Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

1. stupeň

Informace a akce 1. stupně

Ve čtvrtek 19. prosince se žáci školy zúčastnili vánočního koncertu v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli. Vystoupení si pro ně připravili žáci ZŠ a ZUŠ Šmeralova. Vznešená atmosféra kostela podtrhávala krásné písně a ještě krásnější zpěv dětí. I my, diváci, jsme se mohli zapojit a společně si některé písně zazpívat. Společnou hodinu jsme si všichni užili a díky vystupujícím jsme si z kostela odnesli v sobě tu pravou vánoční náladu. Mgr. Jana Šťovíčková

kostel5kostel320191219_102910kostel2

Ve středu dne 4.12. na svátek svaté Barbory proběhl ve škole nejen čertovský rej, ale také nádherná akce nazvaná „vánoční jarmark“. V minulých letech probíhalo v tuto dobu rozsvícení školy, kdy se ve třídách setkali žáci, vyučující a rodiče, společně posílali přání Ježíškovi, vánočně vyzdobili a rozsvítili školu. V letošním roce jsme se rozhodli o změnu scénáře a celá akce probíhala venku. Žáci především 1. stupně se svými vyučujícími s nadšením a obrovskou mírou kreativity připravili velké množství krásných vánočních dekorativních či „dobrých“ předmětů, které zcela zaplnily stoly červených stánků. Maminky i některé paní učitelky přispěly dobrým pečením a prodeje se ujali starší i mladší zástupci žákovského parlamentu. Jako bonus se v příjemně mrazivém podvečeru podával teplý čaj, káva a svařené víno. Hlavním bodem programu bylo vystoupení žáků hudebně dramatického kroužku, který vedou paní učitelky Mgr. Petra Kratochvílová, Mgr. Jana Šťovíčková a Mgr. Eva Záhoříková. O tom, že svou práci dělají rády a s nadšením, jistě přesvědčily děti krásným výkonem. Při závěrečné písni „Půlnoční“ se rozsvítila všechna vánoční světla na budově. V rámci jarmarku byla v aule školy připravena originální a zcela profesionální výstava projektů „Sluneční soustava“ žáků 5. ročníků. Děkujeme všem za podporu společné akce.

20191204_162615_resized20191206_162502_resizedbudky20191204_163108_resized20191205_193933_resized20191204_162928_resized20191204_163514_resized

Děti z přípravné třídy zahájily již tradičně adventní čas rozsvícením spirály. Společně s paní učitelkou Lenkou Krajsovou si žáci připomněli význam Adventu a příprav na svátky Vánoc.

IMG-20191206-WA0000 IMG-20191206-WA0001

Třída 1.C měla 28.11. Projektový den „Advent“. Učivo bylo zaměřeno k adventnímu období a při výtvarné výchově jsme vyráběli vánoční lucerny na jarmark. Bylo to hezké školní dopoledne.   M. Frantová, třídní učitelka

V prostorách krásné nové auly 1. stupně proběhlo v pátek dopoledne školní kolo pěvecké soutěže „Karlovarský skřivánek“. Soutěže se zúčastnilo 8 žákyň II. stupně a 20 děvčat I. stupně. Chlapci se letos do soutěže nehlásili, tak snad překonají ostych ze zpěvu v příštích letech. Všechny naše soutěžící předvedly krásný výkon a všechny si odnesly diplom a drobné sladké či kreativní odměny. První místa navíc byla oceněna poukázkou na hodinu plavání do KV arény. V této soutěži se umístění uděluje dle počtu bodů. V každé kategorii pak 3 postupují do krajského kola, které proběhne v únoru 2020 na ZŠ a ZUŠ Šmeralova. Naši školu bude v kategorii starších reprezentovat Eliška Kučerová z 8.B, Tereza Gottshierová ze 6.B a Sabina Petriková ze 6.A. Kategorii mladších žáků (1. – 5. třídy) zastoupí Karolína Kučerová ze 3.B, Helena Ptáková ze 3.A a Kateřina Šulcová ze 2.B.

skrivan1 skrivan2 skrivan3

V pátek 15. 11. 2019 se třída 4. B vydala do Karlovarského muzea.Zde se dětí ujala paní průvodkyně,která se jim přes hodinu plně věnovala. Muzeum přehledně, interaktivně a zajímavě seznamuje návštěvníky s historií  města od jeho založení až po současnost.Žáci vše vyslechli, vyfotili a určitě použijí v hodinách vlastivědy. Návštěvu muzea vřele doporučujeme, po kompletní přestavbě je opravdu krásné. Krásná byla i procházka zpět slazená oplatkami. ( L. Buřičová)

????????????

Tradiční oslavy svátku sv. Martina a jeho příjezdu na bílém koni proběhly tak jako každý rok v areálu budovy II. stupně. Organizačním a realizačním týmem se stali zástupci parlamentu I. i II. stupně ZŠ pod vedením zkušených pedagogů. Celá akce měla charitativní záměr. Přečtěte si o celé akci z pohledu žáků „parlamenťáků“ i z pohledu pedagogů, kteří parlament vedou.

Sv. Martin očima moderátorů: Už od dopoledne jsme s žákovským parlamentem začali vše připravovat, aby celá akce byla perfektní. Někdy od půl druhé začali chodit lidé, kterých nebylo zrovna málo. Z čehož jsme měli obrovskou radost. Ve tři hodiny to celé vypuklo. Mluvit před takovou spoustou radostných tváří bylo senzační. Potom začaly soutěže. Děti si mohly zasoutěžit a sbírat symboly. Když byly děti hodně šikovné a nasbíraly sedm symbolů, mohly je vyměnit za sladké odměny. Potom jsme shlédli dvě skvělá vystoupení, jedno pěvecké a druhé taneční. Po skvělých vystoupeních přišel okamžik, na který všichni čekali. Přivolání svatého Martina. Děti křičely z plných plic, vyplatilo se a Martin přijel. V čele s ním později všichni šli průvod po Staré Roli. Když průvod skončil a děti se rozloučily s Martinem, poslechli jsme si další mladou a nadějnou zpěvačku. Následně jsme si znovu zatančili se školní taneční skupinou Junioři. Protože nás tancování bavilo, pokračovali jsme v něm i na diskotéce, během které jsme celou akci ukončili. Byla to opravdu povedená akce. Děkujeme všem, kteří přišli a užili si s námi skvělé odpoledne.

Vítání sv. Martina v naší škole: V úterý jsme se sešli na nádvoří naší školy při příležitostí vítání svatého Martina.  Mimo příjezdu Martina na bílém koni, si naši žáci připravili doprovodný program. Programem návštěvníky doprovázeli Eliška a Péťa z 8. B. Na ploše bylo osm stanovišť se soutěžemi pro děti. Nově se objevil stánek s kávou a dobrotami, který se setkal s velkým úspěchem. Tímto bychom chtěli poděkovat našim skvělým kolegyním a zdatným cukrářkám, které nám napekly výborné sladkosti.

Na jednom ze stanovišť se žáci mohli seznámit s chodem Tachovského ornitologického spolku – Záchranné stanice živočichů. Spolu s Karlem Bobálem, předsedou spolku, přijela z tachovské Studánky i liška Lucinka.  Na prvním i druhém stupni probíhala celý měsíc sbírka potravy a vybavení na zimu právě pro zvířátka z Tachovské stanice. Moc děkujeme všem žákům i rodičům za sběr pečiva a dary v podobě dek, konzerv a spousty dalších věcí, které zpříjemní zvířátkům ze stanice zimu.

V půl páté začal lampionový průvod, v čele se sv. Martinem. Role pověstného jezdce se již několik let ujímá Míša Šimonovská ze sportovní stáje Querida z.s. Průvod prošel částí města a po návratu, program pokračoval závěrečnou diskotékou.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.