Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Přeji všem žákům, malým, velkým i těm, co nás ve středu opustili,  krásné prázdniny, plné sluníčka, pohody a hlavně bez úrazů.

Vaše sekretářka

Provozní doba škola během prázdnin: v  pracovní dny od 9:00 – 12:00

  1. 7. – 4. 7. budova Truhlářská (775 851 620)
  1. 7. – 3. 8. budova Truhlářská (773 776 042)
  1. 8. – 31.8. budova Truhlářská (775 851 620)

Sekretariát 1. stupně ve Školní ulici bude během prázdnin omezen.
V případě potřeby volejte tel: 777 362 938

Pro pohodlí především rodičů žáků 1. stupně naší školy při přepravě dětí jsme ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary zajistili prostor pro bezpečné vystupování a nastupování žáků při cestě do školy.

Věřím, že toto opatření přispěje k lepší bezpečnosti a plynulosti ranního provozu. Mgr. Hana Janischová, ředitelka
20180626_103510

Ve školním roce 2018/2019 budou mít žáci III. a  IV. tříd odpolední školní družinu z kapacitních důvodů umístěnou v budově ZŠ Truhlářská.

Po vyučování budou s paní vychovatelkou přecházet do družiny a na oběd.

Vchod do družiny bude od hřiště, dveře vedle Městské knihovny.

Dokumentační soutěž Chceme čisté město byla součástí ekologické kampaně Den Země. Účastníci měli za úkol uklidit libovolné veřejné prostranství, provedený úklid zdokumentovat a zpracovat jeho prezentaci. Soutěž byla vypsána pro čtyři kategorie (mateřské školy, základní školy, střední školy a nepodnikající právnické osoby). I naše třída se s velkým elánem do této soutěže zapojila. A jak jsme dopadli? Dne 25.6.2018 si zástupci naší třídy  s  třídní učitelkou Ing. Marcelou Kafkovou převzali šek na 5000 Kč. Cenu předával Primátor města Karlovy Vary pan Ing. Petr Kulhánek za 1. místo v kategorii základních škol. Doufáme, že i příští rok budeme tak úspěšní. ( zástupci 6.A ).

36481673_2409489935731396_4105714570033627136_n20180625_122816

 

V letošním školním roce se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili mezinárodní soutěže Genius logicus ve třech kategoriích. Titul  Vynikající mezinárodní řešitel získali Marek Matějka z 5.B a Sarah Fingerová z 6.A. Titul Velmi dobrý řešitel obdrželi Maria Divkovič z 5.A, Josef Terla z 6.A,  Matěj Langer ze 7.A a Matyáš Matějka z 8.B. Blahopřejeme!

P1180843

Tak jako každý rok, i letos převzala paní Leščišinová z rukou paní ředitelky část výtěžku pro speciální potřeby svého syna a našeho žáka „Vítka“.

Jahody, jahody ve všech formách a podobách. Pod červenými stánky se nabízely dorty, koláče, koláčky,marmelády, sirupy, pudinky, jahodové jehelníčky,přívěsky, náušnice a nejrůznější  ozdobičky. Vše ve jménu jahod. K tomu hemžení nákupu chtivých zákazníků.
Tak nějak vypadal čtvrtý ročník „Jahodového jarmarku“, který pořádala ZŠ Truhlářská ve Staré Roli.. Na všech zúčastněných – pořadatelích i zákaznících -byla vidět radost z vydařené akce. Část výtěžku bude opět věnována  žákovi naší školy na kompenzační pomůcky, které mu pomohou bojovat s jeho nemocí.
Počasí nám přálo a čerstvé jahody na stáncích sládly před očima. Poděkování patří také všem, kteří nám s akcí pomáhali, třeba zapůjčením stánků a stanu, ozvučením a hlavně napečením a výrobou jahodového zboží.
Vydařená akce předznamenala blížící se konec školního roku a začátek prázdnin. Poděkování všem! Jana Fibrichová ZŘŠ

P1180659P1180654 P1180662 P1180680  P1180731  P1180653 P1180636  P1180639   P1180687   P1180647 P1180703P1180649P1180639P1180631 P1180663     P1180643P1180669P1180691P1180667P1180666

 

Žákovský parlament se v tomto školním roce 2017/2018 scházel nepravidelně, ale vždy ráno v úterý zhruba každých 14 dní po celých 10 měsíců tohoto roku. V tomto období jsme naplánovali a zrealizovali plno podařených akcí jako například: Volba žákovského parlamentu, Martin na bílém koni, Halloween, Vánoční dílny, Stanovy, Vítání jara, Charitativní akce, Návštěva psího útulku a pravidelné schůzky na MM K.Vary. Velké poděkování patří vedení školy, které se zástupci ŽP konzultovalo naše stanovy. Největší díky patří paní učitelce Marcele Kafkové a paní asistentce Kateřině Korčíkové za  skvělou pomoc v ŽP. Jako odměnu za celoroční práci jsme si zvolili Laser Game v Sokolově, kde jsme si to všichni moc užili a doufáme, že i v dalším školním roce budeme pracovat na vylepšování a rozvíjení našeho parlamentu.( místopředseda ŽP Barbora Miličová 8.A)

fotka(3) fotka(1) fotka(5) fotka(6)

I v letošním školním roce se naše školní  jídelna přihlásila do projektu „Škola plná zdraví“, který je pod hlavičkou firmy Bonduelle.
Tento projekt byl orientován na školní družiny a spočíval v tom, že děti za každé zkonzumované zeleninové jídlo (vařená zelenina) sbíraly do svých deníčků razítka (bondíky). Za každou splněnou stránku dostaly malý dárek  a za splněný celý deníček bylo překvapení od firmy Bonduelle.
Tento projekt měl u dětí velký úspěch. Z 200 dětí splnilo minimálně jednu stránku deníčku 99% dětí. Celý deníček nasbíralo 77 dětí. V letošním roce to bylo o 6 dětí méně než loni, ale doufáme, že příští rok se to zase zlepší. Hodně dětí zjistilo, že i vařená zelenina může být velmi chutná.
Ve středu 27.6. byly na slavnostním shromáždění družin předány 77 dětem dárky od firmy Bonduelle a ovoce od firmy Hortim.
Zároveň bych chtěla poděkovat paním vychovatelkám za vzornou pomoc při udělování razítek dětem do deníčků a doufám, že příkladná spolupráce bude pokračovat i v příštím roce.

P1180747 P1180748 P1180750 P1180745 P1180746P1180753

Letos se konalo v Brně.  Ze 40 tisíc soutěžících, kteří prošli okresními a krajskými koly, se utkalo 112 soutěžících o co nejlepší umístění. Po loňském smolném 4. místě jsme chtěli zaútočit na medailové pozice, ale onemocněl nám Kuba Kubánek a naše čtyřčlenné družstvo tím velmi oslabilo. Bodové rozdíly byly velmi těsné a pro nás to znamenalo 8. místo. Družstvo tvořili Aneta Bedušová z 8.A, Pavlína Novotná z 9.A, Marek Koča ze 7.B a Matěj Langer ze 7.A. Nejlépe si vedla Pavlína, která se ve své kategorii stala 4. nejlepším jednotlivcem soutěže. Medaile jsme sice nepřivezli, ale užili jsme si 3 dny v Brně a okolí. Organizátoři se o nás pečlivě starali a připravili nám pěkný program i zázemí.
 066065 067

Na závěr školního roku se Jágáni, Čejenové, Apači, Siouxové a další indiánské kmeny sjely do školy na Mistrovství světa v indiánských disciplínách. Počasí nám přálo, takže jsme ulovili bizony, poznávali dravé ptáky, trénovali orientaci a dobře se bavili.

IMG_20180620_135530 IMG_20180620_135552 IMG_20180620_140544 IMG_20180620_140601 IMG_20180620_140609IMG_20180620_140619 IMG_20180620_140626 IMG_20180620_140857 IMG_20180620_140912IMG_20180620_140929 IMG_20180620_141003 IMG_20180620_141038 IMG_20180620_141249 IMG_20180620_141305IMG_20180620_142045   IMG_20180620_141335IMG_20180620_141834  IMG_20180620_142137 IMG_20180620_142159IMG_20180620_142512 IMG_20180620_143754 IMG_20180620_143822 IMG-20180620-WA0000 IMG-20180620-WA0001IMG-20180620-WA0002 IMG-20180620-WA0003   IMG-20180620-WA0004 IMG-20180620-WA0005 IMG-20180620-WA0006

 

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.