Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Archiv pro den: 3.5.2019

O tom, že všechny děti si rády hrají, asi nikdo nepochybuje. Výjimkou nejsou ani děti z naší družiny. Pohyb, zábavu, legraci a hru spojily do jednoho odpoledne a vyrazily do herny Hopa, hopa ve Staré Roli. Náramně si společnou zábavu užily!

IMG_2564b9f90f9d-2d05-4ead-8627-fbbed4f0a330d118a4e9-309b-409f-be85-e625c12340b5

Druhá květnová neděle patří všem maminkám. Ten den každoročně totiž slaví svůj svátek. My v ŠD pro ně malujeme a vyrábíme přáníčka. Snad je potěší a budou se líbit.

61a5614e-7e5b-41de-965b-775524c0b6b2d9604e68-91d8-4393-9418-79faf1f5edb5c8a06c1d-287e-401a-a7d0-77149d905d96

Dnes se společně naši žáci z třetích a čtvrtých tříd, navštěvujících školní družinu, vydali do Mini Zoo ve Staré Roli. Prohlídku terárií i venkovních výběhů si zpestřili vědomostním kvízem. Odměnou za bezchybné odpovědi bylo pohlazení a pochování některých zvířátek. Dokonce i hadů.

120d3be1-47cc-46a8-9feb-f1df4f7b7b5a532ff035-7aa4-4b73-9052-53fe183ceee7a2bfdf31-1de0-40c9-a844-a31c2b4f633b

V úterý dne 30.4.2019 jsme na II. stupni naplánovali vyučování zcela netradičně. Někdo by mohl myslet, že o vyučování vlastně ani nešlo, nicméně dle mého názoru se žáci během krásného dopoledne naučili opravdu mnoho. Pozvání do naší školy přijali s obrovským odhodláním a nadšením zástupci Střední lesnické školy Žlutice a s lehkostí a profesionalitou připravili pro naše žáky 9 různých workshopů s aktivitami, skrze které představili jak svou školu, tak předali našim dětem mnohé přírodovědné znalosti.

Den byl zahájen rozdělením dětí do heterogenních skupin dle barev, každou skupinu provázel jeden vyučující a všechny skupinky prošly 9 workshopy. Mezi tématy se objevilo včelařství s ukázkou živých včel, práce s voskem, aranžování květin, vábení zvěře, určování stáří stromů, střelba, rozeznání uniforem myslivců, lesníků i těžařů, poznávání zvěře dle stop i výroba sádrových odlitků. Nechyběly základy kynologie. Práce s loveckým psem byla pro žáky asi největším zpestřením. V průběhu dne mohli žáci na předem připravený plakát zaznamenávat postřehy, psát poděkování či jinou zpětnou vazbu k tématům. Dle barevnosti plakátu a množstí pozitivních komentářů, můžeme hovořit o obrovském nadšení a úspěchu „projektového dne“.

Závěr patřil ještě slavnostnímu podepsání „Memoranda o spolupráci“ naší školy se SLŠ Žlutice a Českým červeným křížem, což nám umožní spolupracovat v dalších projektech a zpřístupnit tak dětem I. stupně programy „Lesní pedagog záchranář“ a podobné. Velký dík patří všem, kteří se na realizaci tohoto dne podíleli.

20190430_130302Projekt.den 30.4 (85)20190430_101236(0)20190430_083709Projekt.den 30.4 (54)Projekt.den 30.4 (90)Projekt.den 30.4 (75)Projekt.den 30.4 (41)Projekt.den 30.4 (16)Projekt.den 30.4 (39)Projekt.den 30.4 (31)Projekt.den 30.4 (24)Projekt.den 30.4 (2)Projekt.den 30.4 (78)20190430_125539

Dne 2.5.  se žáci 7. ročníků mimo jiné dozvěděli, že květiny nejsou pouze pastvou pro oči , ale mohou být i hodnotnou součástí jídelníčku. Ne každý žák se k této zkušenosti stavěl s nadšením, ale většina alespoň ochutnala. Nejlepší ocenění získaly okvětní lístky tulipánu, které chutnaly téměř všem. V Botanické zahradě v Bečově nad Teplou nás přivítaly dvě sympatické pracovnice. Žáci si nejprve osvěžili teoretické poznatky o rostlinách a fotosyntéze. Ve druhé části exkurze se studenti seznámili s florou místní botanické zahrady. V závěru návštěvy se mohli občerstvit, posedět u vodní plochy či vyfotit nejkrásnější květy. Zpracovala Mgr. D. Doubravová

IMG_20190502_105157IMG_20190502_105135IMG_20190502_090518IMG_20190502_105218

Přítomni : Niki Fialová 3. A, Terka Michková a Kamča Veršecká 3. B, Niki Krzáková a Matěj Klíma 4. A, Adam Martin a Martin Mareš 4. B, Terka Preložníková a Matěj Sunek 5. A, Terka Gottschierová a Marek Peteřík 5. B, Natka Koldinská a Kristýna Hubáčková 5. C

Dnešním úkolem „parlamenťáků“ byly knihy. Děti z celého 1. stupně nosily do školy knihy, které již mají přečtené a chtěly by se o ně podělit s ostatními spolužáky. My jsme je všechny označili a uložili do krásných nových knihovniček ve výklenku ve druhém patře. Tam si je mohou od příštího týdne všechny děti půjčovat ( i domů ). Jen vás všechny prosíme o jejich návrat, aby mohly sloužit a dělat radost i jiným!

Zapsala J. Stryková

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.