Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Žákovský parlament

Přítomni : Niki Fialová 3. A, Terka Michková a Kamča Veršecká 3. B, Niki Krzáková a Matěj Klíma 4. A, Adam Martin a Martin Mareš 4. B, Terka Preložníková a Matěj Sunek 5. A, Terka Gottschierová a Marek Peteřík 5. B, Natka Koldinská a Kristýna Hubáčková 5. C

Dnešním úkolem „parlamenťáků“ byly knihy. Děti z celého 1. stupně nosily do školy knihy, které již mají přečtené a chtěly by se o ně podělit s ostatními spolužáky. My jsme je všechny označili a uložili do krásných nových knihovniček ve výklenku ve druhém patře. Tam si je mohou od příštího týdne všechny děti půjčovat ( i domů ). Jen vás všechny prosíme o jejich návrat, aby mohly sloužit a dělat radost i jiným!

Zapsala J. Stryková

V rámci měsíce knihy proběhla v týdnu od 18. – 22. 3. akce „Čtení pro prvňáčky“. Vybraní čtenáři ze třetích až pátých ročníků navtěvovali v tomto týdnu první třídy a předčítali ukázky z dětských knih. Cílem akce bylo vzbudit v dětech zájem o čtení a o knihy. Všichni čtenáři zaslouží pochvalu za pečlivost, s jakou se na akci připravili a za odvahu, se kterou se do čtení před publikem pustili, a tím zpestřili vyučování našim malým spolužákům!

Zapsala J. Stryková

IMG-20190322-WA0005 IMG-20190322-WA0004

1. Docházka – Nikča Fialová ( 3. A ), Terka Michková a Kamča Veršecká ( 3. B ), Petr Plaček a Michal Koczka ( 3. C ), Nikča Krzáková a Matěj Klíma       ( 4. A ), Adam Martin a Martin Mareš ( 4. B ), Terka Preložníková a Matěj Sunek ( 5. A ), Terka Gottschierová a Marek Peteřík ( 5. B ), Natka Koldinská a Kristýna Hubáčková ( 5. C )

2 Úkoly – dnes jsme začali vybavovat naši „parlamenťáckou“ místnost, poté jsme zhodnotili probíhající akci „Čtení pro prvňáčky“. Dále jsme si nastínili další průběh přípravy knihovničky pro děti 1. stupně, která se již začíná rýsovat! I když nás čeká ještě hodně práce, moc se na vlastní knihovnu těšíme!

Zapsala J. Stryková

1. Docházka – přítomni Matěj Šára a Nikča Fialová ( 3. A ), Kamča Veršecká ( 3. B ), Nikča Krzáková ( 4. A ), Adam Martin a Martin Mareš ( 4. B ), Terka Preložníková a Matěj Sunek ( 5. A ), Terka Gottschierová ( 5. B ), Natka Koldinská ( 5. C )

2. Úkoly – příprava akce „Čtení pro prvňáčky“ v rámci měsíce knihy

– výběr dvou nejlepších čtenářů z 3. – 5. ročníků

– výběr a přidělení textů

během týdne 18. – 22. 3. 2019 průběh akce „Čtení pro prvňáčky“

Zapsala J. Stryková

Masopustním obdobím a nápadem krásného „kloboukového dne“ I. stupně se inspirovali zástupci žákovského parlamentu na II. stupni a vyhlásili jej na pátek 8.3. Na druhém stupni čekají žáky v tomto období téměř každý týden sportovní, vědomostní či výtvarné soutěže, proto bylo obtížné zrealizovat „kloboukový den“ ve stejný čas jako na I. stupni naší školy. Žákovský parlament a jeho zástupci předvedli dnes výborné organizační schopnosti, stali se odbornou porotou a vybrali 3 vítězné klobouky, dle kritérií, které si předem stanovili. Vybrali i nejlepší klobouk „učitelský“, protože i pedagogové projevili svoji kreativitu. Díky této akci vznikla na celý den krásná výzdoba ve vestibulu budovy II. stupně, proběhlo setkání všech žáků a vyučujících při vyhlášení výsledků, které profesionálně moderoval Petr Hunyor ze 7.B. Při příležitosti tohoto setkání mimo jiné pogratulovala paní ředitelka starším dívkám za skvělou reprezentaci školy ve florbalu. Žákovský parlament plánuje na příští měsíc vyhlásit „ponožkový den“, na který se už teď velmi těšíme.

na web2na web5na web8na web11WP_20190308_07_59_51_ProP1190089

 

Vážení rodiče, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za podporu žákovského parlamentu při charitativní akci „Valika“, která byla díky Vám velmi úspěšná. Velká sbírka hygienických potřeb, či čistících prostředků byla dnes za celou školu předána žáky I. stupně zástupci Centra pro dítě a rodinu Valika.

valika

Vážení rodiče, rádi bychom Vám poděkovali za akce, které jste svým příspěvkem SRPŠ od začátku školního roku doposud, podpořili. Jedná se o spoustu projektových dní jednotlivých tříd, žákovského parlamentu či školní družiny. Od začátku roku proběhl s Vaší podporou projektový den 1. ročníků „Lidské tělo“, dějepisná soutěž k výročí republiky jak na I. tak na II. stupni školy. Žáci II. stupně při této příležitosti zasadili v areálu školy lípu. Den v maskách – „Halloween“ ani vítání sv. Martina na bílém koni by se neobešlo bez Vaší podpory. Vánoční dílny pro rodiče a děti pod záštitou školní družiny a dále vánoční dílny parlamenťáků II. stupně pro přípravku a první třídy jsou opět realizovány s Vaší finanční podporou. Nyní připravujeme dílny jarní, chystáme masopustní kloboukový den, plánujeme další projektové dny pro žáky.

Žáci I. i II. stupně se účastní předmětových soutěží, za které se je vždy snažíme odměnit. Letos se žákům velmi daří, výborně reprezentují školu v jazykových, matematických i dalších vědomostních soutěžích. Za skvělé musím označit i sportovní výkony žáků. Téměř každý týden přivezou diplom z některé ze sportovních disciplín a i zde je podpora SRPŠ důležitá.

Proběhlo také mnoho přednášek a koncertů díky příspěvku SRPŠ, např. výchovný koncert v Lidovém domě, adventní koncert v kostele ve Staré Roli, který pro naši školu připravili žáci a učitelé ZŠ a ZUŠ Šmeralova zdarma – z příspěvků SRPŠ jsme pouze zakoupili malé dárky pro mladé zpěváky. Žáci se účastnili divadelního představení Pernštejni, představení Divadelní učebnice, představení v městském divadle „Karneval zvířat“, měli možnost osobního setkání se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, podívali se do Afriky či na Galapágy prostřednictvím vyprávění a projekce cestovatele pana Kubeše. V dubnu čeká žáky Studio Karavana a program ke stému výročí založení republiky.

Zdarma se díky MAS Sokolovsko vydala třída 6A na Statek Bernard, díky Euregio Egrensis žáci 9. tříd na exkurzi s výukou německého jazyka do Flossenbürgu, díky Witte – automotive se žáci 8. a 9. Ročníků zúčastnili „vědohrátek“, které proběhly v aule naší školy. Díky obecně prospěšné společnosti Krebul se také škola zapojila do programu Erasmus + a 9A se zúčastnila projektového týdne v Tatrách. Krebul spolupracuje se školou i v rámci kohezních výjezdů a práce se třídou. V letošním roce byly tyto projektové dny aktivního budování dobrého třídního kolektivu podpořeny z ušetřených příspěvků SRPŠ minulého roku. V letošním roce totiž škola poprvé nedostala dotaci z krajského rozpočtu na tuto formu prevence.

Myslím, že je spousta oblastí a aktivit, které jsme schopni realizovat díky SRPŠ a za to Vám ještě jednou děkujeme.

Sprška milých slov se na nás snesla v týdnu od 11. – 15. 2. 2019 v rámci akce Juniorparlamentu nazvané Valentýnská pošta. Vzkazy, které děti v tomto týdnu psaly svým kamarádům a spolužákům, mnohé velmi potěšily. Děkujeme všem, kteří se zapojili!  J. Stryková

 IMG_20190215_085939IMG_20190215_090053

1. Přítomni : Nikola Fialová 3. A, Tereza Michková a Kamila Veršecká 3. B, Michal Koczka 3. C, Nikol Krzáková 4. A, Adam Martin a Martin Mareš 4. B, Tereza Gottschirová a Marek Peteřík 5. B, Natálie Koldinská a Kristýna Hubáčková 5. C

2. Zhodnocení akce pro Valiku

3. Příprava akce Valentýnská pošta

4. Rozdělení úkolů

Zapsala J. Stryková

Žáci II. stupně, především zástupci žákovského parlamentu, připravují každoročně vánoční dílny pro 1. třídy a třídu přípravnou. Celkem tři učebny v budově II. stupně se na celé dopoledně mění ve vánoční ateliér s několika stanovišti, na kterých se vyrábí dekorace či zdobí perníčky. Starší žáci jsou výbornými učiteli a pomocníky dětem mladším a celá akce má každý rok velmi příjemnou atmosféru.

P1190053P1190048 P1190046 P1190045P1190051

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.