Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Informace školy

Žáci, kteří odjeli na školu v přírodě do Střelských Hoštic jsou v pořádku na místě a těší se na společný oběd. První zprávu o dění najdete večer na  našem webu. Mgr. H. Janischová

Děkujeme žákům, rodičům a zaměstnancům školy za pomoc dětem a rodinám v sociální nouzi. V odkazu najdete poděkování zástupce ředitele společnosti Valika – Centrum pro dítě a rodinu. dekovny_dopis

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji ředitelské volno na 9. a 10. května 2019. Škola a školní jídelna budou uzavřeny. Školní družina bude v provozu od 6.00 hod. do 16.30 hod. V případě zájmu o využití služeb družiny ve dnech, kdy bude ředitelské volno, přihlaste své děti závazně v termínu do 30. dubna vedoucí vychovatelce p. Ireně Volfové DiS. Děkujeme.

Zdůvodnění:

Důvodem vyhlášení volna je realizace celodenního školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kterého se účastní všichni pedagogičtí pracovníci základní školy.

Vážení rodiče, rádi bychom Vám poděkovali za akce, které jste svým příspěvkem SRPŠ od začátku školního roku doposud, podpořili. Jedná se o spoustu projektových dní jednotlivých tříd, žákovského parlamentu či školní družiny. Od začátku roku proběhl s Vaší podporou projektový den 1. ročníků „Lidské tělo“, dějepisná soutěž k výročí republiky jak na I. tak na II. stupni školy. Žáci II. stupně při této příležitosti zasadili v areálu školy lípu. Den v maskách – „Halloween“ ani vítání sv. Martina na bílém koni by se neobešlo bez Vaší podpory. Vánoční dílny pro rodiče a děti pod záštitou školní družiny a dále vánoční dílny parlamenťáků II. stupně pro přípravku a první třídy jsou opět realizovány s Vaší finanční podporou. Nyní připravujeme dílny jarní, chystáme masopustní kloboukový den, plánujeme další projektové dny pro žáky.

Žáci I. i II. stupně se účastní předmětových soutěží, za které se je vždy snažíme odměnit. Letos se žákům velmi daří, výborně reprezentují školu v jazykových, matematických i dalších vědomostních soutěžích. Za skvělé musím označit i sportovní výkony žáků. Téměř každý týden přivezou diplom z některé ze sportovních disciplín a i zde je podpora SRPŠ důležitá.

Proběhlo také mnoho přednášek a koncertů díky příspěvku SRPŠ, např. výchovný koncert v Lidovém domě, adventní koncert v kostele ve Staré Roli, který pro naši školu připravili žáci a učitelé ZŠ a ZUŠ Šmeralova zdarma – z příspěvků SRPŠ jsme pouze zakoupili malé dárky pro mladé zpěváky. Žáci se účastnili divadelního představení Pernštejni, představení Divadelní učebnice, představení v městském divadle „Karneval zvířat“, měli možnost osobního setkání se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, podívali se do Afriky či na Galapágy prostřednictvím vyprávění a projekce cestovatele pana Kubeše. V dubnu čeká žáky Studio Karavana a program ke stému výročí založení republiky.

Zdarma se díky MAS Sokolovsko vydala třída 6A na Statek Bernard, díky Euregio Egrensis žáci 9. tříd na exkurzi s výukou německého jazyka do Flossenbürgu, díky Witte – automotive se žáci 8. a 9. Ročníků zúčastnili „vědohrátek“, které proběhly v aule naší školy. Díky obecně prospěšné společnosti Krebul se také škola zapojila do programu Erasmus + a 9A se zúčastnila projektového týdne v Tatrách. Krebul spolupracuje se školou i v rámci kohezních výjezdů a práce se třídou. V letošním roce byly tyto projektové dny aktivního budování dobrého třídního kolektivu podpořeny z ušetřených příspěvků SRPŠ minulého roku. V letošním roce totiž škola poprvé nedostala dotaci z krajského rozpočtu na tuto formu prevence.

Myslím, že je spousta oblastí a aktivit, které jsme schopni realizovat díky SRPŠ a za to Vám ještě jednou děkujeme.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

12. 3. 2019

8:00 – 12:00 škola

14:00 – 16:00 školní družina

Během dne otevřených dveří bude připravena prodejní výstava knih britského nakladatelství USBORNE:

8:00 – 10:00 budova I. stupně

10:30 – 13:00 budova II. stupně

Žáci 5. tříd se mohou těšit na seznámení s učiteli II. stupně, zúčastní se ukázkové lekce tělesné výchovy a hodiny chemie a fyziky.

Plakat_CZ2

ŽÁDÁME RODIČE, ABY K PARKOVÁNÍ SVÝCH VOZŮ U BUDOVY ZŠ VE ŠKOLNÍ ULICI VYUŽÍVALI PARKOVACÍ MÍSTA POD BUDOVOU ŠKOLY A DÁLE PARKOVACÍ PROSTOR PŘED POŠTOU.

BUĎTE OHLEDUPLNÍ K OPRÁVNĚNÝM POŽADAVKŮM OBYVATELŮ SOUSEDNÍCH DOMŮ (VIZ POVOLENÉ STÁNÍ) A NENIČTE VEŘEJNOU ZELEŇ!

DĚKUJI. HANA JANISCHOVÁ, ředitelka

  1     2

Na schůzkách Juniorparlamentu a parlamentu 2. stupně  jsme se s dětmi domluvili, že bychom mohli pomoci lidem, kteří mají finanční problémy a mnohdy jim chybí základní věci potřebné k důstojnému životu, například hygienické potřeby. Po domluvě s centrem pro dítě a rodinu VALIKA , které pomáhá ohroženým dětem a jejich rodinám, jsme zprostředkovali sbírku „Jeden nákup v drogerii nestojí moc, ale hodně pomůže“, která bude probíhat do 31. 1. 2019. Učme děti ohleduplnosti ke světu kolem nás. Vědomí, že mohou pomoci, jim udělá radost. Vždyť dělat radost druhým je největší dar… Co sbíráme? Mýdla, pasty, šampóny, kartáčky na zuby, prací prostředky, prostředky na nádobí a další, co vás jen napadne…

Děkujeme!

Upozorňujeme rodiče na změnu ve Školním řádu, která bude v platnosti od 1. prosince 2018. Změny byly projednány se zástupci rodičů ve Školské radě a žáci budou se změnou seznámeni dne 3. 12. 2018. Upravené znění naleznete na internetových stránkách školy v odkazu DOKUMENTY- ŠKOLNÍ ŘÁD. Hana Janischová, ředitelka

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.