• Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace
    Truhlářská 681/19
    Karlovy Vary 360 17
    telefon: 775 851 620
    e-mail: zstruhlarska@seznam.cz
    ID datové schránky: 9sdmmjk
    IČ: 49751751
    Číslo účtu vedeného u Komerční banky, a.s. K. Vary: 27-1593310227/0100

    zřizovatel:

    Statutární město Karlovy Vary
    Moskevská 2035/21
    Karlovy Vary 361 20
    telefon: 353 151 111
    e-mail podatelny: posta@mmkv.cz
    ID datové schránky: a89bwi8

    ředitelka:

    Mgr. Jana Krausová