Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Informace školy

Přeji všem žákům, malým, velkým i těm, co nás ve středu opustili,  krásné prázdniny, plné sluníčka, pohody a hlavně bez úrazů.

Vaše sekretářka

Provozní doba škola během prázdnin: v  pracovní dny od 9:00 – 12:00

  1. 7. – 4. 7. budova Truhlářská (775 851 620)
  1. 7. – 3. 8. budova Truhlářská (773 776 042)
  1. 8. – 31.8. budova Truhlářská (775 851 620)

Sekretariát 1. stupně ve Školní ulici bude během prázdnin omezen.
V případě potřeby volejte tel: 777 362 938

Pro pohodlí především rodičů žáků 1. stupně naší školy při přepravě dětí jsme ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary zajistili prostor pro bezpečné vystupování a nastupování žáků při cestě do školy.

Věřím, že toto opatření přispěje k lepší bezpečnosti a plynulosti ranního provozu. Mgr. Hana Janischová, ředitelka
20180626_103510

Vážení rodiče,

z důvodu vyhlášení druhého kola výběrovém řízení na opravu střechy na budově ve Školní ulici došlo k posunu začátku realizace plánovaných prací.
Výuka a činnosti žáků ve třídách a oddělení školní družiny budou i nadále probíhat v učebnách na I. stupni budovy ve Školní ulici a to až do 28.6. 2018. Mgr. H. Janischová, ředitelka

V pátek 22.6.v 8,00 hodin se uzavírají odhlášky a přihlášky obědů. Poté  už obědy nebudu moci odhlásit ani přihlásit, protože musím provést vyúčtování jistin. Vyúčtování jistin a vracení peněz bude provedeno převodem peněz na účty rodičů.  Nemocným dětem budou moci rodiče vyzvednout obědy do jídlonosiče v době od 11,45 – 12,00 hod. Děkuji za pochopení. J. Andrejsová, vedoucí školní jídelny

Pamětní list z rukou primátora Statutárního města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka, převzali v úterý 5. června na slavnostním ceremoniálu v aule ZŠ a ZUŠ Šmeralova  oceněné žákyně a jeden pedagog naší školy. Každoročně probíhá nominace úspěšných žáků na ocenění za jejich výsledky ve vzdělávání, účast v soutěžích, osobní kvality a spolupráci v kolektivu.  V letošním školním roce si pamětní list a poděkování od vedení Města Karlovy Vary odnesly žákyně Maria Divković a Barbora Miličová.Oceněnou paní vychovatelku Irenu Volfovou navrhli kolegové za její pracovní výsledky, výtvarný um, reprezentaci školy na veřejnosti a aktivní přístup k profesního růstu. Blahopřejeme. Mgr. Hana Janischová, ředitelka

20180605_112042

Vzhledem k volné kapacitě v přípravné třídě naší školy, probíhají dodatečné zápisy pro školní rok 2018/2019. Přípravná třída je určena dětem s odkladem školní docházky. Jejím hlavním cílem je připravit děti na první třídu základní školy a předejít jejich případnému školnímu neúspěchu. Do přípravné třídy jsou přijímány děti pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Další informace obdržíte na telefonním čísle 777 362 938, 602 415 552.

Statutární město  Karlovy Vary vyhlašuje veřejnou zakázku, jejíž předmětem plnění jsou veškeré práce, činnosti a dodávky, které jsou zakreslené nebo popsané v projektové dokumentaci. Jedná se o opravu nevyhovující střešní krytiny se současným zateplením podlahy podkroví budovy školy ve Školní ulici. Při opravě střechy nedochází k zásadním změnám vzhledu objektu. Stejně tak nedochází k žádným dispozičním zásahům.

Plocha střechy 1889 m2.
Více informací získáte na https://mmkv.cz/cs/verejne-zakazky . Specifikaci a zadávací dokumentaci naleznete na:  //ezak.mmkv.cz/contract_display_669.html. Mgr. Hana Janischová, ředitelka

Pod složkou GDPR (v levém sloupci „Důležité“) si přečtěte informace týkajících se ochrany osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců.

Ve školním roce 2018/2019 budou mít žáci III. a  IV. tříd odpolední školní družinu z kapacitních důvodů umístěnou v budově ZŠ Truhlářská.

Po vyučování budou s paní vychovatelkou přecházet do družiny a na oběd.

Vchod do družiny bude od hřiště, dveře vedle Městské knihovny.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.