Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

ostrov logo

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA
Registrační číslo: CZ.1.07/ 1.1.18/ 02.0035

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz-2

TUŠIMICE „Tuším-více“

Ve středu 7.5.2014 se vybraní žáci 8.ročníků zúčastnili exkurze do elelktrárny v Tušimicích. Akce se konala v rámci projektu SPŠ Ostrov „Technika je zábava“. Zde se seznámili s tím, jak taková elektrárna vypadá uvnitř a jakým způsobem funguje. Mohli si prohlédnout všechny její prostory, navštílit chladicí věže a zjistit, že chod celé elektrárny řídí pouze šest pracovníků z velínu. Na závěr exkurze své nově nabyté znalosti prověřili v závěrečném testu. Akce se všem (i díky šikovnému průvodci) velmi líbila.

201412201408201405201403201414201422

Den s technikou

Dne 5.3.2014 se žáci 8. ročníků naší školy a  ZŠ Konečná K.Vary  zúčastnili soutěžního dopoledne, pořádaného SPŠ Ostrov, který jim v rámci projektu „Technika je zábava“ měl populární formou přiblížit technické obory. Žáci soutěžili v pětičlenných družstvech. Na jednotlivých stanovištích se seznámili s činností pracovníků technických oborů (např. co je náplní práce strojního konstruktéra, technika hardware, revizního elektrotechnika apod.) a sami si na praktických ukázkách vyzkoušeli některé z činností těchto profesí. Vše na čas a na  bodové ohodnocení.

Na závěr byly vyhodnoceny nejlepší týmy. Naši žáci ve složení Pilný, Moudrá, Brábníková, Kubínová, Hlinkouvá, Plzáková a Hnojská obsadili 1. místo a na 3. místě se umístilo družstvo naší školy ve složení Fiderová, Sulejmanová, Holub, Hrušková, Mészáros a Kučerová. Gratulujeme.

53241

 

Jak zapojit „ledku“ a co naučit robota?  

Tuto otázku si kladli žáci 9.ročníků naší školy, kteří se ve středu 23.10.2013 zúčastnili projektového dne  SPŠ Ostrov „Technika je zábava“, tentokrát  na téma „Elektrotechnika“.

Akce byla rozdělena na dvě části. V první byli chlapci seznámeni s prací v elektrolaboratořích . Zde bylo jejich úkolem vytvořit funkční obvod, tzn. zapojit blikající ledku a následně ji paralelně připojit k vypínači tak, aby se rozsvítila. Každý z nich měl k ruce „pomocníka“ (studenta SPŠ Ostrov) pro případ, že by potřeboval s něčím pomoci. Nejprve však byli seznámeni s bezpečným chováním v laboratořích a se zásadami první pomoci. Potom se už všichni pustili do práce – měřili, ohýbali a pájeli podle přiloženého nákresu. Všem se nakonec ledka rozsvítila.

Ve druhé části se kluci přemístili do učebny robotiky. Zde se rozdělili do dvoučlenných týmů. Každý tým obdržel jednu sestavu  stavebnice LEGO Minstroms. Podle návodu si nejprve museli sami sestrojit robota, kterého později mohli pomocí počítačového programu  naprogramovat tak, aby reagoval na světlo, zvuk a pohyb. Všem týmům se nakonec dříve či později robota něco naučit podařilo. Nejúspěšnější a nejrychlejší byla dvojice Matěj Bystroň a Josef Mrázek. K ruce tu byli opět „pomocníci“ z řad studentů SPŠ.

Akce se všem líbila, a proto moc děkujeme studentům a profesorům SPŠ Ostrov.
Den s elektrotechnikou 2013 (11) Den s elektrotechnikou 2013 (1) Den s elektrotechnikou 2013 (2) Den s elektrotechnikou 2013 (3) Den s elektrotechnikou 2013 (4) Den s elektrotechnikou 2013 (5) Den s elektrotechnikou 2013 (6) Den s elektrotechnikou 2013 (7) Den s elektrotechnikou 2013 (9) Den s elektrotechnikou 2013 (10)

 

Prezentace oborů SPŠ Ostrov

Strojař I.část  Strojař II.část  strojař v automob.průmyslu  Technik IT a strojírenství 2014

 Elektrotechnik   Elektrotechnik a počítače  Elektrotechnik v autoservisu

Soutěžní dopoledne v SPŠ Ostrov

4.6.2013 bylo pro žáky  8.ročníků naší školy a ZŠ Konečná K.Vary připraveno zajímavé dopoledne, které navazovalo na předchozí akce SPŠ Ostrov, pořádané v rámci projektu „Technika je zábava“. Celá akce probíhala v areálu průmyslové školy. Žáci byli rozděleni do šestičlenných družstev a spolu se studenty průmyslové školy procházeli připravenými stanovišti, na kterých se formou workshopů seznamovali s technickými obory.  Zde museli v časovém limitu splnit zadané úkoly, se kterými jim pomáhali jak studenti, tak i učitelé, kteří tyto obory na SPŠ vyučují. Žáci se tak zajímavou formou seznámili s náplní výuky technických oborů jako je např. elektrotechnika, strojírenství, informační technologie apod.. Na závěr byla soutěž vyhodnocena a nejlepší družstva odměněna drobnými cenami.  Družstva naší školy obsadila ve velmi vyrovnané soutěži  2.a 3.místo. Zapsala:  Sv. Ševčíková
8 6 4 3

Rébus s názvem „Witte“

Vybraní žáci  8.ročníků měli možnost si 22.5.2013  v rámci projektu SPŠ Ostrov „Technika je zábava“,jehož je naše škola partnerem prohlédnout si jeden z největších strojírenských podniků kraje – závodu Witte.  Nejprve se však na exkurzi se museli připravit.  Pomocí internetu a připravených pracovních listů museli odpovídat na otázky týkající se nejen výroby, exportu, ale i na otázky uplatnění jednotlivých technických profesí, či na vznik názvu podniku. Po ukončení exkurze pro ně byly připraveny dotazníky, které museli ve stanoveném čase vyplnit. Zde si ověřili, co nového se dozvěděli. Exkurze se všem zúčastněným velmi líbila. Zapsala:  Sv. Ševčíková
witte1 witte4 witte8

Jak funguje elektrárna?

To se dozvěděli někteří vybraní žáci 8.ročníků naší školy, když se 16.4.2013 zúčastnili v rámci projektu SPŠ Ostrov „Den s technikou“, jehož je naše škola partnerem, exkurze tepelné elektrárny ČEZ Ledvice.  Zde se formou krátkého dokumentu, praktických ukázek a následné soutěže mohli seznámit s tím, jakým způsobem elektrárna funguje a jaké jsou její hlavní části. Nově nabyté vědomosti si následně ověřili při vyplňování pracovních listů. Při zpáteční cestě pak měli možnost navštívit provoz vodní elektrárny v Kadani. I tady měli následně připraveny otázky týkající se jejího provozu. Exkurze se všem zúčastněným velmi líbila. Sv. Ševčíková
Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA
Registrační číslo: CZ.1.07/ 1.1.18/ 02.0035
DS5 DS4 DS3 DS2

Den s technikou

Naše škola se zapojila do projektu SPŠ Ostrov, jehož úkolem je povzbudit zájem žáků o studium technických oborů a seznámit je s možnostmi uplatnění absolventů těchto oborů na trhu práce. Projekt je plánován na dobu dvou let, během nichž si klade za cíl podchytit zájem většího počtu žáků o technické obory, než je tomu dosud.
První akcí, jíž se zúčastnili vybraní žáci 9.ročníků, byla akce s názvem „Den s technikou“, která se konala 13.12.2012 v prostorách průmyslové školy. Zde se žáci formou praktických ukázek a následné soutěže mohli seznámit se všemi obory a jejich uplatněním na trhu páce, které tato škola nabízí (např. technik hardware, správce aplikací, technik osvětlení, pracovník autoservisu apod.) Poté si žáci mohli ověřit své nabyté zkušenosti formou dotazníku, který ověřil, co si z této exkurze odnesli.
Projekt bude pokračovat i v roce 2013, kdy do něj budou postupně zapojeni i žáci 8.ročníků.

V Karlových Varech 20.12.2012

Zapsala Mgr. Světlana Ševčíková
P1030230 P1030224 P1030223 P1030213 P1030198 P1030197P1030253

1 komentář u Spolupráce v projektu SPŠ Ostrov „Technika je zábava“

  • Hosting napsal:

    Na zaklade pozitivniho ohlasu se SPS Ostrov rozhodla podobne zamerene aktivity nabidnout zakladnim skolam i v nasledujicich letech. Pokud se tak stane, urcite budeme v zapocate spolupraci dale pokracovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.