• Nově vzniklý spolek

   • V září 2022 vznikl nový zapsaný spolek nazvaný Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19.

    Předsedkyní spolku se stala Mgr. Martina Švecová, místopředsedkyní Mgr. Kateřina Hanková, pokladní MUDr. Martina Procházková.

    Sdružení stanovilo pro školní rok 2023/2024 výši příspěvku následovně:

    Kč 500/žák, 3. a další sourozenec zdarma

    Zaplacením příspěvku se stáváte členy spolku.

    Účet spolku: 2602337347/2010

    Variabilní symbol: osobní číslo žáka

    Poznámka: jméno žáka

   • Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Karlovy Vary,

    Truhlářská 19, z.s.

    360 17  KARLOVY VARY

    IČč 174 98 066

 • Zapsaný spolek: Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19

   • Předsedkyně spolku
   • MUDr. Martina Procházková

    srpszstruhlarska@gmail.com

   • Místopředsedkyně spolku
   • Mgr. Kateřina Hanková

   • Pokladník
   • Mgr. Martina Švecová

    martina.svecova@zstruhlarska.cz