Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Hana Janischová

Pitný režim

Pitnou vodu budou mít žáci opět k dispozici v samostatném barelu.  V loňském roce jsme dětem vodu nabízeli pravidelně, ale nebyl o ni zájem. Z tohoto důvodu jsme ji stáhli z nabídky.

Jídelníček

Stávající software nám neumožňuje rozepisovat detailněji složení jídla. Budeme se snažit o upřesnění informace (hlavně o mase).

Skladba jídelníčku a výběr jídla

Naše škola získala v loňském školním roce jako první a zatím jediná ZŠ v Karlovarském kraji certifikát „Zdravá školní jídelna“. K získání certifikátu jsme museli splnit dost přísná hygienická a nutriční pravidla.

Například u polévek musíme zařazovat 4x do měsíce luštěninové, 12x zeleninové, u hlavních jídel pak vepřové maso 4x do měsíce, ryby 3x, drůbež, králíka 4x, luštěniny 2x, houskové knedlíky 1x, tepelně zpracovanou zeleninu 4x v měsíci.

Samozřejmostí je plnění spotřebního koše a nutričních doporučení.

Splnění těchto kritérií je při sestavování jídelníčků velmi nesnadná záležitost. Další velký problém je, že mají děti výběr z nabídky. Takže když mají možnost, většinou si zvolí pro ně atraktivnější jídlo. Proto se snažíme kombinovat jídelníček tak, že k sobě dáváme 2 atraktivní jídla a 2 neatraktivní jídla. Snažíme se hledat nové receptury, aby i neoblíbená, neznámá jídla byla pro děti akceptovatelnější. Musíme mít zkrátka trpělivost a zkoušet to stále znovu, než si děti na nová jídla zvyknou. Víme, že to jde.

Během května a června budeme certifikát obhajovat a myslím si, že by bylo škoda o něj přijít. J. Andrejsová, vedoucí ŠJ

Žáci, kteří odjeli na školu v přírodě do Střelských Hoštic jsou v pořádku na místě a těší se na společný oběd. První zprávu o dění najdete večer na  našem webu. Mgr. H. Janischová

Děkujeme žákům, rodičům a zaměstnancům školy za pomoc dětem a rodinám v sociální nouzi. V odkazu najdete poděkování zástupce ředitele společnosti Valika – Centrum pro dítě a rodinu. dekovny_dopis

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji ředitelské volno na 9. a 10. května 2019. Škola a školní jídelna budou uzavřeny. Školní družina bude v provozu od 6.00 hod. do 16.30 hod. V případě zájmu o využití služeb družiny ve dnech, kdy bude ředitelské volno, přihlaste své děti závazně v termínu do 30. dubna vedoucí vychovatelce p. Ireně Volfové DiS. Děkujeme.

Zdůvodnění:

Důvodem vyhlášení volna je realizace celodenního školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kterého se účastní všichni pedagogičtí pracovníci základní školy.

Od pondělí 18. února do pátku 22. února 2019 nás čekají jarní prázdniny. Škola, školní družina a školní klub jsou zavřeny. Přejeme všem žákům příjemné dny volna a aktivního odpočinku. H. Janischová, ředitelka

 

      20180204_090643

Letošní školní rok je pro nás ve znamení oprav, budování, rekonstrukcí. V současné době dokončujeme opravu střechy ve Školní ulici. Akce je před předáním k užívání.

Zároveň probíhá na obou budovách školy rekonstrukce učeben. Na I. stupni vzniká nová učebna pro výuku přírodopisu, na II. stupni se připravuje odborná učebna cizího jazyka.

Od prvního února startuje přestavba bývalé školní kuchyně a jídelny v budově I. stupně. Celková rekonstrukce potrvá 6 měsíců, ale po jejím zdárném ukončení se můžeme těšit na nové polyfunkční prostory určené pro výuku prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností. Součástí stavebních úprav je vybudování výtahu pro imobilní jedince.

Všechny zmíněné akce dozoruje a financuje Magistrát města Karlovy Vary, za jehož podporu děkujeme!

Žádáme Vás o shovívavost a upozorňujeme na možná bezpečnostní omezení spojená s průběhem stavby. Mgr. Hana Janischová, ředitelka

Jazykova ucebna v realizaci

Pedagogové přírodovědných oborů naší školy se zapojili do projektu s názvem Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol

Začátek spolupráce v rámci projektu je od 1.1. 2019 a potrvá 10 měsíců.

Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory (dále jen CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti SC5 – Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka.

Nabízíme rodičům a přátelům školy zabývajícími se stavebními pracemi účast na veřejné zakázce s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A – odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna) – stavební práce“.

Jedná se o celkovou rekonstrukci bývalé školní jídelny a kuchyně v budově Školní 9A. Více informací najdete na  portálu veřejných zakázek MMKV: https://ezak.mmkv.cz/contract_display_721.html  

                                                     

V pondělí 29. října a v úterý 30. října nás čekají podzimní prázdniny. Škola, školní družina a školní klub jsou zavřeny. Přejeme všem žákům pohodové dny volna, klid a odpočinek. H. Janischová, ředitelka

Podzim

Jako jediná základní škola v Karlovarském kraji jsme oprávněni užívat titul „Zdravá školní jídelna“.

Na získání certifikátu pracovala škola od roku 2016 a musela splnit 10 stanovených kritérií kvality.

Těmito kritérii jsou správné vedení spotřebního koše, sestavování jídelníčku dle pravidel Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši, omezené používání dochucovadel a polotovarů, poskytnutí prostoru pro inspiraci, komunikace s dětmi a žáky. Jídelna nabízí neslazené nápoje a je otevřena komunikaci s rodiči.

Certifikát vydal Státní zdravotní ústav v Praze a vedení školy a školní jídelny na jeho získání úzce spolupracovalo s Krajskou hygienickou stanicí v Karlových Varech.

P1180860

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.