Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Vážení rodiče,

zápis do první třídy pro školní rok 2019/2012 se bude konat dne 2. dubna 2019 v budově Školní 9A (1. stupeň) v době od 14.00 – 17.00 hodin. Náhradní termín 9. 4. 2019 (čas náhradního termínu po domluvě s vedením školy, pouze pro děti, které nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu a předem se omluvily).

Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, případně vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku, který obdržíte v mateřské škole nebo ho naleznete na stránkách naší školy – záložka škola, dokumenty ke stažení.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musíte se dostavit k zápisu. Obdržíte formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“, který podáte vyplněný zpět do školy v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona (od 1. dubna do 30. dubna 2019).  Součástí Vaší žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zároveň můžete zažádat o zařazení do přípravné třídy.

Ve školním roce 2019/2020 mohou být do přípravné třídy zařazeny nejen děti s odkladem povinné školní docházky, ale i děti plnící poslední rok předškolní docházky (děti pětileté).

Přednostně budou do přípravného ročníku přijímány děti s odkladem povinné školní docházky.

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji ředitelské volno na 9. a 10. května 2019. Škola a školní jídelna budou uzavřeny. Školní družina bude v provozu od 6.00 hod. do 16.30 hod. V případě zájmu o využití služeb družiny ve dnech, kdy bude ředitelské volno, přihlaste své děti závazně v termínu do 30. dubna vedoucí vychovatelce p. Ireně Volfové DiS. Děkujeme.

Zdůvodnění:

Důvodem vyhlášení volna je realizace celodenního školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kterého se účastní všichni pedagogičtí pracovníci základní školy.

Dne 16.4. 2019 v 17,15 hodin bude probíhat v budově II. stupně prezentace Školní jídelny – „Vaříme se šmakounem“. Na prezentaci se představí zástupci firem TS FOODS COMPANY Budišov nad Budišovkou a Biofarma Ústí nad Labem. Rodiče budou moci ochutnat jídlo, které připravujeme pro jejich ratolesti a domů si odnesou vzorky a recepty. Těšíme se na Vaší účast. Pracovnice školní jídelny

Většinou se zdobí stromeček na Vánoce, ale proč by se nemohl ozdobit také k Velikonocům? Třeba vajíčky? A tak všechny děti ze školní družiny a Klubíku společně s rodiči vyfukovaly vajíčka, která se pak zdobila v jednotlivých odděleních a poté se rozvěsily na stromky v areálu obou škol.

cda30f67-2eba-433f-98a2-e59cfaa1c61614b3bd97-ac5b-4e83-974a-662c6e4769ecIMG_2894

Už za týden se bude konat zápis našich nových spolužáků – budoucích prvňáčků, a protože se na ně moc těšíme, připravili jsme pro ně v Klubíku a ŠD spoustu malých dárečků v podobě oveček z vlny nebo papírových soviček.

IMG_2705IMG_2299IMG_2708

Na oslavy Světového dne vody, který každoročně připadá na 22. března, a je připomenutím jeho významu pro život jsme nezapomněli ani ve školní družině a Klubíku. Čtením knih a vyhledáváním zajímavostí o vodě i hledáním zdrojů pitné vody jsme objevovali její důležitost a zároveň si připomněli , že na na světě žije přeš miliardu lidí, kteří mají nedostatek této vzácné tekutiny a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví.

2b3e0d7b-40cf-4df2-ba08-a2d960f1c611 (2)980cb10a-786c-4eba-8afa-e28fe17161efIMG_1543

V rámci měsíce knihy proběhla v týdnu od 18. – 22. 3. akce „Čtení pro prvňáčky“. Vybraní čtenáři ze třetích až pátých ročníků navtěvovali v tomto týdnu první třídy a předčítali ukázky z dětských knih. Cílem akce bylo vzbudit v dětech zájem o čtení a o knihy. Všichni čtenáři zaslouží pochvalu za pečlivost, s jakou se na akci připravili a za odvahu, se kterou se do čtení před publikem pustili, a tím zpestřili vyučování našim malým spolužákům!

Zapsala J. Stryková

IMG-20190322-WA0005 IMG-20190322-WA0004

Děkujeme žákům, rodičům a zaměstnancům školy za pomoc dětem a rodinám v sociální nouzi. V odkazu najdete poděkování zástupce ředitele společnosti Valika – Centrum pro dítě a rodinu. dekovny_dopis

V čtvrtek 21. března proběhlo okresní finále v basketbalu starších dívek v hale míčových sportů v KV. Děvčata se sice neprobojovala do užšího finále v konkurenci 10 mužstev, ale za jejich bojovnost, velmi dobrou obranu při hře, je musíme pochválit. Děkujeme K. Hacklové, S. Vondráčkové, M. El-Kayssi, A. Bedušové, V. Menšenině (9.A), N. Králíkové, S. Dědičové (9.B), V. Zrůstové, J. Zmrzlé a V. Šalátové (8.A) za skvělé 7.místo. V. Gavlasová

DSC_5712DSC_5708

Karnevalové veselí je oblíbenou zábavou snad všech dětí, které se obvykle pořádá před Velikonocemi jako součást vítání jara. Ne jinak tomu bylo i v naší školní družině, která se dnes změnila v jeden veliký „Karnevalový rej“. Celý týden jsme v jednotlivých odděleních vyráběli masky, sbírali informace o významu karnevalů, jaké jsou nejznámější a kde všude se ve světě pořádají… No a dnes pro nás připravili Klubáci společně se čtvrťáky soutěže a taneční vystoupení. Na závěr nechyběla malá diskotéka.

7f179820-e8a5-4850-b3f3-e09bf83b2e5f31d3565f-e0c1-4dc8-be6d-c190f95a54aba6074353-5483-4b92-bf8e-5f66d003ae55c3c87315-dfae-4688-b405-0c83baa9cab7b6586adc-dc92-4e8b-886c-c84baad4e39ce4856a43-9c78-428c-ab08-b89be0a060e9

1. Docházka – Nikča Fialová ( 3. A ), Terka Michková a Kamča Veršecká ( 3. B ), Petr Plaček a Michal Koczka ( 3. C ), Nikča Krzáková a Matěj Klíma       ( 4. A ), Adam Martin a Martin Mareš ( 4. B ), Terka Preložníková a Matěj Sunek ( 5. A ), Terka Gottschierová a Marek Peteřík ( 5. B ), Natka Koldinská a Kristýna Hubáčková ( 5. C )

2 Úkoly – dnes jsme začali vybavovat naši „parlamenťáckou“ místnost, poté jsme zhodnotili probíhající akci „Čtení pro prvňáčky“. Dále jsme si nastínili další průběh přípravy knihovničky pro děti 1. stupně, která se již začíná rýsovat! I když nás čeká ještě hodně práce, moc se na vlastní knihovnu těšíme!

Zapsala J. Stryková

Minulý týden byl plný zajímavých akcí a setkání. V úterý ráno otevřely obě budovy školy své dveře rodičům a zájemcům, kteří se chtějí o škole něco nového dozvědět. Do školy při příležitosti dne otevřených dveří přijela i zástupkyně nakladatelství USBORNE, paní Loudová z Českých Budějovic, s prodejní výstavou anglických knih. Ta byla nejprve instalována na I. stupni, od 10:30 pak v budově II. stupně. Žáci měli možnost knihy prohlédnout, zakoupit, či objednat.

Druhý stupeň naší ZŠ pokračoval v tradičním dni otevřených dveří pro žáky pátých ročníků. Ti, jakožto budoucí šesťáci, byli pozváni na prezentaci a prohlídku školy, ukázkovou hodinu tělesné výchovy a chemie. Neskrývali nadšení právě z chemických pokusů či netradičních pohybových her a většina z nich se na II. stupeň velmi těší. I my se těšíme.

Ve středu reprezentoval školu společně s žáky I. i II. stupně pan učitel Jankovský účastí v okresním kole soutěže „Odznak všestrannosti 2019″. Žáci obsadili krásné 6. místo v soutěži družstev, pan učitel v soutěži pedagogů pak místo první. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Čtvrtek patřil architektuře a návštěvě zástupců kanceláře architekta města, kteří přišli žáky podpořit a informovat podrobněji o video soutěži. KAM KV připravila pro žáky naší školy soutěž, ve které mají připravit video o délce maximálně 5 minut. Video má zachytit zajímavá místa našeho města. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na Jahodovém jarmarku dne 13.6.2019.

20190314_100933 P1190126 P1190114 P1190111 P1190095 P1190092

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.