• Textová podstránka

   • Platby školní družiny:

    září - prosinec: Kč 1.000,-

    leden - červen: Kč 1.500,-

    Číslo účtu : 35-7318600227

    Kód banky : 0100

    Konstantní symbol : 308

    Variabilní symbol : školní družina 1

    Specifický symbol :  číslo žáka, které má uvedeno v žákovské knížce

    Do ostatních údajů uveďte: u školní družiny: jméno žáka a třídu