Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Klára Simmerová

Nový kalendářní rok přinesl do školních dní vedle povinností i spoustu zajímavých aktivit. Hned 7.1.2020 se vydali chlapci z osmých a devátých tříd na setkání s válečným veteránem do budovy Krajského úřadu, kde měli možnost zúčastnit se poutavé besedy. Jiná skupina žáků stejného věku se vypravila na exkurzi do Ředitelství silnic a dálnic pod záštitou projektu „Technická angličtina“, do kterého je škola již druhým rokem aktivně zapojena. Proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, připravujeme školní kola jazykových a matematických soutěží. Skupina chlapců osmé a deváté třídy připravuje projekt Post Bellum, sportovci nadále aktivně reprezentují školu na nejrůznějších soutěžích. Tento týden přivezli mladší žáci 4. místo z okresního kola soutěže ve stolním tenise. Známky jsou uzavřeny a vysvědčení za první pololetí a s ním jednodenní prázdniny jsou tu za chvíli…

V předvánočním týdnu se starší žákyně školy zúčastnily okresního finále ve florbalu na ZŠ 1. máje a přivezly pohár a diplom za úžasné první místo. Bojovaly s dalšími 9 družstvy, což je obrovský úspěch. Krajské finále se uskuteční v únoru příštího roku na Gymnáziu Cheb. Děvčatům budeme držet palce a doufat, že i v krajském kole vybojují krásné místo. Chlapci v tomto týdnu soutěžili také a dosáhli na výborné třetí místo, ze kterého bohužel nepostupují dál.

florbal OK st.divky20191219_084944

Ve čtvrtek 19. prosince se žáci školy zúčastnili vánočního koncertu v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli. Vystoupení si pro ně připravili žáci ZŠ a ZUŠ Šmeralova. Vznešená atmosféra kostela podtrhávala krásné písně a ještě krásnější zpěv dětí. I my, diváci, jsme se mohli zapojit a společně si některé písně zazpívat. Společnou hodinu jsme si všichni užili a díky vystupujícím jsme si z kostela odnesli v sobě tu pravou vánoční náladu. Mgr. Jana Šťovíčková

kostel5kostel320191219_102910kostel2

V pondělí si měli žáci osmých a devátých ročníků možnost vyzkoušet, zda umí uniknout dezinformacím prostřednictvím únikové hry „Fakescape“, jejímž tématem je fiktivní příběh novinářů, kteří musí prokázat schopnost ověřovat informace. Hru vymyslelo 6 studentů katedry politologie Masarykovy univerzity. Se svým projektem obsadili mimo jiné druhé místo v celosvětovém finále soutěže spoluorganizované technologickým gigantem Facebook. Žáci našich tříd si vedli dobře a některým třídám se podařilo uniknout ve velmi dobrém čase…

20191216_110321 20191216_110339 20191216_110405

Velkým finále vyvrcholila na naší škole dějepisná soutěž  „Sametová revoluce“, určená pro 8. a 9. ročníky.  V souboji týmů  nakonec prokázala nejlepší znalosti  skupina žáků z 8.B ve složení Eliška Kučerová, Josef Kříž, Alex Ilioski, Sofye Volková  a Petr Hunyor. V kategorii  6. a 7. ročníků,  kterým  byla  určena dějepisně-výtvarná soutěž  o co nejzajímavější  plakát s tématem sametové revoluce, zvítězil tým žáků 6.B ve složení Marek Peteřík, Jana Vondráčková, Lenka Baťková a Tereza Gottschierová. Odměnou pro vítěze je pak úniková hra, kterou pro ně připravily pracovnice Krajské knihovny Karlovy Vary. Všem vítězům srdečně  blahopřejeme! Bc. Miloslav Krátký

20191209_094518

Ve středu dne 4.12. na svátek svaté Barbory proběhl ve škole nejen čertovský rej, ale také nádherná akce nazvaná „vánoční jarmark“. V minulých letech probíhalo v tuto dobu rozsvícení školy, kdy se ve třídách setkali žáci, vyučující a rodiče, společně posílali přání Ježíškovi, vánočně vyzdobili a rozsvítili školu. V letošním roce jsme se rozhodli o změnu scénáře a celá akce probíhala venku. Žáci především 1. stupně se svými vyučujícími s nadšením a obrovskou mírou kreativity připravili velké množství krásných vánočních dekorativních či „dobrých“ předmětů, které zcela zaplnily stoly červených stánků. Maminky i některé paní učitelky přispěly dobrým pečením a prodeje se ujali starší i mladší zástupci žákovského parlamentu. Jako bonus se v příjemně mrazivém podvečeru podával teplý čaj, káva a svařené víno. Hlavním bodem programu bylo vystoupení žáků hudebně dramatického kroužku, který vedou paní učitelky Mgr. Petra Kratochvílová, Mgr. Jana Šťovíčková a Mgr. Eva Záhoříková. O tom, že svou práci dělají rády a s nadšením, jistě přesvědčily děti krásným výkonem. Při závěrečné písni „Půlnoční“ se rozsvítila všechna vánoční světla na budově. V rámci jarmarku byla v aule školy připravena originální a zcela profesionální výstava projektů „Sluneční soustava“ žáků 5. ročníků. Děkujeme všem za podporu společné akce.

20191204_162615_resized20191206_162502_resizedbudky20191204_163108_resized20191205_193933_resized20191204_162928_resized20191204_163514_resized

Děti z přípravné třídy zahájily již tradičně adventní čas rozsvícením spirály. Společně s paní učitelkou Lenkou Krajsovou si žáci připomněli význam Adventu a příprav na svátky Vánoc.

IMG-20191206-WA0000 IMG-20191206-WA0001

V minulém týdnu proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 14 žáků devátých tříd. Bez většího chybování všichni vyřešili gramatickou část soutěžního testu a dále pracovali na slohové práci zadané větou „To je ale překvapení“. Slohový útvar byl volitelný. Do okresního kola postupují pouze dva zástupci za školu. Letos to budou Nikola Havlová a Veronika Šalátová z 9.A., třetí místo pak obsadila Tereza Chmelová z 9.A. Moc gratulujeme a děkujeme žákům za aktivní účast v soutěžích.

20191204_094342

V prostorách krásné nové auly 1. stupně proběhlo v pátek dopoledne školní kolo pěvecké soutěže „Karlovarský skřivánek“. Soutěže se zúčastnilo 8 žákyň II. stupně a 20 děvčat I. stupně. Chlapci se letos do soutěže nehlásili, tak snad překonají ostych ze zpěvu v příštích letech. Všechny naše soutěžící předvedly krásný výkon a všechny si odnesly diplom a drobné sladké či kreativní odměny. První místa navíc byla oceněna poukázkou na hodinu plavání do KV arény. V této soutěži se umístění uděluje dle počtu bodů. V každé kategorii pak 3 postupují do krajského kola, které proběhne v únoru 2020 na ZŠ a ZUŠ Šmeralova. Naši školu bude v kategorii starších reprezentovat Eliška Kučerová z 8.B, Tereza Gottshierová ze 6.B a Sabina Petriková ze 6.A. Kategorii mladších žáků (1. – 5. třídy) zastoupí Karolína Kučerová ze 3.B, Helena Ptáková ze 3.A a Kateřina Šulcová ze 2.B.

skrivan1 skrivan2 skrivan3

Žáci osmého ročníku si vyzkoušeli výrobu tradičních adventních věnců. K dispozici byl klasický přírodní materiál jako šišky, skořice, ořechy, ale na své přišel i vánoční třpytivý motiv. P. Celerová

IMG-20191129-WA0000 IMG-20191129-WA0001 IMG-20191129-WA0002 IMG-20191129-WA0003

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.