Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Marcela Kafková

Je víkend. Sluníčko svítí. Dvě družstva se připravují  na krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů na dětském dopravním hřišti v Sokolově, které proběhne dne 24.5.2018.  Věříme, že své znalosti, zkušenosti a dovednosti využijeme na 100 %. Držte nám palce. (Kafková, Šantorová)

3 2

Žáci z osmých a devátých tříd se v sobotu 19.5.2018  již tradičně podíleli na pořádání Mattoni 1/2 Maratonu v Karlových Varech. Skoro 33 žáků jsme mohli vidět na ulici Moskevská a Šumavská, kde pomáhali zajišťovat hladký průběh závodu. Poděkování patří i učitelům, kteří měli nad celou akcí patronát. (Kafková, Ševčíková, Korčíková)

44 33

Dne 4.5.2018 žáci 6.A a 6.B v rámci EVVO navštívili středisko Ekodepon s.r.o. Černošín, kteří se specializují na problematiku odpadového hospodářství. Žáci  na začátku exkurze byli uvedeni do učebny, kde získali od odborně vyškoleného lektora teoretické informace o kompletním systému správného nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech i firmách. Po krátké přestávce a malém občerstvení jsme se přesunuli do objektu třídící linky. Při první zastávce jsme nahlédli do kabiny třídění, kde se jednotlivé druhy využitelných odpadů především plastu třídí. Trasa stezky pokračovala kolem lisu na plasty, kde jednotlivé vytříděné druhy plastu jsou lisovány, a připravené k prodeji za účelem dalšího zpracování. Na závěr exkurze jsme měli možnost vidět, jak je se zbytkovým odpadem nakládáno a jak se skladuje. (Kafková)

111 222 333 444 555 666 777 888

Ve středu 9.5.2018 se konalo okresní kolo DSMC, kde soutěžili žáci I. a II. stupně v pravidlech silničního provozu, jízdě podle pravidel na dopravním hřišti, jízdě zručnosti a první pomoci. Družstvo mladších žáků tvořili: Robert Kučera 5.B, Daniel Jiřík 6.B, Sarath Fingerová 6.A, Laura Varadi 4.C . Za starší žáky soutěžili: Pavlína Novotná 9.A, Jakub Kubánek 9.B, Aneta Bedušová 8.A a Marek Koča 7.B. Obě družstva zaslouženě zvítězila a postoupila do krajského kola, kde budou bojovat o postup do republikového finále. Nejlepším jednotlivcem  byla Pavlína Novotná, která ze čtyř disciplín nezískala žádný trestný bod. Držíme všem hodně úspěchů v dalším kole. (Kafková, Šantorová)

1 2 3

 Vedení školy děkuje panu MUDr. Petru Šantorovi za finanční podporu při zajištění dopravy žáků na krajské kolo.

Své síly spojili žáci 6.A, tř. učitelka Kafková a pí Volfová s klubíkem a celý měsíc tvořili výtvarné dílo, které pojmenovali “ Strom čistoty a špíny „, který nás bude reprezentovat v soutěži „Chceme čisté město“, vyhlášené MMKV. (Kafková, Volfová)

1 2 3

4 5 6

Je úterý 8.5.2018 a vybraní žáci I. a II. stupně se i v tento den pilně připravují na dopravní soutěž, která se bude konat dne 9.5.2018. Přejeme jim, aby dosáhli co nejlepšího  umístění. ( Kafková, Šantorová)

22 11 33

Ještě jedna vzpomínka na navštěvu Muzea K. Zemana, Muzea pražských pověstí a strašidel a plavby parníkem po Vltavě. Pro všechny nezapomenutelný zážitek.( Kafková , Miličová)

77  22   55

88n 66 33

Jako každý rok se vybraní žáci celý rok připravují na dopravní soutěž. V těchto dnech vše vrcholí. Děti chodí trénovat jízdu na kole i o víkendu. Věříme, že na okresním kole dne 9.5.2018 budou mezi nejlepšími. ( Kafková, Šantorová)

1 2 3 4 5 6

Dne 17. 4. 2018 se 20 žáků osmých a devátých tříd zúčastnilo „Dne technických a přírodovědných předmětů“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného vzdělávání v Karlovarském kraji“. Na dané akci byli přítomni žáci čtyř základních škol. Studenti SZŠ a VOŠZ si pro nás připravili prezentace na téma: „Aids, První pomoc, Jak si čistíme chrup, krevní skupiny a  Pokusy v chemii“. Na závěr byla vyhlášena a odměněna nejlepší prezentace. Super akce!!!!! ( Kafková )

dd2 dd1 dd4 dd6 dd2 dd8

Je 13.4.2018  osm hodin ráno a naše třída 6.A s paní učitelkou Kafkovou se chystá zapojit do úklidu vybrané lokality Stará Role.K úklidu jsme si připravili pytle, rukavice, hrábě, košťata, lopaty a barevné vesty. I když počasí nám moc nepřálo, vrhli jsme se do úklidu s velkým elánem. Během tří hodin jsme naplnili 10 pytlů. Všichni jsme si uvědomili, jak je důležité, aby každý po sobě uklízel nepořádek, neboť to má velmi negativní dopad na životní prostředí. Z této akce byla pořízena dokumentace, která bude využita na fotografickou soutěž vyhlášenou MMKV. ( třída 6.A, tř.uč. Kafková)

2  4 7

 

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Kuberová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.