Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Informace výchovného poradce

Vážení rodiče, zveme Vás na informační schůzku rodičů vycházejících žáků, která se koná 16.10.2018 od 17.00 hod v aule školy ZŠ Truhlářská. Na této schůzce obdržíte informace Úřadu práce k.Vary o uplatnění absolventů SŠ v našem kraji, možnosti profesního testování žáků 9.ročníků a informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020.

„Kam po základní škole“ výstava středních škol

VYSTAVA skol

Termíny přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019.

Obory s talentovou zkouškou:

  • přihlášky na SŠ je nutno odevzdat do 30.11.2017
  • talentové zkoušky proběhnou v termínu od 3.1.2018 do 15.1.2019 (termín určí ředitel dané SŠ)

Přijímací řízení na ostatní střední školy v kraji:

  • přihlášky na zvolenou SŠ odevzdat do 1.3.2018
  • přijímací řízení proběhne v týdnu od 12.4.2018 do 30.4.2018

Podrobnější informace budou poskytnuty výchovnou poradkyní během informační schůzky, která proběhne v rámci třídních schůzek 17.10.2017 v 17.00hod v aule školy Truhlářská.

Všichni žáci 9. a zájemci 5. ročníků obdrží s vysvědčením 2 ks předvyplněných přihlášek do středních škol. Dovyplněné podle pokynu výchovného poradce je odevzdají nejdéle v pondělí po prázdninách 13.2. TU.

jp17-info-pro-zs

Uvedený odkaz obsahuje základní informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky z pohledu samotných uchazečů, přehled důležitých termínů, odkazy na související dokumenty a další informace. Věříme, že pro žáky a jejich rodiče budou informace užitečné a naleznou v nich odpovědi na většinu otázek.

Vážení rodiče,

upzorňuji Vás na změnu adresy PPP K.Vary. Nově sídlí na adrese:

Lidická 38
360 20 Karlovy Vary (budova Domova mládeže,Horní Drahovice)

Tel.: 353 176 511 – ústředna, sociální pracovnice (přijímá objednávky na vyšetření)

E-mail: sekretariat@pppkv.cz

Informace pro vycházející žáky

Důležité termíny:

  • Přihlášky na školy s talentovou zkouškou                               do 30.11.2015
  • Talentové zkoušky                                                                       11.a12.1.2016 
  • Odeslání přihlášek na stř.školy –                                               do 15.3.2016
  • Přijímací zkoušky na stř.školy (1.termín)                                  15.4 + 16.4.2016

 

Přihlášky na SŠ  (neplatí pro přihlášky na umělecké školy):

 28.1.2016 obdržíte s výpisem vysvědčení

  1. 2x přihlášku na SŠ
  2. 1x zápisový lístek – obdržíte nejpozději do 26.2.2016 (viz níže)

 

ad 1) přihláška na SŠ

doplňte chybějící údaje (název a adresa školy, kód a název oboru, zákonného zástupce, datum a podpis) a jestliže to vámi zvolený obor vyžaduje i lékařskou prohlídku. Pokud se adresa pro doručování písemností neshoduje s adresou vašeho trvalého bydliště, uveďte ji do kolonky „Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení“. Nezapomeňte též vyplnit kolonku Termín přij.zkoušky“. Uveďte zde, ve kterém termínu se na přij.zkoušky dostavíte (většinou půjde o termíny 15.4.2016-16.4.2015; pro víceletá gymnázia platí jediný termín 18.4.2016).

 Takto vyplněnou odevzdejte do 12.2.2016 třídnímu učiteli, který ji předá k podpisu řediteli naší školy. Podepsanou přihlášku vám třídní učitel opět, nejpozději do 26.2.2016, vrátí. Zároveň obdržíte i jeden zápisový lístek.

Přihlášku sami doručíte nejpozději do 15.3.2016 na vámi zvolenou školu (nezapomeňte si nechat potvrdit kopii o doručení, pokud přihlášku doručíte osobně).

 

ad 2) zápisový lístek

 doručíte do 10dnů po přijetí na vámi zvolenou školu (POZOR – ředitelství SŠ zasílá písemné rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům; seznam přijatých zveřejní na veřejně přístupném místě – budova školy, web..)

 Do zápisového lístku doplňte pouze jméno zákonného zástupce, jinak nic nevyplňujte!!!! (orámovanou část vyplní střední škola, na kterou bude vaše dítě přijato). K zápisu na SŠ se dostaví zákonný zástupce společně se žákem, který byl přijat (zápisový lístek je potřeba na místě oběma podepsat).

POZOR – zápisový lístek nelze, až na výjimky, vzít zpět (výjimkou je případ, kdy jej žák chce  uplatnit na jiné škole, kde byl přijat na základě odvolání; dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání).

 

Odvolání proti nepřijetí

Nepřijatým uchazečům oznámí výsledek přijímacího řízení ředitelství SŠ písemně. Případné odvolání proti tomuto rozhodnutí musíte doručit řediteli SŠ do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Mgr.Světlana Ševčíková

výchovný poradce

 

 

Konzultační hodiny výchovného poradce:

Každý pracovní den od 7.15 a ve středu od 14.45 na ZŠ Truhlářská (II.stupeň). Jinak po předchozí telefonické domluvě na tel.čísle 602 433 192, nebo na mailové adrese

svetlana.sevcikova@zstruhlarska.cz

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.