• Vedoucí vychovatelka

    • Mgr. Irena Volfová, DiS
    • Mgr. Irena Volfová, DiSVedoucí vychovatelkairena.volfová@zstruhlarska.cz
  • Oddělení školní družiny

    • Irena Volfová
    • Irena Volfovávychovatelka ŠD - oddělení 1irena.volfová@zstruhlarska.cz
    • Denisa Pavlasová
    • Denisa Pavlasovávychovatelka ŠD - oddělení 2denisa.pavlasova@zstruhlarska.cz
    • Jana Puchýřová
    • Jana Puchýřovávychovatelka ŠD - oddělení 3jana.puchyrova@zstruhlarska.cz
    • Martina Matisová
    • Martina Matisovávychovatelka ŠD - oddělení 4martina.matysova@zstruhlarska.cz
    • Ivana Vítová
    • Ivana Vítovávychovatelka ŠD - oddělení 5ivana.vitova@zstruhlarska.cz
    • František Skoták
    • František Skotákvychovatelka ŠD - oddělení 6frantisek.skotak@zstruhlarska.cz
    • Jana Tatarková
    • Jana Tatarkovávychovatelka ŠD - oddělení 7jana.tatarkova@zstruhlarska.cz
    • Terezie Pokorná
    • Terezie Pokornávychovatelka ŠD - oddělení 8terezie.pokorna@zstruhlarska.cz
    • Romana Vicanová
    • Romana Vicanovávychovatelka ŠD - oddělení 9romana.vicanova@zstruhlarska.cz