Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINY + Informace pro rodiče (níže)

Za I. pololetí 1.000,- Kč do 15. září, za II. pololetí 1.500,- do konce ledna.

Úhradu poplatku za ŠD  je nutné zaslat na účet školy.

Číslo účtu: 35-731 86 00 227/0100

VS:   1 (označení pro ŠD)

SS: katalogové číslo žáka (uvedené v žákovské knížce)

Do poznámky: jméno žáka
Pokud za žáka není úhrada zaplacena včas, ředitelka školy může rozhodnout o jeho vyřazení ze ŠD!

 

Bc. Irena Volfová, DiS., vedoucí vychovatelka

Mgr. Jana Krausová, ředitelka školy

 

 

INFORMACE PRO RODIČE

I. Povinnosti a práva žáků v režimu školní družiny

 • Rodiče nebo zákonní zástupci přihlašují žáka do školní družiny vyplněním přihlášky.
 • Zapojení žáka do pravidelné činnost školní družiny je poskytováno za úplatu

1 250,- Kč/pololetí.

 • Za příchod žáka do školy v době ranní družiny zodpovídají rodiče nebo zákonný zástupce.
 • Odchod žáka se řídí podle písemného sdělení rodičů na přihlášce.
 • Dítě nelze uvolnit na základě telefonního oznámení vychovateli do školy.
 • Za hrubé, opakované porušení školního řádu a řádu školní družiny, lze žáka podmínečně vyloučit nebo vyloučit ze školní družiny.

II. Režim školní družiny

 • Provoz školní družiny je ráno od 6.00 hodin do začátku vyučování. Odpolední provoz končí v 16:30 hodin.
 • Hlavní zaměstnání probíhá po obědě do 15 hodin. V průběhu této doby není vhodné vyzvedávat dítě ze školní družiny.
 • Žák je ze školní družiny uvolněn na základě žádosti přes domovní zvonek, který je v každém oddělení.
 • Pitný režim ve školní družině je zajištěn ze strany rodičů.
 • Pokud si rodiče nebo zákonný zástupce nevyzvednou své dítě ze školní družiny

do 16:30 hodin, a nepodaří- li se s nimi navázat telefonický kontakt, bude kontaktován příslušný sociální odbor nejbližšího obecního úřadu – OSPOD.

III. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 • Zajištění bezpečnosti žáků během pobytu ve školní družině vychází z obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost žáků.

 IV. Pravidla zacházení s majetkem školy a žáků

 • Žáci jsou povinni dodržovat pokyny vychovatele vzhledem k  bezpečnosti při hrách a všech činnostech ve školní družině, dodržovat čistotu a pořádek.
 • Svévolné poškození nebo ztrátu věci školní družiny hradí žák, který ji způsobil.
 • Ve školní družině se žáci přezouvají, oděv a obuv si ukládají v šatně.
 • Ztráty způsobené nedbalostí dítěte nelze hradit z pojištění školy.

 V. Ostatní ustanovení

 • V době školních prázdnin se zpravidla činnost ŠD přerušuje.
 • Telefon školní družiny je v provozu od 14.00 do 16.30 hodin 734 445 732, 702 222 804
 • V případě dostatečného zájmu rodičů je školní družina v době ředitelského volna otevřena od 6.00 – 16.30 hodin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.