Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

IPRÚ KV – Výzva č. 25

B2.1 – Modernizace škol a školských zařízení, včetně jejich vybavení, otevření škol celoživotnímu učeni- základní školy

 

Podpora je cílena na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

Rekonstrukce a stavební úprav y stávající infrastruktury ve vazbě na vybudování bezbariérovosti školy a zajištění vnitřní konektivity školy s připojením k internetu.

 

Součástí navržených stavebních úprav v budově v Truhlářské je modernizace stávající technické učebny dílen včetně zázemí (sklad) a zařízení imobilního WC. Cílem návrhu bezbariérových opatření je vytvoření bezbariérového vstupu do budovy školy a propojení všech úrovní, které jsou v rozsahu 1. NP školy.

 

Obsahem projektu v budově ve Školní ulici je bezbariérové propojení jednotlivých podlaží přístavbou nového výtahu, vytvoření dvou nových odborných učeben ( polytechnika a přírodní vědy a multimediální) v prostorách bývalé kuchyně a jídelny, zřízení zázemí ( sklady), řešení bezbariérového WC v 1 NP. Součástí projektu je i vybavení učeben i zázemí.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.