Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

2. stupeň

Infomace a akce 2. stupně

Dokumentační soutěž Chceme čisté město byla součástí ekologické kampaně Den Země. Účastníci měli za úkol uklidit libovolné veřejné prostranství, provedený úklid zdokumentovat a zpracovat jeho prezentaci. Soutěž byla vypsána pro čtyři kategorie (mateřské školy, základní školy, střední školy a nepodnikající právnické osoby). I naše třída se s velkým elánem do této soutěže zapojila. A jak jsme dopadli? Dne 25.6.2018 si zástupci naší třídy  s  třídní učitelkou Ing. Marcelou Kafkovou převzali šek na 5000 Kč. Cenu předával Primátor města Karlovy Vary pan Ing. Petr Kulhánek za 1. místo v kategorii základních škol. Doufáme, že i příští rok budeme tak úspěšní. ( zástupci 6.A ).

36481673_2409489935731396_4105714570033627136_n20180625_122816

 

V letošním školním roce se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili mezinárodní soutěže Genius logicus ve třech kategoriích. Titul  Vynikající mezinárodní řešitel získali Marek Matějka z 5.B a Sarah Fingerová z 6.A. Titul Velmi dobrý řešitel obdrželi Maria Divkovič z 5.A, Josef Terla z 6.A,  Matěj Langer ze 7.A a Matyáš Matějka z 8.B. Blahopřejeme!

P1180843

Tak jako každý rok, i letos převzala paní Leščišinová z rukou paní ředitelky část výtěžku pro speciální potřeby svého syna a našeho žáka „Vítka“.

Jahody, jahody ve všech formách a podobách. Pod červenými stánky se nabízely dorty, koláče, koláčky,marmelády, sirupy, pudinky, jahodové jehelníčky,přívěsky, náušnice a nejrůznější  ozdobičky. Vše ve jménu jahod. K tomu hemžení nákupu chtivých zákazníků.
Tak nějak vypadal čtvrtý ročník „Jahodového jarmarku“, který pořádala ZŠ Truhlářská ve Staré Roli.. Na všech zúčastněných – pořadatelích i zákaznících -byla vidět radost z vydařené akce. Část výtěžku bude opět věnována  žákovi naší školy na kompenzační pomůcky, které mu pomohou bojovat s jeho nemocí.
Počasí nám přálo a čerstvé jahody na stáncích sládly před očima. Poděkování patří také všem, kteří nám s akcí pomáhali, třeba zapůjčením stánků a stanu, ozvučením a hlavně napečením a výrobou jahodového zboží.
Vydařená akce předznamenala blížící se konec školního roku a začátek prázdnin. Poděkování všem! Jana Fibrichová ZŘŠ

P1180659P1180654 P1180662 P1180680  P1180731  P1180653 P1180636  P1180639   P1180687   P1180647 P1180703P1180649P1180639P1180631 P1180663     P1180643P1180669P1180691P1180667P1180666

 

Pro pohodlí především rodičů žáků 1. stupně naší školy při přepravě dětí jsme ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary zajistili prostor pro bezpečné vystupování a nastupování žáků při cestě do školy.

Věřím, že toto opatření přispěje k lepší bezpečnosti a plynulosti ranního provozu. Mgr. Hana Janischová, ředitelka
20180626_103510

Žákovský parlament se v tomto školním roce 2017/2018 scházel nepravidelně, ale vždy ráno v úterý zhruba každých 14 dní po celých 10 měsíců tohoto roku. V tomto období jsme naplánovali a zrealizovali plno podařených akcí jako například: Volba žákovského parlamentu, Martin na bílém koni, Halloween, Vánoční dílny, Stanovy, Vítání jara, Charitativní akce, Návštěva psího útulku a pravidelné schůzky na MM K.Vary. Velké poděkování patří vedení školy, které se zástupci ŽP konzultovalo naše stanovy. Největší díky patří paní učitelce Marcele Kafkové a paní asistentce Kateřině Korčíkové za  skvělou pomoc v ŽP. Jako odměnu za celoroční práci jsme si zvolili Laser Game v Sokolově, kde jsme si to všichni moc užili a doufáme, že i v dalším školním roce budeme pracovat na vylepšování a rozvíjení našeho parlamentu.( místopředseda ŽP Barbora Miličová 8.A)

fotka(3) fotka(1) fotka(5) fotka(6)

Letos se konalo v Brně.  Ze 40 tisíc soutěžících, kteří prošli okresními a krajskými koly, se utkalo 112 soutěžících o co nejlepší umístění. Po loňském smolném 4. místě jsme chtěli zaútočit na medailové pozice, ale onemocněl nám Kuba Kubánek a naše čtyřčlenné družstvo tím velmi oslabilo. Bodové rozdíly byly velmi těsné a pro nás to znamenalo 8. místo. Družstvo tvořili Aneta Bedušová z 8.A, Pavlína Novotná z 9.A, Marek Koča ze 7.B a Matěj Langer ze 7.A. Nejlépe si vedla Pavlína, která se ve své kategorii stala 4. nejlepším jednotlivcem soutěže. Medaile jsme sice nepřivezli, ale užili jsme si 3 dny v Brně a okolí. Organizátoři se o nás pečlivě starali a připravili nám pěkný program i zázemí.
 066065 067

Dnes 19.6.2018 odjeli v ranních hodinách naši žáci Pavlína Novotná 9.A, Anetka Bedušová 8.A, Marek Koča 7.B a Matěj Langer 7.A  na celostátní soutěž v dopravní soutěži do Brna, kde se utkají v 5 disciplínách. Pojďme jim všichni držet PALCE!!!!!!!

Krajská knihovna Karlovy Vary vyhlásila výtvarnou soutěž nazvanou Svět snů. Děti měly vytvořit kresbu na téma ze své oblíbené knížky. Odevzdali jsme několik krásných prací, z nichž byl odbornou porotou vybrán vlk z Ezopových bajek od šikovného kreslíře Járy Vacovského ze třídy 6. A. Odměnou za výhru v soutěži byl polštář s vytištěným motivem soutěžní kresby pro krásné literární sny plné příběhů. K úspěchu srdečně gratulujeme.

V pátek ráno si žáci 6. ročníků vyzkoušeli, jak dobře rozumí angličtině v podání rodilého mluvčího. V rámci vyučování je navštívil a o svém životě povyprávěl Sam z USA, který již několik let vyučuje v ČR angličtinu. Byl prostor i pro vzájemné sdílení a konverzaci, čehož studenti využili a bez ostychu kladli otázky, na které Sam srozumitelně a velmi ochotně odpovídal. Těšíme se na další podobné setkání se Samem v novém školním roce.

Ve čtvrtek 14.6. se vydala třída 7.A na školní výlet do plzeňské Techmanie. Žáci se dozvěděli spoustu informací hlavně z oblasti fyziky, chemie a biologie, ale také si mohli prohlédnout novou expozici Pod hladinou, kde měli možnost vyzkoušet si některé z mnoha pokusů, projít si vnitřkem potápějící se lodi nebo objevit záhadu Bermudského trojúhelníku. Na závěr žáci navštívili expozici 3D Planetária s řadou interaktivních exponátů. Až na jeden zapomenutý batoh vše klaplo na jedničku.

P1030813

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.