Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Klára Simmerová

Velkým finále vyvrcholila na naší škole dějepisná soutěž  „Sametová revoluce“, určená pro 8. a 9. ročníky.  V souboji týmů  nakonec prokázala nejlepší znalosti  skupina žáků z 8.B ve složení Eliška Kučerová, Josef Kříž, Alex Ilioski, Sofye Volková  a Petr Hunyor. V kategorii  6. a 7. ročníků,  kterým  byla  určena dějepisně-výtvarná soutěž  o co nejzajímavější  plakát s tématem sametové revoluce, zvítězil tým žáků 6.B ve složení Marek Peteřík, Jana Vondráčková, Lenka Baťková a Tereza Gottschierová. Odměnou pro vítěze je pak úniková hra, kterou pro ně připravily pracovnice Krajské knihovny Karlovy Vary. Všem vítězům srdečně  blahopřejeme! Bc. Miloslav Krátký

20191209_094518

Ve středu dne 4.12. na svátek svaté Barbory proběhl ve škole nejen čertovský rej, ale také nádherná akce nazvaná „vánoční jarmark“. V minulých letech probíhalo v tuto dobu rozsvícení školy, kdy se ve třídách setkali žáci, vyučující a rodiče, společně posílali přání Ježíškovi, vánočně vyzdobili a rozsvítili školu. V letošním roce jsme se rozhodli o změnu scénáře a celá akce probíhala venku. Žáci především 1. stupně se svými vyučujícími s nadšením a obrovskou mírou kreativity připravili velké množství krásných vánočních dekorativních či „dobrých“ předmětů, které zcela zaplnily stoly červených stánků. Maminky i některé paní učitelky přispěly dobrým pečením a prodeje se ujali starší i mladší zástupci žákovského parlamentu. Jako bonus se v příjemně mrazivém podvečeru podával teplý čaj, káva a svařené víno. Hlavním bodem programu bylo vystoupení žáků hudebně dramatického kroužku, který vedou paní učitelky Mgr. Petra Kratochvílová, Mgr. Jana Šťovíčková a Mgr. Eva Záhoříková. O tom, že svou práci dělají rády a s nadšením, jistě přesvědčily děti krásným výkonem. Při závěrečné písni „Půlnoční“ se rozsvítila všechna vánoční světla na budově. V rámci jarmarku byla v aule školy připravena originální a zcela profesionální výstava projektů „Sluneční soustava“ žáků 5. ročníků. Děkujeme všem za podporu společné akce.

20191204_162615_resized20191206_162502_resizedbudky20191204_163108_resized20191205_193933_resized20191204_162928_resized20191204_163514_resized

Děti z přípravné třídy zahájily již tradičně adventní čas rozsvícením spirály. Společně s paní učitelkou Lenkou Krajsovou si žáci připomněli význam Adventu a příprav na svátky Vánoc.

IMG-20191206-WA0000 IMG-20191206-WA0001

V minulém týdnu proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 14 žáků devátých tříd. Bez většího chybování všichni vyřešili gramatickou část soutěžního testu a dále pracovali na slohové práci zadané větou „To je ale překvapení“. Slohový útvar byl volitelný. Do okresního kola postupují pouze dva zástupci za školu. Letos to budou Nikola Havlová a Veronika Šalátová z 9.A., třetí místo pak obsadila Tereza Chmelová z 9.A. Moc gratulujeme a děkujeme žákům za aktivní účast v soutěžích.

20191204_094342

V prostorách krásné nové auly 1. stupně proběhlo v pátek dopoledne školní kolo pěvecké soutěže „Karlovarský skřivánek“. Soutěže se zúčastnilo 8 žákyň II. stupně a 20 děvčat I. stupně. Chlapci se letos do soutěže nehlásili, tak snad překonají ostych ze zpěvu v příštích letech. Všechny naše soutěžící předvedly krásný výkon a všechny si odnesly diplom a drobné sladké či kreativní odměny. První místa navíc byla oceněna poukázkou na hodinu plavání do KV arény. V této soutěži se umístění uděluje dle počtu bodů. V každé kategorii pak 3 postupují do krajského kola, které proběhne v únoru 2020 na ZŠ a ZUŠ Šmeralova. Naši školu bude v kategorii starších reprezentovat Eliška Kučerová z 8.B, Tereza Gottshierová ze 6.B a Sabina Petriková ze 6.A. Kategorii mladších žáků (1. – 5. třídy) zastoupí Karolína Kučerová ze 3.B, Helena Ptáková ze 3.A a Kateřina Šulcová ze 2.B.

skrivan1 skrivan2 skrivan3

Žáci osmého ročníku si vyzkoušeli výrobu tradičních adventních věnců. K dispozici byl klasický přírodní materiál jako šišky, skořice, ořechy, ale na své přišel i vánoční třpytivý motiv. P. Celerová

IMG-20191129-WA0000 IMG-20191129-WA0001 IMG-20191129-WA0002 IMG-20191129-WA0003

Ve čtvrtek jsme společně s 8.B, doplněnou žáky 6.A, navštívili Galerii 4 v Chebu. V galerii si pro nás připravili galerijní animaci na téma Sametová revoluce. Rozdělili jsme se na dvě skupinky, které se v galerii prostřídaly. Jedna skupina se vydala na procházku po centru města. Druhá se seznamovala s podrobnostmi průběhu Sametové revoluce. Shlédli jsme prezentaci s fotografiemi z událostí kolem Sametové revoluce. Pak se žáci věnovali skupinové práci a nakonec si ze sametu vytvořili symbolická červená srdce. L. S. Kučerová

IMG_20191128_095120 IMG_20191128_105743 IMG_20191128_101037 IMG_20191128_101025

V týdnu od 11. do 17. 11. 2019 se se po celé naší zemi konal pod záštitou akademie věd České republiky „Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky“. Jedná se o ojedinělou akci organizovanou Akademii věd, která je zaměřena především na popularizaci vědy mezi žáky středních a základních škol.

Naše škola využila možnosti zúčastnit se dne 15.listopadu akce organizované v Krajské knihovně se žáky 8. ročníků. Žáci nejprve navštívili workshop organizovaný gymnáziem Cheb nazvaným „Věda před radnicí“.  Na této akci byla pedagogy a studenty gymnázia prezentována celá řada chemických, biologických a fyzikálních pokusů, které si měli možnost vyzkoušet i naši osmáci. Jejich pozornost nejvíce budily pokusy s kapalným dusíkem, suchým ledem a akustikou. Pro některé chlapce se stal lákadlem stánek  s prezentací  účinků podtlaku, kde si mohli otestovat svoji sílu.

Jelikož žijeme v kraji, který je neustále seismicky velmi činný, nebylo od věci se zúčastnit přednášky Ing. Jany Doubravové z AV ČR pod názvem „Zemětřesení v západních Čechách“, která vysvětlila některé průvodní jevy a důvod častých zemětřesných rojů v našem kraji. Ke konci programu pro nás připravili studenti chebského gymnázia scénku, která byla humorným exkurzem do historie chemie, v jejímž rámci byla prezentována celá řada zajímavých pokusů. Na závěr lze jen konstatovat, že toto dopoledne oslovilo i mnoho našich žáků, pro které fyzika a chemie nejsou zrovna favorizovanými předměty. Ing. Milan Růžička

foto1 foto2 foto3 foto4

Věděli jste, že každý rok 13.11 je mezinárodní Den laskavosti? Je to událost, která vyzývá k tomu být na sebe hodnější, laskavější. Darovat někomu úsměv, potěšit ho, obejmout, to přeci stojí maximálně chvilku času a přesto v dnešní uspěchané době na to často zapomínáme. Je to o tom, udělat nějakou laskavost pro druhé, aniž bychom čekali nějakou odměnu. Nadace Karla Janečka spustila projekt #jsemlaskavec, který chce zviditelnit důležitost tématu laskavosti v současném světě a inspirovat veřejnost. Do tohoto celostátního happeningu se mohou registrovat základní školy, víceletá gymnázia, volnočasové instituce a dětské domovy z celé České republiky. My jsme letošní „laskavost“ pojali poněkud komorněji. Spolu s žáky z našeho parlamentu a ze ZŠ Vančurova jsme se vydali za obyvateli domova důchodců u nás ve Staré Roli. Do projektu jsme se neregistrovali a Den laskavosti jsme zrealizovali v pátek 15.11. Žáci si „pouze“ připravili krátké vystoupení pro dámy a pány, kteří zde žijí. Byli jsme přivítáni trochu rozpačitými a milými úsměvy. Zpěv, recitace a tanec či hra na ukulele ale jistě potěšily. Závěrem vystoupil kouzelník Petr a jeho miniaturní asistent Alfons. Oba všechny přítomné rozesmáli… Mgr. Lenka S. Kučerová

IMG_20191115_103216 IMG_20191115_102516_BURST1 IMG_20191115_101752

Tradiční oslavy svátku sv. Martina a jeho příjezdu na bílém koni proběhly tak jako každý rok v areálu budovy II. stupně. Organizačním a realizačním týmem se stali zástupci parlamentu I. i II. stupně ZŠ pod vedením zkušených pedagogů. Celá akce měla charitativní záměr. Přečtěte si o celé akci z pohledu žáků „parlamenťáků“ i z pohledu pedagogů, kteří parlament vedou.

Sv. Martin očima moderátorů: Už od dopoledne jsme s žákovským parlamentem začali vše připravovat, aby celá akce byla perfektní. Někdy od půl druhé začali chodit lidé, kterých nebylo zrovna málo. Z čehož jsme měli obrovskou radost. Ve tři hodiny to celé vypuklo. Mluvit před takovou spoustou radostných tváří bylo senzační. Potom začaly soutěže. Děti si mohly zasoutěžit a sbírat symboly. Když byly děti hodně šikovné a nasbíraly sedm symbolů, mohly je vyměnit za sladké odměny. Potom jsme shlédli dvě skvělá vystoupení, jedno pěvecké a druhé taneční. Po skvělých vystoupeních přišel okamžik, na který všichni čekali. Přivolání svatého Martina. Děti křičely z plných plic, vyplatilo se a Martin přijel. V čele s ním později všichni šli průvod po Staré Roli. Když průvod skončil a děti se rozloučily s Martinem, poslechli jsme si další mladou a nadějnou zpěvačku. Následně jsme si znovu zatančili se školní taneční skupinou Junioři. Protože nás tancování bavilo, pokračovali jsme v něm i na diskotéce, během které jsme celou akci ukončili. Byla to opravdu povedená akce. Děkujeme všem, kteří přišli a užili si s námi skvělé odpoledne.

Vítání sv. Martina v naší škole: V úterý jsme se sešli na nádvoří naší školy při příležitostí vítání svatého Martina.  Mimo příjezdu Martina na bílém koni, si naši žáci připravili doprovodný program. Programem návštěvníky doprovázeli Eliška a Péťa z 8. B. Na ploše bylo osm stanovišť se soutěžemi pro děti. Nově se objevil stánek s kávou a dobrotami, který se setkal s velkým úspěchem. Tímto bychom chtěli poděkovat našim skvělým kolegyním a zdatným cukrářkám, které nám napekly výborné sladkosti.

Na jednom ze stanovišť se žáci mohli seznámit s chodem Tachovského ornitologického spolku – Záchranné stanice živočichů. Spolu s Karlem Bobálem, předsedou spolku, přijela z tachovské Studánky i liška Lucinka.  Na prvním i druhém stupni probíhala celý měsíc sbírka potravy a vybavení na zimu právě pro zvířátka z Tachovské stanice. Moc děkujeme všem žákům i rodičům za sběr pečiva a dary v podobě dek, konzerv a spousty dalších věcí, které zpříjemní zvířátkům ze stanice zimu.

V půl páté začal lampionový průvod, v čele se sv. Martinem. Role pověstného jezdce se již několik let ujímá Míša Šimonovská ze sportovní stáje Querida z.s. Průvod prošel částí města a po návratu, program pokračoval závěrečnou diskotékou.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.