• Výsledky zápisu uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024.

      • Všichni uchazeči o přijetí k základnímu vzdělávání byli přijati.

        Všichni uchazeči o přijetí do přípravné třídy byli přijati.