Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Marcela Kafková

Dokumentační soutěž Chceme čisté město byla součástí ekologické kampaně Den Země. Účastníci měli za úkol uklidit libovolné veřejné prostranství, provedený úklid zdokumentovat a zpracovat jeho prezentaci. Soutěž byla vypsána pro čtyři kategorie (mateřské školy, základní školy, střední školy a nepodnikající právnické osoby). I naše třída se s velkým elánem do této soutěže zapojila. A jak jsme dopadli? Dne 25.6.2018 si zástupci naší třídy  s  třídní učitelkou Ing. Marcelou Kafkovou převzali šek na 5000 Kč. Cenu předával Primátor města Karlovy Vary pan Ing. Petr Kulhánek za 1. místo v kategorii základních škol. Doufáme, že i příští rok budeme tak úspěšní. ( zástupci 6.A ).

36481673_2409489935731396_4105714570033627136_n20180625_122816

 

Žákovský parlament se v tomto školním roce 2017/2018 scházel nepravidelně, ale vždy ráno v úterý zhruba každých 14 dní po celých 10 měsíců tohoto roku. V tomto období jsme naplánovali a zrealizovali plno podařených akcí jako například: Volba žákovského parlamentu, Martin na bílém koni, Halloween, Vánoční dílny, Stanovy, Vítání jara, Charitativní akce, Návštěva psího útulku a pravidelné schůzky na MM K.Vary. Velké poděkování patří vedení školy, které se zástupci ŽP konzultovalo naše stanovy. Největší díky patří paní učitelce Marcele Kafkové a paní asistentce Kateřině Korčíkové za  skvělou pomoc v ŽP. Jako odměnu za celoroční práci jsme si zvolili Laser Game v Sokolově, kde jsme si to všichni moc užili a doufáme, že i v dalším školním roce budeme pracovat na vylepšování a rozvíjení našeho parlamentu.( místopředseda ŽP Barbora Miličová 8.A)

fotka(3) fotka(1) fotka(5) fotka(6)

Dnes 19.6.2018 odjeli v ranních hodinách naši žáci Pavlína Novotná 9.A, Anetka Bedušová 8.A, Marek Koča 7.B a Matěj Langer 7.A  na celostátní soutěž v dopravní soutěži do Brna, kde se utkají v 5 disciplínách. Pojďme jim všichni držet PALCE!!!!!!!

Dopravní soutěž mladých cyklistů pokračovala 24.5. 2018 krajským kolem v Sokolově, ve kterém se utkala nejlepší družstva našeho kraje. I přes nepříznivé počasí družstvo starších žáků ve složení Anetka Bedušová 8.A, Marek Koča 7.B, Pavlína Novotná 9.A a Jakub Kubánek 9.B nenašlo konkurenci a postoupilo do celorepublikového finále do Brna, kde bude bojovat o co nejlepší umístění. Družstvo mladších žáků ve složení Laura Varadi 4.C, Sarah Fingerová 6.A, Josef Terla 6.A a Daniel Jiřík 6.B skončilo na krásném druhém místě. Zvláštní ocenění za nejlepšího jednotlivce v kategorii mladších žáků získal Daniel Jiřík a v kategorii starších žáků Marek Koča, který byl zároveň vyhlášen nejlepším jednotlivcem se ziskem pouze 12 trestných bodů za pět disciplín. Domů si odvezl horské kolo. Další ocenění, které si odvážíme z dopravní soutěže je „Putovní pohár hejtmanky Karlovarského kraje“. Všem soutěžícím, pí Šantorové a pí Kafkové děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme jim hodně úspěchů v republikovém finále.

      5544  22  77 1166

Je víkend. Sluníčko svítí. Dvě družstva se připravují  na krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů na dětském dopravním hřišti v Sokolově, které proběhne dne 24.5.2018.  Věříme, že své znalosti, zkušenosti a dovednosti využijeme na 100 %. Držte nám palce. (Kafková, Šantorová)

3 2

Žáci z osmých a devátých tříd se v sobotu 19.5.2018  již tradičně podíleli na pořádání Mattoni 1/2 Maratonu v Karlových Varech. Skoro 33 žáků jsme mohli vidět na ulici Moskevská a Šumavská, kde pomáhali zajišťovat hladký průběh závodu. Poděkování patří i učitelům, kteří měli nad celou akcí patronát. (Kafková, Ševčíková, Korčíková)

44 33

Dne 4.5.2018 žáci 6.A a 6.B v rámci EVVO navštívili středisko Ekodepon s.r.o. Černošín, kteří se specializují na problematiku odpadového hospodářství. Žáci  na začátku exkurze byli uvedeni do učebny, kde získali od odborně vyškoleného lektora teoretické informace o kompletním systému správného nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech i firmách. Po krátké přestávce a malém občerstvení jsme se přesunuli do objektu třídící linky. Při první zastávce jsme nahlédli do kabiny třídění, kde se jednotlivé druhy využitelných odpadů především plastu třídí. Trasa stezky pokračovala kolem lisu na plasty, kde jednotlivé vytříděné druhy plastu jsou lisovány, a připravené k prodeji za účelem dalšího zpracování. Na závěr exkurze jsme měli možnost vidět, jak je se zbytkovým odpadem nakládáno a jak se skladuje. (Kafková)

111 222 333 444 555 666 777 888

Ve středu 9.5.2018 se konalo okresní kolo DSMC, kde soutěžili žáci I. a II. stupně v pravidlech silničního provozu, jízdě podle pravidel na dopravním hřišti, jízdě zručnosti a první pomoci. Družstvo mladších žáků tvořili: Robert Kučera 5.B, Daniel Jiřík 6.B, Sarath Fingerová 6.A, Laura Varadi 4.C . Za starší žáky soutěžili: Pavlína Novotná 9.A, Jakub Kubánek 9.B, Aneta Bedušová 8.A a Marek Koča 7.B. Obě družstva zaslouženě zvítězila a postoupila do krajského kola, kde budou bojovat o postup do republikového finále. Nejlepším jednotlivcem  byla Pavlína Novotná, která ze čtyř disciplín nezískala žádný trestný bod. Držíme všem hodně úspěchů v dalším kole. (Kafková, Šantorová)

1 2 3

 Vedení školy děkuje panu MUDr. Petru Šantorovi za finanční podporu při zajištění dopravy žáků na krajské kolo.

Své síly spojili žáci 6.A, tř. učitelka Kafková a pí Volfová s klubíkem a celý měsíc tvořili výtvarné dílo, které pojmenovali “ Strom čistoty a špíny „, který nás bude reprezentovat v soutěži „Chceme čisté město“, vyhlášené MMKV. (Kafková, Volfová)

1 2 3

4 5 6

Je úterý 8.5.2018 a vybraní žáci I. a II. stupně se i v tento den pilně připravují na dopravní soutěž, která se bude konat dne 9.5.2018. Přejeme jim, aby dosáhli co nejlepšího  umístění. ( Kafková, Šantorová)

22 11 33

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.