Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Klára Simmerová

Minulý týden byl plný zajímavých akcí a setkání. V úterý ráno otevřely obě budovy školy své dveře rodičům a zájemcům, kteří se chtějí o škole něco nového dozvědět. Do školy při příležitosti dne otevřených dveří přijela i zástupkyně nakladatelství USBORNE, paní Loudová z Českých Budějovic, s prodejní výstavou anglických knih. Ta byla nejprve instalována na I. stupni, od 10:30 pak v budově II. stupně. Žáci měli možnost knihy prohlédnout, zakoupit, či objednat.

Druhý stupeň naší ZŠ pokračoval v tradičním dni otevřených dveří pro žáky pátých ročníků. Ti, jakožto budoucí šesťáci, byli pozváni na prezentaci a prohlídku školy, ukázkovou hodinu tělesné výchovy a chemie. Neskrývali nadšení právě z chemických pokusů či netradičních pohybových her a většina z nich se na II. stupeň velmi těší. I my se těšíme.

Ve středu reprezentoval školu společně s žáky I. i II. stupně pan učitel Jankovský účastí v okresním kole soutěže „Odznak všestrannosti 2019″. Žáci obsadili krásné 6. místo v soutěži družstev, pan učitel v soutěži pedagogů pak místo první. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Čtvrtek patřil architektuře a návštěvě zástupců kanceláře architekta města, kteří přišli žáky podpořit a informovat podrobněji o video soutěži. KAM KV připravila pro žáky naší školy soutěž, ve které mají připravit video o délce maximálně 5 minut. Video má zachytit zajímavá místa našeho města. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na Jahodovém jarmarku dne 13.6.2019.

20190314_100933 P1190126 P1190114 P1190111 P1190095 P1190092

Masopustním obdobím a nápadem krásného „kloboukového dne“ I. stupně se inspirovali zástupci žákovského parlamentu na II. stupni a vyhlásili jej na pátek 8.3. Na druhém stupni čekají žáky v tomto období téměř každý týden sportovní, vědomostní či výtvarné soutěže, proto bylo obtížné zrealizovat „kloboukový den“ ve stejný čas jako na I. stupni naší školy. Žákovský parlament a jeho zástupci předvedli dnes výborné organizační schopnosti, stali se odbornou porotou a vybrali 3 vítězné klobouky, dle kritérií, které si předem stanovili. Vybrali i nejlepší klobouk „učitelský“, protože i pedagogové projevili svoji kreativitu. Díky této akci vznikla na celý den krásná výzdoba ve vestibulu budovy II. stupně, proběhlo setkání všech žáků a vyučujících při vyhlášení výsledků, které profesionálně moderoval Petr Hunyor ze 7.B. Při příležitosti tohoto setkání mimo jiné pogratulovala paní ředitelka starším dívkám za skvělou reprezentaci školy ve florbalu. Žákovský parlament plánuje na příští měsíc vyhlásit „ponožkový den“, na který se už teď velmi těšíme.

na web2na web5na web8na web11WP_20190308_07_59_51_ProP1190089

 

Vážení rodiče, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za podporu žákovského parlamentu při charitativní akci „Valika“, která byla díky Vám velmi úspěšná. Velká sbírka hygienických potřeb, či čistících prostředků byla dnes za celou školu předána žáky I. stupně zástupci Centra pro dítě a rodinu Valika.

valika

Vážení rodiče, rádi bychom Vám poděkovali za akce, které jste svým příspěvkem SRPŠ od začátku školního roku doposud, podpořili. Jedná se o spoustu projektových dní jednotlivých tříd, žákovského parlamentu či školní družiny. Od začátku roku proběhl s Vaší podporou projektový den 1. ročníků „Lidské tělo“, dějepisná soutěž k výročí republiky jak na I. tak na II. stupni školy. Žáci II. stupně při této příležitosti zasadili v areálu školy lípu. Den v maskách – „Halloween“ ani vítání sv. Martina na bílém koni by se neobešlo bez Vaší podpory. Vánoční dílny pro rodiče a děti pod záštitou školní družiny a dále vánoční dílny parlamenťáků II. stupně pro přípravku a první třídy jsou opět realizovány s Vaší finanční podporou. Nyní připravujeme dílny jarní, chystáme masopustní kloboukový den, plánujeme další projektové dny pro žáky.

Žáci I. i II. stupně se účastní předmětových soutěží, za které se je vždy snažíme odměnit. Letos se žákům velmi daří, výborně reprezentují školu v jazykových, matematických i dalších vědomostních soutěžích. Za skvělé musím označit i sportovní výkony žáků. Téměř každý týden přivezou diplom z některé ze sportovních disciplín a i zde je podpora SRPŠ důležitá.

Proběhlo také mnoho přednášek a koncertů díky příspěvku SRPŠ, např. výchovný koncert v Lidovém domě, adventní koncert v kostele ve Staré Roli, který pro naši školu připravili žáci a učitelé ZŠ a ZUŠ Šmeralova zdarma – z příspěvků SRPŠ jsme pouze zakoupili malé dárky pro mladé zpěváky. Žáci se účastnili divadelního představení Pernštejni, představení Divadelní učebnice, představení v městském divadle „Karneval zvířat“, měli možnost osobního setkání se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, podívali se do Afriky či na Galapágy prostřednictvím vyprávění a projekce cestovatele pana Kubeše. V dubnu čeká žáky Studio Karavana a program ke stému výročí založení republiky.

Zdarma se díky MAS Sokolovsko vydala třída 6A na Statek Bernard, díky Euregio Egrensis žáci 9. tříd na exkurzi s výukou německého jazyka do Flossenbürgu, díky Witte – automotive se žáci 8. a 9. Ročníků zúčastnili „vědohrátek“, které proběhly v aule naší školy. Díky obecně prospěšné společnosti Krebul se také škola zapojila do programu Erasmus + a 9A se zúčastnila projektového týdne v Tatrách. Krebul spolupracuje se školou i v rámci kohezních výjezdů a práce se třídou. V letošním roce byly tyto projektové dny aktivního budování dobrého třídního kolektivu podpořeny z ušetřených příspěvků SRPŠ minulého roku. V letošním roce totiž škola poprvé nedostala dotaci z krajského rozpočtu na tuto formu prevence.

Myslím, že je spousta oblastí a aktivit, které jsme schopni realizovat díky SRPŠ a za to Vám ještě jednou děkujeme.

Třída 4B s paní učitelkou Petříkovou rozhodně nezahálí. Žáci se právě učí o Karlu IV. a ve třídě vznikají nádherné královské koruny. V ostatních třídách I. stupně se také intenzivně pracuje a probíhají přípravy na „Kloboukový den“ 5.3., během kterého se uskuteční masopustní kloboukový průvod a zároveň soutěž o nejkrásnější klobouk.

20190227_08575020190227_09042720190227_090512

Fyzika je velmi zajímavý obor a je důležité vědět, kde v praxi je potřeba fyziku dobře ovládat. Abychom žákům dokázali, že fyzika není jen obtížný školní předmět, pozvali jsme do školy pana Poláka z firmy Witte-automotive, který pracuje jako vedoucí oddělení zkušebny v Plzni. Na programu byla témata jako roztažnost kovů, využití bimetalové pojistky, Archimedův zákon, magnetismus a ukázky z elektrotechniky a využití fyziky v automobilovém průmyslu. Firma Witte-automotive zaštítila a poskytla tento workshop pro žáky našich 8. a 9. ročníků zdarma. Děkujeme.

20190228_115434 20190228_115431

Další setkání v rámci projektu Laborky, tentokráte s názvem „Povrchové napětí“, proběhlo dne 27.2.2019 v odpoledních hodinách na druhém stupni naší základní školy. Na zajímavé odpoledne plné pokusů a nových poznatků se tentokrát vypravily i děti z klubíku.

20190227_14240420190227_14244220190227_142345

Dne 27.2.2019 proběhlo na ZŠ jazyků v Karlových Varech okresní kolo konverzační soutěže „Angličtina nás baví“. Do soutěže se přihlásilo celkem 10 základních škol okresu. Čtvrté třídy naší školy výborně reprezentovala Adélka Uhrová a obsadila 1. místo. Postoupila tak do krajského kola. Adélce patří velká gratulace. V kategorii pátých ročníků zastupoval školu Radek Štác a ačkoliv nepostoupil i jemu gratulujeme a děkujeme za přípravu a účast v soutěži.

IMG-20190227-WA0005 IMG-20190227-WA0007 IMG-20190227-WA0008

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

12. 3. 2019

8:00 – 12:00 škola

14:00 – 16:00 školní družina

Během dne otevřených dveří bude připravena prodejní výstava knih britského nakladatelství USBORNE:

8:00 – 10:00 budova I. stupně

10:30 – 13:00 budova II. stupně

Žáci 5. tříd se mohou těšit na seznámení s učiteli II. stupně, zúčastní se ukázkové lekce tělesné výchovy a hodiny chemie a fyziky.

Plakat_CZ2

Rádi bychom se podělili o radost z dalších úspěchů našich žáků v předmětových soutěžích. Matyáš Matějka z 9B obsadil 1. místo v okresním kole matematické olympiády a vybojoval si tak postup do krajského kola. Soutěž v cizích jazycích – angličtina je velmi náročnou soutěží s velkou konkurencí, nicméně Denisa Tischerová ze 6A dokázala získat svým výkonem 3. místo v kategorii mladších žáků (6. a 7. tríd). Matyášovi i Denise moc gratulujeme.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.