Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVY VARY, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy Vary

­­

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Důležitý výchovný partner rodiny a školy.

Plní vzdělávací cíle a rozvíjí specifická nadání dětí.

Zajišťuje zájmovou činnost, odpočinek a relaxaci dětí.

Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů.

Rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence.

 

Vážení rodiče.

Žáci jsou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity, na základě řádně vyplněného zápisního lístku zákonným zástupcem žáka.

Žádáme Vás o dodržování provozní doby ŠD a včasném vyzvedávání vašich dětí z ŠD. V případě opakovaného pozdního vyzvednutí dítěte z ŠD se dopouštíte porušení řádu ŠD a vaše dítě může být z ŠD vyloučeno.

Děkujeme za spolupráci.

Vychovatelé ŠD.
PROVOZ ŠD

Ranní 6:00 – 8:00 hodin

Odpolední   11:40 – 16:30 hodin

 

Provoz ranní ŠD probíhá v přízemí budovy ZŠ Školní ve IV. oddělení ŠD.

Odpolední ŠD zajišťují jednotlivá oddělení ve svých třídách dle rozpisu.

(I. – IV. oddělení je otevřené pro předškoláky, první a druhé třídy v budově ZŠ Školní,

VII. – IX. oddělení pro třetí, čtvrtou a pátou třídu v budově ZŠ Truhlářská – II. stupeň)

 

Telefon ŠD Truhlářská          + 420 702 222 804

Telefon ŠD Školní.             + 420 734 445 732

 

Každý žák, který je řádně zapsaný do ŠD, může navštěvovat i ranní ŠD, musí však přijít nejpozději do 7:25 h. Poté již nejsou žáci do ranní družiny přijímáni.

 

V souladu s prováděcí Vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy výši úhrady za zájmové vzdělávání v ŠD na 1. pololetí 1.000,- Kč  se splatností – do 15. září a na II. pololetí ve výši 1.500,- Kč do konce ledna.

Číslo účtu: 35- 731 86 00 227/0100

Variabilní symbol 1

Specifický symbol katalogové číslo žáka

Do poznámky jméno žáka

Pokud nebude příslušná částka uhrazena včas, nebude moci být vaše dítě přijato do ŠD!

Zápisový lístek, vyplněný z obou stran, s podpisem zákonného zástupce, s dobou rozsahu docházky žáka a způsobem odchodu z ŠD je potřeba odevzdat vychovateli co nejdříve. Veškeré tiskopisy naleznete na stránkách školy – dokumenty ke stažení.

Pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba než ta, která bude uvedena na zápisovém lístku, žádáme zákonného zástupce dítěte o písemné doložení této změny, a to i v případě, že dítě začne odcházet zŠD samostatně bez doprovodu.

Rodiče, zákonní zástupci a další návštěvníci do budovy v době provozu ŠD nevstupují,

jednoduše se s vychovatelem spojí pomocí zvonků umístěných u hlavního vchodu do budovy školy. Zvonky jsou označeny jednotlivými odděleními. Vychovatel vás vidí, komunikuje s vámi a dítě vám pošle z oddělení ŠD do šatny.

Označení zvonků se seznamem oddělení ŠD je umístěn na vchodových dveřích budovy školy.

S pozdravem Bc. Irena Volfová, DiS., vedoucí vychovatelka

 

Kdo se bude o vaše děti starat?

jméno třída   odd. umístění
 Irena Volfová, DiS. 3. A + 5. tř. I. 1. patro/I. stupeň
 Pavla Celerová  2. B + 2. C  II. 1. patro/I. stupeň
 Jana Puchýřová  2. A + 2.D  III.  1. patro/I. stupeň
 Marta Martina Matysová  1. C + přípravka  IV.  přízemí/I. stupeň
 Ivana Vítová  1. A + přípravka  V.  2. patro/I. stupeň
 František Skoták  1. B + přípravka  VI.  2. patro/I. stupeň
 Jana Tatarková  3. C  + 3. B  VII.  1. patro/II. stupeň
 Terezie Pokorná  4. C + 3. B  VIII.  1. patro/II. stupeň
 Romana Vicanová   4. A +  4. B  IX.  1. patro/II. stupeň

 

 


Akce ŠD

 

Naše ŠD pracuje na základě ŠVP školní družiny, metodického plánu a ročního plánu akcí ŠD.

Ke svým činnostem využíváme prostor školy jako např. aulu, tělocvičnu, kuchyňku, školní multifunkční hřiště, počítačové učebny a samozřejmě prostory tříd ŠD. Během celého roku se snažíme být s dětmi maximálně venku na čerstvém vzduchu.

Pro děti se snažíme nalézat atraktivní a zábavné akce, spolupracujeme s Městskou knihovnou, Městskou policií, navštěvujeme muzea, galerie…Každoročně za námi se svým programem přijíždí divadlo, kouzelník, chovatelé dravců, výtvarníci apod.

 

Hlavní program pro děti je většinou od 14:00 do 15:00 h, proto vás žádáme, abyste si v této době nevyzvedávali své děti a nenarušovali tak činnost ŠD.

1 komentář u Provoz oddělení ŠD

  • Alena Šalátová napsal:

    Děkujeme za akci školní družiny „dlabání dýní“, která proběhla v minulém týdnu. Moc jsme si ji užili a těšíme se další akce. V. + A. Šalátovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.