Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

POPLATEK   ZA   KROUŽEK

Přihláška do kroužku: prostřednictvím EDU page

Platba  za  kroužek   se  provádí   pouze   bezhotovostním  stykem:  platbou  v  bance nebo převodem  z  účtu.  Poplatek  za   kroužek  je 500,- Kč za pololetí. Tato částka  je určena na provoz školy a pomůcky. Splatnost za kroužek v 1 .pololetí je do 15. září a za  2. pololetí do 31. ledna.  Pokud nebude mít žák kroužek zaplacený do daného termínu, bude z kroužku vyloučen.

Po termínu splatnosti se kroužky uzavřou. Přihlásit se, je možné až od dalšího pololetí.

————————————————————————————
Informace rádi podáme na tel. čísle :  

Mgr. Jana Krausová, 602 415 552 – 1. stupeň
Mgr. Klára Simmerová, 722 066 280, – 2. stupeň
 ————————————————————————————

Částka: 500-, Kč/pololetí školního roku

Číslo účtu : 35-7318600227

Kód banky : 0100

Konstantní symbol : 0308

Variabilní symbol : 2

Specifický symbol :  osobní číslo žáka, které má uvedeno v žákovské knížce

Do zprávy pro příjemce  uveďte jméno i příjmení  žáka a název kroužku.

Upozornění:
Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle směrnice GDPR, platné od 25.5.2018, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.