Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

admin

Ústav speciálně pedagogických studií UP Olomouc a ZŠ 1. Máje, Karlovy Vary, p.o. – Centrum kolegiální podpory (CKP) – vzdělávání žáků se SVP – škola je partnerem v projektu
Projekt OPVV, jehož nositelem je Univerzita Palackého v Olomouci (Ústav speciálně pedagogických studií na Pedagogické fakultě)
CKP bude pracovat po dobu tří let (od 1.2.2017 do 31.1.2020)
– ve všech 14 krajích ČR (včetně Prahy)
– cílem je vytvořit síť škol regionu (není třeba zahrnout celý kraj), které
budou spolupracovat
v oblasti společného vzdělávání (žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami)
CKP je zajištěno personálně dvěma pedagogy (ředitel, učitel) se zkušenostmi se vzděláváním žáků se SVP (organizační i faktické)
CKP zajišťuje prostor ke sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování a reflexe výuky, apod.

Projekt ckp

FF UP Olomouc – Druhý krok – prevence nežádoucích patologických jevů – škola je partnerem projektu

http://icv.ff.upol.cz/druhy-krok/

Škola spolupracuje s Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na projektu „Program Druhý krok – výzkum efektivity v českých podmínkách“. 3kola partnerstvím v projektu získá zapůjčení programové sady programu Druhý krok.
Pověřený pedagog se zúčastní výcviku k používání programu, bude mu umožněna účast v supervizním setkání a škola získá drobné pomůcky, které použije v rámci implementace získaných kompetencí.

Výzva č. 47 – Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben – projekt MMKV –škola je partnerem v projektu

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-skol-SVL

V rámci této výzvy budou podporovány projekty na stavby, stavební úpravy a pořízení odborných učeben za §čelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích ( komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

Připraven je projekt na vybudování učebny přírodopisu a bezbariérového WC na I. stupni a učebnycizích jazyků v budově II. stupně.

V lednu se žáci 1. stupně zúčastnili soutěže ve florbalu. V okresním kole i v okresní finále zvítězili, v krajském kole získali 2. místo.
Pochvala za vzornou reprezentaci školy patří těmto žákům:
Heimerle Tomáš
Krnáč Filip
Brož Kryštof
Lažanský Denis
Staněk Roman
Hrdý Martin
Remeš Alexandr
Pavel Milan
Bílý Ondřej
Duzbaba Daniel

a jejich trenérovi Petru Štěpánkovi.

Dne 17. září se žáci 6. tříd zúčastnili se svými třídními učitelkami Ing. Marcelou Kafkovou a Mgr. Danielou Doubravovou akce „Chodíme pěšky“. Tato akce byla uskutečněna v rámci kampaně “ Evropský týden mobility“.

Pěší výlet od tuhnické louky do lanového centra Linhart se dětem velmi líbil. Po označené trase mohli žáci, rozdělení do několika skupin, plnit na šesti stanovištích zadané úkoly a tím získat  body. Družstvo s největším počtem bodů ze třídy dostalo v cíli drobné  odměny. Hladová bříška si mohly děti naplnit opečenými buřty.

 Největší odměnou však byla pro všechny bezplatná lanová dráha – malý okruh. Někteří se s překážkami vypořádali velmi rychle, jiní si vyzkoušeli, jak překonat strach a dojít do  vytouženého cíle. Většina našich žáčků byla z lanové dráhy natolik nadšena, že si odmítali připustit, že je již čas k návratu.

DSCN0915 DSCN0919 DSCN0939 DSCN2482 DSCN2555 DSCN2609

Na přelomu února a března proběhla soutěž starších žáků a žákyň (8. a 9. roč.) v basketbalu. Z naší školy se zúčastnili pouze chlapci. Ve skupině (na ZŠ Konečná KV) jsme obsadili 2. místo a postoupili do okresního finále, které pořádala ZŠ Nejdek – náměstí. Chlapci podali velmi dobré výkony a obsadili 4. místo. Zklamala nás střelba, zejména z pod koše. Bylo vidět, že nejsme basketbalisté. Školu reprezentovali: Jakub Čepelák, Petr Jiřík, Michal Vilím, Petr Badi, Miloslav Hoch, Josef Rejnart, Vítězslav Vít, Filip Horváth a Ondřej Heimerle.

15. 3.  se na I. stupni naší školy uskutečnil workshop na téma „KAM NA VÝLET“. 3. a 4. třídy se seznámily historickými zajímavostmi a přírodními úkazy v Karlovarském kraji. Za splněné úkoly na stanovištích čekala sladká odměna. Nakonec jsme společně vyrobili pohlednici z místa výletu, který jsme si zvolili. (Hrušková,  Haaková)

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.