozornosti neuniklo ani historické jádro města, jež jsme prozkoumali při práci s mapou a luštěním tematicky zaměřené tajenky, která nás zavedla za místními pamětihodnostmi.  

Celotýdenní úsilí bylo završeno závěrečným zhodnocením, při němž jsme ocenili pokroky, kterých se nám v oblasti rozvoje kamarádství a vzájemné spolupráce podařilo dosáhnout.  

Význam celé akce spatřujeme rovněž v obnovení sociálních vazeb mezi žáky, jejichž vzájemný kontakt poznamenalo vzdělávání distančním způsobem.   

Děkujeme Mgr. Zdeňkovi Krejsovi, Mgr. Jiřímu Gabrielovi Kučerovi ze společnosti KreBul, o. p. s. za přípravu výborného programu, vysoké osobní nasazení, vstřícný přístup a čas, který nám věnovali. Doufáme, že budeme moci brzy splnit přání našich žáků a zavítat opět do Prachatic. 

Mgr. Olga Janischová

1A 1B 1C 1D 1F 1G 1H

Dne 6. 10. 2021 vyrazily třídy 6. A a 6. B do Černošína. Naším cílem byla návštěva firmy Ekodepon s.r.o, která se zabývá likvidací a dalším zpracováním odpadu v našem regionu. V rámci vzdělávání v oblasti ekologie si naši žáci osvěžili zásady správného třídění, dozvěděli se, jak správně nakládat s odpadem a podpořit tak recyklaci. Pomocí projekce kamerového záznamu nahlédli do prostoru třídící linky odpadů a podrobně se seznámili s celým třídicím procesem. Teoretické poznatky byly doplněny o cenné zkušenosti odborníka z praxe. Závěrem žáky čekala komentovaná prohlídka areálu, podívali jsme se ke skládce odpadu i do jedné ze skladištních hal, kde jsme výsledky práce Ekodeponu uviděli na vlastní oči, resp. ucítili vlastním nosem.    

Exkurze v Ekodeponu byla pro nás velkým přínosem, jež nás utvrdila o smysluplnosti třídění odpadu.  

Mgr. Olga Janischová

20211006_103659 20211006_113831

Od poloviny září se na naší škole rozjely také zájmové kroužky. Mezi nejoblíbenější tradičně patří výtvarné, a tak se tvoří, vyrábí a maluje nejen v rámci pobytu ve školní družině, ale také na tvořivém kroužku paní Tatarkové. Vzniklá dílka budou zdobit školní jídelnu, kde si je můžete prohlédnout i vy.

CC396F4F-22E6-4AAD-BAFC-00E7C049D58E 5ECD079B-120A-4492-B1C8-59695E90D188 B7968250-4510-48E2-A6A9-7E6973B50E3F

Zřejmě již poslední podzimní slunečné dny jsme v ŠD využili ke sportovnímu zápolení na multifunkčním hřišti naší školy. První oddělení připravilo pro prvňáčky odpoledne plné pohybu a zábavných sportovních soutěží pro jednotlivce i dvojce. A tak se závodilo, běhalo, skákalo, přetahovalo, podlézalo… Vítězem byl samozřejmě každý, kdo se zúčastnil a nebál se překonal svůj strach z překážek! Náramně jsme si všichni odpoledne užili!

0E4A7E22-0B7F-4100-A4AB-C16848A2B82E_1_201_a 13609FAD-A668-4E91-A76C-E890F8E167DF_1_201_a 08D8EF40-ADBD-4495-9DD6-1B65B4469F65_1_201_a

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.