Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z provozních důvodů na dny 1. 9. 2022 a 2. 9. 2022 volno ředitele školy.

Školní rok bude zahájen dne 5. 9. 2022, vyučování pro všechny ročníky 8:00 – 8:45.

Obědy budou vydávány od 10:30 – 12:30. Na tento den je nutné si oběd individuálně přihlásit.

Třídní schůzky 6. ročníků proběhnou dne 5. 9. 2022 od 17:00.

Ve dnech 6. a 7. 9. 2022 výuka na prvním stupni 8:00 – 11:40, na druhém stupni 8:00 – 12:35.

Od 8. 9. 2022 výuka dle rozvrhu ve všech třídách.

Prosím o sdílení této informace s ohledem na prázdninový čas a děkuji za pochopení.

Mgr. Jana Krausová, ředitelka školy

Vážení rodiče,
s ohledem na včasné personální zajištění činnosti školní družiny, a tím udržení kvality jejích služeb i v následujícím školním roce, můžete od dnešního dne 16.5. do 20.6. 2022 přihlašovat své děti do školní družiny na školní rok 2022/2023.
Přihlášky získáte u svých kmenových vychovatelů nebo na webových stránkách školy nebo v sekretariátu školy.

A272C6C3-B255-44FE-BAEF-EAB2EF38194D_1_201_a
Podáním přihlášky si zajistíte místo pro své dítě ve školní družině!
Děkujeme za pochopení.

První dubnové úterý proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Paní učitelky a páni učitelé formou hry „ZOO“  zjišťovali základní dovednosti potřebné pro vstup do 1. třídy. Všichni byli moc šikovní a už se na budoucí prvňáčky těšíme.

IMG_20220405_143211 IMG_20220405_143925 IMG_20220405_143203 IMG_20220405_150541

Výsledky zápisu pro příští školní rok pro prvňáčky i přípravnou třídu najdete zde:

http://www.zstruhlarska.cz/index.php/seznam-prvnacku-do-1-tridy/ nebo z hlavního menu levý sloupec dole.

Těšíme na Vaše děti!

V úterý 29. března navštívili po dlouhé covidové přestávce naši školu budoucí školáci. Přišly nejen děti se svými rodiči, ale také děti z okolních mateřských škol. Žáci pátého ročníku je provedli školou, ukázali jednotlivé třídy, odborné učebny, tělocvičny a oddělení školní družiny. Předškoláčci si mohli společně s prvňáky a druháky vyzkoušet jednu vyučovací hodinu. Na odpoledne připravila školní družina tvořivou dílnu s velikonoční tématikou. Do tvoření se nadšeně zapojili děti i jejich rodiče.

IMG-20220330-WA0004 IMG-20220330-WA0002 IMG-20220330-WA0001 IMG-20220330-WA0000 20220329_101623

Duben – měsíc planety Země už se blíží a žáci z 2.A a 2.C v rámci ŠD se vydali na jarní úklid v okolí školy. Akci zorganizovala studentka Kateřina ze střední pedagogické školy. Žákům se opět připomnělo, proč pečovat o své okolí a poté se s opravdovou vervou, rukavicí a pytlem, pustili do důkladného úklidu v okolí školy.

20220322_142302 20220322_144138

V pondělí 21.3. se žáci 1.C a přípravné třídy rozloučili se zimou a přivítali jaro. Paní učitelka Lenka Krajsová společně s dětmi vyrobila krásnou Moranu. Ve třídě jsme si povídali o tradici vynášení zimy a vítání jara. naučili jsme se básničku a písničku o jaru. Poslední vyučovací hodinu jsme se vydali Moranu spálit a poslat po řece pryč. Děti jí na cestu zarecitovaly a zazpívaly a teď už zbývá jen si užívat jarního sluníčka.

morana4morana 3morana2morana1

ZAPIS

Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 se uskuteční 5. 4. 2022 od 14:00 – 17:00 hodin v budově 1. stupně ve Školní ulici 9A. Letos se těšíme na osobní přítomnost dětí a jejich rodičů. Před samotným zápisem Vám je zpřístupněna celý měsíc elektronická přihláška.  Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky obdrží zákonný zástupce na svůj e-mail potvrzení.
V přihlášce je nutné vyplnit všechny údaje, včetně zdravotního stavu dítěte, umístění do školní družiny, stravování ve školní jídelně i pokud budete požadovat odklad školní docházky či zařazení do přípravného ročníku.
K samotnému zápisu přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vytištěnou, podepsanou přihlášku. Pokud nemáte možnost tisku, vytiskneme přihlášku před zápisem, kde ji i podepíšete.
Pokud zákonný zástupce bude požadovat odklad školní docházky, popřípadě přípravný ročník, vyplní elektronickou přihlášku a přinese vyplněnou žádost o odklad školní docházky popřípadě i  žádost o zařazení do přípravného ročníku. K tomuto je nutné dodat doporučení od Pedagogicko-psychologické poradny K. Vary/Speciálně pedagogického centra Stará Role a zároveň doporučení dětského lékaře/klinického psychologa. Doporučení je nutné škole dodat nejdéle do 31.5.2022.
Těšíme se na nové žáčky!

Elektronická přihláška

Zadost o odklad povinne skolni dochazky

Zadost o zarazeni ditete do pripravneho rocniku

Kritéria přijetí a ostatní dokumenty též na:  http://www.zstruhlarska.cz/index.php/dokumenty-ke-stazeni/

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.