Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Nabízíme rodičům a přátelům školy zabývajícími se stavebními pracemi účast na veřejné zakázce s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A – odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna) – stavební práce“.

Jedná se o celkovou rekonstrukci bývalé školní jídelny a kuchyně v budově Školní 9A. Více informací najdete na  portálu veřejných zakázek MMKV: https://ezak.mmkv.cz/contract_display_721.html  

                                                     

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE.

Na třídních schůzkách 16.10.2018 byla odsouhlasena změna výše příspěvků.

350,-Kč za jedno dítě
500,- Kč 2 a více dětí.

Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol žáka/žáků, který se skládá z ročníku+označení+pořadového čísla. Žáci ho mají napsané v žákovské knížce.
Příklad: 6. C osobní číslo 45, pak variabilní symbol  je 6345. Číslo účtu: 2600138889/2010.

Rodiče, kteří uhradili příspěvek 350,- Kč ještě před odsouhlasením změny a mají 2 a více dětí, mohou zaslat zbytek příspěvku 150,- Kč se stejnými údaji, pro správnou identifikaci platby.

Děkuji, Táborská

Dne 12. 11. se žáci devátého ročníku vypravili na exkurzi do někdejšího pracovního tábora Flossenbürg, který se nacházel v Bavorsku. Žáci se seznámili s vrstevníky z wunsiedelské Realschule. Zahráli si společně hry v německém jazyce pod vedením zkušených jazykových lektorů. Po prohlídce bývalého pracovního tábora jsme se vydali na zpáteční cestu do Karlových Varů. Exkurze se zaměřením na německý jazyk a historii se velmi vydařila.  L. Hrochová
                                           WP_20181112_001 WP_20181112_002

 

Vybraní žáci školy se 9. listopadu zúčastnili okresního finále ve stolním tenise na ZŠ Konečná. Mladší dívky i hoši  a starší dívky (K. Rácová, K. Willadnerová, K. Nagyová. M. Holub a T. El Kayssi.  M. El Kayssi, J. Zmrzlá a A. Bedušová) si vybojovali krásné 3. místo. Také starší hoši se umístili na hezkém 4. místě (J. Schäfer, M. Geťo a J. Novák). Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. V. Gavlasová

ST (1)ST (2)ST (3)ST (4)ST (5)ST (6)ST (7)ST (8)ST (9)

V pátek se naši druháčci ze školní družiny rozhodli navštívit hasiče v Karlových Varech Rybářích, kteří pro ně připravili zajímavý program. Ukázali jim nejdříve své zázemí, kde hasiči mohou odpočívat, převléknout se, kde čekají na výjezd a prozradili jim, co výjezdu k požáru předchází. Po krátké besedě o nebezpečí požáru a jak se zachovat, pokud již hoří, se všichni vydali do garáží s hasičskou technikou, kde si mohli prohlédnout hasičské vozy a vyzkoušet některé části hasičské výzbroje, jako například přilby.

2d0f2e35-2cd4-4bf5-80cb-0b659dab9352bc79691d-054f-4c74-a230-6441ed793c48ddac3236-190a-46a7-bc18-91a63d3f8c60

Další schůzka Juniorparlamentu proběhla 6. 11. 2018.

Přítomni : Nikolka Fialová, Terezka Michková, Kamča Veršecká, Petr Plaček, Nikol Krzáková, Matěj Klíma, Martin Mareš, Terka Preložníková, Matěj Sunek, Marek Peteřík, Natka, Koldinská

Program : Vítání Martina na bílém koni – účast a pomoc s akcí dne 8. 11. 2018

Sběr suchého pečiva pro koníka – do čtvrtka 8. 11. 2018

V rámci stého výročí vzniku  Československé republiky jsme na naší škole uskutečnili  historickou soutěž pro žáky 6. až 9. ročníků, zaměřenou na období první republiky ( 1918 – 1938 ).  Každou třídu reprezentoval pětičlenný tým, který v průběhu jednoho měsíce probádával toto historické období. Nápovědou byly pro studenty obrázky a tematické okruhy prezentované na jedné ze školních nástěnek. Shromažďování poznatků završilo finále, které proběhlo ve čtvrtek 1.11. v aule naší školy. V 1. části týmy odpovídaly na otázky v pracovních listech a ve druhé části zpracovávaly projekt „ První republika našima očima“. Vzhledem k tématu by se dalo předpokládat, že deváté ročníky byly ve velké výhodě, avšak výsledky soutěže ukázaly, že hodně záleží i  na přístupu žáků. Nejúspěšnější sice byl tým „ Vykořisťovatelé“ z 9.A, ale na 2. místě se umístili „Chronotroni“ ze 7.B a na 3. místě „Géniové“ z 8.A. Po vyhlášení výsledků 2.11. byla celá soutěž završena  zasazením pamětní lípy v areálu naší školy. Vlastní sázení bylo svěřeno do rukou vítězného týmu.

P1180906 P1180911  P1180916 P1180914P1180924

Žákovský parlament připravil „halloweenský“ den v maskách i na II. stupni a to ve středu 31.10. Kreativita a fantazie při přípravě masek rozhodně nechyběla, což dokazují přiložené fotografie. Vítězná třída 7B (všichni žáci přišli zodpovědně v maskách) a 5 nejzajímavějších masek bylo oceněno sladkými muffiny a dortíky.

Poděkování patří i paní Ireně Volfové, která pomohla svými jedinečnými nápady vytvořit atmosféru ve školní jídelně.

P1180889 P1180893 P1180890P1180900

Dnešní trochu pochmurné odpoledne trávili prvňáčci ze školní družiny v oblíbené dětské herně Hopa hopa. Jezdili v autíčku, prozkoumávali prolézačky a klouzačky, hráli florbal nebo košíkovou, okupovali nafukovací hrad. Zkrátka si to náramně užili.

014cda29-e068-4d88-b6ba-9900efb56181b9f90f9d-2d05-4ead-8627-fbbed4f0a330d118a4e9-309b-409f-be85-e625c12340b5

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.