Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Dana Táborská

V letošním školním roce se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili mezinárodní soutěže Genius logicus ve třech kategoriích. Titul  Vynikající mezinárodní řešitel získali Marek Matějka z 5.B a Sarah Fingerová z 6.A. Titul Velmi dobrý řešitel obdrželi Maria Divkovič z 5.A, Josef Terla z 6.A,  Matěj Langer ze 7.A a Matyáš Matějka z 8.B. Blahopřejeme!

Přeji všem žákům, malým, velkým i těm, co nás ve středu opustili,  krásné prázdniny, plné sluníčka, pohody a hlavně bez úrazů.

Vaše sekretářka

Provozní doba škola během prázdnin: v  pracovní dny od 9:00 – 12:00

  1. 7. – 4. 7. budova Truhlářská (775 851 620)
  1. 7. – 3. 8. budova Truhlářská (773 776 042)
  1. 8. – 31.8. budova Truhlářská (775 851 620)

Sekretariát 1. stupně ve Školní ulici bude během prázdnin omezen.
V případě potřeby volejte tel: 777 362 938

P1180843

Tak jako každý rok, i letos převzala paní Leščišinová z rukou paní ředitelky část výtěžku pro speciální potřeby svého syna a našeho žáka „Vítka“.

Jahody, jahody ve všech formách a podobách. Pod červenými stánky se nabízely dorty, koláče, koláčky,marmelády, sirupy, pudinky, jahodové jehelníčky,přívěsky, náušnice a nejrůznější  ozdobičky. Vše ve jménu jahod. K tomu hemžení nákupu chtivých zákazníků.
Tak nějak vypadal čtvrtý ročník „Jahodového jarmarku“, který pořádala ZŠ Truhlářská ve Staré Roli.. Na všech zúčastněných – pořadatelích i zákaznících -byla vidět radost z vydařené akce. Část výtěžku bude opět věnována  žákovi naší školy na kompenzační pomůcky, které mu pomohou bojovat s jeho nemocí.
Počasí nám přálo a čerstvé jahody na stáncích sládly před očima. Poděkování patří také všem, kteří nám s akcí pomáhali, třeba zapůjčením stánků a stanu, ozvučením a hlavně napečením a výrobou jahodového zboží.
Vydařená akce předznamenala blížící se konec školního roku a začátek prázdnin. Poděkování všem! Jana Fibrichová ZŘŠ

P1180659P1180654 P1180662 P1180680  P1180731  P1180653 P1180636  P1180639   P1180687   P1180647 P1180703P1180649P1180639P1180631 P1180663     P1180643P1180669P1180691P1180667P1180666

 

Pro pohodlí především rodičů žáků 1. stupně naší školy při přepravě dětí jsme ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary zajistili prostor pro bezpečné vystupování a nastupování žáků při cestě do školy.

Věřím, že toto opatření přispěje k lepší bezpečnosti a plynulosti ranního provozu. Mgr. Hana Janischová, ředitelka
20180626_103510

I v letošním školním roce se naše školní  jídelna přihlásila do projektu „Škola plná zdraví“, který je pod hlavičkou firmy Bonduelle.
Tento projekt byl orientován na školní družiny a spočíval v tom, že děti za každé zkonzumované zeleninové jídlo (vařená zelenina) sbíraly do svých deníčků razítka (bondíky). Za každou splněnou stránku dostaly malý dárek  a za splněný celý deníček bylo překvapení od firmy Bonduelle.
Tento projekt měl u dětí velký úspěch. Z 200 dětí splnilo minimálně jednu stránku deníčku 99% dětí. Celý deníček nasbíralo 77 dětí. V letošním roce to bylo o 6 dětí méně než loni, ale doufáme, že příští rok se to zase zlepší. Hodně dětí zjistilo, že i vařená zelenina může být velmi chutná.
Ve středu 27.6. byly na slavnostním shromáždění družin předány 77 dětem dárky od firmy Bonduelle a ovoce od firmy Hortim.
Zároveň bych chtěla poděkovat paním vychovatelkám za vzornou pomoc při udělování razítek dětem do deníčků a doufám, že příkladná spolupráce bude pokračovat i v příštím roce.

P1180747 P1180748 P1180750 P1180745 P1180746P1180753

Letos se konalo v Brně.  Ze 40 tisíc soutěžících, kteří prošli okresními a krajskými koly, se utkalo 112 soutěžících o co nejlepší umístění. Po loňském smolném 4. místě jsme chtěli zaútočit na medailové pozice, ale onemocněl nám Kuba Kubánek a naše čtyřčlenné družstvo tím velmi oslabilo. Bodové rozdíly byly velmi těsné a pro nás to znamenalo 8. místo. Družstvo tvořili Aneta Bedušová z 8.A, Pavlína Novotná z 9.A, Marek Koča ze 7.B a Matěj Langer ze 7.A. Nejlépe si vedla Pavlína, která se ve své kategorii stala 4. nejlepším jednotlivcem soutěže. Medaile jsme sice nepřivezli, ale užili jsme si 3 dny v Brně a okolí. Organizátoři se o nás pečlivě starali a připravili nám pěkný program i zázemí.
 066065 067

Vážení rodiče,

z důvodu vyhlášení druhého kola výběrovém řízení na opravu střechy na budově ve Školní ulici došlo k posunu začátku realizace plánovaných prací.
Výuka a činnosti žáků ve třídách a oddělení školní družiny budou i nadále probíhat v učebnách na I. stupni budovy ve Školní ulici a to až do 28.6. 2018. Mgr. H. Janischová, ředitelka

30.5.2018 se třída 5 .B naposledy vypravila do knihovny ve Staré Roli. Spolu s paní Bartošovou jsme vyhodnotili čtenářské deníky, spočítali přečtené knížky a odměnili největší čtenáře. Odměny za svou zálibu ve čtení dostali Nikola Staňková, Robert Kučera, Patricie Novotná, Tomáš Gruber a Veronika Chocová. Všichni si přejeme, aby děti chuť do čtení neopustila, v návštěvách knihovny pokračovaly i v dalších letech a měly spoustu zážitků s krásnými knihami. Paní Bartošové patří náš dík, že se o nás pravidelně každý měsíc starala.

Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg

V pátek ráno si žáci 6. ročníků vyzkoušeli, jak dobře rozumí angličtině v podání rodilého mluvčího. V rámci vyučování je navštívil a o svém životě povyprávěl Sam z USA, který již několik let vyučuje v ČR angličtinu. Byl prostor i pro vzájemné sdílení a konverzaci, čehož studenti využili a bez ostychu kladli otázky, na které Sam srozumitelně a velmi ochotně odpovídal. Těšíme se na další podobné setkání se Samem v novém školním roce.

Dne 7. června se třída 9. A zúčastnila s p. učitelkou Gavlasovou návštěvy Karlových Varů, kde se žáci v Karlovarském muzeu seznámili v 90 minutovém projektu s přírodou a dějinami Karlovarska. Akce byla interaktivní a prohlídka žáky zaujala. O týden později si prošli lázeňské lesy, které obklopují Karlovy Vary. Jejich cesta vedla z  Doubí, přes Linhart, po modré turistické značce až k Sanatoriu Bristol. Poslední kroky vedly ke slíbené odměně.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.