Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Pod složkou GDPR (v levém sloupci „Důležité“) si přečtěte informace týkajících se ochrany osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců.

 

Opět krásné slunečné ráno! Po vydatné snídani nám učení šlo samo…Čína s rýží nás nasytila, chvíli jsme si odpočinuli a pak  jsme se rozprchli se svými vychovatelkami a vychovateli, kteří si pro nás opět připravili zajímavé odpolední programy. Protože mělo být krásně celý den, většina z nás se vydala na delší pěší túry. Do Horažďovic za nákupy, zmrzlinou, prohlídkou náměstí šly třídy 5. B a 4. A, Katovice s jeho mostem Jana Žižky a všudepřítomnou dobrou zmrzlinou navštívily třídy 4. B, 3. B, 2. A. Svým nohám daly dnes volno pouze třídy 5. A a 3. C – ovšem nezahálely! Páťáci hráli hru Co do lesa nepatří a velmi oblíbenou rychlohru Skládáme vyjmenovaná slova. Třeťáci přeci jen kousek popošli – do Dolního Žďáru, kde uplatnili svou fantazii při stavbách domečků z přírodnin. Teď už jsme posilněni treskou s bramborem a rozhodujeme se mezi kinem a sportovními hrami na hřišti. Další hezký den nám uplynul, zítra nashle!

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg.číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Celý článek zde

Je víkend. Sluníčko svítí. Dvě družstva se připravují  na krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů na dětském dopravním hřišti v Sokolově, které proběhne dne 24.5.2018.  Věříme, že své znalosti, zkušenosti a dovednosti využijeme na 100 %. Držte nám palce. (Kafková, Šantorová)

3 2

Žáci z osmých a devátých tříd se v sobotu 19.5.2018  již tradičně podíleli na pořádání Mattoni 1/2 Maratonu v Karlových Varech. Skoro 33 žáků jsme mohli vidět na ulici Moskevská a Šumavská, kde pomáhali zajišťovat hladký průběh závodu. Poděkování patří i učitelům, kteří měli nad celou akcí patronát. (Kafková, Ševčíková, Korčíková)

44 33

Dnes nás vzbudilo sluníčko a neopustilo nás celý den. Do školy jsme pochopitelně nešli, dopoledne většina z nás strávila se sportovními hrami, jen naši páťáci měli veledůležitý úkol – připravit pro své mladší kamarády celoškolandovou hru. Po rajské s knedlíkem jsme šli na to. Rozdělili jsme se do družstev a rozběhli jsme se hledat po areálu různě rozmístěné páťáky s jejich záludnými úkoly. Dostávali jsme úkoly – dopravní značky, zásady první pomoci, Večerníčkův kvíz, doplňovali jsme přísloví, skládali mapu republiky – celkem 14ti stanovišti si musel projít každý z nás. Toto snažení  nám zabralo skoro celé odpoledne. Aby nám nechyběla energie, na večeři jsme se posílili sladkými nudlemi s tvarohem. Vše už ze sebe vytřásáme na diskotéce, po které určitě padneme do postýlek a budeme sladce spát až do rána. Hezkou neděli, zítra ahoj!

Sobota byla ve znamení hodně proměnlivého počasí…Dopoledne nás hýčkalo sluníčko, které svítilo na naše čtyřnohé kamarády. Přijeli nás pozdravit pejsci z kynologického klubu ve Strakonicích. Viděli i jsme ukázky výcviku – zadržení pachatele, zajištění objektu, poslušnost. Po obědě ( jako vždy výtečném – brokolicová polévka, domácí sekaná, brkaše a kompot) jsme se všichni se svými vychovateli rozprchli do vzdálenějšího okolí. Na Svatou Annu šly třídy 2. A, 3. B a 4. B. Rybník  Kozlov objevila třída 3. C, nejdále dnes došla 5. B, a to do 6 km vzdálených Katovic. 4. A zůstala v blízkém okolí a užívala si přítomnost své bývalé paní vychovatelky Kláry.  5. A zvolila matematickou soutěž, poznávání stop. Přestože odpoledne nás trápila jedna bouřka za druhou, stále nás dobrá nálada neopustila, těšíme se do kina, alespoň nám slehne vepřový plátek s rýží! Zase zítra a hezkou dobrou noc.

Dnes ráno nás probudilo sluníčko! Konečně! Ale protože jsme „škola“ v přírodě, museli jsme se dopoledne věnovat studiu a pilně se učit. Poté jsme nasytili i svá bříška – domácí bramborový knedlík, uzené a zelíčko – co dodat… Odpoledne už byl pro nás program veselejší . 5.B si na louce nad areálem zahrála hru Nosítka, poté si zorganizovala turnaj ve stolním tenise. 5.A si zaběhla na dezert v podobě zmrzliny do Hoštic, a pak nabyté kalorie spalovala při sportovních hrách v lese. 4.B se vydala do Strakonic do muzea motocyklů. 4.A se věnovala turistice a v nohách má 10 km. Překonala je však 3.C se svými 12ti km do Horažďovic a zpět. 3.B strávila sportovní odpoledne v místním sportovním klubu, trampolína nadchla naprosto všechny. 2.A si po náročném turistickém výšlapu zahrála  zvířátkovou hru . Po vydatné večeři odpočíváme v kině a těšíme se do pelíšků a na další skvělý den. Tak ahoj zase zítra! :-)

Dnešní  dopoledne jsme zahájili výukou, kterou nám zpestřil pan Zaleš, který nám přivezl ukázat své opeřené kamarády. Umožnil nám zblízka si prohlédnout káně, výra, orla a poštolku vrabčí. Předvedl nám také jak draví ptáci loví svou kořist, někteří z nás si také vyzkoušeli sokolnické dovednosti. Po kuřátku a zaslouženém poledním klidu se většina z nás vydala se svými vychovateli prozkoumávat okolí školandy a Střelských Hoštic. Někteří zvládli plnit náročné úkoly na indiánské stezce, někteří utráceli své první peníze.  Nejdále dojeli čtvrťáci – až do Horažďovic, kde navštívili  Přírodovědnou stanici a Galerii. Teď máme plná bříška vynikajících špaget a krášlíme se na diskotéku.  Ahoj zítra!

Hurá, už jsme tady. Cesta ubíhala rychle a v poklidu. Hned po příjezdu jsme se ubytovali a pospíchali na oběd, vynikající svíčkovou ocenili všichni. Po poledním klidu, kdy jsme zvládli vybalování a někteří z nás i povlékání postelí, nás čekala prohlídka areálu a nezbytné poučení o bezpečném chování (aby se nám nic nestalo). Zbyl čas i na hry na hřišti a v herně. Na čerstvém vzduchu nám vyhládlo, čevapčiči přišlo vhod. Teď se těšíme do kina a pak hned do postýlek. Ahoj a zase zítra.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Kuberová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.