Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

2. stupeň

Infomace a akce 2. stupně

Vážení rodiče,
s ohledem na včasné personální zajištění činnosti školní družiny, a tím udržení kvality jejích služeb i v následujícím školním roce, můžete od dnešního dne 16.5. do 20.6. 2022 přihlašovat své děti do školní družiny na školní rok 2022/2023.
Přihlášky získáte u svých kmenových vychovatelů nebo na webových stránkách školy nebo v sekretariátu školy.

A272C6C3-B255-44FE-BAEF-EAB2EF38194D_1_201_a
Podáním přihlášky si zajistíte místo pro své dítě ve školní družině!
Děkujeme za pochopení.

První dubnové úterý proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Paní učitelky a páni učitelé formou hry „ZOO“  zjišťovali základní dovednosti potřebné pro vstup do 1. třídy. Všichni byli moc šikovní a už se na budoucí prvňáčky těšíme.

IMG_20220405_143211 IMG_20220405_143925 IMG_20220405_143203 IMG_20220405_150541

Výsledky zápisu pro příští školní rok pro prvňáčky i přípravnou třídu najdete zde:

http://www.zstruhlarska.cz/index.php/seznam-prvnacku-do-1-tridy/ nebo z hlavního menu levý sloupec dole.

Těšíme na Vaše děti!

V úterý 29. března navštívili po dlouhé covidové přestávce naši školu budoucí školáci. Přišly nejen děti se svými rodiči, ale také děti z okolních mateřských škol. Žáci pátého ročníku je provedli školou, ukázali jednotlivé třídy, odborné učebny, tělocvičny a oddělení školní družiny. Předškoláčci si mohli společně s prvňáky a druháky vyzkoušet jednu vyučovací hodinu. Na odpoledne připravila školní družina tvořivou dílnu s velikonoční tématikou. Do tvoření se nadšeně zapojili děti i jejich rodiče.

IMG-20220330-WA0004 IMG-20220330-WA0002 IMG-20220330-WA0001 IMG-20220330-WA0000 20220329_101623

V pondělí 21.3. se žáci 1.C a přípravné třídy rozloučili se zimou a přivítali jaro. Paní učitelka Lenka Krajsová společně s dětmi vyrobila krásnou Moranu. Ve třídě jsme si povídali o tradici vynášení zimy a vítání jara. naučili jsme se básničku a písničku o jaru. Poslední vyučovací hodinu jsme se vydali Moranu spálit a poslat po řece pryč. Děti jí na cestu zarecitovaly a zazpívaly a teď už zbývá jen si užívat jarního sluníčka.

morana4morana 3morana2morana1

ZAPIS

Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 se uskuteční 5. 4. 2022 od 14:00 – 17:00 hodin v budově 1. stupně ve Školní ulici 9A. Letos se těšíme na osobní přítomnost dětí a jejich rodičů. Před samotným zápisem Vám je zpřístupněna celý měsíc elektronická přihláška.  Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky obdrží zákonný zástupce na svůj e-mail potvrzení.
V přihlášce je nutné vyplnit všechny údaje, včetně zdravotního stavu dítěte, umístění do školní družiny, stravování ve školní jídelně i pokud budete požadovat odklad školní docházky či zařazení do přípravného ročníku.
K samotnému zápisu přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vytištěnou, podepsanou přihlášku. Pokud nemáte možnost tisku, vytiskneme přihlášku před zápisem, kde ji i podepíšete.
Pokud zákonný zástupce bude požadovat odklad školní docházky, popřípadě přípravný ročník, vyplní elektronickou přihlášku a přinese vyplněnou žádost o odklad školní docházky popřípadě i  žádost o zařazení do přípravného ročníku. K tomuto je nutné dodat doporučení od Pedagogicko-psychologické poradny K. Vary/Speciálně pedagogického centra Stará Role a zároveň doporučení dětského lékaře/klinického psychologa. Doporučení je nutné škole dodat nejdéle do 31.5.2022.
Těšíme se na nové žáčky!

Elektronická přihláška

Zadost o odklad povinne skolni dochazky

Zadost o zarazeni ditete do pripravneho rocniku

Kritéria přijetí a ostatní dokumenty též na:  http://www.zstruhlarska.cz/index.php/dokumenty-ke-stazeni/

Muzeum Karlovy Vary poskytlo naší škole širokou paletu besed a přednášek týkající se historie našeho města. V rámci projektu nás navštívil pan Svoboda, odborník na události roku 1938 v Karlových Varech, vystoupil s programem s názvem „Křišťálová noc“. Dozvěděli jsme se mnoho nových a velmi zajímavých informací, které nás obohatí v rámci výuky novodobé historie v hodinách dějepisu. Těšíme se na další setkání.

Mgr. Lucie Haaková

historie historie1 historie2

Žákyně naší školy se zúčastnily pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek a byly úspěšné i přes velkou konkurenci.

Karolínka Kučerová z 5.B postupuje do celostátního kola v kategorii A1 a Rebeka Hanzlíková ze 6.B bude taktéž reprezentovat školu v kategorii B. Velmi gratulujeme a děkujeme paní učitelce Lendělové za přípravu.

Další velká gratulace patří mimo jiné žákyni naší 9.B Karin Wagnerové, která byla do soutěže přihlášena jako sólová zpěvačka ze Základní umělecké školy Antonína Dvořáka a obsadila 1. místo ve své kategorii.

Naše škola se zapojila do projektu „Domluvíme se“, pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Projekt je zaměřený na práci s pedagogickým sborem i s třídními skupinami žáků. V našem konkrétním případě jde o 6 setkání, neboli projektových dní pro pedagogy a 6 projektových dní pro všechny současné třídy II. stupně kromě 9. ročníků.

V tuto chvíli jsme všichni absolvovali první část kurzu, které bylo zaměřeno na komunikaci a řešení problémů v rámci kolektivu. Projektové dny vedli zkušení lektoři a přizpůsobili vždy dynamiku aktivit konkrétní třídní skupině. Žáci naší školy byli lektory hodnoceni velmi kladně. Často zaznělo, že žáci umí dobře komunikovat a vyjadřovat své myšlenky a pocity. Lektoři ocenili výuku etické výchovy, dále kladně hodnotili klima školy.

V následujících setkáních nás čeká i nadále téma komunikace a poté například kreativní hraní s komunikací či storytelling.

Domluvime se

 

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.