Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Dana Táborská

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg.číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Celý článek zde

Pod složkou GDPR (v levém sloupci „Důležité“) si přečtěte informace týkajících se ochrany osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců.

Do mezinárodního výzkumného  projektu Světové zdravotnické organizace The Health Behaviour in Scholl-aged Children se zapojila i Česká republika a vybrala náhodně 250 základních škol.
Výzkum který je podkladem pro studii zaměřenou na problematiku zdraví dětí a faktory životního stylu, probíhá na naší škole v jedné z pátých, sedmých a devátých tříd.
Žáci vyplňují dotazníky prostřednictvím počítačů připojených k internetu. Výzkum je anonymní a probíhal za přítomnosti výzkumného asistenta.
Informace o studii jsou k dispozici na http://hbsc.upol.cz/. Mgr. Hana Janischová, ředitelka

Jolanka Donthová ze VI.B se zúčastnila literární soutěže pro mladé autory píšící v anglickém jazyce s názvem LiteraryAward, kdy je úkolem napsat vlastní autorskou povídku na zadané téma. Soutěž se vyhlašuje každým rokem pro osoby žijící na území ČR a Slovenska a má svá pravidla, například dodržet předepsaný žánr a téma, kterým bylo pro letošní rok: „SMILE“.  Porota, která je mezinárodní,  následně hodnotí a vybírá díla k širšímu výběru. Pro vítěze jednotlivých kategorií je připravena finanční odměna a absolutní vítěz vyhrává třídenní výlet do skotského Edinburghu pro dvě osoby.
Jolanka se letos do Edinburghu nepodívá, ale její zdařilá povídka  jí zajistila umístění v širším výběru soutěže, kdy se z celkového počtu 349 soutěžících dostala mezi 32 nejlepších děl! Velmi jí k tomuto úspěchu gratulujeme a přejeme, ať se jí nadále daří lépe a jen lépe.

Soutěž v anglickém jazyce s názvem Angličtina nás baví, kterou již po léta organizuje paní učitelka Mgr. Pavla Siřínková proběhla letos, z důvodu zdravotní indispozice paní Mgr. Siřínkové, na naší škole. Uspořádali jsme Okresní kolo, které proběhlo 5. dubna, a poté zorganizovali i Krajské kolo, které se konalo 26. dubna. Do Krajského kola postoupilo 10 nejlepších žáků z předchozího Okresního Karlovarského kola a jsme pyšní, že se ho účastnili i naši dva žáci: Matěj Sunek za 4. ročníky a Kamila Schützová za 5. ročníky. Zároveň jsme u nás ve škole přivítali i 10 nejlepších žáků z Okresního Chebského kola. Pro porotu bylo velmi obtížné hodnotit celkový projev v anglickém jazyce při představování sama sebe, přednesu básně či zpěvu anglické písně, popisu obrázku. Výkony byly dosti vyrovnané. Soutěžící museli reagovat i na otázky poroty, avšak během celé soutěže vládla příjemná atmosféra a mnohdy jsme se společně všichni i nahlas zasmáli. Celkový výsledek jednotlivců mohla ještě rozhodnout písemná část soutěže, kdy žáci samostatně vyplňovali pracovní list. Pro první tři vítězná místa v každé kategorii – pro 4. ročníky i kategorii 5. ročníků byly připraveny velmi hodnotné ceny z nakladatelství Oxford University Press a také knižní publikace z Odborné literatury DINO. I další soutěžící dostali pěkný dárek od výše zmíněných sponzorů a všichni si odnášeli dáreček od firmy PAPE – kancelářské potřeby, s.r.o. Tímto děkujeme sponzorům za pěkné dárky, které jistě obohatí soutěžící o další dovednosti v anglickém jazyce.
Diplomy a čestná uznání byly rozdány, gratulujeme Kamilce Schützové a Matějovi Sunkovi, který se umístil na krásném 5. místě v Kraji. Děkujeme všem dobrovolným členům obou porot, protože bez nich by se soutěž nemohla konat. Děkujeme soutěžícím za odvahu a pocit, že máme v Kraji spoustu šikovných dětí. A přejme si, aby se příští rok soutěž také podařila.

4 5 6

Matematická olympiáda
Z domácího kola MO se do okresního kola propočítal pouze Matyáš Matějka z 8. B. V okresním kole byl mezi gymnazisty jediným žákem ZŠ a umístil se na 1. místě. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci!

Pythagoriáda
Školní kolo Pythagoriády mělo pouze jednoho úspěšného řešitele Matyáše Matějku z 8. B, který bude reprezentovat naši školu v okresním kole dne 31.5.

Za vajíčkem po Evropě
V mezinárodní výtvarné soutěži s velikonoční tématikou nám udělala velkou radost Barbora Miličová z 8. A, která získala zvláštní ocenění za svou práci „Vajíčko putuje po Nizozemí“. Blahopřejeme

P1180611

Na 19. 4. 2018 byla naplánována skupina okresního kola v minifotbale. Celý turnaj se odehrál na umělé trávě v areálu ZŠ Konečná K.V. Naši hráči se v konkurenci čtyř týmů umístili na pěkném druhém místě, čímž si vybojovali postup do okresního finále do Ostrova. Sem jsme přijeli v roli „outsiderů“, ovšem chlapci hráli s vesměs staršími konkurenty minimálně vyrovnaně. Nakonec obsadili celkové třetí místo, a jen těsně jim unikl postup do finále krajského. Vzhledem k tomu, že z týmu příští rok odchází pouze jeden hráč, má naše škola potenciál dojít další roky ještě dál.

Dne 17.4.2018 před třídními schůzkami proběhla prezentace školní jídelny.
Přítomni byli zástupci firmy Biofarma Ústí nad Labem – dodavatel šmakouna (čistá vaječná bílkovina) a TS FOODS Company Budišov nad Budišovkou – dodavatel luštěninových směsí a koření bez soli.
Podávali jsme kuskus s hlívou ústřičnou, šmakounem a cuketou a mrkvový koláč s ořechy. To byly vzorky oběda, který měly děti ten den, takže rodiče mohli ochutnat, co dětem připravujeme. Biofarma připravila párky se šmakounem, pomazánku se šmakounem a brownies se šmakounem – samozřejmě s odborným výkladem. TS FOODS Company předvedla vzorky luštěnin, ze kterých naše školní jídelna vaří, bulgur a zeleninové tyčinky. Rodiče si mohli vzít i recepty, které mohou doma vyzkoušet. Rodičů přišlo více jak loni, hodně se zajímali a hodně chválili. To se opravdu hezky poslouchalo – takže děkujeme a budeme se i nadále snažit. Za školní jídelnu J. Andrejsová, vedoucí.

P_20180417_161334_vHDR_Auto P_20180417_162429_vHDR_AutoP_20180417_162524_vHDR_AutoP_20180417_162418_vHDR_AutoP_20180417_162356_vHDR_Auto     P_20180417_163518_vHDR_Auto P_20180417_163802_vHDR_Auto (1) P_20180417_163814_vHDR_Auto (1)

Prostřednictvím školního e-mailu nás maminka žačky IV. B paní Lenka Baťková  požádala o zveřejnění těchto slov: Děkuji paní Ireně Volfové za velmi kladný přístup k dětem, za věnování se jim ve svém volném čase a za akce, které pořádá, hlavně za akci „přespání s Klubíkem “  v tělocvičně, na kterou se vždy mé děti moc těší. Velké díky, paní Volfová a ať Vám tento elán vydrží, co nejdéle. 

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Kuberová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.