Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Informace školy

Pod složkou GDPR (v levém sloupci „Důležité“) si přečtěte informace týkajících se ochrany osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců.

V letošním školním roce získají žáci I. stupně školy finanční podporu na dopravu na plavání, které je součástí školního vzdělávacího programu. Neinvestiční dotace čerpáme ze státního rozpočtu v rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018.“ Jsme rádi, že jsme byli s žádostí úspěšní a můžeme tak přispět ke zvýšení kvality vzdělávání žáků naší školy.  Mgr. Hana Janischová, ředitelka

Oznámení výsledků voleb do školské rady.
Ve dnech 12. – 23. ledna 2018 proběhly na škole volby do školské rady.
Zvoleni byli:
zákonní zástupci nezletilých žáků – Mgr. Pavel Grüner a Ing. Alena Šalátová
zástupci pedagogických pracovníků školy – Ing. Luboš Mužík a Mgr. Andrea Lněničková.
Radu doplní dva zástupci Statutárního města Karlovy Vary.
Děkuji všem členům, kterým končí mandát za spolupráci, velmi vstřícný a zodpovědný přístup a nově zvoleným členům blahopřeji.

V Karlových Varech 26.1. 2018, Mgr. Hana Janischová, ředitelka

Snažíme se zvyšovat estetickou úroveň školy. Všechny kmenové učebny na II. stupni školy dostaly dárek ve formě nových nástěnek. Těšíme se na žákovská umělecká díla a projektové práce, které vyzdobí interiér a zútulní prostředí tříd. Mgr. Hana Janischová, ředitelka

20180207_133845 20180207_134014

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Kuberová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.