Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Marcela Kafková

Rok se s rokem sešel a opět jsme přivítali 8. 11. 2018 Martina na bílém koni. Na této akci se podílel žákovský parlament a Klubík. Pro děti byl připravený pestrý program. Naučili se vystříhávat  koníka, chytat rybičky, trefovat se do brány, poznávat zimní věci a jiné disciplíny. Na každém stanovišti získávali na kartičku barevné tvary, za kterou mohly  ve směnárně získat dobrůtky. Poděkování patří nejen rodičům s dětmi, moderátorům,  městské policii, Policii ČR a organizátorům, ale i majitelce jezdecké stáje Querida z.s. Míše Šimonovské, která nám zapůjčila bílého koně. Věříme, že se akce všem zúčastněným i obyvatelům Staré Role líbila, až na sněhové vločky, které se zatím neobjevily. Budeme doufat, že brzy dorazí i k nám do Karlových Varů. ( Ing. Marcela Kafková)

P1180928P1180938   P1180939  P1180944P1180943 P118096445796471_2282935348602781_4928516805141463040_n45548885_2196871510587482_8569226952643182592_n

Laskavost je ten nejjednodušší způsob, jak někomu v nesnázích ukázat, že na světě je stále spousta lásky.  A proto jsme se i my žáci v rámci projektu “ Den laskavosti “ rozhodli potěšit naše starší spoluobčany v domově důchodců. Sestavili jsme program, zahráli na různé hudební nástroje a zazpívali známé české písničky i písničky z pohádek. Věříme, že tato akce byla úspěšná, neboť senioři se velmi rychle zapojili do programu. Zpívali s námi, vytleskávali rytmus a na závěr si i zazpívali  známou vánoční skladbu: „Rolničky, rolničky“. Už teď víme, že z naší strany nebyla tato akce poslední. Poděkování patří žákům, kteří se tohoto projektu zúčastnili, ale i pí Kafkové i pí Volfové.

376128105

Žákovský parlament a školní Klubík naší školy zve nejen žáky a jejich rodiče, ale i širokou veřejnost, na tradiční akci ve Staré Roli “ Vítání Martina na bílém koni.“

Martin

V termínu od 12.10.-16.10.2018 probíhala na naší škole akce“ Podzimní srdíčkové dny“ zaměřená na pomoc vážně nemocným dětem v celé ČR. Zakoupením sbírkového předmětu pomohli rodiče i děti  nejen Nikolce, ale i dalším dětem. Jsme rádi, že se nám „parlamenťákům“ tato akce vydařila.

srdce2srdce3srdce1KV

Členové ŽP  David Čáslavský, Aleš Pelikán a Adam Nagy se zúčastnili prvního zasedání Studenského parlamentu na MMKV. První téma, které se v tomto školním roce projednávalo, bylo „Karlovy Vary za 20 let“. Dále nám byla představena Kancelář architektury města K.Vary, která řeší například nevyužitý prostor u Dolního nádraží, přemístění Tržnice, rekonstrukci Alžbětiných lázní nebo cyklostezku v Tuhnicích. Věříme, že i další schůzka bude záživná. David  Čáslavský za ŽP

Účast

6.A.- nepřítomni

6.B.- nepřítomni

7.A.- Alena Novotná, Aleš Pelikán

7.B.- omluveni

8.A.- omluveni

8.B.- David Čáslavský, Adam Nagy

9.A.- Anna Jirásková, Bára Miličová, Lucie Kropáčková

9.B.- x

Ing. Marcela Kafková, ZŘ Klára Simmerová

Program:

  1. Termíny schůzek – říjen 2.10., 9.10., 23.10., 30.10.,
  2. Schůzka Studentského parlamentu – MMKV, 3.10.2018 –  Aleš Pelikán, David Čáslavský, Adam Nagy
  3. Příprava akce“ Martin na Bílém koni“

Účast

6.A.- Marie Šefrová, Kačka Marounková

6.B.- nepřítomni

7.A.- Alena Novotná, Aleš Pelikán

7.B.- Eli Kučerová, Jolana Donthová, Daniel Jiřík

8.A.- Jana Zmrzlá, Veronika Zrůstová

8.B.- David Čáslavský, Adam Nagy

9.A.- Anna Jirásková, Bára Miličová, Lucie Kropáčková

9.B.- x

Ing. Marcela Kafková

Program:

  1. Seznámení s novými členy parlamentu - volba v jednotlivých třídách
  2. Volba v ŽP :
  3. Příprava plánu ŽP – 1. pololetí ( příprava návrhů )
  4. Pozvání ZŘ – na schůzku 2.10.2018

Předseda:  Bára Miličová

Místopředseda:  David Čáslavský

Zástupce místopředsedy:  Alena Novotná, Aleš Pelikán

Zapisovatel:  Jolana Donthová, Adam Nagy

Nástěnkář:  Markéta Kadlečková, Anička Jirásková,  Lucie Kropáčková

Fotograf: – Adam Nagy, Bára Miličová

Rychlá spojka:  Veronika Šalátová, Veronika Zrůstová, Jana Zmrzlá, Eliška Kučerová

Mediální expert:  Daniel Jiřík, Marie Šefrová, Kačka Marounková

Dokumentační soutěž Chceme čisté město byla součástí ekologické kampaně Den Země. Účastníci měli za úkol uklidit libovolné veřejné prostranství, provedený úklid zdokumentovat a zpracovat jeho prezentaci. Soutěž byla vypsána pro čtyři kategorie (mateřské školy, základní školy, střední školy a nepodnikající právnické osoby). I naše třída se s velkým elánem do této soutěže zapojila. A jak jsme dopadli? Dne 25.6.2018 si zástupci naší třídy  s  třídní učitelkou Ing. Marcelou Kafkovou převzali šek na 5000 Kč. Cenu předával Primátor města Karlovy Vary pan Ing. Petr Kulhánek za 1. místo v kategorii základních škol. Doufáme, že i příští rok budeme tak úspěšní. ( zástupci 6.A ).

36481673_2409489935731396_4105714570033627136_n20180625_122816

 

Žákovský parlament se v tomto školním roce 2017/2018 scházel nepravidelně, ale vždy ráno v úterý zhruba každých 14 dní po celých 10 měsíců tohoto roku. V tomto období jsme naplánovali a zrealizovali plno podařených akcí jako například: Volba žákovského parlamentu, Martin na bílém koni, Halloween, Vánoční dílny, Stanovy, Vítání jara, Charitativní akce, Návštěva psího útulku a pravidelné schůzky na MM K.Vary. Velké poděkování patří vedení školy, které se zástupci ŽP konzultovalo naše stanovy. Největší díky patří paní učitelce Marcele Kafkové a paní asistentce Kateřině Korčíkové za  skvělou pomoc v ŽP. Jako odměnu za celoroční práci jsme si zvolili Laser Game v Sokolově, kde jsme si to všichni moc užili a doufáme, že i v dalším školním roce budeme pracovat na vylepšování a rozvíjení našeho parlamentu.( místopředseda ŽP Barbora Miličová 8.A)

fotka(3) fotka(1) fotka(5) fotka(6)

Dnes 19.6.2018 odjeli v ranních hodinách naši žáci Pavlína Novotná 9.A, Anetka Bedušová 8.A, Marek Koča 7.B a Matěj Langer 7.A  na celostátní soutěž v dopravní soutěži do Brna, kde se utkají v 5 disciplínách. Pojďme jim všichni držet PALCE!!!!!!!

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.