Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Klára Simmerová

Žáci druhého stupně se každoročně účastní mnoha předmětových soutěží. Prvním krokem je vždy uspět ve školním kole takové soutěže. Dne 14.12. proběhlo školní kolo olympiády zeměpisné a toto jsou jména úspěšných řešitelů jednotlivých kategorií. Okresní kolo zeměpisné soutěže proběhne dne 28.2.2019 na Gymnáziu Ostrov, kde budou naši školu reprezentovat vítězové každé kategorie. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole!

kategorie A:                                    kategorie B:                                         kategorie C:

1. Adam Rozlivek – 6.B                1. Eliška Kučerová – 7.B                    1. Barbora Miličová – 9.A

2. Dianka Nguyen – 6.A               2. Petr Hunyor – 7.B                           2. Jakub Novák – 9.A

3. Roman Harmáček – 6.B          3. Matyáš Rada – 7.A                          3. Matyáš Matějka – 9.B

Žáci II. stupně, především zástupci žákovského parlamentu, připravují každoročně vánoční dílny pro 1. třídy a třídu přípravnou. Celkem tři učebny v budově II. stupně se na celé dopoledně mění ve vánoční ateliér s několika stanovišti, na kterých se vyrábí dekorace či zdobí perníčky. Starší žáci jsou výbornými učiteli a pomocníky dětem mladším a celá akce má každý rok velmi příjemnou atmosféru.

P1190053P1190048 P1190046 P1190045P1190051

Vánoční atmosféru jsme ve škole naladili již v pondělí a zahájili poslední adventní týden krásným koncertem v kostele ve Staré Roli, který pro nás připravili žáci a vyučující ZŠ a ZUŠ Šmeralova. Koncert zahájil a milým slovem uvedl pan farář Vladimír Müller. Ve sborovém i sólovém provedení zazněly vánoční písně a koledy, byly připomenuty tradice. Poslechly jsme si koledu zahranou na ukulele či malý varhanní koncert. Na závěr si žáci obou škol zazpívali společnou píseň „Z Betléma se ozývá“…

web1web2web3

Ve středu navštívila žáky naší školy šermířská skupina Pernštejni s představením nazvaným Řím – Legionáři. Divadelní představení přeneslo žáky do historie a humornou formou obohatilo jejich dějepisné znalosti.

pernstej pernstejn pernstejni

Ve středu do školy zavítaly lektorky z Brna a umožnily žákům 7. ročníků stát se součástí výukového modulu „digitální stopa“, který byl koncipován jako e-learningový interaktivní test s následnou diskusí nad řešenou problematikou. Obsahem výukového modulu je smyšlený příběh fiktivní 14 leté dívky, která velmi neopatrně nakládala se svou digitální stopu a stala se obětí kyberšikany a sextingu. Žáci pracovali ve dvojicích a stali se na část dne detektivy a aktivně pracovali s informacemi zjištěnými na sociálních sítích. Měli možnost uvědomit si tak význam vlastního soukromí a pojmenovat nejčastější rizikové situace spojené s digitální stopou. Výstupem aktivity by měla být vyšší schopnost žáků bezpečného chování na internetu.

digistopa3digistopa2

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 navštívila naši školu skupina 30 pedagogů z Litvy v doprovodu překladatelky paní Kraus. Informace o škole předala paní ředitelka, o činnosti zřizovatele pohovořil vedoucí oddělení kultury, školství a tělovýchovy Ing. Škaryd. Litevští pedagogové zahrnuli jak paní ředitelku tak pana inženýra mnoha dotazy ohledně financování českého školství, spolupráce školy a zřizovatele, vzdělávání a spolupráce pedagogů, spolupráce školy a rodiny. Šlo o oboustranně velmi příjemné setkání a sdílení zkušeností.

na web1na wb2web 3

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.