Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

2. stupeň

Infomace a akce 2. stupně

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.  V kategorii A (žáci 3. – 5. ročníku) postoupily do krajského kola, které se koná 2. 11. 2018, žákyně Barbora Ďurkovová  z 5. A a Adéla Uhrová ze  4.  A. Moc blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole :-)

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 navštívila naši školu skupina 30 pedagogů z Litvy v doprovodu překladatelky paní Kraus. Informace o škole předala paní ředitelka, o činnosti zřizovatele pohovořil vedoucí oddělení kultury, školství a tělovýchovy Ing. Škaryd. Litevští pedagogové zahrnuli jak paní ředitelku tak pana inženýra mnoha dotazy ohledně financování českého školství, spolupráce školy a zřizovatele, vzdělávání a spolupráce pedagogů, spolupráce školy a rodiny. Šlo o oboustranně velmi příjemné setkání a sdílení zkušeností.

na web1na wb2web 3

V termínu od 12.10.-16.10.2018 probíhala na naší škole akce“ Podzimní srdíčkové dny“ zaměřená na pomoc vážně nemocným dětem v celé ČR. Zakoupením sbírkového předmětu pomohli rodiče i děti  nejen Nikolce, ale i dalším dětem. Jsme rádi, že se nám „parlamenťákům“ tato akce vydařila.

srdce2srdce3srdce1

Dne 19. září jsme se, po několikaleté pauze, zúčastnili atletického čtyřboje. Rozhodnutí opět přihlásit tuto soutěž se později mělo ukázat jako velmi zdařilé.
V okresním kole, které se konalo v areálu ZŠ Šmeralova Karlovy Vary, jsme po nadějných výkonech, avšak jen v dílčích disciplínách, obsadili s chlapci 10. místo. Naopak dívky suverénně postoupily, přičemž Eliška Kučerová a Mona El Kayssi vytvořily absolutní rekordy v jednotlivých disciplínách (800 m – 2:24, hod míčkem 54 metrů) a v nejlepších jednotlivkyních jsme zásluhou opět Elišky Kučerové a Veroniky Šalátové obsadili 1. a 3. místo v jednotlivkyních. Ostatní děvčata také nezahálela.  Dívky skončily celkově první a postoupily do krajského finále.
V krajském finále, konaném o týden později v Chodově, jsme museli částečně obměnit sestavu. Přesto se dívky ve složení Eliška Kučerová, Adriana Petriková, Ema Holubová, Veronika Zrůstová a Jana Zmrzlá dokázaly umístit na krásném druhém místě. Mezi jednotlivkyněmi zvítězila opět Eliška Kučerová.
Předpokládali jsme, že krajským finále naše pouť došla do svého cíle. Nakonec se na nás usmálo štěstí, když první tým v krajském finále odmítl účast na klání republikovém. My se tedy z druhého místa kvalifikovali na „republiku“. Vydali jsme se nakonec na naši dvoudenní pouť na Moravu do Opavy. V sestavě Mona El Kayssi 9.A, Veronika Šalátová, Veronika Zrůstová obě 8.A, Adriana Petriková 8.B a Eliška Kučerová 7.B, jsme dokázali obsadit 8. místo z patnácti. Zároveň se ze 75 závodnic umístila Adriana Petriková na 6. místě v běhu na 60 metrů výkonem 7,46 sekundy, Mona El Kayssi 2. v hodu míčkem za 52,63 metrů a Eliška Kučerová 1. (2:20) Veronika Zrůstová 2. (2:32) a Veronika Šalátová čtvrtá (2:36) v běhu na 800 metrů.

Celkově je až k nevíře, že se škola bez vlastní atletické dráhy a vůbec venkovního areálu dokázala zúčastnit a být plnohodnotným soupeřem sportovním školám. Velký dík patří děvčatům, jejich trenérům (Triatlet Karlovy Vary, Hasiči Mezirolí) a paní učitelce Gavlasové, která dívky vede na hodinách tělesné výchovy. Nemalý dík patří také vedení školy za podporu morální a finanční a AŠSK Karlovarského kraje za finanční podporu.

8D596514-4249-4C61-8CEB-7033F79360A7 68FDFE0C-C4E5-47C5-8B3D-1DF2CD42C8A8 9246606A-8DC4-41C4-8D6D-7ED52EA5F46F A85A2EA7-2E5A-4995-856B-215009C1E964B4B9EB19-AD91-4D74-B5BB-EC47DDAC2359BAB5FBF8-582D-416F-9D34-AA5AD0AC653A C1747982-0439-4559-B9BF-4E28EF8B0ED3 (2) B2ED268F-F142-4E75-8FB0-BA57BF319D0A

 

Členové ŽP  David Čáslavský, Aleš Pelikán a Adam Nagy se zúčastnili prvního zasedání Studenského parlamentu na MMKV. První téma, které se v tomto školním roce projednávalo, bylo „Karlovy Vary za 20 let“. Dále nám byla představena Kancelář architektury města K.Vary, která řeší například nevyužitý prostor u Dolního nádraží, přemístění Tržnice, rekonstrukci Alžbětiných lázní nebo cyklostezku v Tuhnicích. Věříme, že i další schůzka bude záživná. David  Čáslavský za ŽP

Vážení rodiče, připomínám, že 16.10.2018 od 17.00 hod se v aule školy Truhlářská koná informační schůzka s vých.poradkyní ohledně přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Budete informováni o  termínech podání přihlášek na střední školy a termínech přijímacího řízení. Zástupce Úřadu práce K.Vary vás poté seznámí se zaměstnaností našeho kraje a uplatněním absolventů jednotlivých studijních oborů. Těším se na vaši účast.

Účast

6.A.- nepřítomni

6.B.- nepřítomni

7.A.- Alena Novotná, Aleš Pelikán

7.B.- omluveni

8.A.- omluveni

8.B.- David Čáslavský, Adam Nagy

9.A.- Anna Jirásková, Bára Miličová, Lucie Kropáčková

9.B.- x

Ing. Marcela Kafková, ZŘ Klára Simmerová

Program:

  1. Termíny schůzek – říjen 2.10., 9.10., 23.10., 30.10.,
  2. Schůzka Studentského parlamentu – MMKV, 3.10.2018 –  Aleš Pelikán, David Čáslavský, Adam Nagy
  3. Příprava akce“ Martin na Bílém koni“

Účast

6.A.- Marie Šefrová, Kačka Marounková

6.B.- nepřítomni

7.A.- Alena Novotná, Aleš Pelikán

7.B.- Eli Kučerová, Jolana Donthová, Daniel Jiřík

8.A.- Jana Zmrzlá, Veronika Zrůstová

8.B.- David Čáslavský, Adam Nagy

9.A.- Anna Jirásková, Bára Miličová, Lucie Kropáčková

9.B.- x

Ing. Marcela Kafková

Program:

  1. Seznámení s novými členy parlamentu - volba v jednotlivých třídách
  2. Volba v ŽP :
  3. Příprava plánu ŽP – 1. pololetí ( příprava návrhů )
  4. Pozvání ZŘ – na schůzku 2.10.2018

Předseda:  Bára Miličová

Místopředseda:  David Čáslavský

Zástupce místopředsedy:  Alena Novotná, Aleš Pelikán

Zapisovatel:  Jolana Donthová, Adam Nagy

Nástěnkář:  Markéta Kadlečková, Anička Jirásková,  Lucie Kropáčková

Fotograf: – Adam Nagy, Bára Miličová

Rychlá spojka:  Veronika Šalátová, Veronika Zrůstová, Jana Zmrzlá, Eliška Kučerová

Mediální expert:  Daniel Jiřík, Marie Šefrová, Kačka Marounková

V pátek 5.10. k nám opět po roce zavítal festival cestovatelských filmů Tourfilm. Nejprve jsme zhlédli krátký dokument „Zázračné prameny“ o lázních v západních Čechách, pobesedovali jsme s delegací k tomuto dokumentu v čele s průvodcem pořadu, hercem Karlem Zimou, poté přijeli mladí cestovatelé s dokumentem o putování napříč Amerikou „Matka všech silnic – Route 66″ a na závěr jsme si pustili amatérský dokument „Napříč severním Vietnamen“. I přes programovou změnu se filmy líbily a žáci si odnesli novou inspiraci pro cestování.

Žáci 6.A navštívili dne 2. 10. pod záštitou obecně prospěšné společnosti MAS Sokolovsko Statek Bernard v Královském Poříčí. Zde byl připraven program v rámci spolupráce s německou základní školou. Na statku se děti účastnily ukázek řemesel a samy si vytvářely vlastní výrobky. Vyřezaly si v truhlárně ptačí budku, nabarvily a vyrobily svíčku, z různých špalíčků a odřezků ze stromu vytvářely zvířátka či figurky. Při ukázce kožedělné výroby si děti vyrazily do kůže různé ornamenty.

S dětmi z německé školy se naši žáci vzájemně představili – české děti německy, němečtí studenti česky. Na statku mohly děti pozorovat i mnoho zvířat a poslechnout si mluvícího papouška. Organizátoři akce zajistili kromě pestrého programu i výborné občerstvení. Na Statku Bernard se dětem i jejich vyučujícím velmi líbilo. Děti byly nadšené z výrobků, které si samy vytvořily a mohly odvézt.

Děkujeme MAS Sokolovsko za zajištění této vydařené akce.

CF379679-7646-40FB-8C78-B857D2CC16E8 57407213-0B60-44D3-856B-2D899CAAD2FA 951867E0-6E46-42A1-9FD7-6BC973CBA79D 9FC13F4D-F89B-4A38-BB54-586001C9AEDE 8FF50B81-08C3-4657-AFAB-D381DC0A6120

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.