Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Marcela Kafková

Laskavost je ten nejjednodušší způsob, jak někomu v nesnázích ukázat, že na světě je stále spousta lásky.  A proto jsme se i my žáci v rámci projektu “ Den laskavosti “ rozhodli potěšit naše starší spoluobčany v domově důchodců. Sestavili jsme program, zahráli na různé hudební nástroje a zazpívali známé české písničky i písničky z pohádek. Věříme, že tato akce byla úspěšná, neboť senioři se velmi rychle zapojili do programu. Zpívali s námi, vytleskávali rytmus a na závěr si i zazpívali  známou vánoční skladbu: „Rolničky, rolničky“. Už teď víme, že z naší strany nebyla tato akce poslední. Poděkování patří žákům, kteří se tohoto projektu zúčastnili, ale i pí Kafkové i pí Volfové.

376128105

Žákovský parlament a školní Klubík naší školy zve nejen žáky a jejich rodiče, ale i širokou veřejnost, na tradiční akci ve Staré Roli “ Vítání Martina na bílém koni.“

Martin

V termínu od 12.10.-16.10.2018 probíhala na naší škole akce“ Podzimní srdíčkové dny“ zaměřená na pomoc vážně nemocným dětem v celé ČR. Zakoupením sbírkového předmětu pomohli rodiče i děti  nejen Nikolce, ale i dalším dětem. Jsme rádi, že se nám „parlamenťákům“ tato akce vydařila.

srdce2srdce3srdce1KV

Členové ŽP  David Čáslavský, Aleš Pelikán a Adam Nagy se zúčastnili prvního zasedání Studenského parlamentu na MMKV. První téma, které se v tomto školním roce projednávalo, bylo „Karlovy Vary za 20 let“. Dále nám byla představena Kancelář architektury města K.Vary, která řeší například nevyužitý prostor u Dolního nádraží, přemístění Tržnice, rekonstrukci Alžbětiných lázní nebo cyklostezku v Tuhnicích. Věříme, že i další schůzka bude záživná. David  Čáslavský za ŽP

Účast

6.A.- nepřítomni

6.B.- nepřítomni

7.A.- Alena Novotná, Aleš Pelikán

7.B.- omluveni

8.A.- omluveni

8.B.- David Čáslavský, Adam Nagy

9.A.- Anna Jirásková, Bára Miličová, Lucie Kropáčková

9.B.- x

Ing. Marcela Kafková, ZŘ Klára Simmerová

Program:

  1. Termíny schůzek – říjen 2.10., 9.10., 23.10., 30.10.,
  2. Schůzka Studentského parlamentu – MMKV, 3.10.2018 –  Aleš Pelikán, David Čáslavský, Adam Nagy
  3. Příprava akce“ Martin na Bílém koni“

Účast

6.A.- Marie Šefrová, Kačka Marounková

6.B.- nepřítomni

7.A.- Alena Novotná, Aleš Pelikán

7.B.- Eli Kučerová, Jolana Donthová, Daniel Jiřík

8.A.- Jana Zmrzlá, Veronika Zrůstová

8.B.- David Čáslavský, Adam Nagy

9.A.- Anna Jirásková, Bára Miličová, Lucie Kropáčková

9.B.- x

Ing. Marcela Kafková

Program:

  1. Seznámení s novými členy parlamentu - volba v jednotlivých třídách
  2. Volba v ŽP :
  3. Příprava plánu ŽP – 1. pololetí ( příprava návrhů )
  4. Pozvání ZŘ – na schůzku 2.10.2018

Předseda:  Bára Miličová

Místopředseda:  David Čáslavský

Zástupce místopředsedy:  Alena Novotná, Aleš Pelikán

Zapisovatel:  Jolana Donthová, Adam Nagy

Nástěnkář:  Markéta Kadlečková, Anička Jirásková,  Lucie Kropáčková

Fotograf: – Adam Nagy, Bára Miličová

Rychlá spojka:  Veronika Šalátová, Veronika Zrůstová, Jana Zmrzlá, Eliška Kučerová

Mediální expert:  Daniel Jiřík, Marie Šefrová, Kačka Marounková

Dokumentační soutěž Chceme čisté město byla součástí ekologické kampaně Den Země. Účastníci měli za úkol uklidit libovolné veřejné prostranství, provedený úklid zdokumentovat a zpracovat jeho prezentaci. Soutěž byla vypsána pro čtyři kategorie (mateřské školy, základní školy, střední školy a nepodnikající právnické osoby). I naše třída se s velkým elánem do této soutěže zapojila. A jak jsme dopadli? Dne 25.6.2018 si zástupci naší třídy  s  třídní učitelkou Ing. Marcelou Kafkovou převzali šek na 5000 Kč. Cenu předával Primátor města Karlovy Vary pan Ing. Petr Kulhánek za 1. místo v kategorii základních škol. Doufáme, že i příští rok budeme tak úspěšní. ( zástupci 6.A ).

36481673_2409489935731396_4105714570033627136_n20180625_122816

 

Žákovský parlament se v tomto školním roce 2017/2018 scházel nepravidelně, ale vždy ráno v úterý zhruba každých 14 dní po celých 10 měsíců tohoto roku. V tomto období jsme naplánovali a zrealizovali plno podařených akcí jako například: Volba žákovského parlamentu, Martin na bílém koni, Halloween, Vánoční dílny, Stanovy, Vítání jara, Charitativní akce, Návštěva psího útulku a pravidelné schůzky na MM K.Vary. Velké poděkování patří vedení školy, které se zástupci ŽP konzultovalo naše stanovy. Největší díky patří paní učitelce Marcele Kafkové a paní asistentce Kateřině Korčíkové za  skvělou pomoc v ŽP. Jako odměnu za celoroční práci jsme si zvolili Laser Game v Sokolově, kde jsme si to všichni moc užili a doufáme, že i v dalším školním roce budeme pracovat na vylepšování a rozvíjení našeho parlamentu.( místopředseda ŽP Barbora Miličová 8.A)

fotka(3) fotka(1) fotka(5) fotka(6)

Dnes 19.6.2018 odjeli v ranních hodinách naši žáci Pavlína Novotná 9.A, Anetka Bedušová 8.A, Marek Koča 7.B a Matěj Langer 7.A  na celostátní soutěž v dopravní soutěži do Brna, kde se utkají v 5 disciplínách. Pojďme jim všichni držet PALCE!!!!!!!

Dopravní soutěž mladých cyklistů pokračovala 24.5. 2018 krajským kolem v Sokolově, ve kterém se utkala nejlepší družstva našeho kraje. I přes nepříznivé počasí družstvo starších žáků ve složení Anetka Bedušová 8.A, Marek Koča 7.B, Pavlína Novotná 9.A a Jakub Kubánek 9.B nenašlo konkurenci a postoupilo do celorepublikového finále do Brna, kde bude bojovat o co nejlepší umístění. Družstvo mladších žáků ve složení Laura Varadi 4.C, Sarah Fingerová 6.A, Josef Terla 6.A a Daniel Jiřík 6.B skončilo na krásném druhém místě. Zvláštní ocenění za nejlepšího jednotlivce v kategorii mladších žáků získal Daniel Jiřík a v kategorii starších žáků Marek Koča, který byl zároveň vyhlášen nejlepším jednotlivcem se ziskem pouze 12 trestných bodů za pět disciplín. Domů si odvezl horské kolo. Další ocenění, které si odvážíme z dopravní soutěže je „Putovní pohár hejtmanky Karlovarského kraje“. Všem soutěžícím, pí Šantorové a pí Kafkové děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme jim hodně úspěchů v republikovém finále.

      5544  22  77 1166

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.