Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

V rámci stého výročí vzniku  Československé republiky jsme na naší škole uskutečnili  historickou soutěž pro žáky 6. až 9. ročníků, zaměřenou na období první republiky ( 1918 – 1938 ).  Každou třídu reprezentoval pětičlenný tým, který v průběhu jednoho měsíce probádával toto historické období. Nápovědou byly pro studenty obrázky a tematické okruhy prezentované na jedné ze školních nástěnek. Shromažďování poznatků završilo finále, které proběhlo ve čtvrtek 1.11. v aule naší školy. V 1. části týmy odpovídaly na otázky v pracovních listech a ve druhé části zpracovávaly projekt „ První republika našima očima“. Vzhledem k tématu by se dalo předpokládat, že deváté ročníky byly ve velké výhodě, avšak výsledky soutěže ukázaly, že hodně záleží i  na přístupu žáků. Nejúspěšnější sice byl tým „ Vykořisťovatelé“ z 9.A, ale na 2. místě se umístili „Chronotroni“ ze 7.B a na 3. místě „Géniové“ z 8.A. Po vyhlášení výsledků 2.11. byla celá soutěž završena  zasazením pamětní lípy v areálu naší školy. Vlastní sázení bylo svěřeno do rukou vítězného týmu.

P1180906 P1180911  P1180916 P1180914P1180924

Žákovský parlament připravil „halloweenský“ den v maskách i na II. stupni a to ve středu 31.10. Kreativita a fantazie při přípravě masek rozhodně nechyběla, což dokazují přiložené fotografie. Vítězná třída 7B (všichni žáci přišli zodpovědně v maskách) a 5 nejzajímavějších masek bylo oceněno sladkými muffiny a dortíky.

Poděkování patří i paní Ireně Volfové, která pomohla svými jedinečnými nápady vytvořit atmosféru ve školní jídelně.

P1180889 P1180893 P1180890P1180900

Dnešní trochu pochmurné odpoledne trávili prvňáčci ze školní družiny v oblíbené dětské herně Hopa hopa. Jezdili v autíčku, prozkoumávali prolézačky a klouzačky, hráli florbal nebo košíkovou, okupovali nafukovací hrad. Zkrátka si to náramně užili.

014cda29-e068-4d88-b6ba-9900efb56181b9f90f9d-2d05-4ead-8627-fbbed4f0a330d118a4e9-309b-409f-be85-e625c12340b5

Dnes se naši druháčci ze školní družiny rozhodli navštívit hrad a zámek v Bečově, kde je ukrytý jeden z našich největších pokladů – relikviář svatého Maura. Naučnou trasou je provedla paní průvodkyně, která jim ukázala jak byl relikviář nalezen, pověděla jim o historii i restaurování tohoto českého pokladu. Museli plnit také záludné úkoly z kvízu. Ověřili si tím svoje vědomosti a také pozornost, kterou věnovali výkladu.

876fecb5-bb1b-4241-96dc-da60c546f499aee93ca4-14f1-431b-bc4b-7b7cbca1ae49fa38056b-eaf2-4cff-b449-cfa6e4bd557b9bcbbe1d-8c3b-407f-b22e-cf0e0cde6cc8e0391496-7e28-490c-bd85-e881d4e674a4

Na svátek Halloweenu se těšily také děti ze školní družiny a Klubíku.  V odděleních se tvořilo, malovalo, vyrábělo, dlabaly se dýně, někde se dovádělo a někde tancovalo v strašidelných maskách, ale hlavně bylo náramně veselo.  Všichni jsme si tento svátek náramně užili.

57512bec-4f21-4a75-8c64-6dd123c1698c7b2b279f-f198-45b1-9c46-abe8f7610753c1b4b187-0fc1-4416-acdb-8746d57908710ad6b88e-db29-4dd5-8cd7-53784f19d95fIMG_1755

Žáci Juniorparlamentu přišli s nápadem zorganizovat na 1. stupni „Halloweenský den“. Domluvili jsme se na pátku před podzimními prázdninami. Děti, které chtěly, si celé dopoledne užívaly v maskách. Každá třída tento den pojala jinak. Někde se vyráběly tematické výrobky, jinde se magicky počítalo, zpívalo, tancovalo… A co bylo odměnou? Krásně strávený nevšední školní den!

1 2 3 4

Žákovský parlament a školní Klubík naší školy zve nejen žáky a jejich rodiče, ale i širokou veřejnost, na tradiční akci ve Staré Roli “ Vítání Martina na bílém koni.“

Martin

Ve středu do školy zavítaly lektorky z Brna a umožnily žákům 7. ročníků stát se součástí výukového modulu „digitální stopa“, který byl koncipován jako e-learningový interaktivní test s následnou diskusí nad řešenou problematikou. Obsahem výukového modulu je smyšlený příběh fiktivní 14 leté dívky, která velmi neopatrně nakládala se svou digitální stopu a stala se obětí kyberšikany a sextingu. Žáci pracovali ve dvojicích a stali se na část dne detektivy a aktivně pracovali s informacemi zjištěnými na sociálních sítích. Měli možnost uvědomit si tak význam vlastního soukromí a pojmenovat nejčastější rizikové situace spojené s digitální stopou. Výstupem aktivity by měla být vyšší schopnost žáků bezpečného chování na internetu.

digistopa3digistopa2

Každoročně se kolem Halloweena v naší školní družině pořádá akce „Dlabání dýni“. Ne jinak tomu bylo i letos. Ve středu vybaveni dlabátky, dýněmi a dobrou náladou se sešlo spousta rodičů se svými dětmi v nádherně vyzdobeném oddělení školní družiny u paní vychovatelky Matysové, aby si společně z obyčejné dýně vyrobili kouzelnou, Halloweenskou.  Hotové dýně do konce týdne vytvářely neobyčejnou čarovnou atmosféru na chodbě školy.

0fd2be0a-cbca-4484-97de-def256cc85e24ae736ff-51ee-4ae4-9f94-074e7c0ac3654b64a164-3657-4a62-b040-9c4863f8f32244d96560-430c-4fb6-90e9-ed51158f91d2853bb1d5-23ff-4c30-bdf1-15890818e333941edc26-da85-48d9-8ee4-16fe656a1e9136028495-4599-4b14-81e5-11b91740db9bd28b0c2c-342c-4ef1-9b95-b6682a9fe34ebdd6cccc-df81-47a1-b15b-b511518040f97f232b6d-6ab1-4dc2-baa5-e1aa728032e6146b9857-15a9-406d-9a5b-4461222d3071aa6545d2-fbc2-46cd-89b0-ae0d244bbb21

Celý týden se v Klubíku tvořilo, vyrábělo, připravovalo a nacvičovalo na nadcházející svátek Halloween a příjezd Martina na bílém koni, proto se Klubáci rozhodli odreagovat a změřit své síly na bowlingu. Zvítězil každý, kdo dokázal odhodit bowlingovou kouli.

bb1bbbbbbb

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.