Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Klára Simmerová

V pondělí 3. 5. 2021 nastupují v rotačním režimu do školy žáci II. stupně.

Nejprve nastupují třídy 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.B, 8.C a po týdnu se vrací k distanční formě výuky. V týdnu od 10. 5. 2021 nastupují k prezenční formě výuky třídy 6.A, 6.B, 8.A, 9.A, 9.B.

Žáci v prezenční výuce budou testováni 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek v rámci 1. vyučovací hodiny. Po vstupu do budovy žáci odchází rovnou do své kmenové učebny, kde budou pod vedením pedagogického pracovníka samostatně provádět neinvazivní test. V současné době jsou žáci testováni testy Singclean. Instruktážní video k testu je zde: Instruktáž pro školy – YouTube. Na stránkách testovani.edu.cz najdete mnoho dalších informací k testování.

Pokud má žák pozitivní výsledek testu při prvním testování (v pondělí), ihned kontaktujeme zákonného zástupce a žák odchází. Rodič kontaktuje praktického lékaře, který vystaví žádanku na PCR test. V případě pozitivního PCR testu, zůstává žák v karanténě, v případě negativního se vrací do školy.

Pokud má žák pozitivní výsledek testu při druhém testování (ve čtvrtek), odchází domů celá třída a čeká na výsledek PCR testu pozitivního žáka. V případě pozitivního PCR testu zůstává celá třída v karanténě a vzdělává se distančně, v případě negativního testu se vrací k výuce ve škole.

Pokud si žák přinese do školy svůj test – musí jej provést ve škole a test musí být certifikovaný.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Takový žák musí skutečnost prokazatelně doložit.

Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek testu, který není starší než 48 hodin a byl proveden na odběrovém místě.

Do školy se může dostavit pouze žák, který nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Ve škole jsou žáci nadále povinni nosit chirurgickou roušku či respirátor (doporučujeme alespoň 2 na den).

Podrobné informace k výuce byly zaslány prostřednictvím školního systému EDU page všem rodičům i žákům uvedených tříd.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření:

I. Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Magistrát města Karlovy Vary v rámci letošní kampaně „Den Země“ nebude pořádat obvyklou akci „Chceme čisté město“, ve které se soutěží ve 4 kategoriích.

S ohledem na aktuální pandemickou situaci připravil MMKV společně s Lázeňskými lesy Karlovy Vary a Správou lázeňských parků úklidovou akci lázeňských lesů pro veřejnost. Celá úklidová výzva bude probíhat od 1. do 22. dubna.

MMKV chce touto cestou oslovit rodiče s dětmi, aby se úklidové akce zúčastnili. Jedná se o volnočasovou aktivitu, kdy si každý sám naplánuje čas i místo úklidu. Prosíme však všechny účastníky o ohleduplnost a dodržování vládních nařízení.

Více informací naleznete zde: https://mmkv.cz/cs/aktuality/lazenske-lesy-pripravuji-uklidovou-vyzvu.

den zeme

Důležitá informace k provozu školní jídelny:

Školní jídelna bude od úterý 6.4.2021 opět v provozu:

Po dobu distanční výuky budou obědy vydávány do jídlonosičů.

v době od 12:00 – 14:00

V jídelně se mohou v této době stravovat pouze zaměstnanci školy.

Objednání stravy je možné do 30.3.2021 do 8:00.

V případě dotazů volejte vedoucí školní jídelny, paní Andrejsovou 777367248

Žáci naší školy se již podruhé zapojili online formou do celostátní soutěže „Matematický klokan“. U svých počítačů řešili logické úlohy. Tentokrát byla soutěž velmi dobře organizátory připravena a žáci odpovídali přímo prostřednictvím školního informačního systému EDU page.

Soutěže se účastnili žáci 2. – 9. tříd ve 4 kategoriích. Zde jsou jména nejúspěšnějších řešitelů:

1. Cvrček (2.-3.třídy): Evelyn Němcová, 3.A, Leoš Půhoný, 3.A, Markéta Čižnárová, 3.B

2. Klokánek (4. – 5.třídy): Adéla Palivcová, 4.A, Kamila Veršecká, 5.B, Lucie Drábková, 4.A

3. Benjamin (6. – 7.třídy): Jakub Dvořák, Jan Lazorčík, Radek Černý, Radek Štác, Ondřej Havel, všichni 7.C

4. Kadet (8.-9.třídy): Oskar Guha, 9.A, Josef Kříž, 9.B, Trinh Tuan Trung, 9.B, Tárik El-Kayssi, 9.B, Jaroslav Vacovský, 9.A

Děkujeme všem žákům za účast a gratulujeme úspěšným řešitelům.

V průběhu března proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, tentokrát online. Naši školu reprezentovala žákyně 9.B Eliška Kučerová. Obsadila krásné 3. místo a postupuje do krajského kola soutěže. Elišce patří díky a velká gratulace.

Anglický jazyk žáci využili v literární soutěži, vyhlášené organizací MAP Karlovarsko II. Ve 3 různých kategoriích byla nabídnuta témata ke zpracování. Žáci 3. – 5. ročníků tvořili komiks na téma „Secret door“ (tajné dveře), kdy dostali zadání formou prvního obrázku a úvodního textu komiksu. Ve školním kole byly vybrány práce těchto žáků:

1. Antonín Barva, 3.C

2. Inna Menšenina, 4.C

3. Aneta Matuchová, 3.C

4. Michal Svoboda, 5.B

5. Nikola Fialová, 5.A

Druhá kategorie soutěže oslovila žáky 6. – 7. ročníků, kteří měli do textu zakomponovat zadaná slova: vanilla, childhood, help, chair, cool, ten, chilly.

Sešlo se mnoho nápaditých a zajímavých prací. Vyhodnoceny byly práce těchto žáků:

1. Adéla Uhrová, 6.A

2. Katia Kosíková, 7.A

3. Tereza Hrabáková, 7.A

4. Lucie Hrabáková, 7.A

5. Klára Dušková, 7.A

V kategorii 3 byla zadána práce pro žáky 8. a 9. ročníků. Ti měli napsat esej v rozsahu 250 – 500 slov, která začínala větou: „I woke up, looked at the calendar and realised I´d been sleeping for 20 years. – „Probudil jsem se a zjistil, že jsem spal 20 let.“

I v této kategorii žáci odevzdali mnoho nápaditých a povedených prací a vybírat bylo opravdu obtížné. Zde je pořadí nejlépe hodnocených.

1. Veronika Majorošová, 9.A

2. Michaela Čilíková, 9.A

3. Daniel Jiřík, 9.B

4. Markéta Kadlečková, 9.A

5. Jolana Donthová, 9.B

Do dalšího kola soutěže, kde hlavním porotcem bude rodilý mluvčí Sam Kirk, který dlouhodobě spolupracuje s organizací MAP Karlovarsko II budou odeslány vždy první 3 práce z každé kategorie. Snad se našim žákům podaří uspět i ve srovnání prací žáků karlovarských škol.

Děkujeme všem žákům za aktivní účast a zapojení do soutěží i v této komplikované době.

Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

Kategorie A

  1. Poláček (6. A) – 5. místo /10

Kategorie B

  1. Dvořák (7.C) – 7. místo /15
  2. Havel (7.C) – 8. místo /15
  3. Peteřík (7. B) – 13. místo /15

Kategorie C

  1. Harmáček (8.B) – 5. místo /15
  2. Mašek (8. B) – 10. místo /15
  3. Nyčová (8. A) – 13. místo /15

Všem soutěžícím blahopřeji a děkuji za účast a doufám, že vás letošní online forma olympiády neodradila od případné účasti opět příští rok. Miličová

Informace MŠMT: Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se zakazuje osobní přítomnost dětí v přípravné třídě, žáků všech ročníků základní školy. Škola poskytuje těmto žákům vzdělávání distančním způsobem. I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků. Školní jídelna je v době nepřítomnosti žáků mimo provoz. Přejeme všem pevné zdraví a věříme, že se opět brzy setkáme ve škole. Mgr. Jana Krausová

V pondělí 18.1.2021 proběhlo distanční formou okresní kolo 50. ročníku dějepisné olympiády.  Tentokrát se soutěžící museli poprat s tématem:  „ Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“.  Na vypracování  rozličných  20 úkolů měli soutěžící 90 minut. Maximálně bylo možné získat 80 bodů. Díky zodpovědnému přístupu k nastudování řady materiálů k danému tématu se naše škola může pyšnit 1. místem, které s 66 body získala Eliška Kučerová z 9.B.  Tímto Eliška postupuje do krajského kola, které se uskuteční v polovině března, nejspíše také distanční formou. Elišce moc gratulujeme a přejeme co nejlepší umístění v krajském kole.

Mgr. Daniela Doubravová

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.