Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Klára Simmerová

Letošní první exkurze třídy 9. B měla historicko-geologické zaměření a zavedla jejich  kroky do Jáchymova, konkrétně do Štoly č. 1. Tedy do míst, kde museli v 50. letech minulého století za nelidských podmínek pracovat političtí vězni komunistického režimu. Ponurou atmosféru místa nám ještě posilovalo sychravé počasí, takže zážitek byl téměř autentický. Žáci se na úvod exkurze seznámili s tématem prostřednictvím krátkého dokumentárního filmu a pak už se mohlo vyrazit na prohlídku Štoly č. 1. Tedy ještě předtím všichni účastníci obdrželi slušivé bezpečnostní helmy. Hučení, které vycházelo ze štoly, napovídalo, že se asi nebude jednat o procházku růžovým sadem. Naštěstí byli žáci upozorněni panem průvodcem, že se jedná o odvětrávání všudypřítomného radioaktivního radonu. Samotná štola pak asi splnila očekávání nás všech. Tak trošku to vypadalo, jakoby se tady zastavil čas. Zdálo se, že horníci odešli teprve nedávno. Hornické vozíky, řada mechanických nástrojů, hornické sbíječky a další artefakty hovořily výmluvně o těžké práci politických vězňů, kteří štolu z velké části vyhloubili. A když pak laskavý pan průvodce sdělil účastníkům, že se nacházejí sto metrů pod zemí, mnohým se zatajil dech. Zajímavostí nepochybně je i skutečnost, že štola byla pouze zkušební, a tudíž se z ní nikdy nevytěžil ani gram radioaktivního materiálu. A druhou zajímavostí je ta, že při ražbě štoly narazili na původní stříbrnou štolu ze 16. století. Inu, někdy může historie i překonávat století. A to stačilo udělat pár kroků. Pár kroků na 260 metrech.

Po zajímavé exkurzi do Štoly č. 1 čekala žáky ještě druhá část exkurze. Jejím cílem byl bývalý pracovní tábor Svornost, nacházející se nad štolou. Zdejší vězni museli každý den podstupovat těžkou dřinu za naprosto nelidských podmínek. Výšlap do tábora za sychravého počasí evokoval smutek, který místo i po mnoha letech vyzařuje. Samotný tábor pak žáky přivítal velkým nápisem Prací ke svobodě. Kdyby to bylo německy, člověk by si myslel, že je v německém koncentračním táboře. O “svobodě” podal žákům výklad pan učitel Krátký. Jak tedy vypadala “svoboda”? Tábor obehnaný dráty, v zimě stovky promrzlých a fyzickou prací zničených vězňů, dennodenní šikana primitivních dozorců, v případě nelibosti některého z bachařů pak několikatýdenní pobyt v betonovém bunkru. A v případě pokusu o útěk pak vězně čekalo v tom nejlepším případě bití, ponižování, v tom horším případě zastřelení, případně roztrhání psy. Příznačné je, že jediné, co se z tábora dochovalo, je zmiňovaný bunkr, zvaný korekce. Na závěr exkurze

pak žáky čekal sestup po tzv. mauthausenských schodech, po kterých museli vězni chodit každý den fárat do dolu. Tedy původně prý ty schody stály o pár desítek metrů dál, ale to nikterak nesnižuje náročný výkon účastníků exkurze. Navíc jsme měli tu výhodu, že jsme nebyli svázáni ostnatým drátem. Takže to vlastně byla hračka. Nebo spíše smutná tečka z exkurze do míst, kde umírali nevinní lidé kvůli jedné zvrácené ideologii. Doufejme, že si z toho vezmou naši žáci poučení, že svoboda není zadarmo.  Ale určitě už se těší na další exkurzi. A tiše doufají, že to bude do nějakých veselejších míst. Bc. Miloslav Krátký

WhatsApp Image 2019-09-25 at 15.50.29 WhatsApp Image 2019-09-25 at 15.50.07 IMG_20190925_103342 IMG_20190925_101502

Od středy 18.9 do soboty 21.9 se naše třída vydala chatu Permoník na Mariánské. Mezi naše hlavní cíle bylo poznat se, užít si zábavu a položit základy dalšímu fungování skupiny v naší škole i mimo ni. Pod vedením lektora Jirky jsme společně zdolávali nejednoduché úkoly, které vyžadovali nejen fyzické nasazení, ale i týmovou spolupráci. První den jsme trochu mrzli, pak nám přálo sluníčko a nálada byla hned veselejší. Práci jsme prokládali svačinkami a nějakou tou mlskou. Cestovali jsme pohádkovým světem, převtělili jsme se v ptáčky, kteří sbírají hmyz pro svá mláďata, byli jsme staviteli věží z nebezpečného materiálu a spoustou dalších postav.
Zábavnou formou jsme si opakovali přírodopis, matematiku i český jazyk. Ale to nejdůležitější, co jsme se učili bylo prostě být spolu, a ne jen vedle sebe. Někdy nám to šlo lépe, někdy hůř. Také jsme se učili chodit včas, pomáhat si, naslouchat si. Něco se nám podařilo víc, něco méně, ale víme na čem budeme ještě potřebovat zapracovat. A my to dáme. Než jsme se nadechli byla sobota odpoledne a po slavnostním obědě (řízek) přijíždějí první
rodiče a je čas rozloučit se. Pobrat všechny věci, zamávat kamarádům a vzít si svoji poštu (dopisy, které jsme si dopoledne vzájemně psali). Mgr. Lenka S. Kučerová

IMG_0687IMG_0717IMG_0720IMG_0747IMG_0765IMG_0779IMG_0846IMG_0897

Kohezní výjezdy jsou v plném proudu. Třída 6. B je již ze svého adaptačního kurzu zpět doma a ve škole, třída 6. A prožívá ještě aktivně společný program. Cílem adaptačních kurzů je lépe poznat třídu, navázat vztah mezi novým třídním učitelem a žáky, naučit děti spolupráci a nebo jen odhalit slabiny kolektivu, na kterých je potřeba pracovat. Program dní na Mariánské je velmi pestrý a náročný. Sice formou her, ale mnohdy velmi náročných na přemýšlení či soustředění, se žáci mnoho naučí, ať už o sobě samých, tak o svých spolužácích. Největším oříškem se zatím stalo dodržování pravidel, dochvilnost a respektování druhých. Velmi podstatnou roli v celém programu hrají lektoři, odborníci z praxe. Jsou schopni objektivně hodnotit a předat třídnímu učiteli mnohé rady, jak s daným kolektivem dále pracovat. Poděkování patří tedy lektorům z o.p.s Krebul, kteří s naší školou již mnoho let spolupracují. Většina třídních kolektivů vyjíždí na kurzy pod vedením „Krebulu“ každý rok a to v plném počtu, což je jistě tím největším oceněním lektorské práce.

86432121201812151710914

Žáci všech tříd II. stupně i žáci 5. tříd absolvovali v průběhu posledních dvou týdnů přednášku na téma kyberšikana pod hlavičkou projektu „Přemýšlej“. Dvouhodinový program pod vedením profesionální lektorky byl nejen pro žáky, ale i pro pedagogy velmi přínosným. V rámci projektu se žáci v průběhu školního roku zúčastní ještě několika besed.

P1190392

Tento týden se žáci 3. ročníků vrhli na průzkum okolí naší školy. Posloužila jim k tomu zjednodušená mapa, ve které se nejdříve naučili orientovat a pak už snadno zapisovali a zakreslovali významné budovy, služby, hřiště, názvy ulic i třeba dopravní značky. Průzkumníkům se naučná vycházka velmi líbila a už se těší na další. Petra Kratochvílová
k1 k2 k3

20190914_195240 20190914_195306 20190914_193312 20190914_195253 20190914_193353

Sérii kohezních nebo také adaptačích výjezdů včera odpoledne zahájila třída  6. B na chatě Permoník na Mariánské pod vedením třídního učitele a zkušených lektorů z ops Krebul. Program prvního večera byl zaměřen na seznámení se s lektory, na společné sestavení pravidel a na sepsání „balónu“ možností, obav, přání a očekávání. Večer jsme společně zakončili poslechem hudby a příběhu. Poté děti velmi pohodově ulehly a poměrně brzy zavládlo na chatě úplné ticho. Dnes všechny čeká práce, ač formou her právě na tom, co je pro ně a jejich třídu jako kolektiv největší obavou… Doufejme, že i ranní ptáčata, která slyším povídat už od půl 7, načerpala dostatek energie na dnešní jistě pestrý a náročný den.

Předposlední den letošního školního roku si žáci 1.B a 1.C užili v blízkém lese. Na děti tam čekala „bojovka“. Po  vyznačené trase se pomalu dostávaly k cíli. Tam je čekalo plnění úkolů ve skupinách, za splněné úkoly dostala každá skupina jedno písmeno a potom děti společně ze získaných písmen poskládaly slovo, které jim prozradilo, kde je ukrytý poklad. Dětem se společná práce podařila a ukrytý poklad získaly. Pak jsme se společně vydali ke škole. Dopoledne jsme i opravdu užili. Zítra nás čeká vysvědčení a pak hurá na prázdniny!
Mgr.Jana Šťovíčková

les1 les2 les3 les6 les7 les8

Dnes 26.6. se třída 1.C vypravila na blízku zahrádku, kterou nám laskavě poskytla maminka naší žákyně Lucinky, paní Kotová. Chtěli jsme jeden z posledních školních dní strávit u ohýnku a buřtíků. Paní Kotová byla tak laskavá, že nám spolu se zahrádkou připravila i pohoštění, buřtíky, klobásky, nápoje a jako překvapení plný mrazák nanuků. Děti si mohly zaskákat na trampolíně, vyhrát si na průlezce a svlažit se v bazénku. Připraveníé bylo také pískoviště, bublifuky a v neposlední řadě gril. Dětem na čerstvém vzduchu krásně vytrávilo, takže téměř všechno připravené pohoštění mizelo před očima. Dopoledne jsme si skvěle užili! Děkujeme!!!! Mgr. Jana Šťovíčková

zahr1 zahr2 zahr3 zahr4 zahr5 zahr6 zahr7 zahr8 zahr9 zahr10

V úterý 18. června byli naši nejmladší žáci (0. – 3. tříd) pozváni na představení „Čertovská pohádka“ do nedaleké ZŠ a ZUŠ Šmeralova. Pohádku připravily s žáky 4. a 5. tříd Mgr. Mirka Lendělová a Mgr. Karolína Kučerová, které na škole vedou pěvecké sbory. Pohádkový muzikál byl pro žáky naší ZŠ opravdu poutavým představením, kterého se mohli sami aktivně účastnit. Představení pobavilo nejen žáky, ale i vyučující, kteří ocenili šikovnost malých herců a hereček. Už nyní se těší na příští představení.

certicerti4certi3certi5certi.JP2

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.