Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Žákovský parlament

Celý týden na 1.stupni probíhala akce Valentýnská pošta. Přáníčka z lásky patřila nejen kamarádům a kamarádkám, ale i opačnému pohlaví a paní učitelkám.  Akce se žákům moc líbila a výsledek si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Eva Záhoříková

IMG_20200213_095929IMG_20200213_095828IMG_20200213_095950IMG_20200213_095849

Žákovský parlament I. stupně si pro své spolužáky připravil kvízovou hru Máme rádi Česko. Poslední lednový týden tedy u nás prověřil, co všechno víme o naší vlasti.

Po škole bylo ukryto celkem 20 otázek, na které žáci odpovídali a pečlivě své odpovědi zapisovali do záznamových archů. Spolupráce byla vítaná, takže se úkolů ujaly většinou dvojice kamarádů. Víc hlav víc ví… a kdo nevěděl, pátral po odpovědích v knihách nebo na internetu.

Účast byla vysoká a žáci si takové zpestření času o přestávkách pochvalovali.

Drobná odměna pak   čeká na každého, kdo se do kvízové soutěže zapojil. :-)

IMG_5225IMG_5224

Petra Kratochvílová, Eva Záhoříková

Ve středu dne 4.12. na svátek svaté Barbory proběhl ve škole nejen čertovský rej, ale také nádherná akce nazvaná „vánoční jarmark“. V minulých letech probíhalo v tuto dobu rozsvícení školy, kdy se ve třídách setkali žáci, vyučující a rodiče, společně posílali přání Ježíškovi, vánočně vyzdobili a rozsvítili školu. V letošním roce jsme se rozhodli o změnu scénáře a celá akce probíhala venku. Žáci především 1. stupně se svými vyučujícími s nadšením a obrovskou mírou kreativity připravili velké množství krásných vánočních dekorativních či „dobrých“ předmětů, které zcela zaplnily stoly červených stánků. Maminky i některé paní učitelky přispěly dobrým pečením a prodeje se ujali starší i mladší zástupci žákovského parlamentu. Jako bonus se v příjemně mrazivém podvečeru podával teplý čaj, káva a svařené víno. Hlavním bodem programu bylo vystoupení žáků hudebně dramatického kroužku, který vedou paní učitelky Mgr. Petra Kratochvílová, Mgr. Jana Šťovíčková a Mgr. Eva Záhoříková. O tom, že svou práci dělají rády a s nadšením, jistě přesvědčily děti krásným výkonem. Při závěrečné písni „Půlnoční“ se rozsvítila všechna vánoční světla na budově. V rámci jarmarku byla v aule školy připravena originální a zcela profesionální výstava projektů „Sluneční soustava“ žáků 5. ročníků. Děkujeme všem za podporu společné akce.

20191204_162615_resized20191206_162502_resizedbudky20191204_163108_resized20191205_193933_resized20191204_162928_resized20191204_163514_resized

Věděli jste, že každý rok 13.11 je mezinárodní Den laskavosti? Je to událost, která vyzývá k tomu být na sebe hodnější, laskavější. Darovat někomu úsměv, potěšit ho, obejmout, to přeci stojí maximálně chvilku času a přesto v dnešní uspěchané době na to často zapomínáme. Je to o tom, udělat nějakou laskavost pro druhé, aniž bychom čekali nějakou odměnu. Nadace Karla Janečka spustila projekt #jsemlaskavec, který chce zviditelnit důležitost tématu laskavosti v současném světě a inspirovat veřejnost. Do tohoto celostátního happeningu se mohou registrovat základní školy, víceletá gymnázia, volnočasové instituce a dětské domovy z celé České republiky. My jsme letošní „laskavost“ pojali poněkud komorněji. Spolu s žáky z našeho parlamentu a ze ZŠ Vančurova jsme se vydali za obyvateli domova důchodců u nás ve Staré Roli. Do projektu jsme se neregistrovali a Den laskavosti jsme zrealizovali v pátek 15.11. Žáci si „pouze“ připravili krátké vystoupení pro dámy a pány, kteří zde žijí. Byli jsme přivítáni trochu rozpačitými a milými úsměvy. Zpěv, recitace a tanec či hra na ukulele ale jistě potěšily. Závěrem vystoupil kouzelník Petr a jeho miniaturní asistent Alfons. Oba všechny přítomné rozesmáli… Mgr. Lenka S. Kučerová

IMG_20191115_103216 IMG_20191115_102516_BURST1 IMG_20191115_101752

Tradiční oslavy svátku sv. Martina a jeho příjezdu na bílém koni proběhly tak jako každý rok v areálu budovy II. stupně. Organizačním a realizačním týmem se stali zástupci parlamentu I. i II. stupně ZŠ pod vedením zkušených pedagogů. Celá akce měla charitativní záměr. Přečtěte si o celé akci z pohledu žáků „parlamenťáků“ i z pohledu pedagogů, kteří parlament vedou.

Sv. Martin očima moderátorů: Už od dopoledne jsme s žákovským parlamentem začali vše připravovat, aby celá akce byla perfektní. Někdy od půl druhé začali chodit lidé, kterých nebylo zrovna málo. Z čehož jsme měli obrovskou radost. Ve tři hodiny to celé vypuklo. Mluvit před takovou spoustou radostných tváří bylo senzační. Potom začaly soutěže. Děti si mohly zasoutěžit a sbírat symboly. Když byly děti hodně šikovné a nasbíraly sedm symbolů, mohly je vyměnit za sladké odměny. Potom jsme shlédli dvě skvělá vystoupení, jedno pěvecké a druhé taneční. Po skvělých vystoupeních přišel okamžik, na který všichni čekali. Přivolání svatého Martina. Děti křičely z plných plic, vyplatilo se a Martin přijel. V čele s ním později všichni šli průvod po Staré Roli. Když průvod skončil a děti se rozloučily s Martinem, poslechli jsme si další mladou a nadějnou zpěvačku. Následně jsme si znovu zatančili se školní taneční skupinou Junioři. Protože nás tancování bavilo, pokračovali jsme v něm i na diskotéce, během které jsme celou akci ukončili. Byla to opravdu povedená akce. Děkujeme všem, kteří přišli a užili si s námi skvělé odpoledne.

Vítání sv. Martina v naší škole: V úterý jsme se sešli na nádvoří naší školy při příležitostí vítání svatého Martina.  Mimo příjezdu Martina na bílém koni, si naši žáci připravili doprovodný program. Programem návštěvníky doprovázeli Eliška a Péťa z 8. B. Na ploše bylo osm stanovišť se soutěžemi pro děti. Nově se objevil stánek s kávou a dobrotami, který se setkal s velkým úspěchem. Tímto bychom chtěli poděkovat našim skvělým kolegyním a zdatným cukrářkám, které nám napekly výborné sladkosti.

Na jednom ze stanovišť se žáci mohli seznámit s chodem Tachovského ornitologického spolku – Záchranné stanice živočichů. Spolu s Karlem Bobálem, předsedou spolku, přijela z tachovské Studánky i liška Lucinka.  Na prvním i druhém stupni probíhala celý měsíc sbírka potravy a vybavení na zimu právě pro zvířátka z Tachovské stanice. Moc děkujeme všem žákům i rodičům za sběr pečiva a dary v podobě dek, konzerv a spousty dalších věcí, které zpříjemní zvířátkům ze stanice zimu.

V půl páté začal lampionový průvod, v čele se sv. Martinem. Role pověstného jezdce se již několik let ujímá Míša Šimonovská ze sportovní stáje Querida z.s. Průvod prošel částí města a po návratu, program pokračoval závěrečnou diskotékou.

Žáci 1. stupně dnes prožili Halloweenský den plný masek a čarodějného učení. Před koncem výuky jsme se všichni sešli v aule školy, kde už byla přichystána strašidelná zábava. Nechyběla přehlídka masek, vyhodnocení a společné zpívání písní o bubácích. Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na další podobné akce. Mgr. Petra Kratochvílová, Mgr. Eva Záhoříková

b87df862-a584-49f3-89ff-edadf92d337e  IMG_4649 IMG_4675 IMG_4662

I na 2. stupni žáci přicházeli do školy v tajemných maskách. Poslední barevné úpravy stihli před začátkem vyučování, které proběhlo v maskách všeho druhu a typu, jak je vidět z fotografií.

P1190469P1190490P1190426P1190414

Strašidelný den byl ukončen v hale, kde bylo vyhlášení a ocenění masek. Nejlepší masky byly oceněny, tak jako každý rok, dortíky a mafinami od našich šikovných p. učitelek. Rozhodovala náročnost zpracování masky, nápad a vtip.

I v jídelně si mohli všichni strávníci užít haloweenskou atmosféru.

 P1190501P1190506

V říjnu pomalu zahájil svou činnost i žákovský parlament 1. stupně. Parlament má tento školní rok mnoho nových členů a také nové prostory, ve kterých se budeme scházet. Společně jsme se domluvili, že se budeme scházet každé první úterý v měsíci v 7:00 hod.
Dali jsme dohromady své nápady a představy o nejbližších akcích, vyslechli návrhy ostatních a domluvili se. Starší členové parlamentu předávají informace o blížících se akcích všem pedagogům a svým spolužákům. Mladší žáci se zapojí do výzdoby a plánování aktivit.
První akce už je za dveřmi – Halloweenský den, který bude plný tajemna a záhad … a písní o bubácích :-) Mgr. Petra Kratochvílová, Mgr. Eva Záhoříková

IMG_4634

Halloweenský den v obou budovách školy a následně ve školní družině je naplánován na 25. 10. 2019. Černá, oranžová, kostýmy, vyhodnocení masek a jiná dobrodružství.

halloween

via1

Vážení rodiče a přátelé školy, rádi bychom Vás touto cestou pozvali na benefiční jahodový jarmark. Souběžně s jarmarkem, který proběhne dne 13. 6. 2019 od 14:00 do 17:00 a je podporován nadací VIA, probíhá benefiční sbírka – kampaň na podporu Vítka. Informace k možnému sponzorskému příspěvku najdete v uvedeném odkazu.

https://www.darujme.cz/projekt/1201877

Jménem žákovského parlamentu, který akci plánuje a spolupracuje s nadací VIA, předem děkujeme za Vaši pomoc a vstřícnost.

jahodovyjarmark

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.