Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Informace školy

Z důvodu velkého navýšení cen základních potravin – masa, zeleniny, ovoce a mléčných výrobků jsme nuceni od 1.9.2019 zvýšit cenu oběda o 2,00 Kč.

1.st.   (6 – 10 let)              24,00 Kč          jistina  720,00 Kč
2.st.    (11 – 14 let)             25,00 Kč         jistina  750,00 Kč
2.st.   (15 a více let)          26,00 Kč         jistina  780,00 Kč
Andrejsová Jitka, vedoucí školní jídelny

Ve druhém pololetí tohoto školního roku byla žákům nabídnuta video soutěž, kterou právě a pouze pro žáky naší školy vypsala Kancelář architekta města KV. Žáci absolvovali setkání se zástupci KAM KV, Mgr. Janou Boukalovou a Ing. architektem Petrem Kroppem, shlédli prezentaci k tématu i inspirativní videa a měli možnost na daná témata diskutovat. Aula naší školy byla přeplněná zájemci o soutěž. Žáci měli následně možnost využít každý týden konzultační hodiny pana učitele Kiše, který byl připraven pomoci se zpracováním videí. Konzultace žáci téměř nevyužili a s blížícím se termínem odevzdání videí se zmenšil i počet soutěžících. Nicméně mnoha žákům se nelehký úkol podařil a do soutěže bylo odesláno 9 žákovských videí. Někdy jde o práci jednotlivce, jindy o práci skupiny. Všechna jsou ke shlédnutí na uvedeném odkazu.

https://www.kamkv.cz/videosoutez-zs-truhlarska

Jednoho výherce vyberou zástupci KAM KV, jedno video zvítězí na základě získaných hlasů. Hlasovat může každý a proto prosíme hlasujte a vyberte vítězné video! Vyhodnocení soutěže čeká žáky v rámci jahodového jarmarku dne 13.6.2019 ve 14h.

via1

Vážení rodiče a přátelé školy, rádi bychom Vás touto cestou pozvali na benefiční jahodový jarmark. Souběžně s jarmarkem, který proběhne dne 13. 6. 2019 od 14:00 do 17:00 a je podporován nadací VIA, probíhá benefiční sbírka – kampaň na podporu Vítka. Informace k možnému sponzorskému příspěvku najdete v uvedeném odkazu.

https://www.darujme.cz/projekt/1201877

Jménem žákovského parlamentu, který akci plánuje a spolupracuje s nadací VIA, předem děkujeme za Vaši pomoc a vstřícnost.

jahodovyjarmark

Pitný režim

Pitnou vodu budou mít žáci opět k dispozici v samostatném barelu.  V loňském roce jsme dětem vodu nabízeli pravidelně, ale nebyl o ni zájem. Z tohoto důvodu jsme ji stáhli z nabídky.

Jídelníček

Stávající software nám neumožňuje rozepisovat detailněji složení jídla. Budeme se snažit o upřesnění informace (hlavně o mase).

Skladba jídelníčku a výběr jídla

Naše škola získala v loňském školním roce jako první a zatím jediná ZŠ v Karlovarském kraji certifikát „Zdravá školní jídelna“. K získání certifikátu jsme museli splnit dost přísná hygienická a nutriční pravidla.

Například u polévek musíme zařazovat 4x do měsíce luštěninové, 12x zeleninové, u hlavních jídel pak vepřové maso 4x do měsíce, ryby 3x, drůbež, králíka 4x, luštěniny 2x, houskové knedlíky 1x, tepelně zpracovanou zeleninu 4x v měsíci.

Samozřejmostí je plnění spotřebního koše a nutričních doporučení.

Splnění těchto kritérií je při sestavování jídelníčků velmi nesnadná záležitost. Další velký problém je, že mají děti výběr z nabídky. Takže když mají možnost, většinou si zvolí pro ně atraktivnější jídlo. Proto se snažíme kombinovat jídelníček tak, že k sobě dáváme 2 atraktivní jídla a 2 neatraktivní jídla. Snažíme se hledat nové receptury, aby i neoblíbená, neznámá jídla byla pro děti akceptovatelnější. Musíme mít zkrátka trpělivost a zkoušet to stále znovu, než si děti na nová jídla zvyknou. Víme, že to jde.

Během května a června budeme certifikát obhajovat a myslím si, že by bylo škoda o něj přijít. J. Andrejsová, vedoucí ŠJ

Žáci, kteří odjeli na školu v přírodě do Střelských Hoštic jsou v pořádku na místě a těší se na společný oběd. První zprávu o dění najdete večer na  našem webu. Mgr. H. Janischová

Děkujeme žákům, rodičům a zaměstnancům školy za pomoc dětem a rodinám v sociální nouzi. V odkazu najdete poděkování zástupce ředitele společnosti Valika – Centrum pro dítě a rodinu. dekovny_dopis

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji ředitelské volno na 9. a 10. května 2019. Škola a školní jídelna budou uzavřeny. Školní družina bude v provozu od 6.00 hod. do 16.30 hod. V případě zájmu o využití služeb družiny ve dnech, kdy bude ředitelské volno, přihlaste své děti závazně v termínu do 30. dubna vedoucí vychovatelce p. Ireně Volfové DiS. Děkujeme.

Zdůvodnění:

Důvodem vyhlášení volna je realizace celodenního školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kterého se účastní všichni pedagogičtí pracovníci základní školy.

Vážení rodiče, rádi bychom Vám poděkovali za akce, které jste svým příspěvkem SRPŠ od začátku školního roku doposud, podpořili. Jedná se o spoustu projektových dní jednotlivých tříd, žákovského parlamentu či školní družiny. Od začátku roku proběhl s Vaší podporou projektový den 1. ročníků „Lidské tělo“, dějepisná soutěž k výročí republiky jak na I. tak na II. stupni školy. Žáci II. stupně při této příležitosti zasadili v areálu školy lípu. Den v maskách – „Halloween“ ani vítání sv. Martina na bílém koni by se neobešlo bez Vaší podpory. Vánoční dílny pro rodiče a děti pod záštitou školní družiny a dále vánoční dílny parlamenťáků II. stupně pro přípravku a první třídy jsou opět realizovány s Vaší finanční podporou. Nyní připravujeme dílny jarní, chystáme masopustní kloboukový den, plánujeme další projektové dny pro žáky.

Žáci I. i II. stupně se účastní předmětových soutěží, za které se je vždy snažíme odměnit. Letos se žákům velmi daří, výborně reprezentují školu v jazykových, matematických i dalších vědomostních soutěžích. Za skvělé musím označit i sportovní výkony žáků. Téměř každý týden přivezou diplom z některé ze sportovních disciplín a i zde je podpora SRPŠ důležitá.

Proběhlo také mnoho přednášek a koncertů díky příspěvku SRPŠ, např. výchovný koncert v Lidovém domě, adventní koncert v kostele ve Staré Roli, který pro naši školu připravili žáci a učitelé ZŠ a ZUŠ Šmeralova zdarma – z příspěvků SRPŠ jsme pouze zakoupili malé dárky pro mladé zpěváky. Žáci se účastnili divadelního představení Pernštejni, představení Divadelní učebnice, představení v městském divadle „Karneval zvířat“, měli možnost osobního setkání se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, podívali se do Afriky či na Galapágy prostřednictvím vyprávění a projekce cestovatele pana Kubeše. V dubnu čeká žáky Studio Karavana a program ke stému výročí založení republiky.

Zdarma se díky MAS Sokolovsko vydala třída 6A na Statek Bernard, díky Euregio Egrensis žáci 9. tříd na exkurzi s výukou německého jazyka do Flossenbürgu, díky Witte – automotive se žáci 8. a 9. Ročníků zúčastnili „vědohrátek“, které proběhly v aule naší školy. Díky obecně prospěšné společnosti Krebul se také škola zapojila do programu Erasmus + a 9A se zúčastnila projektového týdne v Tatrách. Krebul spolupracuje se školou i v rámci kohezních výjezdů a práce se třídou. V letošním roce byly tyto projektové dny aktivního budování dobrého třídního kolektivu podpořeny z ušetřených příspěvků SRPŠ minulého roku. V letošním roce totiž škola poprvé nedostala dotaci z krajského rozpočtu na tuto formu prevence.

Myslím, že je spousta oblastí a aktivit, které jsme schopni realizovat díky SRPŠ a za to Vám ještě jednou děkujeme.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.