Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Jana Krausová

Vážení rodiče,

zápis do první třídy pro školní rok 2019/2012 se bude konat dne 2. dubna 2019 v budově Školní 9A (1. stupeň) v době od 14.00 – 17.00 hodin. Náhradní termín 9. 4. 2019 (čas náhradního termínu po domluvě s vedením školy, pouze pro děti, které nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu a předem se omluvily).

Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, případně vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku, který obdržíte v mateřské škole nebo ho naleznete na stránkách naší školy – záložka škola, dokumenty ke stažení.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musíte se dostavit k zápisu. Obdržíte formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“, který podáte vyplněný zpět do školy v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona (od 1. dubna do 30. dubna 2019).  Součástí Vaší žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zároveň můžete zažádat o zařazení do přípravné třídy.

Ve školním roce 2019/2020 mohou být do přípravné třídy zařazeny nejen děti s odkladem povinné školní docházky, ale i děti plnící poslední rok předškolní docházky (děti pětileté).

Přednostně budou do přípravného ročníku přijímány děti s odkladem povinné školní docházky.

V listopadu a prosinci si žáci 4. a 5. Ročníků připomněli sté výročí vzniku Československé republiky dějepisnou soutěží „ČESKÉ STOLETÍ“. Sami si zjišťovali informace o důležitých chvílích republiky, které se udály během 20. Století. Soutěžilo se ve dvou kolech, ti nejlepší z prvního kola se utkali ve druhém, obtížnějším. 1. Místo obsadila Klára Avuková z 5. A, na 2. místě pak Martin Adam ze 4. B, Štěpán Grüner a Matěj Sunek z 5. A, pěkné 3. místo si vybojovala Sofie Ullmannová ze 4. C. Děkujeme všem za pěkné výkony v soutěži a vítězům gratulujeme.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.  V kategorii A (žáci 3. – 5. ročníku) postoupily do krajského kola, které se koná 2. 11. 2018, žákyně Barbora Ďurkovová  z 5. A a Adéla Uhrová ze  4.  A. Moc blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole :-)

Nový školní rok zahájíme 3. 9. 2018 v 8 hodin, výuka  je v tento den do 8. 45, školní družina i jídelna budou v provozu.  Ve dnech 4. 9. a 5. 9. je výuka na celém 1. stupni do 11. 40 s výjimkou 1. ročníků, ty končí výuku v těchto dnech v 9. 40., výuka v přípravné třídě je do 11. 40. Od 6. 9. bude výuka probíhat dle rozvrhů tříd. Přejeme všem co nejpříjemnější start do nového školního roku :-)

A je to tady, zítra už spíme ve svých postýlkách! Dnes jsme ještě dodělávali školní práci, napěchovali jsme svá bříška řízky, chvíli jsme odpočívali. Všechny třídy měly odměňovací odpoledne, rozdávaly se ceny, diplomy. Nejdelší čas nám zabralo balení, snad se nám to povedlo a vše, co jsme přivezli si zase odvezeme.  Večer se uklidníme v kině, dobře se vyspíme a naskáčeme do autobusů. Příjezd je naplánován postupný na zastávku Truhlářská autobusů č. 13. První by měly dojet třídy 2. A , 5. A, poté 4. B, 3. B a holky z 5. B. To nejlepší přijede asi 10 minut po nich – kluci z 5. B, 4. A, 3. C. Prosíme tímto rodiče, aby pomohli při vyndávání zavazadel z autobusů, abychom neblokovali městskou dopravu. Kdo z nás má mobil, ozve se z Bečova. Cesta sem byla komplikovaná mnoha semafory, všude se na silnicích pracuje. Ale nebojte se, přijedeme! Těšíme se na vás, ahoj!

Na rozdíl od vás v Karlových Varech – my tu měli opět krásný slunečný den. I když bouřka je ve vzduchu…Kde nebouří nic, to jsou dopolední třídy plné rozesmátých tváří, které s nadšením vítají každou novou informaci, kterou jim prozrazují jejich učitelé! Po obědě (čočka s párkem) jsme se opět vydali objevovat krásy tohoto kraje. Nejvíc nás jelo do Strakonic na hrad -5. A, 3. B, 2. A a 5. B, která navíc vyplnila kvíz o zajímavostech Strakonic a v Infocentru byla zaslouženě odměněna. V areálu si odpoledne hrála na indiány třída 4. A, krmit srnky do Horního Poříčí se vydala třída 4. B a do oblíbených Katovic (výborná zmrzlina) šla třída 3. C. Teď už jsme po večeři, je stále hezky, takže se rozhodujeme mezi diskotékou a hrami na hřišti. Zdraví spokojené děti, které už brzy budete mít doma!

Opět sluníčko a snídaně – švédské stoly! Zdravíme z dalšího krásného a dojmy nabitého dne. Po nezbyté výuce a knedlících s masem a špenátem jsme se opět rozprchli po okolí…5. B došla do Dolního Poříčí a cestou zpět se stavila v Hošticích na zmrzlině, 5. A a 3. B zvolily výlet do Horažďovic, kde navštívili místní muzeum, výstavu loutek a výstavu minerálů.2 . A si zaskotačila v kempu na trampolíně, v lese postavila domečky a večer opekla špekáčky. 4. A pořádala v areálu turnaj v kuličkách. 4. B si vyrazila do Strakonic na hrad, 3. C dojela až na Rábí a cestou zpět navštívila Horažďovice. Teď po těstovinách tří barev s hovězím masem a nezbytnou zeleninou nás čeká kino, některé ještě pohyb na hřišti, můžeme si vybrat.Pozdravujeme Vary, už se nám to krátí…

I v letošním školním roce řešili naši žáci úkoly mezinárodní soutěže Matematický klokan. Ta vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících z 30 zemí našeho kontinentu.

Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. V šesti kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení.

A jak jsme dopadli?  Skvěle! V Karlovarském kraji se v kategorii Klokánek celkem účastnilo 3 171 žáků a na 3. místě se umístil Marek Matějka z 5. B, v kategorii Cvrček se celkem účastnilo v karlovarském okrese 1 242 žáků a 3. místo patří Adamu Martinovi z 3. B. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších (nejen matematických) úspěchů.

Opět krásné slunečné ráno! Po vydatné snídani nám učení šlo samo…Čína s rýží nás nasytila, chvíli jsme si odpočinuli a pak  jsme se rozprchli se svými vychovatelkami a vychovateli, kteří si pro nás opět připravili zajímavé odpolední programy. Protože mělo být krásně celý den, většina z nás se vydala na delší pěší túry. Do Horažďovic za nákupy, zmrzlinou, prohlídkou náměstí šly třídy 5. B a 4. A, Katovice s jeho mostem Jana Žižky a všudepřítomnou dobrou zmrzlinou navštívily třídy 4. B, 3. B, 2. A. Svým nohám daly dnes volno pouze třídy 5. A a 3. C – ovšem nezahálely! Páťáci hráli hru Co do lesa nepatří a velmi oblíbenou rychlohru Skládáme vyjmenovaná slova. Třeťáci přeci jen kousek popošli – do Dolního Žďáru, kde uplatnili svou fantazii při stavbách domečků z přírodnin. Teď už jsme posilněni treskou s bramborem a rozhodujeme se mezi kinem a sportovními hrami na hřišti. Další hezký den nám uplynul, zítra nashle!

Dnes nás vzbudilo sluníčko a neopustilo nás celý den. Do školy jsme pochopitelně nešli, dopoledne většina z nás strávila se sportovními hrami, jen naši páťáci měli veledůležitý úkol – připravit pro své mladší kamarády celoškolandovou hru. Po rajské s knedlíkem jsme šli na to. Rozdělili jsme se do družstev a rozběhli jsme se hledat po areálu různě rozmístěné páťáky s jejich záludnými úkoly. Dostávali jsme úkoly – dopravní značky, zásady první pomoci, Večerníčkův kvíz, doplňovali jsme přísloví, skládali mapu republiky – celkem 14ti stanovišti si musel projít každý z nás. Toto snažení  nám zabralo skoro celé odpoledne. Aby nám nechyběla energie, na večeři jsme se posílili sladkými nudlemi s tvarohem. Vše už ze sebe vytřásáme na diskotéce, po které určitě padneme do postýlek a budeme sladce spát až do rána. Hezkou neděli, zítra ahoj!

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.