Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

V pátek 24.6.2016 ve 14,00 hodin se uzavírají odhlášky a přihlášky obědů. V pondělí 27.6.2016 už obědy nebudu moci odhlásit, protože musím provést vyúčtování jistin. Vyúčtování jistin a vracení peněz bude provedeno převodem peněz na účty rodičů do čtvrtka 30.6.2016
Děti, jejichž rodiče nemají zavedený účet, dostanou peníze hotově 28. – 29.6.2016.
Seznamte s tímto rodiče, aby se předešlo zbytečnému nedorozumění a dohadům.
Nemocným dětem budou moci rodiče vyzvednout obědy do jídlonosiče v době od 11,45 – 12,00 hod.
Děkuji za pochopení. Andrejsová, vedoucí školní jídelny

Přivítali jsme společně prázdniny. Odpoledne plné  jahůdek, soutěží a dobrůtek od maminek. Při slunečném počasí se jarmark vyvedl. Jahodová aukce přinese určitě krásný finanční dárek pro našeho Vítka. To se dozvíme až otevřeme pokladničky z jednotlivých stánků. Děkujeme SRPŠ za finanční podporu. (Prosím rodiče, kteří by měli fotografie z naší malé diskotéky, byť jen jednu, aby mi je zaslali na www.zstruhlarska.cz. Děkuji Táborská)

P1170245P1170224 P1170225 P1170227 P1170229  P1170242P1170239P1170240 P1170243  P1170251P1170250 P1170255 P1170231P1170235P1170247IMG-20160623-WA0001

V pátek při letních teplotách si žáci vyslechli celoroční hodnocení svých sportovních výkonů. Všechny přivítala paní ředitelka Mgr. Janischová, poděkovala všem žákům za jejich výsledky a učitelům za přípravu žáků. Jako první se hodnotila sportovní soutěž Memeriál. Poté p. uč. Gavlasová, p. uč. Jankovský a p. Diviš ocenili nejlepší sportovce školy. Hodnocení: 1. místo Eliška Kouřilová 9.B, 2. místo Kateřina Dvořáková 9. B, 3. místo Karolína Záhorská 8. A, 4. místo Tereza Horáková 8. B a Natka Lencová 9. A, 5. místo Kristína Geťková 8. B + Barbora Bůžková 9.B + Míša Vaněčková 9. B. Chlapci: 1. místo Miroslav Hackl 8. B, 2. místo Jakub Kubánek 7. B, 3. místo Roman Zápolský 8. B, 4. místo Richard Novotný 8.B, 5. místo Denis Lažanský 6. B a Ámir Guném. Všem sportovcům i  těm neoceněným moc děkujeme za celoroční reprezentaci školy.

20. června proběhl již 8. ročník Memoriálu Marka a Tomáše.  Organizátoři p. uč. Gavlasová a p. uč. Jankovský připravili na hřišti ve Školní ulici sportovní dopoledne pro žáky 2. stupně. Akce se při slunečném počasí velmi vydařila. Výsledky: chlapci 1. m.  8. B, 2. m. 9. B, 3. m. 9. A, 4. m. 7.A,B. , 1. m. 8. B, 2. m. 8. A, 3. m. 7. B, 4. m. 6. A.

Vysvědčení už se blíží, prázdniny už chvátají k nám a my se loučili se školní družinou maškarním rejem. Barevnými kostýmy se to na hřišti jen hemžilo, plnili jsme záludné úkoly,které si pro nás připravili starší spolužáci ze 3.A s panem vychovatelem.

P1020932 P1020934 P1020936 P1020937 P1020940 P1020942 P1020943 P1020946 P1020948 P1020949 P1020952 P1020954 P1020955 P1020956 P1020957 P1020966 P1020967 P1020968 P1020973 P1020977 P1020979 P1020985

Na závěr školního roku pořádáme ve školní družině Výstavu na plotě. Naše zdařilá výtvarná dílka si tak mohou prohlédnout rodiče a tím si zkrátit čas při čekání na svá dítka.

P1020958 P1020959 P1020960 P1020962 P1020963 P1020964

Loni, tj. v roce 2015, naši žáci v rámci programu Recyklohraní odevzdali k recyklaci 2 televize, 25 monitorů a 112 kg drobného elektra. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčíslil kolik jsme tímto počinem uspořili elektřiny, litrů ropy, vody či primárních surovin. Navíc jsme také snížili emise skleníkových plynů a produkci nebezpečných odpadů. Například úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 405 sprchováních. Recyklace se rozhodně vyplatí! Třiďme společně dál!

 

Aprílové počasí v červnu se ve středu na chvilku umoudřilo a my mohli vyběhnout na hřiště. Kamarádi z „Klubíku“ si pro nás připravili sportovní odpoledne se zvířátky. Na stanovištích jsme si zkusili, jak to mají zvířátka těžké při překonávání překážek v přírodě. Za svou snahu jsme získali medaile a svitící tyčku.

P1020900  P1020930P1020902 P1020903 P1020904 P1020905 P1020907 P1020909P1020901 P1020912 P1020913 P1020916

P1020918

P1020919 P1020924  P1020918P1020920P1020922

Ocenění za školní i pedagogickou práci převzali z rukou primátora a jeho náměstků žákyně naší školy a paní učitelka Mgr. Hana Kulíšková.

Žákyně Barbora Bůžková a Klára Čáslavská byly navrženy k ocenění za svoji příkladnou aktivitu, úspěchy a reprezentaci školy ve sportovních i vědomostních soutěžích, práci v žákovském parlamentu a pomoc při zajištění projektových aktivit školy.

Magistra Hana Kulíšková se našim žákům příkladně věnuje. Její profesionální přístup oceňují děti i jejich rodiče.

Slavnostní předání cen proběhlo v Interaktivní galerii Becherova vila za hudebního doprovodu žáků a pedagogů ZŠ a ZUŠ Šmeralova, Karlovy Vary.Paní učitelka svým jednáním přispívá k dobrému jménu a obrazu školy na veřejnosti. Je vždy ochotná a usměvavá a dokáže vytvořit příjemnou atmosféru v dětském kolektivu. Neodmítá žádné výzvy. Zapojila se do projektu školy, ve kterém se podílela na uplatňování nových metod ve výuce a vytváření digitálních učebních materiálů. Ve výuce pravidelně využívá moderní technologie.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Kuberová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

ProjektyOvoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


Škola přátelská k dětem s alergií a astmatem

TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.