Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

1. stupeň

Informace a akce 1. stupně

Jako jediná základní škola v Karlovarském kraji jsme oprávněni užívat titul „Zdravá školní jídelna“.

Na získání certifikátu pracovala škola od roku 2016 a musela splnit 10 stanovených kritérií kvality.

Těmito kritérii jsou správné vedení spotřebního koše, sestavování jídelníčku dle pravidel Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši, omezené používání dochucovadel a polotovarů, poskytnutí prostoru pro inspiraci, komunikace s dětmi a žáky. Jídelna nabízí neslazené nápoje a je otevřena komunikaci s rodiči.

Certifikát vydal Státní zdravotní ústav v Praze a vedení školy a školní jídelny na jeho získání úzce spolupracovalo s Krajskou hygienickou stanicí v Karlových Varech.

P1180860

Klubík je opět otevřen!

Docházka do školního klubu je pro žáky nepravidelná. Mohou přijít dvakrát v týdnu, pokud bude v Klubíku akce jako např. divadlo, návštěva muzea, sportovní akce, potom třikrát.

Žák si může vybrat z nabídky klubu a příchod a odchod je pouze na jeho uvážení. Je však povinen přijít do klubu do 14.00 hodin, kdy začíná hlavní činnost.

Škola zodpovídá za bezpečnost žáka pouze po dobu návštěvy ŠK!

Provoz klubu je od pondělí do pátku od 13.00 – 16.30 hodin.

Přihlášením do klubu se žák zavazuje dodržovat Řád školního klubu.

Poplatek 250,- Kč za klub se platí na každé pololetí na číslo účtu: 35-7318600227/0100. Variabilní symbol 4, konstantní symbol 0308, specifický symbol číslo žáka, které má v ŽK.

Platby se provádějí do 15. září za 1. pololetí a do konce ledna za 2. pololetí.

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme Vás v novém školním roce!

V současné době probíhá rekonstrukce střechy na budově školy ve Školní ulici. Z důvodu Vaší ochrany a bezpečnosti Vás žádám s účinností od 3. září využívat ke vstupu do areálu školy vchod od zdravotního střediska přes multifunkční hřiště.

Přeji všem žákům úspěšný začátek nového školního roku!

Mgr. Hana Janischová, ředitelka

V letošním školním roce se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili mezinárodní soutěže Genius logicus ve třech kategoriích. Titul  Vynikající mezinárodní řešitel získali Marek Matějka z 5.B a Sarah Fingerová z 6.A. Titul Velmi dobrý řešitel obdrželi Maria Divkovič z 5.A, Josef Terla z 6.A,  Matěj Langer ze 7.A a Matyáš Matějka z 8.B. Blahopřejeme!

P1180843

Tak jako každý rok, i letos převzala paní Leščišinová z rukou paní ředitelky část výtěžku pro speciální potřeby svého syna a našeho žáka „Vítka“.

Jahody, jahody ve všech formách a podobách. Pod červenými stánky se nabízely dorty, koláče, koláčky,marmelády, sirupy, pudinky, jahodové jehelníčky,přívěsky, náušnice a nejrůznější  ozdobičky. Vše ve jménu jahod. K tomu hemžení nákupu chtivých zákazníků.
Tak nějak vypadal čtvrtý ročník „Jahodového jarmarku“, který pořádala ZŠ Truhlářská ve Staré Roli.. Na všech zúčastněných – pořadatelích i zákaznících -byla vidět radost z vydařené akce. Část výtěžku bude opět věnována  žákovi naší školy na kompenzační pomůcky, které mu pomohou bojovat s jeho nemocí.
Počasí nám přálo a čerstvé jahody na stáncích sládly před očima. Poděkování patří také všem, kteří nám s akcí pomáhali, třeba zapůjčením stánků a stanu, ozvučením a hlavně napečením a výrobou jahodového zboží.
Vydařená akce předznamenala blížící se konec školního roku a začátek prázdnin. Poděkování všem! Jana Fibrichová ZŘŠ

P1180659P1180654 P1180662 P1180680  P1180731  P1180653 P1180636  P1180639   P1180687   P1180647 P1180703P1180649P1180639P1180631 P1180663     P1180643P1180669P1180691P1180667P1180666

 

Pro pohodlí především rodičů žáků 1. stupně naší školy při přepravě dětí jsme ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary zajistili prostor pro bezpečné vystupování a nastupování žáků při cestě do školy.

Věřím, že toto opatření přispěje k lepší bezpečnosti a plynulosti ranního provozu. Mgr. Hana Janischová, ředitelka
20180626_103510

I v letošním školním roce se naše školní  jídelna přihlásila do projektu „Škola plná zdraví“, který je pod hlavičkou firmy Bonduelle.
Tento projekt byl orientován na školní družiny a spočíval v tom, že děti za každé zkonzumované zeleninové jídlo (vařená zelenina) sbíraly do svých deníčků razítka (bondíky). Za každou splněnou stránku dostaly malý dárek  a za splněný celý deníček bylo překvapení od firmy Bonduelle.
Tento projekt měl u dětí velký úspěch. Z 200 dětí splnilo minimálně jednu stránku deníčku 99% dětí. Celý deníček nasbíralo 77 dětí. V letošním roce to bylo o 6 dětí méně než loni, ale doufáme, že příští rok se to zase zlepší. Hodně dětí zjistilo, že i vařená zelenina může být velmi chutná.
Ve středu 27.6. byly na slavnostním shromáždění družin předány 77 dětem dárky od firmy Bonduelle a ovoce od firmy Hortim.
Zároveň bych chtěla poděkovat paním vychovatelkám za vzornou pomoc při udělování razítek dětem do deníčků a doufám, že příkladná spolupráce bude pokračovat i v příštím roce.

P1180747 P1180748 P1180750 P1180745 P1180746P1180753

30.5.2018 se třída 5 .B naposledy vypravila do knihovny ve Staré Roli. Spolu s paní Bartošovou jsme vyhodnotili čtenářské deníky, spočítali přečtené knížky a odměnili největší čtenáře. Odměny za svou zálibu ve čtení dostali Nikola Staňková, Robert Kučera, Patricie Novotná, Tomáš Gruber a Veronika Chocová. Všichni si přejeme, aby děti chuť do čtení neopustila, v návštěvách knihovny pokračovaly i v dalších letech a měly spoustu zážitků s krásnými knihami. Paní Bartošové patří náš dík, že se o nás pravidelně každý měsíc starala.

Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg

Přípravy na Jahodovy jarmark vrcholí a 4.C má hotovo . Velké poděkování patří dětem, maminkám p.Hrdinové, p. Fričové a babičce p. Horské za krásné nápady a společný čas strávený 6.6. s námi.

34635609_10209874480257934_7786829600897630208_n  34649302_10209874479617918_627924691121602560_n34644204_10209874479857924_4780264902134595584_n

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.