Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Hana Janischová

Vážení rodiče, milí žáci,

děkujeme za přízeň, podporu a pomoc v letošním mimořádně náročném školním roce. Vážíme si toho.

Přejeme Vám příjemné prožití léta, plné pohody a hezkých zážitků.

Těšíme se na Vás 1. září.

20190729_174402_resized 20190711_154812 20190719_093851_resized 20190712_121447

Vážení rodiče,

velmi si vážíme Vaší dosavadní spolupráce se školou v současném složitém období. Velká část zodpovědnosti za vzdělávání žáků byla přenesena na zákonné zástupce, a to bez možnosti předchozích konzultací, příprav a domluv. Z ohlasů, které se ke mne dostávají, vnímám velkou časovou zátěž, kterou Vám mimořádné vládní opatření přineslo. Pravidelně se s pedagogy on – line setkáváme a řešíme Vaše jednotlivé aktuální potřeby a požadavky. V případě nutnosti jakékoli pomoci se obracejte i nadále na vyučující jednotlivých předmětů a třídní učitele.

Nyní bych Vás ráda informovala o způsobu, kterým bude škola hodnotit výsledky vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/ 2020.

Hodnocení bude zcela vycházet z Vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020, kterou vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

V základním vzdělávání vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (období do 10. března),

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Celé znění vyhlášky najdete v uvedeném odkazu http://www.msmt.cz/file/52751/. Hana Janischová, ředitelka

Testování žáků Menzou je z důvodu mimořádných opatření zrušeno. O novém termínu Vás budeme včas informovat a po té bude nutné nové přihlášení v systému Menzy. Děkujeme za pochopení.

Velkou příležitost slyšet angličtinu z úst rodilého mluvčího mají žáci naší školy opakovaně díky zapojení školy do projektu MAP Karlovarsko II.

Ukázku z výuky anglického jazyka můžete shlédnout v následujícím videu:

http://www.regionzapad.cz/zpravodajstvi/karlovarsky-kraj-zpravy-10.-tydne-2020-tv-zapad-151005/

Reportáž z naší školy začíná ve 3.45 minutě vysílání.

vystr

Herní aktivity v podobě řešení logických a zábavných úloh připravila pro své spolužáky Lenka Váňová v rámci herního dne. Dívky a chlapci řešili logické příklady, stavěly konstrukční stavby podle plánu, soutěžili ve hře dáma, luštili hlavolamy a prověřili své znalosti z oblasti přírodovědy.

Na tvorbu a organizaci dopoledních aktivit  se žákyně připravovala v rámci hodin speciální péče o nadané žáky. Spolužáci pracovali se zaujetím, vyřešili většinu připravených úkolů, které nebyly lehké. Za své úsilí byli všichni odměněni sladkou pozorností.

den s Lenkou 3 den s Lenkou den s Lenkou 2

V každé společnosti existuje určité procento lidí/ dětí, kteří vykazují známky nadání. Škola si je této skutečnosti vědoma. Abychom mohli lépe zacílit podporu nadaných, talentovaných a bystrých žáků předkládáme rodičům mimořádnou nabídku.

Ve spolupráci se společností Mensa ČR nabízíme testování žáků. Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti.

Testování proběhne 11. března 2020 v budově školy ve Školní ulici v dopoledních hodinách.

Cena za testování je 150,-Kč. Peníze odevzdávejte v předstihu třídnímu učiteli/ učitelce a nejpozději do 28. února.

Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.

Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky

Děti budou rozděleny do 3 kategorií:

Vstupní test pro děti (věk 5-8)

  • čistý maximální čas testu 20 minut
  • test je obrázkový, děti nemusí umět číst ani psát

Vstupní test pro děti (věk 9-13)

  • čistý čas testu 30 minut + instruktáž

Vstupní test pro dospělé (věk 14+)

  • čistý čas testu 40 minut + instruktáž

Testování je vyhlášeno na webu Mensy ČR.

Je nutné v rámci splnění podmínek GDPR, aby se zájemci o testování přihlásili přes web.

Z důvodu lepší orientace o počtu lidí je přihlašování rozděleno na dvě části.

  1. testování dětí 5 – 8 let včetně:

http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=10722

  1. testování dětí ve věku 9 – 13 let včetně a starší 14+

http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=10723

 

Výsledky se zákonní zástupci (ne škola) dozví uvedenými způsoby.

1.když si ověří v přihlášce e-mail, tak do týdne,

2.když si nechají zaslat výsledek poštou, tak do cca 3 týdnů – záleží na rychlosti pošty.

Škola obdrží anonymní statistické vyhodnocení testování.

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme vás v novém školním roce a přejeme všem, aby byl příjemný a úspěšný. H. Janischová, ředitelka

 20190828_095331_resized 20190828_095129_resized2019_20 III.

Přejeme všem žákům příjemné prožití letních prázdnin, hodně zážitků a dny plné slunce. Hana Janischová, ředitelka

louka

Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová a 1. náměstkyně MMKV Hana Zemanová ocenily nejlepší žáky a zaměstnance škol Města Karlovy Vary. Za nejúspěšnějšího žáka a žákyni naší školy byli navrženi Eliška Kučerová ze 7.B a Ondřej Havel z 5.C. Ocenění získali za výborné znalosti, za práci nad rámec běžných povinností a reprezentaci školy.  Blahopřejeme. Mgr. Hana Janischová, ředitelka

Havel Kucerova

Z řad nepedagogů byla nominována paní sekretářka Dana Táborská, která je vždy ochotná, pracovitá, vstřícná, zodpovědná a milá. Jako nejlepší ředitel karlovarských škol převzala Pamětní list primátorky města naše paní ředitelka Mgr. Hana Janischová, která vždy ví, co je nejlepší pro žáka, školu i zaměstnance. Blahopřeji za celý pedagogický sbor, Mgr. Klára Simmerová

oceneni

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.