Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Archiv pro den: 11.10.2021

Žáci 6. ročníku ZŠ Truhlářská zahájili školní rok adaptačním kurzem v Prachaticích. Jednotýdenní pobyt by zaměřen na stmelení kolektivu, sebepoznání a seberozvoj.  

S výzvami v podobě odloučení od rodin a aklimatizace v novém prostředí se žáci statečně vypořádali díky nápaditým a současně zábavným aktivitám, při nichž si zároveň otestovali schopnost strategického myšlení, týmovou spolupráci a kreativitu.  

  Nabitý program byl zpestřen návštěvou blízkého areálu lesních her, jehož sítě a jiné atrakce posloužily k odpočinku i kulturnímu vyžití. Inspirativní bylo pro nás setkání se stříbrným paralympionikem z Tokia Arnym Petráčkem, který zájemcům věnoval podepsané fotografie.  

Naší pozornosti neuniklo ani historické jádro města, jež jsme prozkoumali při práci s mapou a luštěním tematicky zaměřené tajenky, která nás zavedla za místními pamětihodnostmi.  

Celotýdenní úsilí bylo završeno závěrečným zhodnocením, při němž jsme ocenili pokroky, kterých se nám v oblasti rozvoje kamarádství a vzájemné spolupráce podařilo dosáhnout.  

Význam celé akce spatřujeme rovněž v obnovení sociálních vazeb mezi žáky, jejichž vzájemný kontakt poznamenalo vzdělávání distančním způsobem.   

Děkujeme Mgr. Zdeňkovi Krejsovi, Mgr. Jiřímu Gabrielovi Kučerovi ze společnosti KreBul, o. p. s. za přípravu výborného programu, vysoké osobní nasazení, vstřícný přístup a čas, který nám věnovali. Doufáme, že budeme moci brzy splnit přání našich žáků a zavítat opět do Prachatic. 

Mgr. Olga Janischová

1A 1B 1C 1D 1F 1G 1H

Dne 6. 10. 2021 vyrazily třídy 6. A a 6. B do Černošína. Naším cílem byla návštěva firmy Ekodepon s.r.o, která se zabývá likvidací a dalším zpracováním odpadu v našem regionu. V rámci vzdělávání v oblasti ekologie si naši žáci osvěžili zásady správného třídění, dozvěděli se, jak správně nakládat s odpadem a podpořit tak recyklaci. Pomocí projekce kamerového záznamu nahlédli do prostoru třídící linky odpadů a podrobně se seznámili s celým třídicím procesem. Teoretické poznatky byly doplněny o cenné zkušenosti odborníka z praxe. Závěrem žáky čekala komentovaná prohlídka areálu, podívali jsme se ke skládce odpadu i do jedné ze skladištních hal, kde jsme výsledky práce Ekodeponu uviděli na vlastní oči, resp. ucítili vlastním nosem.    

Exkurze v Ekodeponu byla pro nás velkým přínosem, jež nás utvrdila o smysluplnosti třídění odpadu.  

Mgr. Olga Janischová

20211006_103659 20211006_113831

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.