• Nově vzniklý spolek

   • V září 2022 vznikl nový zapsaný spolek nazvaný Sdružení rodičů a prátel při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19.

    Předsedkyní spolku se stala Mgr. Martina Švecová, místopředsedkyní Mgr. Kateřina Hanková, pokladní MUDr. Martina Procházková.

    Sdružení stanovilo pro školní rok výši příspěvku následovně:

    Kč 500/žák   Kč 750/2 žáci ve škole   za každé další dítě ve škole se příspěvek navýší o Kč 50/žák.

    Zaplacením příspěvku se stáváte členy spolku.

    Účet spolku: 2602337347/2010

    Variabilní symbol: osobní číslo žáka

    Poznámka: jméno žáka


 • Zapsaný spolek: Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19

   • Předsedkyně spolku
   • MUDr. Martina Procházková

    srpszstruhlarska@gmail.com

   • Místopředsedkyně spolku
   • Mgr. Kateřina Hanková

   • Pokladník
   • Mgr. Martina Švecová

    martina.svecova@zstruhlarska.cz