Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Archiv pro den: 9.4.2021

Školní družina bude od pondělí 12.4. v rámci znovu otevření základních škol I. stupně plně v provozu od 6:00 h (ranní ŠD) a odpoledne do 16:30 h. Z důvodu vládních nařízení MŠMT bude dodržována homogenita třídních skupin také v ŠD, a to i v případě docházky žáků do ranní ŠD. Prosíme o včasný příchod do ranní ŠD, nejpozději do 7:20 h. Veškeré časy odchodů do školní jídelny jsou orientační. Vše bude záležet na vytíženosti jídelny. Děkujeme

Lichý týden (od 12. 4.)

Třída Začátek výuky, třídní učitel/ka vyzvedne žáky před budovou školy Konec výuky, odchod na oběd, vychovatel, oddělení ŠD
PT 7:40 11:30  Puchýřová   III. odd.
1. B; 1. D 7:40 11:40  Celerová  II. odd. (1.B) ; Skoták  VI. odd. (1.D)
2. A; 2. B 7:50 11:50  Tatarková  I. odd. (2.A); Vítová  V. odd. (2.B)
4. A 7:50 12:35  Vicanová  IV. odd. (4.A)
4.B 7:55 12:35  Pokorná kmenová třída (4.B)
IZS 7:55       Volfová 16:30                Matysová

Sudý týden (od 19. 4.)

Třída Začátek výuky, třídní učitel/ka vyzvedne žáky před budovou školy Konec výuky, odchod na oběd, vychovatel, oddělení ŠD
1. A; 1. C 7:40 11:40  Puchýřová  III. odd. (1.A); Skoták  VI. odd.(1.C)
2. C 7:40 11:50  Vítová  V. odd.
3. A 7:50 12:45   Tatarková  I. odd.
3. B; 3. C 7:50 12:35   Celerová  II. odd. (3.B); Matysová IV. odd. (3.C)
4. C 7:55 12:25   Vicanová  (kmenová třída 4.C)
IZS 7:55      Volfová 16:30             Pokorná

 

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření:

I. Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.