Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Archiv pro měsíc: Březen 2021

Magistrát města Karlovy Vary v rámci letošní kampaně „Den Země“ nebude pořádat obvyklou akci „Chceme čisté město“, ve které se soutěží ve 4 kategoriích.

S ohledem na aktuální pandemickou situaci připravil MMKV společně s Lázeňskými lesy Karlovy Vary a Správou lázeňských parků úklidovou akci lázeňských lesů pro veřejnost. Celá úklidová výzva bude probíhat od 1. do 22. dubna.

MMKV chce touto cestou oslovit rodiče s dětmi, aby se úklidové akce zúčastnili. Jedná se o volnočasovou aktivitu, kdy si každý sám naplánuje čas i místo úklidu. Prosíme však všechny účastníky o ohleduplnost a dodržování vládních nařízení.

Více informací naleznete zde: https://mmkv.cz/cs/aktuality/lazenske-lesy-pripravuji-uklidovou-vyzvu.

den zeme

Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vlády ČR dne 26. 3. 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26.2. 2021 (dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM)
– do 11. 4. 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Důležitá informace k provozu školní jídelny:

Školní jídelna bude od úterý 6.4.2021 opět v provozu:

Po dobu distanční výuky budou obědy vydávány do jídlonosičů.

v době od 12:00 – 14:00

V jídelně se mohou v této době stravovat pouze zaměstnanci školy.

Objednání stravy je možné do 30.3.2021 do 8:00.

V případě dotazů volejte vedoucí školní jídelny, paní Andrejsovou 777367248

Žáci naší školy se již podruhé zapojili online formou do celostátní soutěže „Matematický klokan“. U svých počítačů řešili logické úlohy. Tentokrát byla soutěž velmi dobře organizátory připravena a žáci odpovídali přímo prostřednictvím školního informačního systému EDU page.

Soutěže se účastnili žáci 2. – 9. tříd ve 4 kategoriích. Zde jsou jména nejúspěšnějších řešitelů:

1. Cvrček (2.-3.třídy): Evelyn Němcová, 3.A, Leoš Půhoný, 3.A, Markéta Čižnárová, 3.B

2. Klokánek (4. – 5.třídy): Adéla Palivcová, 4.A, Kamila Veršecká, 5.B, Lucie Drábková, 4.A

3. Benjamin (6. – 7.třídy): Jakub Dvořák, Jan Lazorčík, Radek Černý, Radek Štác, Ondřej Havel, všichni 7.C

4. Kadet (8.-9.třídy): Oskar Guha, 9.A, Josef Kříž, 9.B, Trinh Tuan Trung, 9.B, Tárik El-Kayssi, 9.B, Jaroslav Vacovský, 9.A

Děkujeme všem žákům za účast a gratulujeme úspěšným řešitelům.

V průběhu března proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, tentokrát online. Naši školu reprezentovala žákyně 9.B Eliška Kučerová. Obsadila krásné 3. místo a postupuje do krajského kola soutěže. Elišce patří díky a velká gratulace.

Anglický jazyk žáci využili v literární soutěži, vyhlášené organizací MAP Karlovarsko II. Ve 3 různých kategoriích byla nabídnuta témata ke zpracování. Žáci 3. – 5. ročníků tvořili komiks na téma „Secret door“ (tajné dveře), kdy dostali zadání formou prvního obrázku a úvodního textu komiksu. Ve školním kole byly vybrány práce těchto žáků:

1. Antonín Barva, 3.C

2. Inna Menšenina, 4.C

3. Aneta Matuchová, 3.C

4. Michal Svoboda, 5.B

5. Nikola Fialová, 5.A

Druhá kategorie soutěže oslovila žáky 6. – 7. ročníků, kteří měli do textu zakomponovat zadaná slova: vanilla, childhood, help, chair, cool, ten, chilly.

Sešlo se mnoho nápaditých a zajímavých prací. Vyhodnoceny byly práce těchto žáků:

1. Adéla Uhrová, 6.A

2. Katia Kosíková, 7.A

3. Tereza Hrabáková, 7.A

4. Lucie Hrabáková, 7.A

5. Klára Dušková, 7.A

V kategorii 3 byla zadána práce pro žáky 8. a 9. ročníků. Ti měli napsat esej v rozsahu 250 – 500 slov, která začínala větou: „I woke up, looked at the calendar and realised I´d been sleeping for 20 years. – „Probudil jsem se a zjistil, že jsem spal 20 let.“

I v této kategorii žáci odevzdali mnoho nápaditých a povedených prací a vybírat bylo opravdu obtížné. Zde je pořadí nejlépe hodnocených.

1. Veronika Majorošová, 9.A

2. Michaela Čilíková, 9.A

3. Daniel Jiřík, 9.B

4. Markéta Kadlečková, 9.A

5. Jolana Donthová, 9.B

Do dalšího kola soutěže, kde hlavním porotcem bude rodilý mluvčí Sam Kirk, který dlouhodobě spolupracuje s organizací MAP Karlovarsko II budou odeslány vždy první 3 práce z každé kategorie. Snad se našim žákům podaří uspět i ve srovnání prací žáků karlovarských škol.

Děkujeme všem žákům za aktivní účast a zapojení do soutěží i v této komplikované době.

Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vlády ČR dne 18. 3. 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26.2. 2021 (dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM)
– do 28. 3. 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 

V souvislosti s Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2021/2022 bude probíhat zápis na naší škole následujícím způsobem.

Zápisy k povinné školní docházce pro děti narozené od 1.9.2014 do 30.8.2015 a děti s povoleným odkladem  proběhnou v souladu s právními předpisy, uskuteční se v termínu dle školského zákona,  od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost vyplní zákonný zástupce dítěte dálkovým přístupem přes https://zstruhlarska.edupage.org/register/. Odkaz bude zprovozněn od 1. 4. 2021

Pro zahájení správního řízení je nutné podepsanou přihlášku doručit do školy následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy 9sdmmjk s elektronickým podpisem,
  1. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  1. poštou na adresu školy, Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy Vary,
  1. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte si předem domluvte termín účasti na tel: budova 1. stupně Školní ul. p. Derianová, 777 362 938 nebo budova 2. stupně Truhlářská ul. p. Táborská,  353 562 283, 775 851 620, s možností vytištění přihlášky ve škole.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Podrobné informace k zápisu zde: info k zapisu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ on-line zde: https://youtu.be/Y_667qQcDXA

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
 Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.