Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Vážení rodiče, v rámci zapojení do projektu „Pěšky do školy“ a „Šablony III“ jsme pro Vás zdarma připravili soubor seminářů na téma „Jak vést dítě ke zdravému životnímu stylu“.

Semináře budou probíhat v aule II. stupně, tedy v budově Truhlářská vždy od 17:00. První setkání je naplánováno na čtvrtek 7.10.2021. Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Termíny dalších setkání:
13.10., 21.10., 4.11., 11.11., 18.11.

seminare pro rodice

Školní družina zve všechny maminky, tatínky, babičky i dědečky s našimi dětmi na společnou akci

„HALLOWEENSKÉ DLABÁNÍ DÝNÍ“

Ve čtvrtek 21.10.2021 od 15:00 do 16:00 h v přízemí budovy I. stupně ZŠ Školní (IV. odd. ŠD)

S sebou vlastní dýně, nožíky a dlabátka! Nezapomeňte na dobrou náladu a úsměv.

Těšíme se na vás!

d0d193d9-3467-4e6c-99f4-481134ebdedb 720542fe-f6ae-4460-a23f-dbdd11e238df

V rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání na školách“ jsme rozšířili odpolední zájmové aktivity žáků o „dílny“ a „robotiku“. Práce v dílnách vede Mgr. Markéta Zachariášová. Pro žáky chystá zástupce projektu soutěž, která bude zaměřena na zpracování výrobku ze dřeva.

Pod vedením Ing. Milana Růžičky probíhá kroužek nazvaný „robotika“. Starší žáci se zde připravují na robotickou soutěž „First lego league“, mladší žáci pracují s jednoduchými roboty. Soutěž je postavena na práci s robotem stavebnice Lego Mindstorm. Úkolem žáků je naprogramovat robota tak, aby zvládl co nejvíce zadaných soutěžních úkolů. FLL proběhne po novém roce. Pro motivaci žáků a metodickou podporu vedoucího pedagoga jsme využili možnosti účastnit se robotického kempu. Ten proběhl v týdnu od 4. do 8.10.2021 na Perninku pod záštitou Krajské hospodářské komory. Šest žáků 2. stupně naší školy se zde společně s žáky ostatních škol karlovarského kraje po celý týden věnovalo nejen programování, ale také rozvíjení měkkých dovedností, které jsou pro úspěch v soutěži podstatné. Žáci zde získali mnoho nových zkušeností i inspirace a prokázali dobrou týmovou spolupráci.

IMG-20211012-WA0002 IMG-20211012-WA0004 IMG-20211012-WA0005

Žáci 6. ročníku ZŠ Truhlářská zahájili školní rok adaptačním kurzem v Prachaticích. Jednotýdenní pobyt by zaměřen na stmelení kolektivu, sebepoznání a seberozvoj.  

S výzvami v podobě odloučení od rodin a aklimatizace v novém prostředí se žáci statečně vypořádali díky nápaditým a současně zábavným aktivitám, při nichž si zároveň otestovali schopnost strategického myšlení, týmovou spolupráci a kreativitu.  

  Nabitý program byl zpestřen návštěvou blízkého areálu lesních her, jehož sítě a jiné atrakce posloužily k odpočinku i kulturnímu vyžití. Inspirativní bylo pro nás setkání se stříbrným paralympionikem z Tokia Arnym Petráčkem, který zájemcům věnoval podepsané fotografie.  

Naší pozornosti neuniklo ani historické jádro města, jež jsme prozkoumali při práci s mapou a luštěním tematicky zaměřené tajenky, která nás zavedla za místními pamětihodnostmi.  

Celotýdenní úsilí bylo završeno závěrečným zhodnocením, při němž jsme ocenili pokroky, kterých se nám v oblasti rozvoje kamarádství a vzájemné spolupráce podařilo dosáhnout.  

Význam celé akce spatřujeme rovněž v obnovení sociálních vazeb mezi žáky, jejichž vzájemný kontakt poznamenalo vzdělávání distančním způsobem.   

Děkujeme Mgr. Zdeňkovi Krejsovi, Mgr. Jiřímu Gabrielovi Kučerovi ze společnosti KreBul, o. p. s. za přípravu výborného programu, vysoké osobní nasazení, vstřícný přístup a čas, který nám věnovali. Doufáme, že budeme moci brzy splnit přání našich žáků a zavítat opět do Prachatic. 

Mgr. Olga Janischová

1A 1B 1C 1D 1F 1G 1H

Dne 6. 10. 2021 vyrazily třídy 6. A a 6. B do Černošína. Naším cílem byla návštěva firmy Ekodepon s.r.o, která se zabývá likvidací a dalším zpracováním odpadu v našem regionu. V rámci vzdělávání v oblasti ekologie si naši žáci osvěžili zásady správného třídění, dozvěděli se, jak správně nakládat s odpadem a podpořit tak recyklaci. Pomocí projekce kamerového záznamu nahlédli do prostoru třídící linky odpadů a podrobně se seznámili s celým třídicím procesem. Teoretické poznatky byly doplněny o cenné zkušenosti odborníka z praxe. Závěrem žáky čekala komentovaná prohlídka areálu, podívali jsme se ke skládce odpadu i do jedné ze skladištních hal, kde jsme výsledky práce Ekodeponu uviděli na vlastní oči, resp. ucítili vlastním nosem.    

Exkurze v Ekodeponu byla pro nás velkým přínosem, jež nás utvrdila o smysluplnosti třídění odpadu.  

Mgr. Olga Janischová

20211006_103659 20211006_113831

Od poloviny září se na naší škole rozjely také zájmové kroužky. Mezi nejoblíbenější tradičně patří výtvarné, a tak se tvoří, vyrábí a maluje nejen v rámci pobytu ve školní družině, ale také na tvořivém kroužku paní Tatarkové. Vzniklá dílka budou zdobit školní jídelnu, kde si je můžete prohlédnout i vy.

CC396F4F-22E6-4AAD-BAFC-00E7C049D58E 5ECD079B-120A-4492-B1C8-59695E90D188 B7968250-4510-48E2-A6A9-7E6973B50E3F

Zřejmě již poslední podzimní slunečné dny jsme v ŠD využili ke sportovnímu zápolení na multifunkčním hřišti naší školy. První oddělení připravilo pro prvňáčky odpoledne plné pohybu a zábavných sportovních soutěží pro jednotlivce i dvojce. A tak se závodilo, běhalo, skákalo, přetahovalo, podlézalo… Vítězem byl samozřejmě každý, kdo se zúčastnil a nebál se překonal svůj strach z překážek! Náramně jsme si všichni odpoledne užili!

0E4A7E22-0B7F-4100-A4AB-C16848A2B82E_1_201_a 13609FAD-A668-4E91-A76C-E890F8E167DF_1_201_a 08D8EF40-ADBD-4495-9DD6-1B65B4469F65_1_201_a

Máme tady podzim a školní družina opět sbírá pro lesní zvířata kaštany, žaludy a bukvice! Nasbírané plody můžete nosit do IV. oddělení ŠD (v přízemí budovy na Školní ulici). Nejlepší sběrače čeká odměna! Soutěžit mohou i jednotlivé třídy nebo oddělení ŠD. V pátek se za kaštany vydalo i I. oddělení paní Volfové, které stačilo nasbírat přes 30 kg! To si svou odměnu vybralo hned v podobě vynikajících tvarohových koláčků od paní Rampasové, které tímto moc děkujeme!

73FA3B21-FAB8-4B77-9062-775D5FF744AD_1_201_a E4623E74-6085-4726-B55E-BBB375009491_1_201_a 99DBCB7E-62DD-4CE8-9BEE-51564FCC7676_1_201_a

Minulý týden jsme se ve školní družině věnovali nastupujícímu podzimu. Podzimní sluníčko nám ukázalo svou sílu a vylákalo nás ven. Sbírali jsme ty nejkrásněji zbarvené listy, z nichž jsme později vyráběli „Podzimníčky“. Pomocí bramborových razítek a temper jsme malovali podzimní stromy. V oddělení jsme hledali zajímavosti o podzimu a nechyběla ani pohádková vědomostní soutěž, kterou připravili třeťáci pro své kamarády z prvních tříd. Ve školní družině se prostě stále něco děje!

IMG_8720-minIMG_8718-minB65708C0-6D3D-40F5-B263-3AED7D0367B8_1_201_a ECCD3E16-9369-4651-BF40-DCE9D24D41BF_1_201_a B092602E-ED9D-49CB-94B9-0E6E8EF348AF_1_201_a5493B6ED-5F90-4D78-A455-E570E928B05B_1_201_a

V tomto školním roce se ve školní družině hraje celoroční hra s názvem „Čtyři království“. V měsíci září si mělo každé oddělení zvolit svůj živel, jméno oddělení, vybrat si barvu království a vyrobit svůj královský erb. A tak se tvořilo, malovalo, přemýšlelo, hledalo ve slovnících a knihách, seznamovalo s živly a jejich významy, plánovalo a diskutovalo. Výsledkem jsou úžasná dílka zajímavých erbů a ještě zajímavějších názvů jednotlivých oddělení, která nás budou provázet při plnění dalších úkolů během roku.

IMG_8716-minIMG_8723IMG_8725-min IMG_8722-min7EDAD827-4512-4650-8F71-179E0135799B_1_201_a108F5EA1-0E5D-4E9F-80F7-D5D998B2A563_1_201_a

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.