Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

POPLATEK   ZA   KROUŽEK

 

Platba  za  kroužek   se  provádí   pouze   bezhotovostním  stykem:  platbou  v  bance nebo převodem  z  účtu.  Poplatek  za   kroužek  je 400,- Kč za pololetí. Tato částka  je určena na provoz školy a pomůcky. Splatnost za kroužek v 1 .pololetí je do 15. září a za  2. pololetí do 15. února.  Pokud nebude mít žák kroužek zaplacený do daného termínu, bude z kroužku vyloučen.

Po termínu splatnosti se kroužky uzavřou. Přihlásit se, je možné až od dalšího pololetí.

 

————————————————————————————

 

Informace rádi podáme na tel. čísle :  777 362 938 – sekretariát

 

Vedoucí zájmové činnosti :

                              Ivana Vítová    ( 2. poschodí číslo dveří 39 )

 

————————————————————————————

 

Číslo účtu : 35-7318600227

Kód banky : 0100

Konstantní symbol : 308

Variabilní symbol : 2

Specifický symbol :  číslo žáka, které má uvedeno v žákovské

                                   knížce

Do zprávy pro příjemce  uveďte příjmení  žáka a název kroužku.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Kuberová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.