Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Žákovský parlament dává žákům prostor pro zapojení se do dění ve škole a podporuje zodpovědnost žáků.

Na naší základní škole funguje toto uskupení již 13. rokem. Nejprve se žáci scházeli v rámci žákovské rady, plánovali a organizovali akce různého druhu (školní i mimoškolní). První důležitou změnou, byla změna názvu na Žákovský parlament. Na začátku každého školního roku probíhají v každé třídě řádné volby a jsou zvoleni dva zástupci. V čele žákovského parlamentu je předseda, místopředseda a zapisovatel.

Schůzky se konají jedenkrát týdně, v letošním roce je to v pátek od 14 hod. Žákovský parlament má také svou klubovnu, kterou čeká v nejbližší době rekonstrukce a zútulnění.

Našich zasedání se účastní v pravidelných intervalech zástupci vedení školy, vedoucí školní jídelny a také ostatní spolužáci. Čtyři zvolení zástupci také  jezdí jednou za 2 měsíce na zasedání Studentského parlamentu Karlových Varů na MMKV.

V náplni žákovského parlamentu ale zůstaly pravidelné akce. Každý měsíc se koná nějaká zajímavost ať už pouze pro žáky, či pro naši čtvrť. Již tradicí se stal lampionový průvod, Vánoční a Velikonoční dílny či charitativní akce pro různé účely.

P1180458

Stanovit si cíle a vytvořit jasná pravidla akceptovatelná pro všechny zástupce jednotlivých tříd, o to se pokusili naši „parlamenťáci“  během prvního pololetí školního roku. O svém návrhu přišli diskutovat s ředitelkou školy. Zástupci žákovského parlamentu představili své stanovy, práva a cíle i pravidla chování při svém jednání. O jednotlivých bodech jsme pak společně diskutovali.  Žáci přednesli i své plány na druhé pololetí, které budou připravovány již na základě jasně stanovených demokratických principů. Mgr. Hana Janischová, ředitelka

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.