Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Marcela Kafková

Jak se vede parlament? Jak se volí? Jak se máme chovat na schůzi? Jak se komunikuje? Jak se předávají zkušenosti? Na všechny tyto otázky by si měli „parlameňtáci“ už odpovědět, neboť se byli podívat na 5. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 22. 10. 2019 od 8:30 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje. Velké poděkování patří parlamentu ZŠ Vančurova, která s námi v tomto školním roce spolupracuje a celou akci připravila. Jsme rádi, že jsme jim mohli předat zkušenosti s parlamentem na naší škole. Další společná akce by měla proběhnout v listopadu.

1 32

Týden uběhl jako voda a žákovský parlament se pod vedením Ing. Marcely Kafkové a Mgr. Lenky Sarai Kučerové sešel na třetí schůzce tohoto školního roku. Rozhodli jsme se setkávat každé úterý v 7:15. Dnes bylo naším úkolem pokusit se sestavit plán ativit na I. pololetí. Připomněli jsme si společně úkoly ŽP:

  • proměňuje fyzické prostředí školy a jejího okolí
  • zlepšuje atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…),
  • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),
  • podporuje charitu

Jedna z hlavních aktivit, kterou žákovský parlament chystá, je společná oslava svátku sv. Martina, kde opět nabídne dětem a jejich rodičům pestrý odpolední program. V rámci dopoledního vyučování proběhne halloweenský kostýmový den. Věříme, že na příštím zasedání plán doladíme a doplníme o další aktivity. Dále jsme delegovali 2 osoby, které budou školu zastupovat na zasedání studentského parlamentu na MM K.Vary dne 25.9.19.

Současně tento týden zahájil činnost junior parlament žáků I. stupně pod vedením Mgr. Petry Kratochvílové a Mgr. Evy Záhoříkové. Stejně jako na II. stupni i zde proběhla volba zástupců junior parlamentu a to vždy 2 žáků 3. – 5. tříd. První stupeň se také podílí na přípravě oslavy svátku sv. Martina, ve stejný den plánuje halloweenský kostýmový den a mnoho dalších aktivit. Oba parlamenty budou v průběhu roku spolupracovat a hledat způsoby jak propojit aktivity 1. a 2. stupně.

20191001_073813 20191001_073820

Dva měsíce prázdnin uběhly rychle a žákovský parlament s velkým elánem opět zahájil svou činnost. Nejprve v jednotlivých třídách na začátku měsíce proběhla volba dvou zástupců do parlamentu. První schůzka dne 10.9. byla pouze seznamovací. Všichni členové parlamentu se poznávali prostřednictvím různých her. Na druhé schůzce dne 17.9. proběhly volby předsedy žákovského parlamentu, místopředsedy, zapisovatele, rychlé spojky, experta na počítače, desing a fotografii. Parlament si určil úkoly na další schůzku.

Stejně jako minulý rok, i letos spojili žáci 7.A své síly a pustili se do soutěže „Chceme čisté město“, vyhlášené Magistrátem města Karlovy Vary. Tvořili téměř dva měsíce a to ve svém volnu. Výsledkem je výtvarné dílo, které žáci pojmenovali “Pohled z okna ve dne a v noci„. Velké poděkování patří pí Volfové a pí Tatarkové, které pomohli třídě toto dílo vytvořit. (Kafková)

cist.m.111

Výběr nejlepších prezentací v každé kategorii provedla hodnotící komise jmenovaná Radou města. Vyhodnocení proběhlo v průběhu června 2019. Naše práce byla oceněna jako druhá nejlepší s odměnou 3.000,- Kč

P11903251

Dopravní soutěž mladých cyklistů pokračovala 31.5. 2019 krajským kolem v Karlových Varech za krásného počasí. Utkala se zde nejlepší družstva našeho kraje.  Družstvo starších žáků ve složení Anetka Bedušová 9.A, Marek Koča 8.B, Jana Zmrzlá 8.A a Jan Schäffer 8.B nenašlo konkurenci a se ziskem pouze 30 tresných bodů postoupilo do celorepublikového finále do Liberce ve dnech 18. – 20. června 2019, kde budou žáci opět bojovat o co nejlepší umístění. Stejně skvělý výkon podalo družstvo mladších žáků ve složení Laura Varadi 5.C, Lucka Kaplanová 6.B, Tomáš Podařil 6.A a Tomáš Gruber 6.B. Opět nenašli ve své věkové kategorii přemožitele. I toto družstvo čeká cesta do Liberce.  Zvláštní ocenění v kategorii starších žáků získala Jana Zmrzlá z 8.A, která byla zároveň vyhlášena nejlepším jednotlivcem se ziskem pouze 4 trestných bodů za pět disciplín. Domů si odvezla krásné horské kolo. Poděkování patří všem sponzorům, neboť naše družstva získala krásné ceny. Další ocenění, které si odvážíme z dopravní soutěže je „Putovní pohár hejtmanky Karlovarského kraje“. Všem soutěžícím, pí Šantorové a pí Kafkové děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme jim hodně úspěchů v republikovém finále.

Dva zástupci žákovského parlamentu Adam Nagy 8.B a Aleš Pelikán 7.A se v doprovodu patronky akce Marcely Kafkové  zúčastnili ve dnech 3.-4. 5. 2019 workshopu v Praze, kterou pořádala nadace Via. Tato nadace se snaží probouzet v mladých lidech zájem o filantropii, vést je k pomoci druhým a k aktivnímu občanství. Jsme rádi, že žákovský parlament, který zastupuje všechny žáky naší školy, přihlásil projekt „Jahodový jarmark“ do projektu „Dobro-druzi“ právě od nadace Via.  Jde o nadační program, do kterého se hlásí skupiny žáků z celé republiky. Z velkého množství projektů byl náš projekt vybrán nadací Via jako jeden z nejlepších. Díky účasti v projektu mají žáci šanci získat pro svého spolužáka více prostředků na léčbu. Na workshopu v Praze se žáci seznámili se zástupci podpořených týmů, s grafickým programem Canva na přípravu plakátů a také zavítali do centra Prahy.

59566286_423411035108924_4878526538322018304_n dobrodruzi1 59980478_380324512692791_3610883798654255104_n

https://www.nadacevia.cz/2019/05/14/deti-a-mladi-lide-jiz-po-sedme-pripravuji-beneficni-akce-s-nadaci-via/

Dne 6. 5. 2019 se konalo okresní kolo DSMC v Karlových Varech, kde soutěžili žáci z osmi škol. Soutěžící museli ukázat znalosti první pomoci a pravidel silničního provozu, prokázat dovednosti v jízdě zručnosti a v jízdě dle pravidel na dopravním hřišti. Družstvo mladších žáků tvořili: Laura Varadi 5.C, Lucka Kaplanová 6.B, Tomáš Podařil 6.A a Tomáš Gruber 6.B. Za starší žáky soutěžili: Jana Zmrzlá 8.A, Jan Koča 8.B, Aneta Bedušová 9.A a Jan Schäffer 8.B. Obě družstva zaslouženě zvítězila a postoupila do krajského kola, kde budou bojovat o postup do republikového finále. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a trpělivou přípravu.

dopravka foto

Naše třída se stejně tak jako loňský rok přihlásila do dokumentační soutěže „Chceme čisté město“, která je součástí ekologické kampaně Den Země. Do soutěže jsme šli nejen s tím, že se pokusíme opět vyhrát, ale také, že pomůžeme naší přírodě. Proto jsme se vydali dne 11.4.2019 uklidit  část Karlových Varů – Starou Roli. I když byla velká zima, do akce jsme se pustili s úsměvem a velkým elánem. Věříme, že alespoň chvíli, bude část Staré Role čistá.

obr.4obr6obr.3

obr5obr.1obr.2

V tomto školním roce opět mladí zdravotníci z druhého stupně ve dvou termínech ( 28.2. a 28.3.2019) předávali své zkušenosti z první pomoci svým mladším spolužákům z prvního stupně. Učili je orientovat se a volit správnou obvazovou techniku, rozpoznat druhy poranění, jak najít nejvhodnější způsob jejich ošetření, jak dopravit zraněného z lesa, jak provést resuscitaci u člověka a také, jak ošetřit žilné nebo tepenné krvácení. Z první části peer programu si  přinesli znalosti z ošetření popálenin, vymknutého kotníku, odřenin, zlomené ruky nebo obvazové techniky drobných poranění. Věříme, že tyto dovednosti využijí v soutěži mladý zdravotník a v dopravní soutěži. Velké poděkování patří všem.

PP3PP4PP5PP6PP2PP1

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.