Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Klára Simmerová

Muzeum Karlovy Vary poskytlo naší škole širokou paletu besed a přednášek týkající se historie našeho města. V rámci projektu nás navštívil pan Svoboda, odborník na události roku 1938 v Karlových Varech, vystoupil s programem s názvem „Křišťálová noc“. Dozvěděli jsme se mnoho nových a velmi zajímavých informací, které nás obohatí v rámci výuky novodobé historie v hodinách dějepisu. Těšíme se na další setkání.

Mgr. Lucie Haaková

historie historie1 historie2

Žákyně naší školy se zúčastnily pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek a byly úspěšné i přes velkou konkurenci.

Karolínka Kučerová z 5.B postupuje do celostátního kola v kategorii A1 a Rebeka Hanzlíková ze 6.B bude taktéž reprezentovat školu v kategorii B. Velmi gratulujeme a děkujeme paní učitelce Lendělové za přípravu.

Další velká gratulace patří mimo jiné žákyni naší 9.B Karin Wagnerové, která byla do soutěže přihlášena jako sólová zpěvačka ze Základní umělecké školy Antonína Dvořáka a obsadila 1. místo ve své kategorii.

Naše škola se zapojila do projektu „Domluvíme se“, pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Projekt je zaměřený na práci s pedagogickým sborem i s třídními skupinami žáků. V našem konkrétním případě jde o 6 setkání, neboli projektových dní pro pedagogy a 6 projektových dní pro všechny současné třídy II. stupně kromě 9. ročníků.

V tuto chvíli jsme všichni absolvovali první část kurzu, které bylo zaměřeno na komunikaci a řešení problémů v rámci kolektivu. Projektové dny vedli zkušení lektoři a přizpůsobili vždy dynamiku aktivit konkrétní třídní skupině. Žáci naší školy byli lektory hodnoceni velmi kladně. Často zaznělo, že žáci umí dobře komunikovat a vyjadřovat své myšlenky a pocity. Lektoři ocenili výuku etické výchovy, dále kladně hodnotili klima školy.

V následujících setkáních nás čeká i nadále téma komunikace a poté například kreativní hraní s komunikací či storytelling.

Domluvime se

 

Svátek sv. Valentýna přinesl příležitost k vytvoření společné školní koláže. Žáci žákovského parlamentu pod vedením Mgr. Lenky Kučerové připravili ráno u vstupu do budovy velké srdce a spoustu malých barevných srdíček, která příchozí žáci lepili na plochu srdce velkého. Tato aktivita vnesla mnoho úsměvů, radosti a příležitost začít den krásnou náladou. V průběhu dopoledne pak žákyně 9.C roznášely valentýnské vzkazy, které mohli žáci v průběhu posledních dní vkládat tajně do speciální valentýnske schránky.

Děkujeme všem za hezkou atmosféru valentýnského dne.

srdce1

Karlovarský kraj, konkrétně Šachový klub Spartak Chodov, 2.2.2022 uspořádal krajský přebor škol. Velký vliv na akci měl covid, který dal mnoha školám stopku bojovat za šachovnicí.

Za naši školu vyjeli reprezentovat: Adam Rozlivek, Nikola Kůsová, Jan Sedrovič a Pavel Kojnok. Polovina hráčů našeho týmu ještě patří na I. stupeň, ale toho se naši mladí šachisté nezalekli a statečně bojovali v kategorii II. stupně. A že jim to šlo. Umístili se na krásném druhém místě, které jim zajistilo postup do republikového finále. S vítězem kategorie, Gymnáziem Sokolov – nižší stupeň, naši šachisté uhráli remízu.

Všem čtyřem patří velká pochvala za skvělý výsledek a za vzornou reprezentaci naší školy. Velké díky patří i p. Sedrovičovi za pomoc s dopravou.

Lenka Kůsová

sachy sachy2 sachy3 sachy4 sachy5 sachy6

Dne 21.12.2021 jsme se všichni z II. stupně vypravili v rámci „turistického dne“ do přírody v okolí školy. Většina tříd se vydala směrem ke sv. Linhartu, některé směr farma Kozodoj. Lázeňské lesy jsou nádherné a cest k oborám a krásné kavárně na sv. Linhartu vede mnoho. I přesto, že se třídy mohly potkat, každá skupina zvolila jinou trasu, zaznamenala jiné počty kroků a kilometrů (mezi 10 – 15km). Největším přínosem byl pro nás všechny společný čas na čerstvém vzduchu, příležitost si popovídat. Zároveň jsme všichni udělali něco pro naše zdraví. Třídy si následně tvoří nástěnky společných zážitků a připravují plán na jarní turistiku např. v okolí Horní Blatné.

20211221_095128 20211221_095540 IMG-20211221-WA0007 IMG-20211221-WA0009 IMG-20211222-WA0003 7.B_LinhartIMG-20211222-WA0008 IMG-20211222-WA0009 IMG-20211222-WA0010 IMG-20211222-WA0011 IMG-20211222-WA0025 IMG-20211222-WA0028

Ve čtvrtek dne 25.11.2021 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže „Karlovarský skřivánek“. O organizaci soutěže se postaraly paní učitelky Mgr. Alena Ženíšková, Mgr. Eva Záhoříková a Adéla Šrámková, klavírní doprovod zajistila Mgr. Miroslava Lendělová. O pěveckou soutěž byl velký zájem především mezi žáky prvního stupně. Většina z nich si vybrala jednoduchou lidovou píseň. Do regionálního kola postoupily zpěvačky, které ve školním kole obsadily první tři místa.

1. místo:  Soňa Tamášová, 3.A

2. místo:  Viktorie Mrnuštíková, 2.D

3. místo:  Karolína Kučerová, 5.B

Všichni soutěžící byli oceněni a přišli si zazpívat především pro radost.

Z druhého stupně se do soutěže přihlásilo pouze 6 žáků, předvedli moc pěkné pěvecké výkony a do krajského kola postoupily dvě žákyně 6. ročníku:

1. místo:  Kateřina Rampasová, 6.A

2. místo:  Rebeka Hanzlíková, 6.B

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za aktivní účast.

skrivanek fotky

V pátek 12.11.2021 se žáci 9. ročníků zúčastnili přednášky s názvem „Povolání budoucnosti“, kterou pro ně pořádala agentura Calliditas. Žáci měli možnost seznámit se s fungováním úřadu práce budoucnosti, zkusili si tipovat, která nová povolání vzniknou, kterým naopak hrozí zánik , jak správně napsat životopis a jaké kompetence po nich budou vyžadovat v budoucnu personalisté.

IMG_20211112_114439 IMG_20211112_114503

I v letošním školním roce se 13 žáků 9.ročníků naší školy zúčastnilo projektového dne s názvem „Technika je zábava“, který pořádala SPŠ Ostrov. V prostorách SPŠ byly pro žáky připraveny workshopové dílny. Tentokrát žáci nahlédli do dílny studentů informačních technologií, kde si ve dvojicích zkusili sestavit a naprogramovat vlastního robota.  Následně se v dílnách se seznámili s prací autotroniků. I zde si mohli sami prakticky vyzkoušet, co tento obor obnáší. Za pomoci studentů tohoto oboru si mohli prakticky vyzkoušet práci s kovem. Konečným výrobkem byla identifikační známka. Akce se žákům líbila.

Ostrov_8 Ostrov_7 Ostrov_6 Ostrov_5 Ostrov_4 Ostrov_3 Ostrov_2

Halloween je vždy příležitostí uspořádat den plný kreativity, fantazie a masek. Na druhém stupni je Halloween již tradicí. Žáci přichází v originálních maskách a soutěží o nejzajímavější masku. Další soutěžní kategorií je četnost masek ve třídě. Kreativita žáků je každý rok úžasná a vždy je těžké vybrat nejlepší masku. Hodnotí jak učitelé, tak zástupci žákovského parlamentu. Letos si pro cenu za nejlepší masku přišla: Kristýna Hubáčková z 8.C, Nela Bräunerová z 9.A a Michaela Frčková z 8.B. Nejvíce masek na počet žáků bylo v 6.A, která se stala vítěznou třídou letošního ročníku soutěže masek.

Mimo jiné prošla škola kompletní vtipnou „halloweenskou“ výzdobou, o kterou se postarali žáci 9. ročníků pod vedením Mgr. Lenky Sarai Kučerové.

20211026_13094620211020_15444320211020_15445220211020_154410 20211020_15442120211020_15440420211026_131227

 

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.