• Informace školní jídelny

   • Informace pro žáky a rodiče

    Žáci se stravují ve školní jídelně Truhlářská ul.

    Přihlásit ke stravování můžete své dítě již týden před zahájením školního roku, vyhnete se tím frontám a zmatkům první školní den. 

    Stravné na obědy se platí: 1.  povolením inkasa z běžného účtu u všech bank nebo 2.  platby vlastním převodem                  

    První platba je jistina – cena oběda x 30 dní.  -  

    I. stupeň   31,00 x 30 = 930,00 / 6 let – 10 let/

    II.stupeň   32,00 x 30 = 960,00 /11 let – 14 let/

    9.třídy a učni  33,00 x 30 = 990,00 /15 a více let/

     

    NEPOSÍLEJTE JISTINU DOKUD NEVYPLNÍTE U VED.ŠJ PŘIHLÁŠKU!

     

    1. platby inkasem z účtu – rodiče musí souhlasit s poskytnutím čísla účtu pro placení inkasa (GDPR)

    • všechny banky včetně České spořitelny budou převádět platby na BÚ školní jídelny: 0800407319/0800. Neuvádějte žádný variabilní ani specifický symbol!

    První platba (jistina) bude stržena 15.8.t.r. Pokud převod proběhne bez problémů, budou automaticky přihlášeny obědy hned od 1.září, děti se vyhnou frontám a zmatkům, které jsou vždy na začátku školního roku.

    Pokud by dítě nechtělo obědvat od 1.září, musíte tyto obědy odhlásit (buď přes internet, nebo telefonicky).

    Stravné se bude strhávat vždy k 15. dni v měsíci (počínaje říjnem) a to zpětně projedené obědy. Pak jsou obědy automaticky přihlášeny do 15. dne následujícího měsíce. Vy si budete nahlašovat jen odhlášky. Vyúčtování jistiny bude provedeno při ukončení stravování.

    Pokud dítě přestane chodit na obědy, musíte to nahlásit vedoucí školní jídelny a zrušit si povolení k inkasu. Pokud tak neučiníte, neodhlášené obědy zaplatíte.

    Platby stravného inkasem jsou pro Vás výhodnější než platby složenkou. Splatnost je vždy 15. v měsíci (většinou po výplatách), převod je levnější než poštovné a nemusíte chodit na poštu, nemusíte následně předkládat doklad o zaplacení a děti nemusí být ve stresu, že nemají zaplacené obědy a že budou bez oběda.

    2. platby vlastním převodem

    Na číslo účtu 0800407319/0800 vložíte v srpnu (při zahájení školního roku) jistinu 930,00 Kč(1.st.), 960,00 Kč (2.st.)nebo 990,00 Kč (9.tř.a učni). Začátkem následujícího měsíce zaplatíte částku za projedené obědy z minulého měsíce (dostanou děti na lístečku s částkou, číslem účtu, variab.symbolem, specif.symbolem). Po připsání částky na náš účet budou automaticky přihlášeny obědy do výše zaplacené částky. Budete si ale muset hlídat, do kdy má Vaše dítě přihlášené obědy, aby nebylo po vyčerpání zálohy bez oběda. Vyúčtování přeplatků bude provedeno při ukončení stravování.

    Žáci si při přihlášení stravného zakoupí čip (121,00 Kč), který budou používat při odběru obědů nebo při přihlašování a odhlašování obědů.

    Školní jídelna poskytuje dietní stravování pro bezlepkovou dietu. Je však nutné doporučení lékaře.

    Děti si mohou vybírat ze dvou druhů jídel. I. stupeň (0 – 4 tř.) mají automaticky přidělen oběd I. a II. stupeň (5.- 9. tř.) mají automaticky přidělen oběd II. Dva dny předem si mohou oběd vyměnit u ved. ŠJ nebo přes internet na stránkách www.strava.cz. Každý strávník při přihlášení ke stravování dostane přístupový kód na tyto stránky.

    Odhlašování a přihlašování obědů je možné telefonicky den předem nebo příslušný den  ráno do 8.00 hod.

    Ráno se však odhlašují jen děti nemocné!

    Výlety, návštěva kina a jiné akce třídy se musí odhlašovat dva dny předem. Tyto akce ráno

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    odhlášeny nebudou!

    ------------------------

    Odhlašovat a přihlašovat obědy můžete na telefonu -   ŠJ Truhlářská –  777367248

    Odhlašovat obědy si mohou děti osobně u ved. Šj. nebo přes internet.

    Nestihnete-li oběd ráno odhlásit, můžete si ho vyzvednout do jídlonosiče v době od 11,30-12,00 hod.,ale pouze první den nemoci. Ostatní dny musíte odhlásit – v době nemoci nemá vaše dítě na oběd ze školní jídelny nárok (školský zákon č. 561/2004 Sb.).

    Do jídlonosiče mohou dostat oběd jen děti nemocné. Děti, které jsou ve škole se musí stravovat ve školní jídelně.

    V době oběda je rodičům čekajícím na své děti zakázán vstup do jídelny.

    Pokud budete mít jakékoliv připomínky, dotazy nebo stížnosti, zavolejte vedoucí ŠJ nebo můžete zaslat e-mail: jidelna@zstruhlarska.cz a věřím, že vše k všeobecné spokojenosti vyřešíme.

    Těším se na spolupráci a doufám, že děti i vy – rodiče budete spokojeni.                                                                                                                                                                    

                                                                                                           Andrejsová Jitka – vedoucí školní jídelny