Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Vzhledem k volné kapacitě v přípravné třídě naší školy, probíhají dodatečné zápisy pro školní rok 2018/2019. Přípravná třída je určena dětem s odkladem školní docházky. Jejím hlavním cílem je připravit děti na první třídu základní školy a předejít jejich případnému školnímu neúspěchu. Do přípravné třídy jsou přijímány děti pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Další informace obdržíte na telefonním čísle 777 362 938, 602 415 552.

Ve školním roce 2018/2019 budou mít žáci III. a  IV. tříd odpolední školní družinu z kapacitních důvodů umístěnou v budově ZŠ Truhlářská.

Po vyučování budou s paní vychovatelkou přecházet do družiny a na oběd.

Vchod do družiny bude od hřiště, dveře vedle Městské knihovny.

30.5.2018 se třída 5 .B naposledy vypravila do knihovny ve Staré Roli. Spolu s paní Bartošovou jsme vyhodnotili čtenářské deníky, spočítali přečtené knížky a odměnili největší čtenáře. Odměny za svou zálibu ve čtení dostali Nikola Staňková, Robert Kučera, Patricie Novotná, Tomáš Gruber a Veronika Chocová. Všichni si přejeme, aby děti chuť do čtení neopustila, v návštěvách knihovny pokračovaly i v dalších letech a měly spoustu zážitků s krásnými knihami. Paní Bartošové patří náš dík, že se o nás pravidelně každý měsíc starala.

Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg

Jahody, jahody ve všech formách a podobách. Pod červenými stánky se nabízely dorty, koláče, koláčky, marmelády, sirupy, pudinky, jahodové jehelníčky,přívěsky, náušnice a nejrůznější  ozdobičky. Vše ve jménu jahod. K tomu hemžení nákupuchtivých zákazníků.
Tak nějak vypadal čtvrtý ročník „Jahodového jarmarku“, který pořádala ZŠ Truhlářská ve Staré Roli.. Na všech zúčastněných – pořadatelích i zákaznících -byla vidět radost z vydařené akce. Část výtěžku bude opět věnována  žákovi naší školy na kompenzační pomůcky, které mu pomohou bojovat s jeho nemocí.
Počasí nám přálo a čerstvé jahody na stáncích sládly před očima. Poděkování patří také všem, kteří nám s akcí pomáhali, třeba zapůjčením stánků a stanu, ozvučením a hlavně napečením a výrobou jahodového zboží.
Vydařená akce předznamenala blížící se konec školního roku a začátek prázdnin. Poděkování všem! Jana Fibrichová ZŘŠ

P1180659P1180654 P1180662 P1180680  P1180731  P1180653 P1180636  P1180639   P1180687   P1180647 P1180703P1180649P1180639P1180631 P1180663     P1180643P1180669P1180691P1180667P1180666

 

Dnes 19.6.2018 odjeli v ranních hodinách naši žáci Pavlína Novotná 9.A, Anetka Bedušová 8.A, Marek Koča 7.B a Matěj Langer 7.A  na celostátní soutěž v dopravní soutěži do Brna, kde se utkají v 5 disciplínách. Pojďme jim všichni držet PALCE!!!!!!!

Krajská knihovna Karlovy Vary vyhlásila výtvarnou soutěž nazvanou Svět snů. Děti měly vytvořit kresbu na téma ze své oblíbené knížky. Odevzdali jsme několik krásných prací, z nichž byl odbornou porotou vybrán vlk z Ezopových bajek od šikovného kreslíře Járy Vacovského ze třídy 6. A. Odměnou za výhru v soutěži byl polštář s vytištěným motivem soutěžní kresby pro krásné literární sny plné příběhů. K úspěchu srdečně gratulujeme.

V pátek ráno si žáci 6. ročníků vyzkoušeli, jak dobře rozumí angličtině v podání rodilého mluvčího. V rámci vyučování je navštívil a o svém životě povyprávěl Sam z USA, který již několik let vyučuje v ČR angličtinu. Byl prostor i pro vzájemné sdílení a konverzaci, čehož studenti využili a bez ostychu kladli otázky, na které Sam srozumitelně a velmi ochotně odpovídal. Těšíme se na další podobné setkání se Samem v novém školním roce.

Ve čtvrtek 14.6. se vydala třída 7.A na školní výlet do plzeňské Techmanie. Žáci se dozvěděli spoustu informací hlavně z oblasti fyziky, chemie a biologie, ale také si mohli prohlédnout novou expozici Pod hladinou, kde měli možnost vyzkoušet si některé z mnoha pokusů, projít si vnitřkem potápějící se lodi nebo objevit záhadu Bermudského trojúhelníku. Na závěr žáci navštívili expozici 3D Planetária s řadou interaktivních exponátů. Až na jeden zapomenutý batoh vše klaplo na jedničku.

P1030813

Dne 7. června se třída 9. A zúčastnila s p. učitelkou Gavlasovou návštěvy Karlových Varů, kde se žáci v Karlovarském muzeu seznámili v 90 minutovém projektu s přírodou a dějinami Karlovarska. Akce byla interaktivní a prohlídka žáky zaujala. O týden později si prošli lázeňské lesy, které obklopují Karlovy Vary. Jejich cesta vedla z  Doubí, přes Linhart, po modré turistické značce až k Sanatoriu Bristol. Poslední kroky vedly ke slíbené odměně.

V pátek 22.6.v 8,00 hodin se uzavírají odhlášky a přihlášky obědů. Poté  už obědy nebudu moci odhlásit ani přihlásit, protože musím provést vyúčtování jistin. Vyúčtování jistin a vracení peněz bude provedeno převodem peněz na účty rodičů.  Nemocným dětem budou moci rodiče vyzvednout obědy do jídlonosiče v době od 11,45 – 12,00 hod. Děkuji za pochopení. J. Andrejsová, vedoucí školní jídelny

O víkendu 8. – 10. 6. 2018 žáci 9. B zorganizovali putování po Ohři, kde si chtěli užít poslední společné chvíle před prázdninami a než se rozejdou do jiných škol.
O doprovod požádali třídního učitele L. Mužíka a maminku spolužačky, která je zároveň třídní důvěrnicí paní K. Turčinovou. Jako základnu si zvolili tábor ve Svatošských skalách, kam se vydali pěšky v pátek odpoledne. Po rozbalení stanů a obsazení dvou teepee, všichni vyrazili na průzkum nejbližšího okolí. Vycházka byla využita k opatření dřeva pro večerní opékání buřtů.
V sobotu po snídani za slunečného počasí vyrazili pěšky do Lokte. Po prohlídce města a občerstvení vypluli na raftech zpět do výchozího tábora ve „Svatoškách“.  Během plavby po řece spadlo pouze pár kapek, přestože okolí K. Varů bylo bičováno přívalovým deštěm. Po 1,5 hodinové dobrodružné plavbě dorazili do tábora.
Po obstarání dřeva z okolních lesů se tentokrát k večeři podával kotlíkový guláš. Zbytek příjemného večera strávili u ohně. Sv. Petr byl i tentokrát nakloněn 9. B, protože ani večerní bouřka nezalila tábor deštěm.
V neděli po snídani sbalili stany, nasedli do raftů a vydali se po Ohři směr K. Vary. Po chvíli Ohři zalilo slunce, takže někteří neodolali a během plavby se osvěžovali koupáním v řece. Do K. Varů dorazili fyzicky vyčerpaní, ale psychicky odpočatí v naplánovaných 13 hodin. Po odevzdání raftů a zapůjčeného vybavení se rozešli s pocitem příjemně prožitého víkendu a obohaceni o nové zážitky do svých domovů.
Velké poděkování patří paní Turčinové a jejímu manželovi, kteří logisticky zabezpečili celou akci. Vlastním autem odvezli stany, spací pytle a osobní zavazadla všech v pátek do tábora a v neděli zpět do K. Varů.
S vodáckým pozdravem „AHOOOJ“  Luboš Mužík

961CA0CC-7734-40B6-A3FE-7ECEAB92AB08 9789ED73-D43A-4392-AFFA-8FEE516ABF90 C0315C41-B930-4DF6-9AFD-B45831B0593F EB75FC16-0207-44A6-8705-8A2DEE112061

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.