• Vedoucí vychovatelka

    • Mgr. Irena Volfová, DiS
    • Mgr. Irena Volfová, DiSVedoucí vychovatelkairena.volfová@zstruhlarska.cz
  • Oddělení školní družiny

    • Irena Volfová
    • Irena Volfovávychovatelka ŠD - oddělení 1irena.volfová@zstruhlarska.cz
    • Magdalena Štěpánková
    • Magdalena Štěpánkovávychovatelka ŠD - oddělení 2magdalena.stepankova@zstruhlarska.cz
    • Jana Puchýřová
    • Jana Puchýřovávychovatelka ŠD - oddělení 3jana.puchyrova@zstruhlarska.cz
    • Martina Matysová
    • Martina Matysovávychovatelka ŠD - oddělení 4martina.matysova@zstruhlarska.cz
    • Ivana Vítová
    • Ivana Vítovávychovatelka ŠD - oddělení 5ivana.vitova@zstruhlarska.cz
    • Bc. Terezie Pokorná
    • Bc. Terezie Pokornávychovatelka ŠD - oddělení 6terezie.pokorna@zstruhlarska.cz
    • Jana Tatarková
    • Jana Tatarkovávychovatelka ŠD - oddělení 7jana.tatarkova@zstruhlarska.cz
    • vychovatelka ŠD - oddělení 8
    • Romana Vicanová
    • Romana Vicanovávychovatelka ŠD - oddělení 9romana.vicanova@zstruhlarska.cz