Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Marcela Kafková

Stejně jako minulý rok, i letos spojili žáci 7.A své síly a pustili se do soutěže „Chceme čisté město“, vyhlášené Magistrátem města Karlovy Vary. Tvořili téměř dva měsíce a to ve svém volnu. Výsledkem je výtvarné dílo, které žáci pojmenovali “Pohled z okna ve dne a v noci„. Velké poděkování patří pí Volfové a pí Tatarkové, které pomohli třídě toto dílo vytvořit. (Kafková)

cist.m.111

Výběr nejlepších prezentací v každé kategorii provedla hodnotící komise jmenovaná Radou města. Vyhodnocení proběhlo v průběhu června 2019. Naše práce byla oceněna jako druhá nejlepší s odměnou 3.000,- Kč

P11903251

Dopravní soutěž mladých cyklistů pokračovala 31.5. 2019 krajským kolem v Karlových Varech za krásného počasí. Utkala se zde nejlepší družstva našeho kraje.  Družstvo starších žáků ve složení Anetka Bedušová 9.A, Marek Koča 8.B, Jana Zmrzlá 8.A a Jan Schäffer 8.B nenašlo konkurenci a se ziskem pouze 30 tresných bodů postoupilo do celorepublikového finále do Liberce ve dnech 18. – 20. června 2019, kde budou žáci opět bojovat o co nejlepší umístění. Stejně skvělý výkon podalo družstvo mladších žáků ve složení Laura Varadi 5.C, Lucka Kaplanová 6.B, Tomáš Podařil 6.A a Tomáš Gruber 6.B. Opět nenašli ve své věkové kategorii přemožitele. I toto družstvo čeká cesta do Liberce.  Zvláštní ocenění v kategorii starších žáků získala Jana Zmrzlá z 8.A, která byla zároveň vyhlášena nejlepším jednotlivcem se ziskem pouze 4 trestných bodů za pět disciplín. Domů si odvezla krásné horské kolo. Poděkování patří všem sponzorům, neboť naše družstva získala krásné ceny. Další ocenění, které si odvážíme z dopravní soutěže je „Putovní pohár hejtmanky Karlovarského kraje“. Všem soutěžícím, pí Šantorové a pí Kafkové děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme jim hodně úspěchů v republikovém finále.

Dva zástupci žákovského parlamentu Adam Nagy 8.B a Aleš Pelikán 7.A se v doprovodu patronky akce Marcely Kafkové  zúčastnili ve dnech 3.-4. 5. 2019 workshopu v Praze, kterou pořádala nadace Via. Tato nadace se snaží probouzet v mladých lidech zájem o filantropii, vést je k pomoci druhým a k aktivnímu občanství. Jsme rádi, že žákovský parlament, který zastupuje všechny žáky naší školy, přihlásil projekt „Jahodový jarmark“ do projektu „Dobro-druzi“ právě od nadace Via.  Jde o nadační program, do kterého se hlásí skupiny žáků z celé republiky. Z velkého množství projektů byl náš projekt vybrán nadací Via jako jeden z nejlepších. Díky účasti v projektu mají žáci šanci získat pro svého spolužáka více prostředků na léčbu. Na workshopu v Praze se žáci seznámili se zástupci podpořených týmů, s grafickým programem Canva na přípravu plakátů a také zavítali do centra Prahy.

59566286_423411035108924_4878526538322018304_n dobrodruzi1 59980478_380324512692791_3610883798654255104_n

https://www.nadacevia.cz/2019/05/14/deti-a-mladi-lide-jiz-po-sedme-pripravuji-beneficni-akce-s-nadaci-via/

Dne 6. 5. 2019 se konalo okresní kolo DSMC v Karlových Varech, kde soutěžili žáci z osmi škol. Soutěžící museli ukázat znalosti první pomoci a pravidel silničního provozu, prokázat dovednosti v jízdě zručnosti a v jízdě dle pravidel na dopravním hřišti. Družstvo mladších žáků tvořili: Laura Varadi 5.C, Lucka Kaplanová 6.B, Tomáš Podařil 6.A a Tomáš Gruber 6.B. Za starší žáky soutěžili: Jana Zmrzlá 8.A, Jan Koča 8.B, Aneta Bedušová 9.A a Jan Schäffer 8.B. Obě družstva zaslouženě zvítězila a postoupila do krajského kola, kde budou bojovat o postup do republikového finále. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a trpělivou přípravu.

dopravka foto

Naše třída se stejně tak jako loňský rok přihlásila do dokumentační soutěže „Chceme čisté město“, která je součástí ekologické kampaně Den Země. Do soutěže jsme šli nejen s tím, že se pokusíme opět vyhrát, ale také, že pomůžeme naší přírodě. Proto jsme se vydali dne 11.4.2019 uklidit  část Karlových Varů – Starou Roli. I když byla velká zima, do akce jsme se pustili s úsměvem a velkým elánem. Věříme, že alespoň chvíli, bude část Staré Role čistá.

obr.4obr6obr.3

obr5obr.1obr.2

V tomto školním roce opět mladí zdravotníci z druhého stupně ve dvou termínech ( 28.2. a 28.3.2019) předávali své zkušenosti z první pomoci svým mladším spolužákům z prvního stupně. Učili je orientovat se a volit správnou obvazovou techniku, rozpoznat druhy poranění, jak najít nejvhodnější způsob jejich ošetření, jak dopravit zraněného z lesa, jak provést resuscitaci u člověka a také, jak ošetřit žilné nebo tepenné krvácení. Z první části peer programu si  přinesli znalosti z ošetření popálenin, vymknutého kotníku, odřenin, zlomené ruky nebo obvazové techniky drobných poranění. Věříme, že tyto dovednosti využijí v soutěži mladý zdravotník a v dopravní soutěži. Velké poděkování patří všem.

PP3PP4PP5PP6PP2PP1

Mladý zdravotníci z druhého stupně jako každý rok předávali své zkušenosti z první pomoci svým mladším spolužákům z prvního stupně. Učili je orientovat se a volit správnou obvazovou techniku, rozpoznat druhy poranění a najít nejvhodnější způsob jejich ošetření. Z první části peer programu budoucí mladí zdravotníci už například dokáží ošetřit popáleniny, vymknutý kotník, odřeniny, zlomená ruka nebo obvázat drobná poranění. Tyto dovednosti využijí v soutěži mladý zdravotník a v dopravní soutěži. Akce bude pokračovat na konci března.

peer program2peer program6 (2)peer program6 (1)

Rok se s rokem sešel a opět jsme přivítali 8. 11. 2018 Martina na bílém koni. Na této akci se podílel žákovský parlament a Klubík. Pro děti byl připravený pestrý program. Naučili se vystříhávat  koníka, chytat rybičky, trefovat se do brány, poznávat zimní věci a jiné disciplíny. Na každém stanovišti získávali na kartičku barevné tvary, za kterou mohly  ve směnárně získat dobrůtky. Poděkování patří nejen rodičům s dětmi, moderátorům,  městské policii, Policii ČR a organizátorům, ale i majitelce jezdecké stáje Querida z.s. Míše Šimonovské, která nám zapůjčila bílého koně. Věříme, že se akce všem zúčastněným i obyvatelům Staré Role líbila, až na sněhové vločky, které se zatím neobjevily. Budeme doufat, že brzy dorazí i k nám do Karlových Varů. ( Ing. Marcela Kafková)

P1180928P1180938   P1180939  P1180944P1180943 P118096445796471_2282935348602781_4928516805141463040_n45548885_2196871510587482_8569226952643182592_n

Laskavost je ten nejjednodušší způsob, jak někomu v nesnázích ukázat, že na světě je stále spousta lásky.  A proto jsme se i my žáci v rámci projektu “ Den laskavosti “ rozhodli potěšit naše starší spoluobčany v domově důchodců. Sestavili jsme program, zahráli na různé hudební nástroje a zazpívali známé české písničky i písničky z pohádek. Věříme, že tato akce byla úspěšná, neboť senioři se velmi rychle zapojili do programu. Zpívali s námi, vytleskávali rytmus a na závěr si i zazpívali  známou vánoční skladbu: „Rolničky, rolničky“. Už teď víme, že z naší strany nebyla tato akce poslední. Poděkování patří žákům, kteří se tohoto projektu zúčastnili, ale i pí Kafkové i pí Volfové.

376128105

Žákovský parlament a školní Klubík naší školy zve nejen žáky a jejich rodiče, ale i širokou veřejnost, na tradiční akci ve Staré Roli “ Vítání Martina na bílém koni.“

Martin

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.