Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Hana Janischová

Od pondělí 18. února do pátku 22. února 2019 nás čekají jarní prázdniny. Škola, školní družina a školní klub jsou zavřeny. Přejeme všem žákům příjemné dny volna a aktivního odpočinku. H. Janischová, ředitelka

 

      20180204_090643

Letošní školní rok je pro nás ve znamení oprav, budování, rekonstrukcí. V současné době dokončujeme opravu střechy ve Školní ulici. Akce je před předáním k užívání.

Zároveň probíhá na obou budovách školy rekonstrukce učeben. Na I. stupni vzniká nová učebna pro výuku přírodopisu, na II. stupni se připravuje odborná učebna cizího jazyka.

Od prvního února startuje přestavba bývalé školní kuchyně a jídelny v budově I. stupně. Celková rekonstrukce potrvá 6 měsíců, ale po jejím zdárném ukončení se můžeme těšit na nové polyfunkční prostory určené pro výuku prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností. Součástí stavebních úprav je vybudování výtahu pro imobilní jedince.

Všechny zmíněné akce dozoruje a financuje Magistrát města Karlovy Vary, za jehož podporu děkujeme!

Žádáme Vás o shovívavost a upozorňujeme na možná bezpečnostní omezení spojená s průběhem stavby. Mgr. Hana Janischová, ředitelka

Jazykova ucebna v realizaci

Pedagogové přírodovědných oborů naší školy se zapojili do projektu s názvem Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol

Začátek spolupráce v rámci projektu je od 1.1. 2019 a potrvá 10 měsíců.

Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory (dále jen CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti SC5 – Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka.

Nabízíme rodičům a přátelům školy zabývajícími se stavebními pracemi účast na veřejné zakázce s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A – odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna) – stavební práce“.

Jedná se o celkovou rekonstrukci bývalé školní jídelny a kuchyně v budově Školní 9A. Více informací najdete na  portálu veřejných zakázek MMKV: https://ezak.mmkv.cz/contract_display_721.html  

                                                     

V pondělí 29. října a v úterý 30. října nás čekají podzimní prázdniny. Škola, školní družina a školní klub jsou zavřeny. Přejeme všem žákům pohodové dny volna, klid a odpočinek. H. Janischová, ředitelka

Podzim

Jako jediná základní škola v Karlovarském kraji jsme oprávněni užívat titul „Zdravá školní jídelna“.

Na získání certifikátu pracovala škola od roku 2016 a musela splnit 10 stanovených kritérií kvality.

Těmito kritérii jsou správné vedení spotřebního koše, sestavování jídelníčku dle pravidel Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši, omezené používání dochucovadel a polotovarů, poskytnutí prostoru pro inspiraci, komunikace s dětmi a žáky. Jídelna nabízí neslazené nápoje a je otevřena komunikaci s rodiči.

Certifikát vydal Státní zdravotní ústav v Praze a vedení školy a školní jídelny na jeho získání úzce spolupracovalo s Krajskou hygienickou stanicí v Karlových Varech.

P1180860

Začátek školního roku přinesl úspěch žákyni Barboře Miličové (9.A) ve výtvarné a fotografické soutěži s tematikou života národnostních menšin a přátelství, kterou vyhlásil Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje.

V konkurenci uměleckých děl žáků i dospělých z celého Karlovarského kraje získala Barbora první místo s výtvarným dílem Můj kamarád cizinec a druhé místo v kategorii fotografie.

Oceněná žákyně převzala diplom a finanční odměnu přímo z rukou hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové v Sokolově při jubilejním 10. ročníku Dne národnostních menšin. Blahopřejeme!

Mgr. H. Janischová, ředitelka

foto,foto

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.