Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Důležitý výchovný partner rodiny a školy.

Plní vzdělávací cíle a rozvíjí specifická nadání dětí.

Zajišťuje zájmovou činnost, odpočinek a relaxaci dětí.

Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů.

Rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence.

 

Vážení rodiče,

prosíme o dodržování provozní doby školní družiny a včasném vyzvedávání Vašich dětí ze školní družiny.

Jedná se o porušování řádu školní družiny, po opakovaném pozdním příchodu může být Vaše dítě vyloučeno ze školní družiny.

Děkujeme za spolupráci.

Vychovatelé a vychovatelky ŠD.

Irena Volfová, DiS., vedoucí vychovatelka
Provoz ŠD

RANNÍ 6:00 – 8:00 h

ODPOLEDNÍ 11:40 – 16:30 h

 

Provoz ranní ŠD probíhá v přízemí budovy ZŠ Školní ve IV. oddělení školní družiny.

Odpolední družinu zajišťují jednotlivá oddělení ve svých třídách podle rozpisu.

(I. – IV. oddělení je otevřené pro předškoláky, první a druhé třídy v budově ZŠ Školní,

VII. – IX. oddělení pro třetí a čtvrtou třídu v budově ZŠ Truhlářská – II. stupeň)

 

Telefon ŠD Školní                  +420 734 445 732

Telefon ŠD Truhlářská           +420 702 222 804

 

Každý žák, který je řádně zapsaný do školní družiny, může navštěvovat i ranní školní družinu, musí však přijít nejpozději do 7:20 h. Poté již nejsou žáci do ranní družiny přijímáni.

V souladu s prováděcí Vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy výši úhrady za zájmové vzdělávání ve školní družině na 1 000,- Kč za pololetí se splatností na I. pololetí do 15. září a za II. pololetí do konce ledna.

Číslo účtu: 35- 731 86 00 227 kód banky 0100

Variabilní symbol 1

Specifický symbol katalogové číslo žáka

Do poznámky jméno žáka

Pokud nebude příslušná částka uhrazena včas, nebude moci být vaše dítě přijato do ŠD! 

Zápisový lístek, vyplněný z obou stran, s podpisem zákonného zástupce, dobou rozsahu docházky žáka a způsobem odchodu ze ŠD je potřeba odevzdat svému vychovateli co nejdříve. Veškeré tiskopisy naleznete na stránkách školy – dokumenty ke stažení.

Pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba než ta, která je uvedena na zápisovém lístku, žádáme zákonného zástupce o písemné doložení této změny, a to i v případě, že dítě začne odcházet ze ŠD samo bez doprovodu.

Rodiče a další návštěvníci do budovy v době školní družiny nevstupují.

Pokud je dítě v oddělení, jednoduše se s vychovatelem spojíte pomocí zvonku umístěných u hlavního vchodu do budovy školy. Zvonky jsou označeny jednotlivými odděleními. Vychovatel vás vidí, komunikuje s vámi a dítě vám pošle z oddělení do šatny.

Označení zvonků se seznamem oddělení je umístěn na vchodových dveřích budovy.

S pozdravem Irena Volfová, DiS., vedoucí vychovatelka

Kdo se bude o vaše děti starat?

jméno třída   odd. umístění
 Irena Volfová, DiS. 1. A + přípravka I. 1. patro/I. stupeň
 Pavla Celerová  2. B  II. 1. patro/I. stupeň
 Jana Puchýřová  1. B + přípravka  III.  1. patro/I. stupeň
 Marta Martina Matysová  2. C  IV.  přízemí/I. stupeň
 Ivana Vítová  1. C + přípravka  V.  2. patro/I. stupeň
 František Skoták  2. A  VI.  2. patro/I. stupeň
 Jana Tatarková  4.A, B, C  VII.  1. patro/II. stupeň
 Tereza Pokorná  3.B + 3. A  VIII.  1. patro/II. stupeň
 Romana Kubovcová   3. C + 3. A  IX.  1. patro/II. stupeň


Akce školní družiny.

Naše školní družina pracuje na základě školního vzdělávacího programu školní družiny, metodického plánu a ročního plánu akcí školní družiny.

Program dětí také záleží na jednotlivých vychovatelích. Využíváme prostor školy jako např. aulu, tělocvičnu, kuchyňku, školní multifunkční hřiště, počítačové učebny a samozřejmě prostor tříd školní družiny. Během roku se snažíme být s dětmi maximálně venku na čerstvém vzduchu.

Pro děti se snažíme nalézat atraktivní a zábavné akce, spolupracujeme s Městskou knihovnou, Městskou policií, navštěvujeme muzea, galerie…Každoročně za námi se svým programem přijíždí divadlo, kouzelník, chovatelé dravců, výtvarníci apod.

 

Hlavní program pro děti je většinou od 14:00 do 15:00 h, proto vás žádáme, abyste si v této době nevyzvedávali své děti a nenarušovali tak činnost ŠD.

 

 

 

 

 

 

 

1 komentář u Provoz oddělení ŠD

  • Alena Šalátová napsal:

    Děkujeme za akci školní družiny „dlabání dýní“, která proběhla v minulém týdnu. Moc jsme si ji užili a těšíme se další akce. V. + A. Šalátovi

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.