Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Dne 6. 5. 2019 se konalo okresní kolo DSMC v Karlových Varech, kde soutěžili žáci z osmi škol. Soutěžící museli ukázat znalosti první pomoci a pravidel silničního provozu, prokázat dovednosti v jízdě zručnosti a v jízdě dle pravidel na dopravním hřišti. Družstvo mladších žáků tvořili: Laura Varadi 5.C, Lucka Kaplanová 6.B, Tomáš Podařil 6.A a Tomáš Gruber 6.B. Za starší žáky soutěžili: Jana Zmrzlá 8.A, Jan Koča 8.B, Aneta Bedušová 9.A a Jan Schäffer 8.B. Obě družstva zaslouženě zvítězila a postoupila do krajského kola, kde budou bojovat o postup do republikového finále. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a trpělivou přípravu.

dopravka foto

O tom, že všechny děti si rády hrají, asi nikdo nepochybuje. Výjimkou nejsou ani děti z naší družiny. Pohyb, zábavu, legraci a hru spojily do jednoho odpoledne a vyrazily do herny Hopa, hopa ve Staré Roli. Náramně si společnou zábavu užily!

IMG_2564b9f90f9d-2d05-4ead-8627-fbbed4f0a330d118a4e9-309b-409f-be85-e625c12340b5

Druhá květnová neděle patří všem maminkám. Ten den každoročně totiž slaví svůj svátek. My v ŠD pro ně malujeme a vyrábíme přáníčka. Snad je potěší a budou se líbit.

61a5614e-7e5b-41de-965b-775524c0b6b2d9604e68-91d8-4393-9418-79faf1f5edb5c8a06c1d-287e-401a-a7d0-77149d905d96

Dnes se společně naši žáci z třetích a čtvrtých tříd, navštěvujících školní družinu, vydali do Mini Zoo ve Staré Roli. Prohlídku terárií i venkovních výběhů si zpestřili vědomostním kvízem. Odměnou za bezchybné odpovědi bylo pohlazení a pochování některých zvířátek. Dokonce i hadů.

120d3be1-47cc-46a8-9feb-f1df4f7b7b5a532ff035-7aa4-4b73-9052-53fe183ceee7a2bfdf31-1de0-40c9-a844-a31c2b4f633b

V úterý dne 30.4.2019 jsme na II. stupni naplánovali vyučování zcela netradičně. Někdo by mohl myslet, že o vyučování vlastně ani nešlo, nicméně dle mého názoru se žáci během krásného dopoledne naučili opravdu mnoho. Pozvání do naší školy přijali s obrovským odhodláním a nadšením zástupci Střední lesnické školy Žlutice a s lehkostí a profesionalitou připravili pro naše žáky 9 různých workshopů s aktivitami, skrze které představili jak svou školu, tak předali našim dětem mnohé přírodovědné znalosti.

Den byl zahájen rozdělením dětí do heterogenních skupin dle barev, každou skupinu provázel jeden vyučující a všechny skupinky prošly 9 workshopy. Mezi tématy se objevilo včelařství s ukázkou živých včel, práce s voskem, aranžování květin, vábení zvěře, určování stáří stromů, střelba, rozeznání uniforem myslivců, lesníků i těžařů, poznávání zvěře dle stop i výroba sádrových odlitků. Nechyběly základy kynologie. Práce s loveckým psem byla pro žáky asi největším zpestřením. V průběhu dne mohli žáci na předem připravený plakát zaznamenávat postřehy, psát poděkování či jinou zpětnou vazbu k tématům. Dle barevnosti plakátu a množstí pozitivních komentářů, můžeme hovořit o obrovském nadšení a úspěchu „projektového dne“.

Závěr patřil ještě slavnostnímu podepsání „Memoranda o spolupráci“ naší školy se SLŠ Žlutice a Českým červeným křížem, což nám umožní spolupracovat v dalších projektech a zpřístupnit tak dětem I. stupně programy „Lesní pedagog záchranář“ a podobné. Velký dík patří všem, kteří se na realizaci tohoto dne podíleli.

20190430_130302Projekt.den 30.4 (85)20190430_101236(0)20190430_083709Projekt.den 30.4 (54)Projekt.den 30.4 (90)Projekt.den 30.4 (75)Projekt.den 30.4 (41)Projekt.den 30.4 (16)Projekt.den 30.4 (39)Projekt.den 30.4 (31)Projekt.den 30.4 (24)Projekt.den 30.4 (2)Projekt.den 30.4 (78)20190430_125539

Dne 2.5.  se žáci 7. ročníků mimo jiné dozvěděli, že květiny nejsou pouze pastvou pro oči , ale mohou být i hodnotnou součástí jídelníčku. Ne každý žák se k této zkušenosti stavěl s nadšením, ale většina alespoň ochutnala. Nejlepší ocenění získaly okvětní lístky tulipánu, které chutnaly téměř všem. V Botanické zahradě v Bečově nad Teplou nás přivítaly dvě sympatické pracovnice. Žáci si nejprve osvěžili teoretické poznatky o rostlinách a fotosyntéze. Ve druhé části exkurze se studenti seznámili s florou místní botanické zahrady. V závěru návštěvy se mohli občerstvit, posedět u vodní plochy či vyfotit nejkrásnější květy. Zpracovala Mgr. D. Doubravová

IMG_20190502_105157IMG_20190502_105135IMG_20190502_090518IMG_20190502_105218

Přítomni : Niki Fialová 3. A, Terka Michková a Kamča Veršecká 3. B, Niki Krzáková a Matěj Klíma 4. A, Adam Martin a Martin Mareš 4. B, Terka Preložníková a Matěj Sunek 5. A, Terka Gottschierová a Marek Peteřík 5. B, Natka Koldinská a Kristýna Hubáčková 5. C

Dnešním úkolem „parlamenťáků“ byly knihy. Děti z celého 1. stupně nosily do školy knihy, které již mají přečtené a chtěly by se o ně podělit s ostatními spolužáky. My jsme je všechny označili a uložili do krásných nových knihovniček ve výklenku ve druhém patře. Tam si je mohou od příštího týdne všechny děti půjčovat ( i domů ). Jen vás všechny prosíme o jejich návrat, aby mohly sloužit a dělat radost i jiným!

Zapsala J. Stryková

Pitný režim

Pitnou vodu budou mít žáci opět k dispozici v samostatném barelu.  V loňském roce jsme dětem vodu nabízeli pravidelně, ale nebyl o ni zájem. Z tohoto důvodu jsme ji stáhli z nabídky.

Jídelníček

Stávající software nám neumožňuje rozepisovat detailněji složení jídla. Budeme se snažit o upřesnění informace (hlavně o mase).

Skladba jídelníčku a výběr jídla

Naše škola získala v loňském školním roce jako první a zatím jediná ZŠ v Karlovarském kraji certifikát „Zdravá školní jídelna“. K získání certifikátu jsme museli splnit dost přísná hygienická a nutriční pravidla.

Například u polévek musíme zařazovat 4x do měsíce luštěninové, 12x zeleninové, u hlavních jídel pak vepřové maso 4x do měsíce, ryby 3x, drůbež, králíka 4x, luštěniny 2x, houskové knedlíky 1x, tepelně zpracovanou zeleninu 4x v měsíci.

Samozřejmostí je plnění spotřebního koše a nutričních doporučení.

Splnění těchto kritérií je při sestavování jídelníčků velmi nesnadná záležitost. Další velký problém je, že mají děti výběr z nabídky. Takže když mají možnost, většinou si zvolí pro ně atraktivnější jídlo. Proto se snažíme kombinovat jídelníček tak, že k sobě dáváme 2 atraktivní jídla a 2 neatraktivní jídla. Snažíme se hledat nové receptury, aby i neoblíbená, neznámá jídla byla pro děti akceptovatelnější. Musíme mít zkrátka trpělivost a zkoušet to stále znovu, než si děti na nová jídla zvyknou. Víme, že to jde.

Během května a června budeme certifikát obhajovat a myslím si, že by bylo škoda o něj přijít. J. Andrejsová, vedoucí ŠJ

Již po řadu let je duben měsícem bezpečnosti. Abychom se co nejlépe vyznali v silničním provozu, docházeli za námi celý měsíc nejdříve policisté s besedami o bezpečném pohybu v silničním provozu a znalostech dopravních značek. V družině ale víme, že je třeba si neustále připomínat základní pravidla silničního provozu, proto jsme si trochu jinou formou osvěžili význam některých dopravních značek a ověřili si tak naše znalosti získané na besedách.

586ac213-ed9b-40d8-a14c-a0097472087d2f08e68b-74f4-44f5-a014-a87992ef205efb6d63a8-dc00-4fce-93de-402e96fb3ef7

V pátek vyrazily třídy 1.A a 0.A na exkurzi do Černošína na skládku. Děti zde měly možnost vidět, jak se nakládá s tříděným odpadem, co vše se z něj dá ještě vyrobit, jak se dá zužitkovat. Mohly také „obdivovat“ obří hroudu – skládku odpadu, která se už dál recyklovat nedá. Výlet byl poučný a zajímavý. (Krajsová, Hrušková)

67d842b8-81a3-4690-9d33-826154452d7e c19b24e3-b9d6-4621-a7bb-11215bf3b9ad

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.