Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Irena Volfová

O tom, že všechny děti si rády hrají, asi nikdo nepochybuje. Výjimkou nejsou ani děti z naší družiny. Pohyb, zábavu, legraci a hru spojily do jednoho odpoledne a vyrazily do herny Hopa, hopa ve Staré Roli. Náramně si společnou zábavu užily!

IMG_2564b9f90f9d-2d05-4ead-8627-fbbed4f0a330d118a4e9-309b-409f-be85-e625c12340b5

Druhá květnová neděle patří všem maminkám. Ten den každoročně totiž slaví svůj svátek. My v ŠD pro ně malujeme a vyrábíme přáníčka. Snad je potěší a budou se líbit.

61a5614e-7e5b-41de-965b-775524c0b6b2d9604e68-91d8-4393-9418-79faf1f5edb5c8a06c1d-287e-401a-a7d0-77149d905d96

Dnes se společně naši žáci z třetích a čtvrtých tříd, navštěvujících školní družinu, vydali do Mini Zoo ve Staré Roli. Prohlídku terárií i venkovních výběhů si zpestřili vědomostním kvízem. Odměnou za bezchybné odpovědi bylo pohlazení a pochování některých zvířátek. Dokonce i hadů.

120d3be1-47cc-46a8-9feb-f1df4f7b7b5a532ff035-7aa4-4b73-9052-53fe183ceee7a2bfdf31-1de0-40c9-a844-a31c2b4f633b

Již po řadu let je duben měsícem bezpečnosti. Abychom se co nejlépe vyznali v silničním provozu, docházeli za námi celý měsíc nejdříve policisté s besedami o bezpečném pohybu v silničním provozu a znalostech dopravních značek. V družině ale víme, že je třeba si neustále připomínat základní pravidla silničního provozu, proto jsme si trochu jinou formou osvěžili význam některých dopravních značek a ověřili si tak naše znalosti získané na besedách.

586ac213-ed9b-40d8-a14c-a0097472087d2f08e68b-74f4-44f5-a014-a87992ef205efb6d63a8-dc00-4fce-93de-402e96fb3ef7

Od pondělí 15. dubna až do konce května se v naší družině opět rozjelo tvoření obrázků vysypávaných pískem. Toto kreativní tvoření, jehož hlavní součástí je šablona a písek, baví svou jednoduchostí a množstvím barevných variant všechny generace. Naše pozvání tak přijala v úterý 16. dubna před rodičovskými schůzkami i spousta rodičů, kteří si netradiční techniku mohli vyzkoušet společně s námi.

64cdc803-d1d0-4845-94f1-e8d2cd674535

 

Od pondělí 15. dubna je změněn provoz školního klubu – Klubíku! Každé úterý až do konce tohoto školního roku bude Klubík v VII. oddělení školní družiny na druhém stupni a v pátek bohužel bude zavřený. Ostatní dny jsou nezměněny.

 

Velikonoce, které jsou především na vesnicích a v menších městech stále významnou kulturní a společenskou událostí, jsou už doslova za dveřmi a my na ně ve školní družině rozhodně nezapomínáme.  Součástí těchto svátků jsou nejrůznější zvyky a tradice – pomlázka s mašlemi, koledy, barvení vajíček, řechtačka, pečení beránka i jiných dobrot… O tom všem jsme si povídali, hledali informace v knihách i na internetu… Ve školní družině jsme si také svátečně vyzdobili všechna oddělení a vyrobili pro naše nejbližší přáníčka, která je jak doufáme potěší.

Všem přejeme krásné Velikonoce! Děti ze školní družiny a vychovatelky.

01796c08-38ee-47c3-81ec-1045a153c940f1750668-b160-42e2-b841-65e502259962ff9f710a-39d4-4aba-9581-0183f1f34dba

V pátek se naši druháčci vydali poznat místo, kde se rodí kouzelný svět křišťálu, světoznámou karlovarskou sklárnu Moser. Nejdříve si prohlédli provoz ruční výroby skla a pece, sledovali šikovnost sklářů, a poté na ně v muzeu sklárny čekala paní průvodkyně, která jim ukázala prodejní galerii tvorby sklárny a prozradila něco málo ze 160-ti leté historie tohoto karlovarského podniku

a63e9103-0212-4687-b567-876a4430d7a3c8087506-c047-4085-8a4a-71d8ad9de7fde2b85169-71ab-4b64-8a44-8e93f6ee8494

V úterý děti ze školní družiny a Klubíku vystupovaly v týdenním stacionáři Farní charity a v mateřské škole Dvořákova s programem plným písniček, tanečků a magie. Sklidily od publika obrovský potlesk a musely slíbit, že ještě určitě přijdou s dalším vystoupením. Některé děti z této školky se od září stanou našimi mladšími spolužáky…

227714a5-a49c-4707-8316-8c61da74fab772393857-b0a0-46b0-b612-4e589f661b93670f2742-f16b-4538-83b2-ea6b12acf461

Dnes se v naší družině konal „Jarní ateliér“ pro rodiče a jejich děti. Vyráběli se z kelímků zajíčci a další krásné velikonoční dekorace, zdobila se vajíčka pomoci mramorovacích barev, malovala a vystřihovala se přáníčka… Pod rukama vznikali nádherné výrobky, z kterých měli radost všichni.

V úterý 16.4. před třídními schůzkami bude od 15:00 hodin v naší družině ještě jedna dílnička pro děti a rodiče. Tentokrát se budou vyrábět obrázky z písku. Určitě se přijďte podívat!

cf014355-9f03-4b8a-8b5b-4034d2bd6a36e75f753b-f40d-4c25-af33-bb84e9a770310c068f38-d6c4-4870-bc50-c1eb8bf49d48 (00000002)

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.