Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

JAHODOVÝ JARMARK – zábavné odpoledne pro rodiče a žáky na ukončení školního roku, 13.6. od 14.00 hod., s podporou Nadace VIA

Třídní schůzky rodičů žáků a dětí budoucích šestých tříd a předškolní třídy 11.6., budoucích prvních tříd 12.6. od 16.00 hod.

 Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd dne 27.6., od 16.00 a 17.00 hodin v aule školy

1.stupeň 

3. 6. Focení ZŠ Školní ZŠ Školní 2.C, sbor, nejlepší žáci
4. 6. Knihovna Stará Role 3.A
4. 6. Ukončení plaveckého výcviku ZŠ Krušnohorská 3., 4. ročník
5.6. Sportovní den-2.stupeň ZŠ Školní Stará Role Jankovský, Gavlasová
6.6. Sportovní olympiáda s MŠ ZŠ Školní Stará Role- hřiště Krajsová
6. 6. Sportovní den s AJAXEM ZŠ Konečná 3. ročník
6. 6. Atletický trojboj krajské kolo Františkovy Lázně Marvanová
7.6. Fotografování – Petele 4C+přípravka Krajsová, Růžičková
10. 6. Přírodovědná vycházka Linhart PT, 1.A
11.6. Lanové centrum Linhart 4A Volfová
11. 6.

11. 6.

Třídní schůzky

Atletický trojboj

ZŠ Školní

Františkovy Lázně

budoucí PT

H.Marvanová

12.6. Třídní schůzky ZŠ Školní budoucí 1. ročník
12.6. Exkurze Realistic Aréna 3. B Buřičová
13.6. Jahodový jarmark ZŠ Školní Stará Role Všichni pedagogové
14.6. Výlet ZOO Plzeň Nejlepší žáci
17.6. Exkurze KV Aréna 4.B Petříková
17.6. Výlet Svatošské skály 5. C, Skalická
19.6. Školní výlet Klášterec, Kadaň 4. B, 5. B
20. 6. Exkurze – Letiště KV Letiště Karlovy Vary 2.B    Kratochvílová
20. 6. Exkurze KV Aréna 3.A
21.6. Exkurze KV Aréna 5. B

Školní družina

Datum: Název akce Místo konání, popis akce
Téma měsíce: „Vodní radovánky“ Prázdniny klepou na dveře, vodní sporty, malujeme, besedujeme
4.6., 10.6.,

11.6., 14.6.,

Lázeňská lékárna – komentovaná prohlídka  
6.6. Jsme čiperové! Sportovní odpoledne na školním pozemku.
3-28.6. Plujeme do přístavu Lodě, lodičky…Vyrábíme, tvoříme
10.6. „Holčičí den“ Kosmetická dílna, návštěva kadeřnictví, besedy a povídání.
21.6. Po stopách indiánů Zábavné odpoledne v indiánském duchu.

 2.stupeň 

3.6. Exkurze Ekodepon Černošín Ekodepon 6AB + třídní učitelé
3.6. Logistik Junior ZŠ SŠ Dalovice Vybraní žáci 8.r., R. Kiš
5.6. Sportovní den – 2.stupeň ZŠ Školní Stará Role Jankovský, Gavlasová
6.6. Školní výlet Laser game Sokolov, Aquaforum Františkovy Lázně Jankovský
6.6. Fotografování 7.B a pedagogů II. stupně ZŠ Truhlářská
11.6. 14h Metodická schůzka II. stupeň – uč. Aj Všichni pedagogové
11.6. Schůzka s rodiči budoucích 6. tříd II. stupeň Kučerová, Růžička, Šantorová, Suchanová
11.6. IQ LAND – technická angličtina Liberec Vybraní žáci 8. a 9.roč. a p. Kiš
11.6. Exkurze 9.A Jan Becher muzeum

4. + 5. Vyuč. hodina

Miličová, Křížková-Korčíková
11.6. Exkurze Jáchymov „Štola č. 1“ 9.B Jáchymov Ševčíková
12.6.

od 10:00

KOLUMBIE – 70Kč

vybíráme od žáků

Grandhotel PUPP Slavnostní sál  Všichni pedagogové, II. stupeň

170 míst

18.-20.6. Dopravní soutěž – rep. kolo Šantorová, Kafková
13.6. Jahodový jarmark – podporovaný nadací VIA  Areál I. stupně ŽP + třídní učitelé + třídy
14.6. Výlet ZOO Plzeň Nejlepší žáci, Růžička, Růžičková, Růžičková
17. – 19.6. Turistický kurz – 8.B Studánka u Aše Hrochová, Růžička
17. – 21. 6. Turistický kurz-8.A Lhotka u Mělníka Miličová, Jankovský
17.6.2019 Výlet – ZOO Praha Praha ZOO – 7. roč. (max. 54 žáků ) Doubravová,Kafková,Barthová
25.6. „Pavouci“– exkurze Tři sekery 6AB – Růžička, Mužík, Růžičková, Kubovcová
Laser game Sokolov – žákovský parlament Kafková
Soutěž „Chceme čisté město“ Vyhodnocení 7. A – Kafková


Školní klub „Klubík“

Návštěva motýlího domu Diana Obdivujeme krásy přírody.
Bowling –Stará Role Rozloučení s Klubíkem

 

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.