Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

2. stupeň

Infomace a akce 2. stupně

Nový kalendářní rok přinesl do školních dní vedle povinností i spoustu zajímavých aktivit. Hned 7.1.2020 se vydali chlapci z osmých a devátých tříd na setkání s válečným veteránem do budovy Krajského úřadu, kde měli možnost zúčastnit se poutavé besedy. Jiná skupina žáků stejného věku se vypravila na exkurzi do Ředitelství silnic a dálnic pod záštitou projektu „Technická angličtina“, do kterého je škola již druhým rokem aktivně zapojena. Proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, připravujeme školní kola jazykových a matematických soutěží. Skupina chlapců osmé a deváté třídy připravuje projekt Post Bellum, sportovci nadále aktivně reprezentují školu na nejrůznějších soutěžích. Tento týden přivezli mladší žáci 4. místo z okresního kola soutěže ve stolním tenise. Známky jsou uzavřeny a vysvědčení za první pololetí a s ním jednodenní prázdniny jsou tu za chvíli…

V předvánočním týdnu se starší žákyně školy zúčastnily okresního finále ve florbalu na ZŠ 1. máje a přivezly pohár a diplom za úžasné první místo. Bojovaly s dalšími 9 družstvy, což je obrovský úspěch. Krajské finále se uskuteční v únoru příštího roku na Gymnáziu Cheb. Děvčatům budeme držet palce a doufat, že i v krajském kole vybojují krásné místo. Chlapci v tomto týdnu soutěžili také a dosáhli na výborné třetí místo, ze kterého bohužel nepostupují dál.

florbal OK st.divky20191219_084944

Ve čtvrtek 19. prosince se žáci školy zúčastnili vánočního koncertu v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli. Vystoupení si pro ně připravili žáci ZŠ a ZUŠ Šmeralova. Vznešená atmosféra kostela podtrhávala krásné písně a ještě krásnější zpěv dětí. I my, diváci, jsme se mohli zapojit a společně si některé písně zazpívat. Společnou hodinu jsme si všichni užili a díky vystupujícím jsme si z kostela odnesli v sobě tu pravou vánoční náladu. Mgr. Jana Šťovíčková

kostel5kostel320191219_102910kostel2

Ve čtvrtek 12.12 jsme u nás na druhém stupni uvítali spolužáky z I. stupně. Sešli jsme se při příležitosti blížících se Vánoc a hlavně, aby jsme si společně popovídali a tvořili. Dílny realizoval náš školní parlament ve spolupráci s paní vychovatelkou J. Tatarkovou, která zajistila přípravu jednotlivých stanovišť. Velké díky patří také paní učitelce J. Šantorové, která nám napekla perníčky, které si mohly děti ozdobit a odnést domů. Dále si vyrobily kapříka, Mikuláše, přáníčko se sněhulákem. Společně jsme strávili pohodové dopoledne, postupně se u nás vystřídala přípravná třída a všechny první třídy. Děti neodradila ani sněhová nadílka, která dílnám dodala tu správnou atmosféru.

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další spolupráci

P1190531 P1190532 P1190517 P1190521 P1190530

V pondělí si měli žáci osmých a devátých ročníků možnost vyzkoušet, zda umí uniknout dezinformacím prostřednictvím únikové hry „Fakescape“, jejímž tématem je fiktivní příběh novinářů, kteří musí prokázat schopnost ověřovat informace. Hru vymyslelo 6 studentů katedry politologie Masarykovy univerzity. Se svým projektem obsadili mimo jiné druhé místo v celosvětovém finále soutěže spoluorganizované technologickým gigantem Facebook. Žáci našich tříd si vedli dobře a některým třídám se podařilo uniknout ve velmi dobrém čase…

20191216_110321 20191216_110339 20191216_110405

Ve čtvrtek 12. prosince se mladší dívky v okresním finále ve florbale umístily na 3. místě. V jednotlivých kolech předváděla děvčata skvělé výkony. Děkujeme jim za bojovnost a reprezentaci školy. Tým: K. Martínková, A. Perdeda, T. Dušková, K. Janoušková, S. Petriková, V. Vlnatá, T. Preložníková, B. Čáslavská, L. Baťková, T. Králíková,K. Hubáčková a N. Koldinská. V. Gavlasová

florbal OK ml.divky

I v letošním školním roce se zúčastníme projektu organizace Post Bellum, který mapuje historii našeho národa. Letos jsou našimi pamětníky bratři Vallo, z nichž jeden po srpnu v roce 1968 odešel do emigrace, zatímco jeho bratr zde zůstal. Společně se tedy s nimi a týmem žáků A. Nagyho, D. Čáslavského (9.B) a P. Hunyora (8.B) podíváme do období normalizace v ČSSR a na základě výpovědí našich pamětníků se pokusíme srovnat život v socialistickém Československu a v tehdejší svobodné Kanadě.

V úterý 10.12. se vybraní žáci 9.A zúčastnili exkurze na Úřad práce v Annabergu. Nejprve se seznámili se systémem vzdělávání v Německu, udělali si profesní testy a vyhledali si informace na internetu. Po dobrém obědě v místní kantýně navštívili závod na výrobu plastů, kde se seznámili s provozem a pracovními místy. Odvezli si odtud i několik dárků, předmětů, které se zde vyrábí. Tečkou na závěr byly adventní trhy na náměstí, kde ochutnali spoustu dobrot. Byl to příjemně a užitečně strávený den.
IMG_20191210_142417 IMG_20191210_111138 IMG_20191210_165809 IMG_20191210_114759

Velkým finále vyvrcholila na naší škole dějepisná soutěž  „Sametová revoluce“, určená pro 8. a 9. ročníky.  V souboji týmů  nakonec prokázala nejlepší znalosti  skupina žáků z 8.B ve složení Eliška Kučerová, Josef Kříž, Alex Ilioski, Sofye Volková  a Petr Hunyor. V kategorii  6. a 7. ročníků,  kterým  byla  určena dějepisně-výtvarná soutěž  o co nejzajímavější  plakát s tématem sametové revoluce, zvítězil tým žáků 6.B ve složení Marek Peteřík, Jana Vondráčková, Lenka Baťková a Tereza Gottschierová. Odměnou pro vítěze je pak úniková hra, kterou pro ně připravily pracovnice Krajské knihovny Karlovy Vary. Všem vítězům srdečně  blahopřejeme! Bc. Miloslav Krátký

20191209_094518

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.